Jeremiah 7 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Message at the Temple Gate

1 The word that came to Jeremiah from IAUA, saying:   E ADBR EShR AIA EL-IRMIAU METh IAUA LEMR   א הדבר אשר היה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר
2 Stand in the gate of IAUA's house, and proclaim there this word, and say: Hear the word of IAUA, all you of Judah, that enter in at these gates to worship IAUA.   B OMD BShOR BITh IAUA UQRETh ShM ETh-ADBR AZA UEMRTh ShMOU DBR-IAUA KL-IAUDA ABEIM BShORIM AELA LAShThChUTh LIAUA   ב עמד בשער בית יהוה וקראת שם את-הדבר הזה ואמרת שמעו דבר-יהוה כל-יהודה הבאים בשערים האלה להשתחות ליהוה
3 Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place.   G KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL AITIBU DRKIKM UMOLLIKM UEShKNA EThKM BMQUM AZA   ג כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הזה
4 Trust you not in lying words, saying: 'The temple of IAUA, the temple of IAUA, the temple of IAUA, are these.'   D EL-ThBTChU LKM EL-DBRI AShQR LEMR AIKL IAUA AIKL IAUA AIKL IAUA AMA   ד אל-תבטחו לכם אל-דברי השקר לאמר היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוה המה
5 Nay, but if you thoroughly amend your ways and your doings; if you thoroughly execute justice between a man and his neighbor;   A KI EM-AITIB ThITIBU ETh-DRKIKM UETh-MOLLIKM EM-OShU ThOShU MShFT BIN EISh UBIN ROAU   ה כי אם-היטיב תיטיבו את-דרכיכם ואת-מעלליכם אם-עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו
6 if you oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt;   U GR IThUM UELMNA LE ThOShQU UDM NQI EL-ThShFKU BMQUM AZA UEChRI ELAIM EChRIM LE ThLKU LRO LKM   ו גר יתום ואלמנה לא תעשקו ודם נקי אל-תשפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם
7 then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, for ever and ever.   Z UShKNThI EThKM BMQUM AZA BERTs EShR NThThI LEBUThIKM LMN-OULM UOD-OULM   ז ושכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשר נתתי לאבותיכם למן-עולם ועד-עולם
8 Behold, you trust in lying words, that cannot profit.   Ch ANA EThM BTChIM LKM OL-DBRI AShQR LBLThI AUOIL   ח הנה אתם בטחים לכם על-דברי השקר לבלתי הועיל
9 Will you steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and offer to Baal, and walk after other gods whom you have not known,   T AGNB RTsCh UNEF UAShBO LShQR UQTR LBOL UALK EChRI ELAIM EChRIM EShR LE-IDOThM   ט הגנב רצח ונאף והשבע לשקר וקטר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים אשר לא-ידעתם
10 and come and stand before Me in this house, whereon My name is called, and say: 'We are delivered', that you may do all these abominations?   I UBEThM UOMDThM LFNI BBITh AZA EShR NQRE-ShMI OLIU UEMRThM NTsLNU LMON OShUTh ETh KL-AThUOBUTh AELA   י ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא-שמי עליו ואמרתם נצלנו למען עשות את כל-התועבות האלה
11 Is this house, whereon My name is called, become a den of robbers in your eyes? Behold, I, even I, have seen it, says IAUA.   IE AMORTh FRTsIM AIA ABITh AZA EShR-NQRE-ShMI OLIU BOINIKM GM ENKI ANA REIThI NEM-IAUA   יא המערת פרצים היה הבית הזה אשר-נקרא-שמי עליו בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם-יהוה
12 For go you now to My place which was in Shiloh, where I caused My name to dwell at the first, and see what I did to it for the wickedness of My people Israel.   IB KI LKU-NE EL-MQUMI EShR BShILU EShR ShKNThI ShMI ShM BREShUNA UREU ETh EShR-OShIThI LU MFNI ROTh OMI IShREL   יב כי לכו-נא אל-מקומי אשר בשילו אשר שכנתי שמי שם בראשונה וראו את אשר-עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל
