Jeremiah 3 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

The Polluted Land

1 ... saying: If a man put away his wife, and she go from him, and become another man's, may he return to her again? Will not that land be greatly polluted? But you have played the harlot with many lovers; and would you yet return to Me? says IAUA.   E LEMR AN IShLCh EISh ETh-EShThU UALKA METhU UAIThA LEISh-EChR AIShUB ELIA OUD ALUE ChNUF ThChNF AERTs AAIE UETh ZNITh ROIM RBIM UShUB ELI NEM-IAUA   א לאמר הן ישלח איש את-אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש-אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם-יהוה
2 Lift up your eyes to the high hills, and see: where have you not been lain with? By the ways have you sat for them, as an Arabian in the wilderness; and you have polluted the land with your harlotries and with your wickedness.   B ShEI-OINIK OL-ShFIM UREI EIFA LE ShGLTh (ShKBTh) OL-DRKIM IShBTh LAM KORBI BMDBR UThChNIFI ERTs BZNUThIK UBROThK   ב שאי-עיניך על-שפים וראי איפה לא שגלת (שכבת) על-דרכים ישבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך
3 Therefore the showers have been withheld, and there has been no latter rain; yet you hadst a harlot's forehead, you refusedst to be ashamed.   G UIMNOU RBBIM UMLQUSh LUE AIA UMTsCh EShA ZUNA AIA LK MENTh AKLM   ג וימנעו רבבים ומלקוש לוא היה ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם
4 Didst you not just now cry to Me: 'My father, You are the friend of my youth.   D ALUE MOThA QREThI (QRETh) LI EBI ELUF NORI EThA   ד הלוא מעתה קראתי (קראת) לי אבי אלוף נערי אתה
5 Will He bear grudge for ever? Will He keep it to the end?' Behold, you have spoken, but have done evil things, and have had your way.   A AINTR LOULM EM-IShMR LNTsCh ANA DBRTh UThOShI AROUTh UThUKL   ה הינטר לעולם אם-ישמר לנצח הנה דברת ותעשי הרעות ותוכל
6 IAUA said to me in the days of Josiah the king: 'Have you seen that which backsliding Israel did? she went up on every high mountain and under every leafy tree, and there played the harlot.   U UIEMR IAUA ELI BIMI IEShIAU AMLK AREITh EShR OShThA MShBA IShREL ALKA AIE OL-KL-AR GBA UEL-ThChTh KL-OTs RONN UThZNI-ShM   ו ויאמר יהוה אלי בימי יאשיהו המלך הראית אשר עשתה משבה ישראל הלכה היא על-כל-הר גבה ואל-תחת כל-עץ רענן ותזני-שם
7 I said: After she has done all these things, she will return to me; but she returned not. Her treacherous sister Judah saw it.   Z UEMR EChRI OShUThA ETh-KL-ELA ELI ThShUB ULE-ShBA UThREA (UThRE) BGUDA EChUThA IAUDA   ז ואמר אחרי עשותה את-כל-אלה אלי תשוב ולא-שבה ותראה (ותרא) בגודה אחותה יהודה
8 I saw, when, forasmuch as backsliding Israel had committed adultery, I had put her away and given her a bill of divorcement, that yet treacherous Judah her sister feared not; but she also went and played the harlot;   Ch UERE KI OL-KL-EDUTh EShR NEFA MShBA IShREL ShLChThIA UEThN ETh-SFR KRIThThIA ELIA ULE IREA BGDA IAUDA EChUThA UThLK UThZN GM-AIE   ח וארא כי על-כל-אדות אשר נאפה משבה ישראל שלחתיה ואתן את-ספר כריתתיה אליה ולא יראה בגדה יהודה אחותה ותלך ותזן גם-היא
9 and it came to pass through the lightness of her harlotry, that the land was polluted, and she committed adultery with stones and with stocks;   T UAIA MQL ZNUThA UThChNF ETh-AERTs UThNEF ETh-AEBN UETh-AOTs   ט והיה מקל זנותה ותחנף את-הארץ ותנאף את-האבן ואת-העץ
10 and yet for all this her treacherous sister Judah has not returned to Me with her whole heart, but feignedly, says IAUA--   I UGM-BKL-ZETh LE-ShBA ELI BGUDA EChUThA IAUDA BKL-LBA KI EM-BShQR NEM-IAUA   י וגם-בכל-זאת לא-שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל-לבה כי אם-בשקר נאם-יהוה
11 even IAUA said to me--backsliding Israel has proved herself more righteous than treacherous Judah.   IE UIEMR IAUA ELI TsDQA NFShA MShBA IShREL MBGDA IAUDA   יא ויאמר יהוה אלי צדקה נפשה משבה ישראל מבגדה יהודה
12 Go, and proclaim these words toward the north, and say: return, you backsliding Israel, says IAUA; I will not frown on you; for I am merciful, says IAUA, I will not bear grudge for ever.   IB ALK UQRETh ETh-ADBRIM AELA TsFUNA UEMRTh ShUBA MShBA IShREL NEM-IAUA LUE-EFIL FNI BKM KI-ChSID ENI NEM-IAUA LE ETUR LOULM   יב הלך וקראת את-הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משבה ישראל נאם-יהוה לוא-אפיל פני בכם כי-חסיד אני נאם-יהוה לא אטור לעולם
13 Only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against IAUA your God, and have scattered your ways to the strangers under every leafy tree, and you have not hearkened to My voice, says IAUA.   IG EK DOI OUNK KI BIAUA ELAIK FShOTh UThFZRI ETh-DRKIK LZRIM ThChTh KL-OTs RONN UBQULI LE-ShMOThM NEM-IAUA   יג אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשעת ותפזרי את-דרכיך לזרים תחת כל-עץ רענן ובקולי לא-שמעתם נאם-יהוה
