Jeremiah 50 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prophecy against Babylon

1 The word that IAUA spoke concerning Babylon, concerning the land of the Chaldeans, by Jeremiah the prophet.   E ADBR EShR DBR IAUA EL-BBL EL-ERTs KShDIM BID IRMIAU ANBIE   א הדבר אשר דבר יהוה אל-בבל אל-ארץ כשדים ביד ירמיהו הנביא
2 Declare you among the nations and announce, and set up a standard; announce, and conceal not; say: 'Babylon is taken, Bel is put to shame, Merodach is dismayed; her images are put to shame, her idols are dismayed.'   B AGIDU BGUIM UAShMIOU UShEU-NS AShMIOU EL-ThKChDU EMRU NLKDA BBL ABISh BL ChTh MRDK ABIShU OTsBIA ChThU GLULIA   ב הגידו בגוים והשמיעו ושאו-נס השמיעו אל-תכחדו אמרו נלכדה בבל הביש בל חת מרדך הבישו עצביה חתו גלוליה
3 For out of the north there comes up a nation against her, which shall make her land desolate, and none shall dwell therein; they are fled, they are gone, both man and beast.   G KI OLA OLIA GUI MTsFUN AUE-IShITh ETh-ERTsA LShMA ULE-IAIA IUShB BA MEDM UOD-BAMA NDU ALKU   ג כי עלה עליה גוי מצפון הוא-ישית את-ארצה לשמה ולא-יהיה יושב בה מאדם ועד-בהמה נדו הלכו
4 In those days, and in that time, says IAUA, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together; they shall go on their way weeping, and shall seek IAUA their God.   D BIMIM AAMA UBOTh AAIE NEM-IAUA IBEU BNI-IShREL AMA UBNI-IAUDA IChDU ALUK UBKU ILKU UETh-IAUA ELAIAM IBQShU   ד בימים ההמה ובעת ההיא נאם-יהוה יבאו בני-ישראל המה ובני-יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת-יהוה אלהיהם יבקשו
5 They shall inquire concerning Zion with their faces hitherward: 'Come you, and join yourselves to IAUA in an everlasting covenant that shall not be forgotten.'   A TsIUN IShELU DRK ANA FNIAM BEU UNLUU EL-IAUA BRITh OULM LE ThShKCh   ה ציון ישאלו דרך הנה פניהם באו ונלוו אל-יהוה ברית עולם לא תשכח
6 My people has been lost sheep; their shepherds have caused them to go astray, they have turned them away on the mountains; they have gone from mountain to hill, they have forgotten their resting-place.   U TsEN EBDUTh AIA (AIU) OMI ROIAM AThOUM ARIM ShUBBIM (ShUBBUM) MAR EL-GBOA ALKU ShKChU RBTsM   ו צאן אבדות היה (היו) עמי רעיהם התעום הרים שובבים (שובבום) מהר אל-גבעה הלכו שכחו רבצם
7 All that found them have devoured them; and their adversaries said: 'We are not guilty'; because they have sinned against IAUA, the habitation of justice, even IAUA, the hope of their fathers.   Z KL-MUTsEIAM EKLUM UTsRIAM EMRU LE NEShM ThChTh EShR ChTEU LIAUA NUA-TsDQ UMQUA EBUThIAM IAUA   ז כל-מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשם תחת אשר חטאו ליהוה נוה-צדק ומקוה אבותיהם יהוה
8 Flee out of the middle of Babylon, and go forth out of the land of the Chaldeans, and be as the he-goats before the flocks.   Ch NDU MThUK BBL UMERTs KShDIM ITsEU (TsEU) UAIU KOThUDIM LFNI-TsEN   ח נדו מתוך בבל ומארץ כשדים יצאו (צאו) והיו כעתודים לפני-צאן