13 Now, because you have done all these works, says IAUA, and I spoke to you, speaking betimes and often, but you heard not, and I called you, but you answered not;   IG UOThA ION OShUThKM ETh-KL-AMOShIM AELA NEM-IAUA UEDBR ELIKM AShKM UDBR ULE ShMOThM UEQRE EThKM ULE ONIThM   יג ועתה יען עשותכם את-כל-המעשים האלה נאם-יהוה ואדבר אליכם השכם ודבר ולא שמעתם ואקרא אתכם ולא עניתם
14 therefore will I do to the house, whereon My name is called, wherein you trust, and to the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh.   ID UOShIThI LBITh EShR NQRE-ShMI OLIU EShR EThM BTChIM BU ULMQUM EShR-NThThI LKM ULEBUThIKM KEShR OShIThI LShLU   יד ועשיתי לבית אשר נקרא-שמי עליו אשר אתם בטחים בו ולמקום אשר-נתתי לכם ולאבותיכם כאשר עשיתי לשלו
15 I will cast you out of My sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim.   TU UAShLKThI EThKM MOL FNI KEShR AShLKThI ETh-KL-EChIKM ETh KL-ZRO EFRIM   טו והשלכתי אתכם מעל פני כאשר השלכתי את-כל-אחיכם את כל-זרע אפרים
16 Therefore pray not you for this people, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession to Me; for I will not hear you.   TZ UEThA EL-ThThFLL BOD-AOM AZA UEL-ThShE BODM RNA UThFLA UEL-ThFGO-BI KI-EINNI ShMO EThK   טז ואתה אל-תתפלל בעד-העם הזה ואל-תשא בעדם רנה ותפלה ואל-תפגע-בי כי-אינני שמע אתך
17 See you not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?   IZ AEINK REA MA AMA OShIM BORI IAUDA UBChTsUTh IRUShLM   יז האינך ראה מה המה עשים בערי יהודה ובחצות ירושלם
18 The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead the dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink-offerings to other gods, that they may provoke Me.   ICh ABNIM MLQTIM OTsIM UAEBUTh MBORIM ETh-AESh UANShIM LShUTh BTsQ LOShUTh KUNIM LMLKTh AShMIM UASK NSKIM LELAIM EChRIM LMON AKOSNI   יח הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את-האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים והסך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני
19 Do they provoke Me? says IAUA; do they not provoke themselves, to the confusion of their own faces?   IT AEThI AM MKOSIM NEM-IAUA ALUE EThM LMON BShTh FNIAM   יט האתי הם מכעסים נאם-יהוה הלוא אתם למען בשת פניהם
20 Therefore thus says my Lord IAUA, Behold, Mine anger and My fury shall be poured out on this place, on man, and on beast, and on the trees of the field, and on the fruit of the land; and it shall burn, and shall not be quenched.   K LKN KA-EMR EDNI IAUA ANA EFI UChMThI NThKTh EL-AMQUM AZA OL-AEDM UOL-ABAMA UOL-OTs AShDA UOL-FRI AEDMA UBORA ULE ThKBA   כ לכן כה-אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל-המקום הזה על-האדם ועל-הבהמה ועל-עץ השדה ועל-פרי האדמה ובערה ולא תכבה
21 Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: Add your burnt-offerings to your sacrifices, and eat you flesh.   KE KA EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL OLUThIKM SFU OL-ZBChIKM UEKLU BShR   כא כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עלותיכם ספו על-זבחיכם ואכלו בשר
22 For I spoke not to your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt-offerings or sacrifices;   KB KI LE-DBRThI ETh-EBUThIKM ULE TsUIThIM BIUM AUTsIE (AUTsIEI) EUThM MERTs MTsRIM OL-DBRI OULA UZBCh   כב כי לא-דברתי את-אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא (הוציאי) אותם מארץ מצרים על-דברי עולה וזבח
23 but this thing I commanded them, saying: 'Hearken to My voice, and I will be your God, and you shall be My people; and walk you in all the way that I command you, that it may be well with you.'   KG KI EM-ETh-ADBR AZA TsUIThI EUThM LEMR ShMOU BQULI UAIIThI LKM LELAIM UEThM ThAIU-LI LOM UALKThM BKL-ADRK EShR ETsUA EThKM LMON IITB LKM   כג כי אם-את-הדבר הזה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו-לי לעם והלכתם בכל-הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם
