Jeremiah 37 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jeremiah Warns against Trust in Pharaoh

1 Zedekiah the son of Josiah reigned as king, instead of Coniah the son of Jehoiakim, whom Nebuchadrezzar king of Babylon made king in the land of Judah.   E UIMLK-MLK TsDQIAU BN-IEShIAU ThChTh KNIAU BN-IAUIQIM EShR AMLIK NBUKDRETsR MLK-BBL BERTs IAUDA   א וימלך-מלך צדקיהו בן-יאשיהו תחת כניהו בן-יהויקים אשר המליך נבוכדראצר מלך-בבל בארץ יהודה
2 But neither he, nor his servants, nor the people of the land, did hearken to the words of IAUA, which He spoke by the prophet Jeremiah.   B ULE ShMO AUE UOBDIU UOM AERTs EL-DBRI IAUA EShR DBR BID IRMIAU ANBIE   ב ולא שמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל-דברי יהוה אשר דבר ביד ירמיהו הנביא
3 Zedekiah the king sent Jehucal the son of Shelemiah, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, to the prophet Jeremiah, saying: 'Pray now to IAUA our God for us.'   G UIShLCh AMLK TsDQIAU ETh-IAUKL BN-ShLMIA UETh-TsFNIAU BN-MOShIA AKAN EL-IRMIAU ANBIE LEMR AThFLL-NE BODNU EL-IAUA ELAINU   ג וישלח המלך צדקיהו את-יהוכל בן-שלמיה ואת-צפניהו בן-מעשיה הכהן אל-ירמיהו הנביא לאמר התפלל-נא בעדנו אל-יהוה אלהינו
4 Now Jeremiah came in and went out among the people; for they had not put him into prison.   D UIRMIAU BE UITsE BThUK AOM ULE-NThNU EThU BITh AKLIE (AKLUE)   ד וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא-נתנו אתו בית הכליא (הכלוא)
5 Pharaoh's army was come forth out of Egypt; and when the Chaldeans that besieged Jerusalem heard tidings of them, they broke up from Jerusalem.   A UChIL FROA ITsE MMTsRIM UIShMOU AKShDIM ATsRIM OL-IRUShLM ETh-ShMOM UIOLU MOL IRUShLM   ה וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים הצרים על-ירושלם את-שמעם ויעלו מעל ירושלם
6 Then came the word of IAUA to the prophet Jeremiah, saying:   U UIAI DBR-IAUA EL-IRMIAU ANBIE LEMR   ו ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו הנביא לאמר
7 'Thus says IAUA, the God of Israel: Thus shall you say to the king of Judah, that sent you to Me to inquire of Me: Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land.   Z KA-EMR IAUA ELAI IShREL KA ThEMRU EL-MLK IAUDA AShLCh EThKM ELI LDRShNI ANA ChIL FROA AITsE LKM LOZRA ShB LERTsU MTsRIM   ז כה-אמר יהוה אלהי ישראל כה תאמרו אל-מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים
8 The Chaldeans shall return, and fight against this city; and they shall take it, and burn it with fire.   Ch UShBU AKShDIM UNLChMU OL-AOIR AZETh ULKDA UShRFA BESh   ח ושבו הכשדים ונלחמו על-העיר הזאת ולכדה ושרפה באש
9 Thus says IAUA: Deceive not yourselves, saying: The Chaldeans shall surely depart from us; for they shall not depart.   T KA EMR IAUA EL-ThShEU NFShThIKM LEMR ALK ILKU MOLINU AKShDIM KI-LE ILKU   ט כה אמר יהוה אל-תשאו נפשתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשדים כי-לא ילכו
10 For though you had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet would they rise up every man in his tent, and burn this city with fire.'   I KI EM-AKIThM KL-ChIL KShDIM ANLChMIM EThKM UNShERU-BM ENShIM MDQRIM EISh BEALU IQUMU UShRFU ETh-AOIR AZETh BESh   י כי אם-הכיתם כל-חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו-בם אנשים מדקרים איש באהלו יקומו ושרפו את-העיר הזאת באש
11 It came to pass, that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army,   IE UAIA BAOLUTh ChIL AKShDIM MOL IRUShLM MFNI ChIL FROA   יא והיה בהעלות חיל הכשדים מעל ירושלם מפני חיל פרעה
12 then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin, to receive his portion there, in the middle of the people.   IB UITsE IRMIAU MIRUShLM LLKTh ERTs BNIMN LChLQ MShM BThUK AOM   יב ויצא ירמיהו מירושלם ללכת ארץ בנימן לחלק משם בתוך העם