9 For, lo, I will stir up and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country; and they shall set themselves in array against her, from there she shall be taken; their arrows shall be as of a mighty man that makes childless; none shall return in vain.   T KI ANA ENKI MOIR UMOLA OL-BBL QAL-GUIM GDLIM MERTs TsFUN UORKU LA MShM ThLKD ChTsIU KGBUR MShKIL LE IShUB RIQM   ט כי הנה אנכי מעיר ומעלה על-בבל קהל-גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה משם תלכד חציו כגבור משכיל לא ישוב ריקם
10 Chaldea shall be a spoil; all that spoil her shall be satisfied, says IAUA.   I UAIThA KShDIM LShLL KL-ShLLIA IShBOU NEM-IAUA   י והיתה כשדים לשלל כל-שלליה ישבעו נאם-יהוה
11 Because you are glad, because you rejoice, O you that plunder My heritage, because you gambol as a heifer at grass, and neigh as strong horses;   IE KI ThShMChI (ThShMChU) KI ThOLZI (ThOLZU) ShSI NChLThI KI ThFUShI (ThFUShU) KOGLA DShA UThTsALI (UThTsALU) KEBRIM   יא כי תשמחי (תשמחו) כי תעלזי (תעלזו) שסי נחלתי כי תפושי (תפושו) כעגלה דשה ותצהלי (ותצהלו) כאברים
12 Your mother shall be sore ashamed, she that bore you shall be confounded; behold, the hindermost of the nations shall be a wilderness, a dry land, and a desert.   IB BUShA EMKM MED ChFRA IULDThKM ANA EChRITh GUIM MDBR TsIA UORBA   יב בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה
13 Because of the wrath of IAUA it shall not be inhabited, but it shall be wholly desolate; every one that goes by Babylon shall be appalled and hiss at all her plagues.   IG MQTsF IAUA LE ThShB UAIThA ShMMA KLA KL OBR OL-BBL IShM UIShRQ OL-KL-MKUThIA   יג מקצף יהוה לא תשב והיתה שממה כלה כל עבר על-בבל ישם וישרק על-כל-מכותיה
14 Set yourselves in array against Babylon round about, all you that bend the bow, shoot at her, spare no arrows; for she has sinned against IAUA.   ID ORKU OL-BBL SBIB KL-DRKI QShTh IDU ELIA EL-ThChMLU EL-ChTs KI LIAUA ChTEA   יד ערכו על-בבל סביב כל-דרכי קשת ידו אליה אל-תחמלו אל-חץ כי ליהוה חטאה
15 Shout against her round about, she has submitted herself; her buttresses are fallen, her walls are thrown down; for it is the vengeance of IAUA, take vengeance on her; as she has done, do to her.   TU ARIOU OLIA SBIB NThNA IDA NFLU EShUIThIA (EShIUThIA) NARSU ChUMUThIA KI NQMTh IAUA AIE ANQMU BA KEShR OShThA OShU-LA   טו הריעו עליה סביב נתנה ידה נפלו אשויתיה (אשיותיה) נהרסו חומותיה כי נקמת יהוה היא הנקמו בה כאשר עשתה עשו-לה
16 Cut off the sower from Babylon, and him that handles the sickle in the time of harvest; for fear of the oppressing sword they shall turn every one to his people, and they shall flee every one to his own land.   TZ KRThU ZURO MBBL UThFSh MGL BOTh QTsIR MFNI ChRB AIUNA EISh EL-OMU IFNU UEISh LERTsU INSU   טז כרתו זורע מבבל ותפש מגל בעת קציר מפני חרב היונה איש אל-עמו יפנו ואיש לארצו ינסו
17 Israel is a scattered sheep, the lions have driven him away; first the king of Assyria has devoured him, and last this Nebuchadrezzar king of Babylon has broken his bones.   IZ ShA FZURA IShREL ERIUTh ADIChU AREShUN EKLU MLK EShUR UZA AEChRUN OTsMU NBUKDRETsR MLK BBL   יז שה פזורה ישראל אריות הדיחו הראשון אכלו מלך אשור וזה האחרון עצמו נבוכדראצר מלך בבל
18 Therefore thus says IAUA of hosts, the God of Israel: behold, I will punish the king of Babylon and his land, as I have punished the king of Assyria.   ICh LKN KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL ANNI FQD EL-MLK BBL UEL-ERTsU KEShR FQDThI EL-MLK EShUR   יח לכן כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני פקד אל-מלך בבל ואל-ארצו כאשר פקדתי אל-מלך אשור
