Jeremiah 36 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jeremiah's Scroll Read in the Temple

1 It came to pass in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, that this word came to Jeremiah from IAUA, saying:   E UIAI BShNA ARBOITh LIAUIQIM BN-IEShIAU MLK IAUDA AIA ADBR AZA EL-IRMIAU METh IAUA LEMR   א ויהי בשנה הרבעית ליהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר
2 'Take you a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken to you against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day I spoke to you, from the days of Josiah, even to this day.   B QCh-LK MGLTh-SFR UKThBTh ELIA ETh KL-ADBRIM EShR-DBRThI ELIK OL-IShREL UOL-IAUDA UOL-KL-AGUIM MIUM DBRThI ELIK MIMI IEShIAU UOD AIUM AZA   ב קח-לך מגלת-ספר וכתבת אליה את כל-הדברים אשר-דברתי אליך על-ישראל ועל-יהודה ועל-כל-הגוים מיום דברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה
3 It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do to them; that they may return every man from his evil way, and I may forgive their iniquity and their sin.'   G EULI IShMOU BITh IAUDA ETh KL-AROA EShR ENKI ChShB LOShUTh LAM LMON IShUBU EISh MDRKU AROA USLChThI LOUNM ULChTEThM   ג אולי ישמעו בית יהודה את כל-הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם
4 Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah; and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of IAUA, which He had spoken to him, on a roll of a book.   D UIQRE IRMIAU ETh-BRUK BN-NRIA UIKThB BRUK MFI IRMIAU ETh KL-DBRI IAUA EShR-DBR ELIU OL-MGLTh-SFR   ד ויקרא ירמיהו את-ברוך בן-נריה ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל-דברי יהוה אשר-דבר אליו על-מגלת-ספר
5 Jeremiah commanded Baruch, saying: 'I am detained, I cannot go into the house of IAUA;   A UITsUA IRMIAU ETh-BRUK LEMR ENI OTsUR LE EUKL LBUE BITh IAUA   ה ויצוה ירמיהו את-ברוך לאמר אני עצור לא אוכל לבוא בית יהוה
6 therefore go you, and read in the roll, which you have written from my mouth, the words of IAUA in the ears of the people in IAUA's house on a fast-day; and also you shall read them in the ears of all Judah that come out of their cities.   U UBETh EThA UQRETh BMGLA EShR-KThBTh-MFI ETh-DBRI IAUA BEZNI AOM BITh IAUA BIUM TsUM UGM BEZNI KL-IAUDA ABEIM MORIAM ThQREM   ו ובאת אתה וקראת במגלה אשר-כתבת-מפי את-דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל-יהודה הבאים מעריהם תקראם
7 It may be they will present their supplication before IAUA, and will return every one from his evil way; for great is the anger and the fury that IAUA has pronounced against this people.'   Z EULI ThFL ThChNThM LFNI IAUA UIShBU EISh MDRKU AROA KI-GDUL AEF UAChMA EShR-DBR IAUA EL-AOM AZA   ז אולי תפל תחנתם לפני יהוה וישבו איש מדרכו הרעה כי-גדול האף והחמה אשר-דבר יהוה אל-העם הזה
8 Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet commanded him, reading in the book the words of IAUA in IAUA's house.   Ch UIOSh BRUK BN-NRIA KKL EShR-TsUAU IRMIAU ANBIE LQRE BSFR DBRI IAUA BITh IAUA   ח ויעש ברוך בן-נריה ככל אשר-צוהו ירמיהו הנביא לקרא בספר דברי יהוה בית יהוה
