Jeremiah 42 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Warning against Going to Egypt

1 Then all the captains of the forces, and Johanan the son of Kareah, and Jezaniah the son of Hoshaiah, and all the people from the least even to the greatest, came near,   E UIGShU KL-ShRI AChILIM UIUChNN BN-QRCh UIZNIA BN-AUShOIA UKL-AOM MQTN UOD-GDUL   א ויגשו כל-שרי החילים ויוחנן בן-קרח ויזניה בן-הושעיה וכל-העם מקטן ועד-גדול
2 and said to Jeremiah the prophet: 'Let, we pray you, our supplication be accepted before you, and pray for us to IAUA your God, even for all this remnant; for we are left but a few of many, as your eyes do behold us;   B UIEMRU EL-IRMIAU ANBIE ThFL-NE ThChNThNU LFNIK UAThFLL BODNU EL-IAUA ELAIK BOD KL-AShERITh AZETh KI-NShERNU MOT MARBA KEShR OINIK REUTh EThNU   ב ויאמרו אל-ירמיהו הנביא תפל-נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל-יהוה אלהיך בעד כל-השארית הזאת כי-נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך ראות אתנו
3 that IAUA your God may tell us the way wherein we should walk, and the thing that we should do.'   G UIGD-LNU IAUA ELAIK ETh-ADRK EShR NLK-BA UETh-ADBR EShR NOShA   ג ויגד-לנו יהוה אלהיך את-הדרך אשר נלך-בה ואת-הדבר אשר נעשה
4 Then Jeremiah the prophet said to them: 'I have heard you; behold, I will pray to IAUA your God according to your words; and it shall come to pass, that whatsoever thing IAUA shall answer you, I will declare it to you; I will keep nothing back from you.'   D UIEMR ELIAM IRMIAU ANBIE ShMOThI ANNI MThFLL EL-IAUA ELAIKM KDBRIKM UAIA KL-ADBR EShR-IONA IAUA EThKM EGID LKM LE-EMNO MKM DBR   ד ויאמר אליהם ירמיהו הנביא שמעתי הנני מתפלל אל-יהוה אלהיכם כדבריכם והיה כל-הדבר אשר-יענה יהוה אתכם אגיד לכם לא-אמנע מכם דבר
5 Then they said to Jeremiah: 'IAUA be a true and faithful witness against us, if we do not even according to all the word wherewith IAUA your God shall send you to us.   A UAMA EMRU EL-IRMIAU IAI IAUA BNU LOD EMTh UNEMN EM-LE KKL-ADBR EShR IShLChK IAUA ELAIK ELINU KN NOShA   ה והמה אמרו אל-ירמיהו יהי יהוה בנו לעד אמת ונאמן אם-לא ככל-הדבר אשר ישלחך יהוה אלהיך אלינו כן נעשה
6 Whether it be good, or whether it be evil, we will hearken to the voice of IAUA our God, to whom we send you; that it may be well with us, when we hearken to the voice of IAUA our God.'   U EM-TUB UEM-RO BQUL IAUA ELAINU EShR ENU (ENChNU) ShLChIM EThK ELIU NShMO LMON EShR IITB-LNU KI NShMO BQUL IAUA ELAINU   ו אם-טוב ואם-רע בקול יהוה אלהינו אשר אנו (אנחנו) שלחים אתך אליו נשמע למען אשר ייטב-לנו כי נשמע בקול יהוה אלהינו
7 It came to pass after ten days, that the word of IAUA came to Jeremiah.   Z UIAI MQTs OShRTh IMIM UIAI DBR-IAUA EL-IRMIAU   ז ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו
8 Then called he Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, and all the people from the least even to the greatest,   Ch UIQRE EL-IUChNN BN-QRCh UEL KL-ShRI AChILIM EShR EThU ULKL-AOM LMQTN UOD-GDUL   ח ויקרא אל-יוחנן בן-קרח ואל כל-שרי החילים אשר אתו ולכל-העם למקטן ועד-גדול
9 and said to them: 'Thus says IAUA, the God of Israel, to whom you sent me to present your supplication before Him:   T UIEMR ELIAM KA-EMR IAUA ELAI IShREL EShR ShLChThM EThI ELIU LAFIL ThChNThKM LFNIU   ט ויאמר אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר שלחתם אתי אליו להפיל תחנתכם לפניו
10 If you will still abide in this land, then will I build you, and not pull you down, and I will plant you, and not pluck you up; for I repent Me of the evil that I have done to you.   I EM-ShUB ThShBU BERTs AZETh UBNIThI EThKM ULE EARS UNTOThI EThKM ULE EThUSh KI NChMThI EL-AROA EShR OShIThI LKM   י אם-שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרס ונטעתי אתכם ולא אתוש כי נחמתי אל-הרעה אשר עשיתי לכם
11 Be not afraid of the king of Babylon, of whom you are afraid; be not afraid of him, says IAUA; for I am with you to save you, and to deliver you from his hand.   IE EL-ThIREU MFNI MLK BBL EShR-EThM IREIM MFNIU EL-ThIREU MMNU NEM-IAUA KI-EThKM ENI LAUShIO EThKM ULATsIL EThKM MIDU   יא אל-תיראו מפני מלך בבל אשר-אתם יראים מפניו אל-תיראו ממנו נאם-יהוה כי-אתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו
12 I will grant you compassion, that he may have compassion on you, and cause you to return to your own land.   IB UEThN LKM RChMIM URChM EThKM UAShIB EThKM EL-EDMThKM   יב ואתן לכם רחמים ורחם אתכם והשיב אתכם אל-אדמתכם
