Jeremiah 35 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

The Rechabites' Obedience

1 The word which came to Jeremiah from IAUA in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, saying:   E ADBR EShR-AIA EL-IRMIAU METh IAUA BIMI IAUIQIM BN-IEShIAU MLK IAUDA LEMR   א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר
2 'Go to the house of the Rechabites, and speak to them, and bring them into the house of IAUA, into one of the chambers, and give them wine to drink.'   B ALUK EL-BITh ARKBIM UDBRTh EUThM UABEUThM BITh IAUA EL-EChTh ALShKUTh UAShQITh EUThM IIN   ב הלוך אל-בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל-אחת הלשכות והשקית אותם יין
3 Then I took Jaazaniah the son of Jeremiah, the son of Habazziniah, and his brethren, and all his sons, and the whole house of the Rechabites;   G UEQCh ETh-IEZNIA BN-IRMIAU BN-ChBTsNIA UETh-EChIU UETh-KL-BNIU UETh KL-BITh ARKBIM   ג ואקח את-יאזניה בן-ירמיהו בן-חבצניה ואת-אחיו ואת-כל-בניו ואת כל-בית הרכבים
4 and I brought them into the house of IAUA, into the chamber of the sons of Hanan the son of Igdaliah, the man of God, which was by the chamber of the princes, which was above the chamber of Maaseiah the son of Shallum, the keeper of the door;   D UEBE EThM BITh IAUA EL-LShKTh BNI ChNN BN-IGDLIAU EISh AELAIM EShR-ETsL LShKTh AShRIM EShR MMOL LLShKTh MOShIAU BN-ShLM ShMR ASF   ד ואבא אתם בית יהוה אל-לשכת בני חנן בן-יגדליהו איש האלהים אשר-אצל לשכת השרים אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן-שלם שמר הסף
5 and I set before the sons of the house of the Rechabites goblets full of wine, and cups, and I said to them: 'Drink you wine.'   A UEThN LFNI BNI BITh-ARKBIM GBOIM MLEIM IIN UKSUTh UEMR ELIAM ShThU-IIN   ה ואתן לפני בני בית-הרכבים גבעים מלאים יין וכסות ואמר אליהם שתו-יין
6 But they said: 'We will drink no wine; for Jonadab the son of Rechab our father commanded us, saying: You shall drink no wine, neither you, nor your sons, for ever;   U UIEMRU LE NShThA-IIN KI IUNDB BN-RKB EBINU TsUA OLINU LEMR LE ThShThU-IIN EThM UBNIKM OD-OULM   ו ויאמרו לא נשתה-יין כי יונדב בן-רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא תשתו-יין אתם ובניכם עד-עולם
7 neither shall you build house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any; but all your days you shall dwell in tents, that you may live many days in the land wherein you sojourn.   Z UBITh LE-ThBNU UZRO LE-ThZROU UKRM LE-ThTOU ULE IAIA LKM KI BEALIM ThShBU KL-IMIKM LMON ThChIU IMIM RBIM OL-FNI AEDMA EShR EThM GRIM ShM   ז ובית לא-תבנו וזרע לא-תזרעו וכרם לא-תטעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשבו כל-ימיכם למען תחיו ימים רבים על-פני האדמה אשר אתם גרים שם
8 We have hearkened to the voice of Jonadab the son of Rechab our father in all that he charged us, to drink no wine all our days, we, our wives, our sons, nor our daughters;   Ch UNShMO BQUL IAUNDB BN-RKB EBINU LKL EShR TsUNU LBLThI ShThUTh-IIN KL-IMINU ENChNU NShINU BNINU UBNThINU   ח ונשמע בקול יהונדב בן-רכב אבינו לכל אשר צונו לבלתי שתות-יין כל-ימינו אנחנו נשינו בנינו ובנתינו
9 nor to build houses for us to dwell in, neither to have vineyard, or field, or seed;   T ULBLThI BNUTh BThIM LShBThNU UKRM UShDA UZRO LE IAIA-LNU   ט ולבלתי בנות בתים לשבתנו וכרם ושדה וזרע לא יהיה-לנו
10 but we have dwelt in tents, and have hearkened, and done according to all that Jonadab our father commanded us.   I UNShB BEALIM UNShMO UNOSh KKL EShR-TsUNU IUNDB EBINU   י ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל אשר-צונו יונדב אבינו
11 But it came to pass, when Nebuchadrezzar king of Babylon came up against the land, that we said: Come, and let us go to Jerusalem for fear of the army of the Chaldeans, and for fear of the army of the Arameans; so we dwell at Jerusalem.'   IE UIAI BOLUTh NBUKDRETsR MLK-BBL EL-AERTs UNEMR BEU UNBUE IRUShLM MFNI ChIL AKShDIM UMFNI ChIL ERM UNShB BIRUShLM   יא ויהי בעלות נבוכדראצר מלך-בבל אל-הארץ ונאמר באו ונבוא ירושלם מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם ונשב בירושלם