9 Now it came to pass in the fifth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, in the ninth month, that they proclaimed a fast before IAUA, all the people in Jerusalem, and all the people that came from the cities of Judah to Jerusalem.   T UIAI BShNA AChMShITh LIAUIQIM BN-IEShIAU MLK-IAUDA BChDSh AThShOI QREU TsUM LFNI IAUA KL-AOM BIRUShLM UKL-AOM ABEIM MORI IAUDA BIRUShLM   ט ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן-יאשיהו מלך-יהודה בחדש התשעי קראו צום לפני יהוה כל-העם בירושלם וכל-העם הבאים מערי יהודה בירושלם
10 Then did Baruch read in the book the words of Jeremiah in the house of IAUA, in the chamber of Gemariah the son of Shaphan the scribe, in the upper court, at the entry of the new gate of IAUA's house, in the ears of all the people.   I UIQRE BRUK BSFR ETh-DBRI IRMIAU BITh IAUA BLShKTh GMRIAU BN-ShFN ASFR BChTsR AOLIUN FThCh ShOR BITh-IAUA AChDSh BEZNI KL-AOM   י ויקרא ברוך בספר את-דברי ירמיהו בית יהוה בלשכת גמריהו בן-שפן הספר בחצר העליון פתח שער בית-יהוה החדש באזני כל-העם
11 When Micaiah the son of Gemariah, the son of Shaphan, had heard out of the book all the words of IAUA,   IE UIShMO MKIAU BN-GMRIAU BN-ShFN ETh-KL-DBRI IAUA MOL ASFR   יא וישמע מכיהו בן-גמריהו בן-שפן את-כל-דברי יהוה מעל הספר
12 he went down into the king's house, into the scribe's chamber; and, lo, all the princes sat there, even Elishama the scribe, and Delaiah the son of Shemaiah, and Elnathan the son of Achbor, and Gemariah the son of Shaphan, and Zedekiah the son of Hananiah, and all the princes.   IB UIRD BITh-AMLK OL-LShKTh ASFR UANA-ShM KL-AShRIM IUShBIM ELIShMO ASFR UDLIAU BN-ShMOIAU UELNThN BN-OKBUR UGMRIAU BN-ShFN UTsDQIAU BN-ChNNIAU UKL-AShRIM   יב וירד בית-המלך על-לשכת הספר והנה-שם כל-השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בן-שמעיהו ואלנתן בן-עכבור וגמריהו בן-שפן וצדקיהו בן-חנניהו וכל-השרים
13 Then Micaiah declared to them all the words that he had heard, when Baruch read the book in the ears of the people.   IG UIGD LAM MKIAU ETh KL-ADBRIM EShR ShMO BQRE BRUK BSFR BEZNI AOM   יג ויגד להם מכיהו את כל-הדברים אשר שמע בקרא ברוך בספר באזני העם
14 Therefore all the princes sent Jehudi the son of Nethaniah, the son of Shelemiah, the son of Cushi, to Baruch, saying: 'Take in your hand the roll wherein you have read in the ears of the people, and come.' So Baruch the son of Neriah took the roll in his hand, and came to them.   ID UIShLChU KL-AShRIM EL-BRUK ETh-IAUDI BN-NThNIAU BN-ShLMIAU BN-KUShI LEMR AMGLA EShR QRETh BA BEZNI AOM QChNA BIDK ULK UIQCh BRUK BN-NRIAU ETh-AMGLA BIDU UIBE ELIAM   יד וישלחו כל-השרים אל-ברוך את-יהודי בן-נתניהו בן-שלמיהו בן-כושי לאמר המגלה אשר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן-נריהו את-המגלה בידו ויבא אליהם
15 They said to him: 'Sit down now, and read it in our ears.' So Baruch read it in their ears.   TU UIEMRU ELIU ShB NE UQRENA BEZNINU UIQRE BRUK BEZNIAM   טו ויאמרו אליו שב נא וקראנה באזנינו ויקרא ברוך באזניהם
16 Now it came to pass, when they had heard all the words, they turned in fear one toward another, and said to Baruch: 'We will surely tell the king of all these words.'   TZ UIAI KShMOM ETh-KL-ADBRIM FChDU EISh EL-ROAU UIEMRU EL-BRUK AGID NGID LMLK ETh KL-ADBRIM AELA   טז ויהי כשמעם את-כל-הדברים פחדו איש אל-רעהו ויאמרו אל-ברוך הגיד נגיד למלך את כל-הדברים האלה
