Jeremiah 21 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jeremiah's Message for Zedekiah

1 The word which came to Jeremiah from IAUA, when king Zedekiah sent to him Pashhur the son of Malchiah, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, saying:   E ADBR EShR-AIA EL-IRMIAU METh IAUA BShLCh ELIU AMLK TsDQIAU ETh-FShChUR BN-MLKIA UETh-TsFNIA BN-MOShIA AKAN LEMR   א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בשלח אליו המלך צדקיהו את-פשחור בן-מלכיה ואת-צפניה בן-מעשיה הכהן לאמר
2 'Inquire, I pray you, of IAUA for us; for Nebuchadrezzar king of Babylon makes war against us; peradventure IAUA will deal with us according to all His wondrous works, that he may go up from us.'   B DRSh-NE BODNU ETh-IAUA KI NBUKDRETsR MLK-BBL NLChM OLINU EULI IOShA IAUA EUThNU KKL-NFLEThIU UIOLA MOLINU   ב דרש-נא בעדנו את-יהוה כי נבוכדראצר מלך-בבל נלחם עלינו אולי יעשה יהוה אותנו ככל-נפלאתיו ויעלה מעלינו
3 Then said Jeremiah to them: Thus shall you say to Zedekiah:   G UIEMR IRMIAU ELIAM KA ThEMRN EL-TsDQIAU   ג ויאמר ירמיהו אליהם כה תאמרן אל-צדקיהו
4 Thus says IAUA, the God of Israel: Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, wherewith you fight against the king of Babylon, and against the Chaldeans, that besiege you without the walls, and I will gather them into the middle of this city.   D KA-EMR IAUA ELAI IShREL ANNI MSB ETh-KLI AMLChMA EShR BIDKM EShR EThM NLChMIM BM ETh-MLK BBL UETh-AKShDIM ATsRIM OLIKM MChUTs LChUMA UESFThI EUThM EL-ThUK AOIR AZETh   ד כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מסב את-כלי המלחמה אשר בידכם אשר אתם נלחמים בם את-מלך בבל ואת-הכשדים הצרים עליכם מחוץ לחומה ואספתי אותם אל-תוך העיר הזאת
5 I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger, and in fury, and in great wrath.   A UNLChMThI ENI EThKM BID NTUIA UBZRUO ChZQA UBEF UBChMA UBQTsF GDUL   ה ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול
6 I will smite the inhabitants of this city, both man and beast; they shall die of a great pestilence.   U UAKIThI ETh-IUShBI AOIR AZETh UETh-AEDM UETh-ABAMA BDBR GDUL IMThU   ו והכיתי את-יושבי העיר הזאת ואת-האדם ואת-הבהמה בדבר גדול ימתו
7 Afterward, says IAUA, I will deliver Zedekiah king of Judah, and his servants, and the people, and such as are left in this city from the pestilence, from the sword, and from the famine, into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of their enemies, and into the hand of those that seek their life; and he shall smite them with the edge of the sword; he shall not spare them, neither have pity, nor have compassion.   Z UEChRI-KN NEM-IAUA EThN ETh-TsDQIAU MLK-IAUDA UETh-OBDIU UETh-AOM UETh-ANShERIM BOIR AZETh MN-ADBR MN-AChRB UMN-AROB BID NBUKDRETsR MLK-BBL UBID EIBIAM UBID MBQShI NFShM UAKM LFI-ChRB LE-IChUS OLIAM ULE IChML ULE IRChM   ז ואחרי-כן נאם-יהוה אתן את-צדקיהו מלך-יהודה ואת-עבדיו ואת-העם ואת-הנשארים בעיר הזאת מן-הדבר מן-החרב ומן-הרעב ביד נבוכדראצר מלך-בבל וביד איביהם וביד מבקשי נפשם והכם לפי-חרב לא-יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחם
8 To this people you shall say: Thus says IAUA: Behold, I set before you the way of life and the way of death.   Ch UEL-AOM AZA ThEMR KA EMR IAUA ANNI NThN LFNIKM ETh-DRK AChIIM UETh-DRK AMUTh   ח ואל-העם הזה תאמר כה אמר יהוה הנני נתן לפניכם את-דרך החיים ואת-דרך המות
9 He that abides in this city shall die by the sword, and by the famine, and by the pestilence; but he that goes out, and falls away to the Chaldeans that besiege you, he shall live, and his life shall be to him for a prey.   T AIShB BOIR AZETh IMUTh BChRB UBROB UBDBR UAIUTsE UNFL OL-AKShDIM ATsRIM OLIKM IChIA (UChIA) UAIThA-LU NFShU LShLL   ט הישב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל על-הכשדים הצרים עליכם יחיה (וחיה) והיתה-לו נפשו לשלל
10 For I have set My face against this city for evil, and not for good, says IAUA; it shall be given into the hand of the king of Babylon, and he shall burn it with fire.   I KI ShMThI FNI BOIR AZETh LROA ULE LTUBA NEM-IAUA BID-MLK BBL ThNThN UShRFA BESh   י כי שמתי פני בעיר הזאת לרעה ולא לטובה נאם-יהוה ביד-מלך בבל תנתן ושרפה באש
11 To the house of the king of Judah: Hear you the word of IAUA;   IE ULBITh MLK IAUDA ShMOU DBR-IAUA   יא ולבית מלך יהודה שמעו דבר-יהוה
12 O house of David, thus says IAUA: Execute justice in the morning, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor, unless My fury go forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings.   IB BITh DUD KA EMR IAUA DINU LBQR MShFT UATsILU GZUL MID OUShQ FN-ThTsE KESh ChMThI UBORA UEIN MKBA MFNI RO MOLLIAM (MOLLIKM)   יב בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו גזול מיד עושק פן-תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליהם (מעלליכם)
13 Behold, I am against you, O inhabitant of the valley, and rock of the plain, says IAUA; you that say: 'Who shall come down against us? or who shall enter into our habitations?'   IG ANNI ELIK IShBTh AOMQ TsUR AMIShR NEM-IAUA AEMRIM MI-IChTh OLINU UMI IBUE BMOUNUThINU   יג הנני אליך ישבת העמק צור המישר נאם-יהוה האמרים מי-יחת עלינו ומי יבוא במעונותינו
14 I will punish you according to the fruit of your doings, says IAUA; and I will kindle a fire in her forest, and it shall devour all that is round about her.   ID UFQDThI OLIKM KFRI MOLLIKM NEM-IAUA UATsThI ESh BIORA UEKLA KL-SBIBIA   יד ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם נאם-יהוה והצתי אש ביערה ואכלה כל-סביביה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18