19 I will bring Israel back to his pasture, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied on the hills of Ephraim and in Gilead.   IT UShBBThI ETh-IShREL EL-NUAU UROA AKRML UABShN UBAR EFRIM UAGLOD ThShBO NFShU   יט ושבבתי את-ישראל אל-נוהו ורעה הכרמל והבשן ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו
20 In those days, and in that time, says IAUA, the iniquity of Israel shall be sought for, and there shall be none, and the sins of Judah, and they shall not be found; for I will pardon them whom I leave as a remnant.   K BIMIM AAM UBOTh AAIE NEM-IAUA IBQSh ETh-OUN IShREL UEINNU UETh-ChTETh IAUDA ULE ThMTsEINA KI ESLCh LEShR EShEIR   כ בימים ההם ובעת ההיא נאם-יהוה יבקש את-עון ישראל ואיננו ואת-חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשר אשאיר
21 Go up against the land of Merathaim, even against it, and against the inhabitants of Pekod; waste and utterly destroy after them, says IAUA, and do according to all that I have commanded you.   KE OL-AERTs MRThIM OLA OLIA UEL-IUShBI FQUD ChRB UAChRM EChRIAM NEM-IAUA UOShA KKL EShR TsUIThIK   כא על-הארץ מרתים עלה עליה ואל-יושבי פקוד חרב והחרם אחריהם נאם-יהוה ועשה ככל אשר צויתיך
22 Hark! battle is in the land, and great destruction.   KB QUL MLChMA BERTs UShBR GDUL   כב קול מלחמה בארץ ושבר גדול
23 How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken! How is Babylon become a desolation among the nations!   KG EIK NGDO UIShBR FTISh KL-AERTs EIK AIThA LShMA BBL BGUIM   כג איך נגדע וישבר פטיש כל-הארץ איך היתה לשמה בבל בגוים
24 I have laid a snare for you, and you are also taken, O Babylon, and you were not aware; you are found, and also caught, because you have striven against IAUA.   KD IQShThI LK UGM-NLKDTh BBL UETh LE IDOTh NMTsETh UGM-NThFShTh KI BIAUA AThGRITh   כד יקשתי לך וגם-נלכדת בבל ואת לא ידעת נמצאת וגם-נתפשת כי ביהוה התגרית
25 IAUA has opened His armoury, and has brought forth the weapons of His indignation; for it is a work that my Lord IAUA of hosts has to do in the land of the Chaldeans.   KA FThCh IAUA ETh-EUTsRU UIUTsE ETh-KLI ZOMU KI-MLEKA AIE LEDNI IAUA TsBEUTh BERTs KShDIM   כה פתח יהוה את-אוצרו ויוצא את-כלי זעמו כי-מלאכה היא לאדני יהוה צבאות בארץ כשדים
26 Come against her from every quarter, open her granaries, cast her up as heaps, and destroy her utterly; let nothing of her be left.   KU BEU-LA MQTs FThChU MEBSIA SLUA KMU-ORMIM UAChRIMUA EL-ThAI-LA ShERITh   כו באו-לה מקץ פתחו מאבסיה סלוה כמו-ערמים והחרימוה אל-תהי-לה שארית
27 Slay all her bullocks, let them go down to the slaughter; woe to them! for their day is come, the time of their visitation.   KZ ChRBU KL-FRIA IRDU LTBCh AUI OLIAM KI-BE IUMM OTh FQDThM   כז חרבו כל-פריה ירדו לטבח הוי עליהם כי-בא יומם עת פקדתם
28 Hark! they flee and escape out of the land of Babylon, to declare in Zion the vengeance of IAUA our God, the vengeance of His temple.   KCh QUL NSIM UFLTIM MERTs BBL LAGID BTsIUN ETh-NQMTh IAUA ELAINU NQMTh AIKLU   כח קול נסים ופלטים מארץ בבל להגיד בציון את-נקמת יהוה אלהינו נקמת היכלו