14 Return, O backsliding children, says IAUA; for I am a lord to you, and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you to Zion;   ID ShUBU BNIM ShUBBIM NEM-IAUA KI ENKI BOLThI BKM ULQChThI EThKM EChD MOIR UShNIM MMShFChA UABEThI EThKM TsIUN   יד שובו בנים שובבים נאם-יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון
15 and I will give you shepherds according to My heart, who shall feed you with knowledge and understanding.   TU UNThThI LKM ROIM KLBI UROU EThKM DOA UAShKIL   טו ונתתי לכם רעים כלבי ורעו אתכם דעה והשכיל
16 It shall come to pass, when you are multiplied and increased in the land, in those days, says IAUA, they shall say no more: The ark of the covenant of IAUA; neither shall it come to mind; neither shall they make mention of it; neither shall they miss it; neither shall it be made any more.   TZ UAIA KI ThRBU UFRIThM BERTs BIMIM AAMA NEM-IAUA LE-IEMRU OUD ERUN BRITh-IAUA ULE IOLA OL-LB ULE IZKRU-BU ULE IFQDU ULE IOShA OUD   טז והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם-יהוה לא-יאמרו עוד ארון ברית-יהוה ולא יעלה על-לב ולא יזכרו-בו ולא יפקדו ולא יעשה עוד
17 At that time they shall call Jerusalem the throne of IAUA; and all the nations shall be gathered to it, to the name of IAUA, to Jerusalem; neither shall they walk any more after the stubbornness of their evil heart.   IZ BOTh AAIE IQREU LIRUShLM KSE IAUA UNQUU ELIA KL-AGUIM LShM IAUA LIRUShLM ULE-ILKU OUD EChRI ShRRUTh LBM ARO   יז בעת ההיא יקראו לירושלם כסא יהוה ונקוו אליה כל-הגוים לשם יהוה לירושלם ולא-ילכו עוד אחרי שררות לבם הרע
18 In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given for an inheritance to your fathers.'   ICh BIMIM AAMA ILKU BITh-IAUDA OL-BITh IShREL UIBEU IChDU MERTs TsFUN OL-AERTs EShR ANChLThI ETh-EBUThIKM   יח בימים ההמה ילכו בית-יהודה על-בית ישראל ויבאו יחדו מארץ צפון על-הארץ אשר הנחלתי את-אבותיכם
19 But I said: 'How would I put you among the sons, and give you a pleasant land, the best heritage of the nations!' I said: 'You shall call Me, My father; and shall not turn away from following Me.'   IT UENKI EMRThI EIK EShIThK BBNIM UEThN-LK ERTs ChMDA NChLTh TsBI TsBEUTh GUIM UEMR EBI ThQREU- (ThQREI-) LI UMEChRI LE ThShUBU (ThShUBI)   יט ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן-לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקראו- (תקראי-) לי ומאחרי לא תשובו (תשובי)
20 Surely as a wife treacherously departs from her husband, so have you dealt treacherously with Me, O house of Israel, says IAUA.   K EKN BGDA EShA MROA KN BGDThM BI BITh IShREL NEM-IAUA   כ אכן בגדה אשה מרעה כן בגדתם בי בית ישראל נאם-יהוה
21 Hark! on the high hills is heard the suppliant weeping of the children of Israel; for that they have perverted their way, they have forgotten IAUA their God.   KE QUL OL-ShFIIM NShMO BKI ThChNUNI BNI IShREL KI AOUU ETh-DRKM ShKChU ETh-IAUA ELAIAM   כא קול על-שפיים נשמע בכי תחנוני בני ישראל כי העוו את-דרכם שכחו את-יהוה אלהיהם
22 Return, you backsliding children, I will heal your backslidings.--'Here we are, we are come to You; for You are IAUA our God.   KB ShUBU BNIM ShUBBIM ERFA MShUBThIKM ANNU EThNU LK KI EThA IAUA ELAINU   כב שובו בנים שובבים ארפה משובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו
23 Truly vain have proved the hills, the uproar on the mountains; truly in IAUA our God is the salvation of Israel.   KG EKN LShQR MGBOUTh AMUN ARIM EKN BIAUA ELAINU ThShUOTh IShREL   כג אכן לשקר מגבעות המון הרים אכן ביהוה אלהינו תשועת ישראל
24 But the shameful thing has devoured the labour of our fathers from our youth; their flocks and their herds, their sons and their daughters.   KD UABShTh EKLA ETh-IGIO EBUThINU MNOURINU ETh-TsENM UETh-BQRM ETh-BNIAM UETh-BNUThIAM   כד והבשת אכלה את-יגיע אבותינו מנעורינו את-צאנם ואת-בקרם את-בניהם ואת-בנותיהם
25 Let us lie down in our shame, and let our confusion cover us; for we have sinned against IAUA our God, we and our fathers, from our youth even to this day; and we have not hearkened to the voice of IAUA our God.'   KA NShKBA BBShThNU UThKSNU KLMThNU KI LIAUA ELAINU ChTENU ENChNU UEBUThINU MNOURINU UOD-AIUM AZA ULE ShMONU BQUL IAUA ELAINU   כה נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד-היום הזה ולא שמענו בקול יהוה אלהינו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18