Jeremiah 34 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A Prophecy against Zedekiah

1 The word which came to Jeremiah from IAUA, when Nebuchadrezzar king of Babylon, and all his army, and all the kingdoms of the land of his dominion, and all the peoples, fought against Jerusalem, and against all the cities thereof, saying:   E ADBR EShR-AIA EL-IRMIAU METh IAUA UNBUKDRETsR MLK-BBL UKL-ChILU UKL-MMLKUTh ERTs MMShLTh IDU UKL-AOMIM NLChMIM OL-IRUShLM UOL-KL-ORIA LEMR   א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה ונבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו וכל-ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל-העמים נלחמים על-ירושלם ועל-כל-עריה לאמר
2 Thus says IAUA, the God of Israel: Go, and speak to Zedekiah king of Judah, and tell him: Thus says IAUA: Behold, I will give this city into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire;   B KA-EMR IAUA ELAI IShREL ALK UEMRTh EL-TsDQIAU MLK IAUDA UEMRTh ELIU KA EMR IAUA ANNI NThN ETh-AOIR AZETh BID MLK-BBL UShRFA BESh   ב כה-אמר יהוה אלהי ישראל הלך ואמרת אל-צדקיהו מלך יהודה ואמרת אליו כה אמר יהוה הנני נתן את-העיר הזאת ביד מלך-בבל ושרפה באש
3 and you shall not escape out of his hand, but shall surely be taken, and delivered into his hand; and your eyes shall behold the eyes of the king of Babylon, and he shall speak with you mouth to mouth, and you shall go to Babylon.   G UEThA LE ThMLT MIDU KI ThFSh ThThFSh UBIDU ThNThN UOINIK ETh-OINI MLK-BBL ThREINA UFIAU ETh-FIK IDBR UBBL ThBUE   ג ואתה לא תמלט מידו כי תפש תתפש ובידו תנתן ועיניך את-עיני מלך-בבל תראינה ופיהו את-פיך ידבר ובבל תבוא
4 Yet hear the word of IAUA, O Zedekiah king of Judah: Thus says IAUA concerning you: You shall not die by the sword;   D EK ShMO DBR-IAUA TsDQIAU MLK IAUDA KA-EMR IAUA OLIK LE ThMUTh BChRB   ד אך שמע דבר-יהוה צדקיהו מלך יהודה כה-אמר יהוה עליך לא תמות בחרב
5 you shall die in peace; and with the burnings of your fathers, the former kings that were before you, so shall they make a burning for you; and they shall lament you: 'Ah lord!' for I have spoken the word, says IAUA.   A BShLUM ThMUTh UKMShRFUTh EBUThIK AMLKIM AREShNIM EShR-AIU LFNIK KN IShRFU-LK UAUI EDUN ISFDU-LK KI-DBR ENI-DBRThI NEM-IAUA   ה בשלום תמות וכמשרפות אבותיך המלכים הראשנים אשר-היו לפניך כן ישרפו-לך והוי אדון יספדו-לך כי-דבר אני-דברתי נאם-יהוה
6 Then Jeremiah the prophet spoke all these words to Zedekiah king of Judah in Jerusalem,   U UIDBR IRMIAU ANBIE EL-TsDQIAU MLK IAUDA ETh KL-ADBRIM AELA BIRUShLM   ו וידבר ירמיהו הנביא אל-צדקיהו מלך יהודה את כל-הדברים האלה בירושלם
7 when the king of Babylon's army fought against Jerusalem, and against all the cities of Judah that were left, against Lachish and against Azekah; for these alone remained of the cities of Judah as fortified cities.   Z UChIL MLK-BBL NLChMIM OL-IRUShLM UOL KL-ORI IAUDA ANUThRUTh EL-LKISh UEL-OZQA KI ANA NShERU BORI IAUDA ORI MBTsR   ז וחיל מלך-בבל נלחמים על-ירושלם ועל כל-ערי יהודה הנותרות אל-לכיש ואל-עזקה כי הנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר
8 The word that came to Jeremiah from IAUA, after that the king Zedekiah had made a covenant with all the people that were at Jerusalem, to proclaim liberty to them;   Ch ADBR EShR-AIA EL-IRMIAU METh IAUA EChRI KRTh AMLK TsDQIAU BRITh ETh-KL-AOM EShR BIRUShLM LQRE LAM DRUR   ח הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את-כל-העם אשר בירושלם לקרא להם דרור
9 that every man should let his manservant, and every man his maidservant, being a Hebrew man or a Hebrew woman, go free; that none should make bondmen of them, even of a Jew his brother;   T LShLCh EISh ETh-OBDU UEISh ETh-ShFChThU AOBRI UAOBRIA ChFShIM LBLThI OBD-BM BIAUDI EChIAU EISh   ט לשלח איש את-עבדו ואיש את-שפחתו העברי והעבריה חפשים לבלתי עבד-בם ביהודי אחיהו איש
10 and all the princes and all the people hearkened, that had entered into the covenant to let every one his man-servant, and every one his maid-servant, go free, and not to make bondmen of them any more; they hearkened, and let them go;   I UIShMOU KL-AShRIM UKL-AOM EShR-BEU BBRITh LShLCh EISh ETh-OBDU UEISh ETh-ShFChThU ChFShIM LBLThI OBD-BM OUD UIShMOU UIShLChU   י וישמעו כל-השרים וכל-העם אשר-באו בברית לשלח איש את-עבדו ואיש את-שפחתו חפשים לבלתי עבד-בם עוד וישמעו וישלחו
11 but afterwards they turned, and caused the servants and the handmaids, whom they had let go free, to return, and brought them into subjection for servants and for handmaids;   IE UIShUBU EChRI-KN UIShBU ETh-AOBDIM UETh-AShFChUTh EShR ShLChU ChFShIM UIKBIShUM (UIKBShUM) LOBDIM ULShFChUTh   יא וישובו אחרי-כן וישבו את-העבדים ואת-השפחות אשר שלחו חפשים ויכבישום (ויכבשום) לעבדים ולשפחות
12 therefore the word of IAUA came to Jeremiah from IAUA, saying:   IB UIAI DBR-IAUA EL-IRMIAU METh IAUA LEMR   יב ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר
13 Thus says IAUA, the God of Israel: I made a covenant with your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, out of the house of bondage, saying:   IG KA-EMR IAUA ELAI IShREL ENKI KRThI BRITh ETh-EBUThIKM BIUM AUTsEI EUThM MERTs MTsRIM MBITh OBDIM LEMR   יג כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי כרתי ברית את-אבותיכם ביום הוצאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמר
14 'At the end of seven years you shall let go every man his brother that is a Hebrew, that has been sold to you, and has served you six years, you shall let him go free from you'; but your fathers hearkened not to Me, neither inclined their ear.   ID MQTs ShBO ShNIM ThShLChU EISh ETh-EChIU AOBRI EShR-IMKR LK UOBDK ShSh ShNIM UShLChThU ChFShI MOMK ULE-ShMOU EBUThIKM ELI ULE ATU ETh-EZNM   יד מקץ שבע שנים תשלחו איש את-אחיו העברי אשר-ימכר לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמך ולא-שמעו אבותיכם אלי ולא הטו את-אזנם
15 You were now turned, and had done that which is right in Mine eyes, in proclaiming liberty every man to his neighbor; and you had made a covenant before Me in the house whereon My name is called;   TU UThShBU EThM AIUM UThOShU ETh-AIShR BOINI LQRE DRUR EISh LROAU UThKRThU BRITh LFNI BBITh EShR-NQRE ShMI OLIU   טו ותשבו אתם היום ותעשו את-הישר בעיני לקרא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפני בבית אשר-נקרא שמי עליו
16 but you turned and profaned My name, and caused every man his servant, and every man his handmaid, whom you had let go free at their pleasure, to return; and you brought them into subjection, to be to you for servants and for handmaids.   TZ UThShBU UThChLLU ETh-ShMI UThShBU EISh ETh-OBDU UEISh ETh-ShFChThU EShR-ShLChThM ChFShIM LNFShM UThKBShU EThM LAIUTh LKM LOBDIM ULShFChUTh   טז ותשבו ותחללו את-שמי ותשבו איש את-עבדו ואיש את-שפחתו אשר-שלחתם חפשים לנפשם ותכבשו אתם להיות לכם לעבדים ולשפחות
17 Therefore thus says IAUA: You have not hearkened to Me, to proclaim liberty, every man to his brother, and every man to his neighbor; behold, I proclaim for you a liberty, says IAUA, to the sword, to the pestilence, and to the famine; and I will make you a horror to all the kingdoms of the earth.   IZ LKN KA-EMR IAUA EThM LE-ShMOThM ELI LQRE DRUR EISh LEChIU UEISh LROAU ANNI QRE LKM DRUR NEM-IAUA EL-AChRB EL-ADBR UEL-AROB UNThThI EThKM LZUOA (LZOUA) LKL MMLKUTh AERTs   יז לכן כה-אמר יהוה אתם לא-שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם-יהוה אל-החרב אל-הדבר ואל-הרעב ונתתי אתכם לזועה (לזעוה) לכל ממלכות הארץ
18 I will give the men that have transgressed My covenant, that have not performed the words of the covenant which they made before Me, when they cut the calf in twain and passed between the parts thereof;   ICh UNThThI ETh-AENShIM AOBRIM ETh-BRThI EShR LE-AQIMU ETh-DBRI ABRITh EShR KRThU LFNI AOGL EShR KRThU LShNIM UIOBRU BIN BThRIU   יח ונתתי את-האנשים העברים את-ברתי אשר לא-הקימו את-דברי הברית אשר כרתו לפני העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו
19 the princes of Judah, and the princes of Jerusalem, the officers, and the priests, and all the people of the land, that passed between the parts of the calf;   IT ShRI IAUDA UShRI IRUShLM ASRSIM UAKANIM UKL OM AERTs AOBRIM BIN BThRI AOGL   יט שרי יהודה ושרי ירושלם הסרסים והכהנים וכל עם הארץ העברים בין בתרי העגל
20 I will even give them into the hand of their enemies, and into the hand of them that seek their life; and their dead bodies shall be for food to the flying creatures of the heaven, and to the beasts of the earth.   K UNThThI EUThM BID EIBIAM UBID MBQShI NFShM UAIThA NBLThM LMEKL LOUF AShMIM ULBAMTh AERTs   כ ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשי נפשם והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ
21 Zedekiah king of Judah and his princes will I give into the hand of their enemies, and into the hand of them that seek their life, and into the hand of the king of Babylon's army, that are gone up from you.   KE UETh-TsDQIAU MLK-IAUDA UETh-ShRIU EThN BID EIBIAM UBID MBQShI NFShM UBID ChIL MLK BBL AOLIM MOLIKM   כא ואת-צדקיהו מלך-יהודה ואת-שריו אתן ביד איביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם
22 Behold, I will command, says IAUA, and cause them to return to this city; and they shall fight against it, and take it, and burn it with fire; and I will make the cities of Judah a desolation, without inhabitant.   KB ANNI MTsUA NEM-IAUA UAShBThIM EL-AOIR AZETh UNLChMU OLIA ULKDUA UShRFA BESh UETh-ORI IAUDA EThN ShMMA MEIN IShB   כב הנני מצוה נאם-יהוה והשבתים אל-העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושרפה באש ואת-ערי יהודה אתן שממה מאין ישב

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18