Jeremiah 31 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Israel's Mourning Turned to Joy

1 Thus says IAUA: the people that were left of the sword have found grace in the wilderness, even Israel, when I go to cause him to rest.   E KA EMR IAUA MTsE ChN BMDBR OM ShRIDI ChRB ALUK LARGIOU IShREL   א כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל
2 'From afar IAUA appeared to me.' 'Yes, I have loved you with an everlasting love; therefore with affection have I drawn you.   B MRChUQ IAUA NREA LI UEABTh OULM EABThIK OL-KN MShKThIK ChSD   ב מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על-כן משכתיך חסד
3 Again will I build you, and you shall be built, O virgin of Israel; again shall you be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dances of them that make merry.   G OUD EBNK UNBNITh BThULTh IShREL OUD ThODI ThFIK UITsETh BMChUL MShChQIM   ג עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים
4 Again shall you plant vineyards on the mountains of Samaria; the planters shall plant, and shall have the use thereof.   D OUD ThTOI KRMIM BARI ShMRUN NTOU NTOIM UChLLU   ד עוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו
5 For there shall be a day, that the watchmen shall call on the mount Ephraim: arise you, and let us go up to Zion, to IAUA our God.'   A KI ISh-IUM QREU NTsRIM BAR EFRIM QUMU UNOLA TsIUN EL-IAUA ELAINU   ה כי יש-יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל-יהוה אלהינו
6 For thus says IAUA: sing with gladness for Jacob, and shout at the head of the nations; announce you, praise you, and say: 'O IAUA, save Your people, The remnant of Israel.'   U KI-KA EMR IAUA RNU LIOQB ShMChA UTsALU BRESh AGUIM AShMIOU ALLU UEMRU AUShO IAUA ETh-OMK ETh ShERITh IShREL   ו כי-כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את-עמך את שארית ישראל
7 Behold, I will bring them from the north country, and gather them from the uttermost parts of the earth, and with them the blind and the lame, the woman with child and her that travails with child together; a great company shall they return hither.   Z ANNI MBIE EUThM MERTs TsFUN UQBTsThIM MIRKThI-ERTs BM OUR UFSCh ARA UILDTh IChDU QAL GDUL IShUBU ANA   ז הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי-ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה
8 They shall come with weeping, and with supplications will I lead them; I will cause them to walk by rivers of waters, in a straight way wherein they shall not stumble; for I am become a father to Israel, and Ephraim is My first-born.   Ch BBKI IBEU UBThChNUNIM EUBILM EULIKM EL-NChLI MIM BDRK IShR LE IKShLU BA KI-AIIThI LIShREL LEB UEFRIM BKRI AUE   ח בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל-נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי-הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא
9 Hear the word of IAUA, O you nations, and declare it in the isles afar off, and say: 'He that scattered Israel does gather him, and keep him, as a shepherd does his flock.'   T ShMOU DBR-IAUA GUIM UAGIDU BEIIM MMRChQ UEMRU MZRA IShREL IQBTsNU UShMRU KROA ODRU   ט שמעו דבר-יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו
10 For IAUA has ransomed Jacob, and He redeems him from the hand of him that is stronger than he.   I KI-FDA IAUA ETh-IOQB UGELU MID ChZQ MMNU   י כי-פדה יהוה את-יעקב וגאלו מיד חזק ממנו
11 They shall come and sing in the height of Zion, and shall flow to the goodness of IAUA, to the corn, and to the wine, and to the oil, and to the young of the flock and of the herd; and their soul shall be as a watered garden, and they shall not pine any more at all.   IE UBEU URNNU BMRUM-TsIUN UNARU EL-TUB IAUA OL-DGN UOL-ThIRSh UOL-ITsAR UOL-BNI-TsEN UBQR UAIThA NFShM KGN RUA ULE-IUSIFU LDEBA OUD   יא ובאו ורננו במרום-ציון ונהרו אל-טוב יהוה על-דגן ועל-תירש ועל-יצהר ועל-בני-צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא-יוסיפו לדאבה עוד
12 Then shall the virgin rejoice in the dance, and the young men and the old together; for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.   IB EZ ThShMCh BThULA BMChUL UBChRIM UZQNIM IChDU UAFKThI EBLM LShShUN UNChMThIM UShMChThIM MIGUNM   יב אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם
13 I will satiate the soul of the priests with fatness, and My people shall be satisfied with My goodness, says IAUA.   IG URUIThI NFSh AKANIM DShN UOMI ETh-TUBI IShBOU NEM-IAUA   יג ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את-טובי ישבעו נאם-יהוה