29 Call together the archers against Babylon, all them that bend the bow; encamp against her round about, let none thereof escape; recompense her according to her work, according to all that she has done, do to her: for she has been arrogant against IAUA, against the Holy One of Israel.   KT AShMIOU EL-BBL RBIM KL-DRKI QShTh ChNU OLIA SBIB EL-IAI- (LA) FLITA ShLMU-LA KFOLA KKL EShR OShThA OShU-LA KI EL-IAUA ZDA EL-QDUSh IShREL   כט השמיעו אל-בבל רבים כל-דרכי קשת חנו עליה סביב אל-יהי- (לה) פליטה שלמו-לה כפעלה ככל אשר עשתה עשו-לה כי אל-יהוה זדה אל-קדוש ישראל
30 Therefore shall her young men fall in her broad places, and all her men of war shall be brought to silence in that day, says IAUA.   L LKN IFLU BChURIA BRChBThIA UKL-ENShI MLChMThA IDMU BIUM AAUE NEM-IAUA   ל לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל-אנשי מלחמתה ידמו ביום ההוא נאם-יהוה
31 Behold, I am against you, O you most arrogant, says my Lord IAUA of hosts; for your day is come, the time that I will punish you.   LE ANNI ELIK ZDUN NEM-EDNI IAUA TsBEUTh KI BE IUMK OTh FQDThIK   לא הנני אליך זדון נאם-אדני יהוה צבאות כי בא יומך עת פקדתיך
32 The most arrogant shall stumble and fall, and none shall raise him up; and I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all that are round about him.   LB UKShL ZDUN UNFL UEIN LU MQIM UATsThI ESh BORIU UEKLA KL-SBIBThIU   לב וכשל זדון ונפל ואין לו מקים והצתי אש בעריו ואכלה כל-סביבתיו
33 Thus says IAUA of hosts: The children of Israel and the children of Judah are oppressed together; and all that took them captives hold them fast; they refuse to let them go.   LG KA EMR IAUA TsBEUTh OShUQIM BNI-IShREL UBNI-IAUDA IChDU UKL-ShBIAM AChZIQU BM MENU ShLChM   לג כה אמר יהוה צבאות עשוקים בני-ישראל ובני-יהודה יחדו וכל-שביהם החזיקו בם מאנו שלחם
34 Their Redeemer is strong, IAUA of hosts is His name; He will thoroughly plead their cause, that He may give rest to the earth, and disquiet the inhabitants of Babylon.   LD GELM ChZQ IAUA TsBEUTh ShMU RIB IRIB ETh-RIBM LMON ARGIO ETh-AERTs UARGIZ LIShBI BBL   לד גאלם חזק יהוה צבאות שמו ריב יריב את-ריבם למען הרגיע את-הארץ והרגיז לישבי בבל
35 A sword is on the Chaldeans, says IAUA, and on the inhabitants of Babylon, and on her princes, and on her wise men.   LA ChRB OL-KShDIM NEM-IAUA UEL-IShBI BBL UEL-ShRIA UEL-ChKMIA   לה חרב על-כשדים נאם-יהוה ואל-ישבי בבל ואל-שריה ואל-חכמיה
36 A sword is on the boasters, and they shall become fools; a sword is on her mighty men, and they shall be dismayed.   LU ChRB EL-ABDIM UNELU ChRB EL-GBURIA UChThU   לו חרב אל-הבדים ונאלו חרב אל-גבוריה וחתו
37 A sword is on their horses, and on their chariots, and on all the mingled people that are in the middle of her, and they shall become as women; a sword is on her treasures, and they shall be robbed.   LZ ChRB EL-SUSIU UEL-RKBU UEL-KL-AORB EShR BThUKA UAIU LNShIM ChRB EL-EUTsRThIA UBZZU   לז חרב אל-סוסיו ואל-רכבו ואל-כל-הערב אשר בתוכה והיו לנשים חרב אל-אוצרתיה ובזזו
38 A drought is on her waters, and they shall be dried up; for it is a land of graven images, and they are mad on things of horror.   LCh ChRB EL-MIMIA UIBShU KI ERTs FSLIM AIE UBEIMIM IThALLU   לח חרב אל-מימיה ויבשו כי ארץ פסלים היא ובאימים יתהללו