24 But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in their own counsels, even in the stubbornness of their evil heart, and went backward and not forward,   KD ULE ShMOU ULE-ATU ETh-EZNM UILKU BMOTsUTh BShRRUTh LBM ARO UIAIU LEChUR ULE LFNIM   כד ולא שמעו ולא-הטו את-אזנם וילכו במעצות בשררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים
25 even since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt to this day; and though I have sent to you all My servants the prophets, sending them daily betimes and often,   KA LMN-AIUM EShR ITsEU EBUThIKM MERTs MTsRIM OD AIUM AZA UEShLCh ELIKM ETh-KL-OBDI ANBIEIM IUM AShKM UShLCh   כה למן-היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנביאים יום השכם ושלח
26 yet they hearkened not to Me, nor inclined their ear, but made their neck stiff; they did worse than their fathers.   KU ULUE ShMOU ELI ULE ATU ETh-EZNM UIQShU ETh-ORFM AROU MEBUThM   כו ולוא שמעו אלי ולא הטו את-אזנם ויקשו את-ערפם הרעו מאבותם
27 You shall speak all these words to them, but they will not hearken to you; you shall also call to them, but they will not answer you.   KZ UDBRTh ELIAM ETh-KL-ADBRIM AELA ULE IShMOU ELIK UQRETh ELIAM ULE IONUKA   כז ודברת אליהם את-כל-הדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראת אליהם ולא יענוכה
28 Therefore you shall say to them: This is the nation that has not hearkened to the voice of IAUA their God, nor received correction; faithfulness is perished, and is cut off from their mouth.   KCh UEMRTh ELIAM ZA AGUI EShR LUE-ShMOU BQUL IAUA ELAIU ULE LQChU MUSR EBDA AEMUNA UNKRThA MFIAM   כח ואמרת אליהם זה הגוי אשר לוא-שמעו בקול יהוה אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם
29 Cut off your hair, and cast it away, and take up a lamentation on the high hills; for IAUA has rejected and forsaken the generation of His wrath.   KT GZI NZRK UAShLIKI UShEI OL-ShFIM QINA KI MES IAUA UITSh ETh-DUR OBRThU   כט גזי נזרך והשליכי ושאי על-שפים קינה כי מאס יהוה ויטש את-דור עברתו
30 For the children of Judah have done that which is evil in My sight, says IAUA; they have set their detestable things in the house whereon My name is called, to defile it.   L KI-OShU BNI-IAUDA ARO BOINI NEM-IAUA ShMU ShQUTsIAM BBITh EShR-NQRE-ShMI OLIU LTMEU   ל כי-עשו בני-יהודה הרע בעיני נאם-יהוה שמו שקוציהם בבית אשר-נקרא-שמי עליו לטמאו
31 They have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire; which I commanded not, neither came it into My mind.   LE UBNU BMUTh AThFTh EShR BGIE BN-ANM LShRF ETh-BNIAM UETh-BNThIAM BESh EShR LE TsUIThI ULE OLThA OL-LBI   לא ובנו במות התפת אשר בגיא בן-הנם לשרף את-בניהם ואת-בנתיהם באש אשר לא צויתי ולא עלתה על-לבי
32 Therefore, behold, the days come, says IAUA, that it shall no more be called Topheth, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter; for they shall bury in Topheth, for lack of room.   LB LKN ANA-IMIM BEIM NEM-IAUA ULE-IEMR OUD AThFTh UGIE BN-ANM KI EM-GIE AARGA UQBRU BThFTh MEIN MQUM   לב לכן הנה-ימים באים נאם-יהוה ולא-יאמר עוד התפת וגיא בן-הנם כי אם-גיא ההרגה וקברו בתפת מאין מקום
33 The carcasses of this people shall be food for the flying creatures of the heaven, and for the beasts of the earth; and none shall frighten them away.   LG UAIThA NBLTh AOM AZA LMEKL LOUF AShMIM ULBAMTh AERTs UEIN MChRID   לג והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
34 Then will I cause to cease from the cities of Judah, and from the streets of Jerusalem, the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride; for the land shall be desolate.   LD UAShBThI MORI IAUDA UMChTsUTh IRUShLM QUL ShShUN UQUL ShMChA QUL ChThN UQUL KLA KI LChRBA ThAIA AERTs   לד והשבתי מערי יהודה ומחצות ירושלם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה כי לחרבה תהיה הארץ

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18