13 When he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah; and he laid hold on Jeremiah the prophet, saying: 'You fall away to the Chaldeans.'   IG UIAI-AUE BShOR BNIMN UShM BOL FQDTh UShMU IREIIA BN-ShLMIA BN-ChNNIA UIThFSh ETh-IRMIAU ANBIE LEMR EL-AKShDIM EThA NFL   יג ויהי-הוא בשער בנימן ושם בעל פקדת ושמו יראייה בן-שלמיה בן-חנניה ויתפש את-ירמיהו הנביא לאמר אל-הכשדים אתה נפל
14 Then said Jeremiah: 'It is false; I fall not away to the Chaldeans'; but he hearkened not to him; so Irijah laid hold on Jeremiah, and brought him to the princes.   ID UIEMR IRMIAU ShQR EINNI NFL OL-AKShDIM ULE ShMO ELIU UIThFSh IREIIA BIRMIAU UIBEAU EL-AShRIM   יד ויאמר ירמיהו שקר אינני נפל על-הכשדים ולא שמע אליו ויתפש יראייה בירמיהו ויבאהו אל-השרים
15 The princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe; for they had made that the prison.   TU UIQTsFU AShRIM OL-IRMIAU UAKU EThU UNThNU EUThU BITh AESUR BITh IAUNThN ASFR KI-EThU OShU LBITh AKLE   טו ויקצפו השרים על-ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי-אתו עשו לבית הכלא
16 When Jeremiah was come into the dungeon-house, and into the cells, and Jeremiah had remained there many days;   TZ KI BE IRMIAU EL-BITh ABUR UEL-AChNIUTh UIShB-ShM IRMIAU IMIM RBIM   טז כי בא ירמיהו אל-בית הבור ואל-החניות וישב-שם ירמיהו ימים רבים
17 then Zedekiah the king sent, and fetched him; and the king asked him secretly in his house, and said: 'Is there any word from IAUA?' Jeremiah said: 'There is.' He said also: 'You shall be delivered into the hand of the king of Babylon.'   IZ UIShLCh AMLK TsDQIAU UIQChAU UIShELAU AMLK BBIThU BSThR UIEMR AISh DBR METh IAUA UIEMR IRMIAU ISh UIEMR BID MLK-BBL ThNThN   יז וישלח המלך צדקיהו ויקחהו וישאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר היש דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו יש ויאמר ביד מלך-בבל תנתן
18 Moreover Jeremiah said to king Zedekiah: 'Wherein have I sinned against you, or against your servants, or against this people, that you have put me in prison?   ICh UIEMR IRMIAU EL-AMLK TsDQIAU MA ChTEThI LK ULOBDIK ULOM AZA KI-NThThM EUThI EL-BITh AKLE   יח ויאמר ירמיהו אל-המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי-נתתם אותי אל-בית הכלא
19 Where now are your prophets that prophesied to you, saying: The king of Babylon shall not come against you, nor against this land?   IT UEIU (UEIA) NBIEIKM EShR-NBEU LKM LEMR LE-IBE MLK-BBL OLIKM UOL AERTs AZETh   יט ואיו (ואיה) נביאיכם אשר-נבאו לכם לאמר לא-יבא מלך-בבל עליכם ועל הארץ הזאת
20 Now hear, I pray you, O my lord the king: let my supplication, I pray you, be presented before you; that you cause me not to return to the house of Jonathan the scribe, unless I die there.'   K UOThA ShMO-NE EDNI AMLK ThFL-NE ThChNThI LFNIK UEL-ThShBNI BITh IAUNThN ASFR ULE EMUTh ShM   כ ועתה שמע-נא אדני המלך תפל-נא תחנתי לפניך ואל-תשבני בית יהונתן הספר ולא אמות שם
21 Then Zedekiah the king commanded, and they committed Jeremiah into the court of the guard, and they gave him daily a loaf of bread out of the bakers' street, until all the bread in the city was spent. Thus Jeremiah remained in the court of the guard.   KE UITsUA AMLK TsDQIAU UIFQDU ETh-IRMIAU BChTsR AMTRA UNThN LU KKR-LChM LIUM MChUTs AEFIM OD-ThM KL-ALChM MN-AOIR UIShB IRMIAU BChTsR AMTRA   כא ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את-ירמיהו בחצר המטרה ונתן לו ככר-לחם ליום מחוץ האפים עד-תם כל-הלחם מן-העיר וישב ירמיהו בחצר המטרה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18