14 Thus says IAUA: A voice is heard in Ramah, lamentation, and bitter weeping, Rachel weeping for her children; she refuses to be comforted for her children, because they are not.   ID KA EMR IAUA QUL BRMA NShMO NAI BKI ThMRURIM RChL MBKA OL-BNIA MENA LANChM OL-BNIA KI EINNU   יד כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על-בניה מאנה להנחם על-בניה כי איננו
15 Thus says IAUA: Refrain your voice from weeping, and your eyes from tears; for your work shall be rewarded, says IAUA; and they shall come back from the land of the enemy.   TU KA EMR IAUA MNOI QULK MBKI UOINIK MDMOA KI ISh ShKR LFOLThK NEM-IAUA UShBU MERTs EUIB   טו כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם-יהוה ושבו מארץ אויב
16 There is hope for your future, says IAUA; and your children shall return to their own border.   TZ UISh-ThQUA LEChRIThK NEM-IAUA UShBU BNIM LGBULM   טז ויש-תקוה לאחריתך נאם-יהוה ושבו בנים לגבולם
17 I have surely heard Ephraim bemoaning himself: 'You have chastised me, and I was chastised, as a calf untrained; turn you me, and I shall be turned, for You are IAUA my God.   IZ ShMUO ShMOThI EFRIM MThNUDD ISRThNI UEUSR KOGL LE LMD AShBNI UEShUBA KI EThA IAUA ELAI   יז שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי
18 Surely after that I was turned, I repented, and after that I was instructed, I smote on my thigh; I was ashamed, yes, even confounded, because I did bear the reproach of my youth.'   ICh KI-EChRI ShUBI NChMThI UEChRI AUDOI SFQThI OL-IRK BShThI UGM-NKLMThI KI NShEThI ChRFTh NOURI   יח כי-אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על-ירך בשתי וגם-נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי
19 Is Ephraim a darling son to Me? Is he a child that is dandled? For as often as I speak of him, I do earnestly remember him still; therefore My heart yearns for him, I will surely have compassion on him, says IAUA.   IT ABN IQIR LI EFRIM EM ILD ShOShOIM KI-MDI DBRI BU ZKR EZKRNU OUD OL-KN AMU MOI LU RChM ERChMNU NEM-IAUA   יט הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי-מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על-כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם-יהוה
20 Set you up waymarks, make you guide-posts; set your heart toward the high-way, even the way by which you went; return, O virgin of Israel, return to these your cities.   K ATsIBI LK TsINIM ShMI LK ThMRURIM ShThI LBK LMSLA DRK ALKThI (ALKTh) ShUBI BThULTh IShREL ShBI EL-ORIK ELA   כ הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכתי (הלכת) שובי בתולת ישראל שבי אל-עריך אלה
21 How long will you turn away coyly, O you backsliding daughter? For IAUA has created a new thing in the earth: a woman shall court a man.   KE OD-MThI ThThChMQIN ABTh AShUBBA KI-BRE IAUA ChDShA BERTs NQBA ThSUBB GBR   כא עד-מתי תתחמקין הבת השובבה כי-ברא יהוה חדשה בארץ נקבה תסובב גבר
22 Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: yet again shall they use this speech in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall turn their captivity: 'IAUA bless you, O habitation of righteousness, O mountain of holiness.'   KB KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL OUD IEMRU ETh-ADBR AZA BERTs IAUDA UBORIU BShUBI ETh-ShBUThM IBRKK IAUA NUA-TsDQ AR AQDSh   כב כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עוד יאמרו את-הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשובי את-שבותם יברכך יהוה נוה-צדק הר הקדש
23 Judah and all the cities thereof shall dwell therein together: the husbandmen, and they that go forth with flocks.   KG UIShBU BA IAUDA UKL-ORIU IChDU EKRIM UNSOU BODR   כג וישבו בה יהודה וכל-עריו יחדו אכרים ונסעו בעדר
24 For I have satiated the weary soul, and every pining soul have I replenished.   KD KI ARUIThI NFSh OIFA UKL-NFSh DEBA MLEThI   כד כי הרויתי נפש עיפה וכל-נפש דאבה מלאתי
25 On this I awaked, and beheld; and my sleep was sweet to me.   KA OL-ZETh AQITsThI UEREA UShNThI ORBA LI   כה על-זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי
26 Behold, the days come, says IAUA, that I will sow the house of Israel and the house of Judah with the seed of man, and with the seed of beast.   KU ANA IMIM BEIM NEM-IAUA UZROThI ETh-BITh IShREL UETh-BITh IAUDA ZRO EDM UZRO BAMA   כו הנה ימים באים נאם-יהוה וזרעתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה
27 It shall come to pass, that like as I have watched over them to pluck up and to break down, and to overthrow and to destroy, and to afflict; so will I watch over them to build and to plant, says IAUA.   KZ UAIA KEShR ShQDThI OLIAM LNThUSh ULNThUTs ULARS ULAEBID ULARO KN EShQD OLIAM LBNUTh ULNTO NEM-IAUA   כז והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטע נאם-יהוה