12 Then came the word of IAUA to Jeremiah, saying:   IB UIAI DBR-IAUA EL-IRMIAU LEMR   יב ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו לאמר
13 'Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: Go, and say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem: Will you not receive instruction to hearken to My words? says IAUA.   IG KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL ALK UEMRTh LEISh IAUDA ULIUShBI IRUShLM ALUE ThQChU MUSR LShMO EL-DBRI NEM-IAUA   יג כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הלך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלם הלוא תקחו מוסר לשמע אל-דברי נאם-יהוה
14 The words of Jonadab the son of Rechab, that he commanded his sons, not to drink wine, are performed, and to this day they drink none, for they hearken to their father's commandment; but I have spoken to you, speaking betimes and often, and you have not hearkened to Me.   ID AUQM ETh-DBRI IAUNDB BN-RKB EShR-TsUA ETh-BNIU LBLThI ShThUTh-IIN ULE ShThU OD-AIUM AZA KI ShMOU ETh MTsUTh EBIAM UENKI DBRThI ELIKM AShKM UDBR ULE ShMOThM ELI   יד הוקם את-דברי יהונדב בן-רכב אשר-צוה את-בניו לבלתי שתות-יין ולא שתו עד-היום הזה כי שמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השכם ודבר ולא שמעתם אלי
15 I have sent also to you all My servants the prophets, sending them betimes and often, saying: Return you now every man from his evil way, and amend your doings, and go not after other gods to serve them, and you shall dwell in the land which I have given to you and to your fathers; but you have not inclined your ear, nor hearkened to Me.   TU UEShLCh ELIKM ETh-KL-OBDI ANBEIM AShKM UShLCh LEMR ShBU-NE EISh MDRKU AROA UAITIBU MOLLIKM UEL-ThLKU EChRI ELAIM EChRIM LOBDM UShBU EL-AEDMA EShR-NThThI LKM ULEBThIKM ULE ATIThM ETh-EZNKM ULE ShMOThM ELI   טו ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנבאים השכם ושלח לאמר שבו-נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל-תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל-האדמה אשר-נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את-אזנכם ולא שמעתם אלי
16 Because the sons of Jonadab the son of Rechab have performed the commandment of their father which he commanded them, but this people has not hearkened to Me;   TZ KI AQIMU BNI IAUNDB BN-RKB ETh-MTsUTh EBIAM EShR TsUM UAOM AZA LE ShMOU ELI   טז כי הקימו בני יהונדב בן-רכב את-מצות אביהם אשר צום והעם הזה לא שמעו אלי
17 therefore thus says IAUA, the God of hosts, the God of Israel: Behold, I will bring on Judah and on all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I have pronounced against them; because I have spoken to them, but they have not heard, and I have called to them, but they have not answered.'   IZ LKN KA-EMR IAUA ELAI TsBEUTh ELAI IShREL ANNI MBIE EL-IAUDA UEL KL-IUShBI IRUShLM ETh KL-AROA EShR DBRThI OLIAM ION DBRThI ELIAM ULE ShMOU UEQRE LAM ULE ONU   יז לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישראל הנני מביא אל-יהודה ואל כל-יושבי ירושלם את כל-הרעה אשר דברתי עליהם יען דברתי אליהם ולא שמעו ואקרא להם ולא ענו
18 To the house of the Rechabites Jeremiah said: Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: Because you have hearkened to the commandment of Jonadab your father, and kept all his precepts, and done according to all that he commanded you;   ICh ULBITh ARKBIM EMR IRMIAU KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL ION EShR ShMOThM OL-MTsUTh IAUNDB EBIKM UThShMRU ETh-KL-MTsUThIU UThOShU KKL EShR-TsUA EThKM   יח ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל יען אשר שמעתם על-מצות יהונדב אביכם ותשמרו את-כל-מצותיו ותעשו ככל אשר-צוה אתכם
19 therefore thus says IAUA of hosts, the God of Israel: There shall not be cut off to Jonadab the son of Rechab a man to stand before Me for ever.'   IT LKN KA EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL LE-IKRTh EISh LIUNDB BN-RKB OMD LFNI KL-AIMIM   יט לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לא-יכרת איש ליונדב בן-רכב עמד לפני כל-הימים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18