Jeremiah 43 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

In Egypt Jeremiah Warns of Judgment

1 It came to pass, that when Jeremiah had made an end of speaking to all the people all the words of IAUA their God, wherewith IAUA their God had sent him to them, even all these words,   E UIAI KKLUTh IRMIAU LDBR EL-KL-AOM ETh-KL-DBRI IAUA ELAIAM EShR ShLChU IAUA ELAIAM ELIAM ETh KL-ADBRIM AELA   א ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל-כל-העם את-כל-דברי יהוה אלהיהם אשר שלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל-הדברים האלה
2 then spoke Azariah the son of Hoshaiah, and Johanan the son of Kareah, and all the proud men, saying to Jeremiah: 'You speak falsely; IAUA our God has not sent you to say: You shall not go into Egypt to sojourn there;   B UIEMR OZRIA BN-AUShOIA UIUChNN BN-QRCh UKL-AENShIM AZDIM EMRIM EL-IRMIAU ShQR EThA MDBR LE ShLChK IAUA ELAINU LEMR LE-ThBEU MTsRIM LGUR ShM   ב ויאמר עזריה בן-הושעיה ויוחנן בן-קרח וכל-האנשים הזדים אמרים אל-ירמיהו שקר אתה מדבר לא שלחך יהוה אלהינו לאמר לא-תבאו מצרים לגור שם
3 but Baruch the son of Neriah sets you on against us, to deliver us into the hand of the Chaldeans, that they may put us to death, and carry us away captives to Babylon.'   G KI BRUK BN-NRIA MSITh EThK BNU LMON ThTh EThNU BID-AKShDIM LAMITh EThNU ULAGLUTh EThNU BBL   ג כי ברוך בן-נריה מסית אתך בנו למען תת אתנו ביד-הכשדים להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל
4 So Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces, and all the people, hearkened not to the voice of IAUA, to dwell in the land of Judah.   D ULE-ShMO IUChNN BN-QRCh UKL-ShRI AChILIM UKL-AOM BQUL IAUA LShBTh BERTs IAUDA   ד ולא-שמע יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים וכל-העם בקול יהוה לשבת בארץ יהודה
5 But Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces, took all the remnant of Judah, that were returned from all the nations whither they had been driven to sojourn in the land of Judah:   A UIQCh IUChNN BN-QRCh UKL-ShRI AChILIM ETh KL-ShERITh IAUDA EShR-ShBU MKL-AGUIM EShR NDChU-ShM LGUR BERTs IAUDA   ה ויקח יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים את כל-שארית יהודה אשר-שבו מכל-הגוים אשר נדחו-שם לגור בארץ יהודה
6 the men, and the women, and the children, and the king's daughters, and every person that Nebuzaradan the captain of the guard had left with Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and Baruch the son of Neriah;   U ETh-AGBRIM UETh-ANShIM UETh-ATF UETh-BNUTh AMLK UETh KL-ANFSh EShR ANICh NBUZREDN RB-TBChIM ETh-GDLIAU BN-EChIQM BN-ShFN UETh IRMIAU ANBIE UETh-BRUK BN-NRIAU   ו את-הגברים ואת-הנשים ואת-הטף ואת-בנות המלך ואת כל-הנפש אשר הניח נבוזראדן רב-טבחים את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן ואת ירמיהו הנביא ואת-ברוך בן-נריהו
7 and they came into the land of Egypt; for they hearkened not to the voice of IAUA; and they came even to Tahpanhes.   Z UIBEU ERTs MTsRIM KI LE ShMOU BQUL IAUA UIBEU OD-ThChFNChS   ז ויבאו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול יהוה ויבאו עד-תחפנחס
8 Then came the word of IAUA to Jeremiah in Tahpanhes, saying:   Ch UIAI DBR-IAUA EL-IRMIAU BThChFNChS LEMR   ח ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו בתחפנחס לאמר
9 'Take great stones in your hand, and hide them in the mortar in the framework, which is at the entry of Pharaoh's house in Tahpanhes, in the sight of the men of Judah;   T QCh BIDK EBNIM GDLUTh UTMNThM BMLT BMLBN EShR BFThCh BITh-FROA BThChFNChS LOINI ENShIM IAUDIM   ט קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשר בפתח בית-פרעה בתחפנחס לעיני אנשים יהודים
10 and say to them: Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: Behold, I will send and take Nebuchadrezzar the king of Babylon, My servant, and will set his throne on these stones that I have hid; and he shall spread his royal pavilion over them.   I UEMRTh ELIAM KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL ANNI ShLCh ULQChThI ETh-NBUKDRETsR MLK-BBL OBDI UShMThI KSEU MMOL LEBNIM AELA EShR TMNThI UNTA ETh-ShFRURU (ShFRIRU) OLIAM   י ואמרת אליהם כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני שלח ולקחתי את-נבוכדראצר מלך-בבל עבדי ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי ונטה את-שפרורו (שפרירו) עליהם
11 He shall come, and shall smite the land of Egypt; such as are for death to death, and such as are for captivity to captivity, and such as are for the sword to the sword.   IE UBEA (UBE) UAKA ETh-ERTs MTsRIM EShR LMUTh LMUTh UEShR LShBI LShBI UEShR LChRB LChRB   יא ובאה (ובא) והכה את-ארץ מצרים אשר למות למות ואשר לשבי לשבי ואשר לחרב לחרב
12 I will kindle a fire in the houses of the gods of Egypt; and he shall burn them, and carry them away captives; and he shall fold up the land of Egypt, as a shepherd folds up his garment; and he shall go forth from there in peace.   IB UATsThI ESh BBThI ELAI MTsRIM UShRFM UShBM UOTA ETh-ERTs MTsRIM KEShR-IOTA AROA ETh-BGDU UITsE MShM BShLUM   יב והצתי אש בבתי אלהי מצרים ושרפם ושבם ועטה את-ארץ מצרים כאשר-יעטה הרעה את-בגדו ויצא משם בשלום
13 He shall also break the pillars of Beth-shemesh, that is in the land of Egypt; and the houses of the gods of Egypt shall he burn with fire.'   IG UShBR ETh-MTsBUTh BITh ShMSh EShR BERTs MTsRIM UETh-BThI ELAI-MTsRIM IShRF BESh   יג ושבר את-מצבות בית שמש אשר בארץ מצרים ואת-בתי אלהי-מצרים ישרף באש

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18