13 But if you say: We will not abide in this land; so that you hearken not to the voice of IAUA your God;   IG UEM-EMRIM EThM LE NShB BERTs AZETh LBLThI ShMO BQUL IAUA ELAIKM   יג ואם-אמרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמע בקול יהוה אלהיכם
14 saying: No; but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, nor hear the sound of the horn, nor have hunger of bread; and there will we abide;   ID LEMR LE KI ERTs MTsRIM NBUE EShR LE-NREA MLChMA UQUL ShUFR LE NShMO ULLChM LE-NROB UShM NShB   יד לאמר לא כי ארץ מצרים נבוא אשר לא-נראה מלחמה וקול שופר לא נשמע וללחם לא-נרעב ושם נשב
15 now therefore hear you the word of IAUA, O remnant of Judah: Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: If you wholly set your faces to enter into Egypt, and go to sojourn there;   TU UOThA LKN ShMOU DBR-IAUA ShERITh IAUDA KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL EM-EThM ShUM ThShMUN FNIKM LBE MTsRIM UBEThM LGUR ShM   טו ועתה לכן שמעו דבר-יהוה שארית יהודה כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אם-אתם שום תשמון פניכם לבא מצרים ובאתם לגור שם
16 then it shall come to pass, that the sword, which you fear, shall overtake you there in the land of Egypt, and the famine, whereof you are afraid, shall follow hard after you there in Egypt; and there you shall die.   TZ UAIThA AChRB EShR EThM IREIM MMNA ShM ThShIG EThKM BERTs MTsRIM UAROB EShR-EThM DEGIM MMNU ShM IDBQ EChRIKM MTsRIM UShM ThMThU   טז והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים והרעב אשר-אתם דאגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמתו
17 So shall it be with all the men that set their faces to go into Egypt to sojourn there; they shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence; and none of them shall remain or escape from the evil that I will bring on them.   IZ UIAIU KL-AENShIM EShR-ShMU ETh-FNIAM LBUE MTsRIM LGUR ShM IMUThU BChRB BROB UBDBR ULE-IAIA LAM ShRID UFLIT MFNI AROA EShR ENI MBIE OLIAM   יז ויהיו כל-האנשים אשר-שמו את-פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב ברעב ובדבר ולא-יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם
18 For thus says IAUA of hosts, the God of Israel: As Mine anger and My fury has been poured forth on the inhabitants of Jerusalem, so shall My fury be poured forth on you, when you shall enter into Egypt; and you shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach; and you shall see this place no more.   ICh KI KA EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL KEShR NThK EFI UChMThI OL-IShBI IRUShLM KN ThThK ChMThI OLIKM BBEKM MTsRIM UAIIThM LELA ULShMA ULQLLA ULChRFA ULE-ThREU OUD ETh-AMQUM AZA   יח כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל כאשר נתך אפי וחמתי על-ישבי ירושלם כן תתך חמתי עליכם בבאכם מצרים והייתם לאלה ולשמה ולקללה ולחרפה ולא-תראו עוד את-המקום הזה
19 IAUA has spoken concerning you, O remnant of Judah: Go you not into Egypt; know certainly that I have forewarned you this day.   IT DBR IAUA OLIKM ShERITh IAUDA EL-ThBEU MTsRIM IDO ThDOU KI-AOIDThI BKM AIUM   יט דבר יהוה עליכם שארית יהודה אל-תבאו מצרים ידע תדעו כי-העידתי בכם היום
20 For you have dealt deceitfully against your own souls; for you sent me to IAUA your God, saying: Pray for us to IAUA our God; and according to all that IAUA our God shall say, so declare to us, and we will do it;   K KI AThOThIM (AThOIThM) BNFShUThIKM KI-EThM ShLChThM EThI EL-IAUA ELAIKM LEMR AThFLL BODNU EL-IAUA ELAINU UKKL EShR IEMR IAUA ELAINU KN AGD-LNU UOShINU   כ כי התעתים (התעיתם) בנפשותיכם כי-אתם שלחתם אתי אל-יהוה אלהיכם לאמר התפלל בעדנו אל-יהוה אלהינו וככל אשר יאמר יהוה אלהינו כן הגד-לנו ועשינו
21 and I have this day declared it to you; but you have not hearkened to the voice of IAUA your God in any thing for which He has sent me to you.   KE UEGD LKM AIUM ULE ShMOThM BQUL IAUA ELAIKM ULKL EShR-ShLChNI ELIKM   כא ואגד לכם היום ולא שמעתם בקול יהוה אלהיכם ולכל אשר-שלחני אליכם
22 Now therefore know certainly that you shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence, in the place whither you desire to go to sojourn there.'   KB UOThA IDO ThDOU KI BChRB BROB UBDBR ThMUThU BMQUM EShR ChFTsThM LBUE LGUR ShM   כב ועתה ידע תדעו כי בחרב ברעב ובדבר תמותו במקום אשר חפצתם לבוא לגור שם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18