28 In those days they shall say no more: 'The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge.'   KCh BIMIM AAM LE-IEMRU OUD EBUTh EKLU BSR UShNI BNIM ThQAINA   כח בימים ההם לא-יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה
29 But every one shall die for his own iniquity; every man that eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge.   KT KI EM-EISh BOUNU IMUTh KL-AEDM AEKL ABSR ThQAINA ShNIU   כט כי אם-איש בעונו ימות כל-האדם האכל הבסר תקהינה שניו
30 Behold, the days come, says IAUA, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah;   L ANA IMIM BEIM NEM-IAUA UKRThI ETh-BITh IShREL UETh-BITh IAUDA BRITh ChDShA   ל הנה ימים באים נאם-יהוה וכרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדשה
31 not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; forasmuch as they broke My covenant, although I was a lord over them, says IAUA.   LE LE KBRITh EShR KRThI ETh-EBUThM BIUM AChZIQI BIDM LAUTsIEM MERTs MTsRIM EShR-AMA AFRU ETh-BRIThI UENKI BOLThI BM NEM-IAUA   לא לא כברית אשר כרתי את-אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר-המה הפרו את-בריתי ואנכי בעלתי בם נאם-יהוה
32 But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says IAUA, I will put My law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be My people;   LB KI ZETh ABRITh EShR EKRTh ETh-BITh IShREL EChRI AIMIM AAM NEM-IAUA NThThI ETh-ThURThI BQRBM UOL-LBM EKThBNA UAIIThI LAM LELAIM UAMA IAIU-LI LOM   לב כי זאת הברית אשר אכרת את-בית ישראל אחרי הימים ההם נאם-יהוה נתתי את-תורתי בקרבם ועל-לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו-לי לעם
33 and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying: 'Know IAUA'; for they shall all know Me, from the least of them to the greatest of them, says IAUA; for I will forgive their iniquity, and their sin will I remember no more.   LG ULE ILMDU OUD EISh ETh-ROAU UEISh ETh-EChIU LEMR DOU ETh-IAUA KI-KULM IDOU EUThI LMQTNM UOD-GDULM NEM-IAUA KI ESLCh LOUNM ULChTEThM LE EZKR-OUD   לג ולא ילמדו עוד איש את-רעהו ואיש את-אחיו לאמר דעו את-יהוה כי-כולם ידעו אותי למקטנם ועד-גדולם נאם-יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר-עוד
34 Thus says IAUA, Who gives the sun for a light by day, and the ordinances of the moon and of the stars for a light by night, who stirs up the sea, that the waves thereof roar, IAUA of hosts is His name:   LD KA EMR IAUA NThN ShMSh LEUR IUMM ChQTh IRCh UKUKBIM LEUR LILA RGO AIM UIAMU GLIU IAUA TsBEUTh ShMU   לד כה אמר יהוה נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו
35 If these ordinances depart from before Me, says IAUA, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before Me for ever.   LA EM-IMShU AChQIM AELA MLFNI NEM-IAUA GM ZRO IShREL IShBThU MAIUTh GUI LFNI KL-AIMIM   לה אם-ימשו החקים האלה מלפני נאם-יהוה גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל-הימים
36 Thus says IAUA: If heaven above can be measured, and the foundations of the earth searched out beneath, then will I also cast off all the seed of Israel for all that they have done, says IAUA.   LU KA EMR IAUA EM-IMDU ShMIM MLMOLA UIChQRU MUSDI-ERTs LMTA GM-ENI EMES BKL-ZRO IShREL OL-KL-EShR OShU NEM-IAUA   לו כה אמר יהוה אם-ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי-ארץ למטה גם-אני אמאס בכל-זרע ישראל על-כל-אשר עשו נאם-יהוה
37 Behold, the days come, says IAUA, that the city shall be built to IAUA from the tower of Hananel to the gate of the corner.   LZ ANA IMIM (BEIM) NEM-IAUA UNBNThA AOIR LIAUA MMGDL ChNNEL ShOR AFNA   לז הנה ימים (באים) נאם-יהוה ונבנתה העיר ליהוה ממגדל חננאל שער הפנה
38 The measuring line shall yet go out straight forward to the hill Gareb, and shall turn about to Goah.   LCh UITsE OUD QUA (QU) AMDA NGDU OL GBOTh GRB UNSB GOThA   לח ויצא עוד קוה (קו) המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה
39 The whole valley of the dead bodies, and of the ashes, and all the fields to the brook Kidron, to the corner of the horse gate toward the east, shall be holy to IAUA; it shall not be plucked up, nor thrown down any more for ever.   LT UKL-AOMQ AFGRIM UADShN UKL-AShRMUTh (AShDMUTh) OD-NChL QDRUN OD-FNTh ShOR ASUSIM MZRChA QDSh LIAUA LE-INThSh ULE-IARS OUD LOULM   לט וכל-העמק הפגרים והדשן וכל-השרמות (השדמות) עד-נחל קדרון עד-פנת שער הסוסים מזרחה קדש ליהוה לא-ינתש ולא-יהרס עוד לעולם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18