39 Therefore the wild-cats with the jackals shall dwell there, and the ostriches shall dwell therein; and it shall be no more inhabited for ever, neither shall it be dwelt in from generation to generation.   LT LKN IShBU TsIIM ETh-EIIM UIShBU BA BNUTh IONA ULE-ThShB OUD LNTsCh ULE ThShKUN OD-DUR UDR   לט לכן ישבו ציים את-איים וישבו בה בנות יענה ולא-תשב עוד לנצח ולא תשכון עד-דור ודר
40 As when God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, says IAUA; so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein.   M KMAFKTh ELAIM ETh-SDM UETh-OMRA UETh-ShKNIA NEM-IAUA LE-IShB ShM EISh ULE-IGUR BA BN-EDM   מ כמהפכת אלהים את-סדם ואת-עמרה ואת-שכניה נאם-יהוה לא-ישב שם איש ולא-יגור בה בן-אדם
41 Behold, a people comes from the north, and a great nation, and many kings shall be roused from the uttermost parts of the earth.   ME ANA OM BE MTsFUN UGUI GDUL UMLKIM RBIM IORU MIRKThI-ERTs   מא הנה עם בא מצפון וגוי גדול ומלכים רבים יערו מירכתי-ארץ
42 They lay hold on bow and spear, they are cruel, and have no compassion; their voice is like the roaring sea, and they ride on horses; set in array, as a man for war, against you, O daughter of Babylon.   MB QShTh UKIDN IChZIQU EKZRI AMA ULE IRChMU QULM KIM IAMA UOL-SUSIM IRKBU ORUK KEISh LMLChMA OLIK BTh-BBL   מב קשת וכידן יחזיקו אכזרי המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל-סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת-בבל
43 The king of Babylon has heard the fame of them, and his hands wax feeble; anguish has taken hold of him, and pain, as of a woman in travail.   MG ShMO MLK-BBL ETh-ShMOM URFU IDIU TsRA AChZIQThAU ChIL KIULDA   מג שמע מלך-בבל את-שמעם ורפו ידיו צרה החזיקתהו חיל כיולדה
44 Behold, he shall come up like a lion from the thickets of the Jordan against the strong habitation; for I will suddenly make them run away from it, and whoso is chosen, him will I appoint over it; for who is like Me? and who will appoint Me a time? and who is that shepherd that will stand before Me?   MD ANA KERIA IOLA MGEUN AIRDN EL-NUA EIThN KI-ERGOA ERUTsM (ERITsM) MOLIA UMI BChUR ELIA EFQD KI MI KMUNI UMI IUODNI UMI-ZA ROA EShR IOMD LFNI   מד הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל-נוה איתן כי-ארגעה ארוצם (אריצם) מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יועדני ומי-זה רעה אשר יעמד לפני
45 Therefore hear you the counsel of IAUA, that He has taken against Babylon, and His purposes, that He has purposed against the land of the Chaldeans: surely the least of the flock shall drag them away, surely their habitation shall be appalled at them.   MA LKN ShMOU OTsTh-IAUA EShR IOTs EL-BBL UMChShBUThIU EShR ChShB EL-ERTs KShDIM EM-LE ISChBUM TsOIRI ATsEN EM-LE IShIM OLIAM NUA   מה לכן שמעו עצת-יהוה אשר יעץ אל-בבל ומחשבותיו אשר חשב אל-ארץ כשדים אם-לא יסחבום צעירי הצאן אם-לא ישים עליהם נוה
46 At the noise of the taking of Babylon the earth quakes, and the cry is heard among the nations.   MU MQUL NThFShA BBL NROShA AERTs UZOQA BGUIM NShMO   מו מקול נתפשה בבל נרעשה הארץ וזעקה בגוים נשמע

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18