17 They asked Baruch, saying: 'Tell us now: How didst you write all these words at his mouth?'   IZ UETh-BRUK ShELU LEMR AGD-NE LNU EIK KThBTh ETh-KL-ADBRIM AELA MFIU   יז ואת-ברוך שאלו לאמר הגד-נא לנו איך כתבת את-כל-הדברים האלה מפיו
18 Then Baruch answered them: 'He pronounced all these words to me with his mouth, and I wrote them with ink in the book.'   ICh UIEMR LAM BRUK MFIU IQRE ELI ETh KL-ADBRIM AELA UENI KThB OL-ASFR BDIU   יח ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל-הדברים האלה ואני כתב על-הספר בדיו
19 Then said the princes to Baruch: 'Go, hide you, you and Jeremiah, and let no man know where you are.'   IT UIEMRU AShRIM EL-BRUK LK ASThR EThA UIRMIAU UEISh EL-IDO EIFA EThM   יט ויאמרו השרים אל-ברוך לך הסתר אתה וירמיהו ואיש אל-ידע איפה אתם
20 They went in to the king into the court; but they had deposited the roll in the chamber of Elishama the scribe; and they told all the words in the ears of the king.   K UIBEU EL-AMLK ChTsRA UETh-AMGLA AFQDU BLShKTh ELIShMO ASFR UIGIDU BEZNI AMLK ETh KL-ADBRIM   כ ויבאו אל-המלך חצרה ואת-המגלה הפקדו בלשכת אלישמע הספר ויגידו באזני המלך את כל-הדברים
21 So the king sent Jehudi to fetch the roll; and he took it out of the chamber of Elishama the scribe. Jehudi read it in the ears of the king, and in the ears of all the princes that stood beside the king.   KE UIShLCh AMLK ETh-IAUDI LQChTh ETh-AMGLA UIQChA MLShKTh ELIShMO ASFR UIQREA IAUDI BEZNI AMLK UBEZNI KL-AShRIM AOMDIM MOL AMLK   כא וישלח המלך את-יהודי לקחת את-המגלה ויקחה מלשכת אלישמע הספר ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל-השרים העמדים מעל המלך
22 Now the king was sitting in the winter-house in the ninth month; and the brazier was burning before him.   KB UAMLK IUShB BITh AChRF BChDSh AThShIOI UETh-AECh LFNIU MBORTh   כב והמלך יושב בית החרף בחדש התשיעי ואת-האח לפניו מבערת
23 It came to pass, when Jehudi had read three or four columns, that he cut it with the penknife, and cast it into the fire that was in the brazier, until all the roll was consumed in the fire that was in the brazier.   KG UIAI KQRUE IAUDI ShLSh DLThUTh UERBOA IQROA BThOR ASFR UAShLK EL-AESh EShR EL-AECh OD-ThM KL-AMGLA OL-AESh EShR OL-AECh   כג ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר והשלך אל-האש אשר אל-האח עד-תם כל-המגלה על-האש אשר על-האח
24 Yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king, nor any of his servants that heard all these words.   KD ULE FChDU ULE QROU ETh-BGDIAM AMLK UKL-OBDIU AShMOIM ETh KL-ADBRIM AELA   כד ולא פחדו ולא קרעו את-בגדיהם המלך וכל-עבדיו השמעים את כל-הדברים האלה
25 Moreover Elnathan and Delaiah and Gemariah had entreated the king not to burn the roll; but he would not hear them.   KA UGM ELNThN UDLIAU UGMRIAU AFGOU BMLK LBLThI ShRF ETh-AMGLA ULE ShMO ELIAM   כה וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך לבלתי שרף את-המגלה ולא שמע אליהם
26 The king commanded Jerahmeel the king's son, and Seraiah the son of Azriel, and Shelemiah the son of Abdeel, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet; but IAUA hid them.   KU UITsUA AMLK ETh-IRChMEL BN-AMLK UETh-ShRIAU BN-OZRIEL UETh-ShLMIAU BN-OBDEL LQChTh ETh-BRUK ASFR UETh IRMIAU ANBIE UISThRM IAUA   כו ויצוה המלך את-ירחמאל בן-המלך ואת-שריהו בן-עזריאל ואת-שלמיהו בן-עבדאל לקחת את-ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויסתרם יהוה
27 Then the word of IAUA came to Jeremiah, after that the king had burned the roll, and the words which Baruch wrote at the mouth of Jeremiah, saying:   KZ UIAI DBR-IAUA EL-IRMIAU EChRI ShRF AMLK ETh-AMGLA UETh-ADBRIM EShR KThB BRUK MFI IRMIAU LEMR   כז ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו אחרי שרף המלך את-המגלה ואת-הדברים אשר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמר
28 'Take you again another roll, and write in it all the former words that were in the first roll, which Jehoiakim the king of Judah has burned.   KCh ShUB QCh-LK MGLA EChRTh UKThB OLIA ETh KL-ADBRIM AREShNIM EShR AIU OL-AMGLA AREShNA EShR ShRF IAUIQIM MLK-IAUDA   כח שוב קח-לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל-הדברים הראשנים אשר היו על-המגלה הראשנה אשר שרף יהויקים מלך-יהודה
29 Concerning Jehoiakim king of Judah you shall say: Thus says IAUA: You have burned this roll, saying: Why have you written therein, saying: The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from there man and beast?   KT UOL-IAUIQIM MLK-IAUDA ThEMR KA EMR IAUA EThA ShRFTh ETh-AMGLA AZETh LEMR MDUO KThBTh OLIA LEMR BE-IBUE MLK-BBL UAShChITh ETh-AERTs AZETh UAShBITh MMNA EDM UBAMA   כט ועל-יהויקים מלך-יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שרפת את-המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא-יבוא מלך-בבל והשחית את-הארץ הזאת והשבית ממנה אדם ובהמה
30 Therefore thus says IAUA concerning Jehoiakim king of Judah: He shall have none to sit on the throne of David; and his dead body shall be cast out in the day to the heat, and in the night to the frost.   L LKN KA-EMR IAUA OL-IAUIQIM MLK IAUDA LE-IAIA-LU IUShB OL-KSE DUD UNBLThU ThAIA MShLKTh LChRB BIUM ULQRCh BLILA   ל לכן כה-אמר יהוה על-יהויקים מלך יהודה לא-יהיה-לו יושב על-כסא דוד ונבלתו תהיה משלכת לחרב ביום ולקרח בלילה
31 I will visit on him and his seed and his servants their iniquity; and I will bring on them, and on the inhabitants of Jerusalem, and on the men of Judah, all the evil that I have pronounced against them, but they hearkened not.'   LE UFQDThI OLIU UOL-ZROU UOL-OBDIU ETh-OUNM UABEThI OLIAM UOL-IShBI IRUShLM UEL-EISh IAUDA ETh KL-AROA EShR-DBRThI ELIAM ULE ShMOU   לא ופקדתי עליו ועל-זרעו ועל-עבדיו את-עונם והבאתי עליהם ועל-ישבי ירושלם ואל-איש יהודה את כל-הרעה אשר-דברתי אליהם ולא שמעו
32 Then took Jeremiah another roll, and gave it to Baruch the scribe, the son of Neriah; who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim king of Judah had burned in the fire; and there were added besides to them many like words.   LB UIRMIAU LQCh MGLA EChRTh UIThNA EL-BRUK BN-NRIAU ASFR UIKThB OLIA MFI IRMIAU ETh KL-DBRI ASFR EShR ShRF IAUIQIM MLK-IAUDA BESh UOUD NUSF OLIAM DBRIM RBIM KAMA   לב וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל-ברוך בן-נריהו הספר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל-דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך-יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18