Jeremiah 44 - IRMIAU - ירמיהו


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Conquest of Egypt Predicted

1 The word that came to Jeremiah concerning all the Jews that dwelt in the land of Egypt, that dwelt at Migdol, and at Tahpanhes, and at Noph, and in the country of Pathros, saying:   E ADBR EShR AIA EL-IRMIAU EL KL-AIAUDIM AIShBIM BERTs MTsRIM AIShBIM BMGDL UBThChFNChS UBNF UBERTs FThRUS LEMR   א הדבר אשר היה אל-ירמיהו אל כל-היהודים הישבים בארץ מצרים הישבים במגדל ובתחפנחס ובנף ובארץ פתרוס לאמר
2 'Thus says IAUA of hosts, the God of Israel: You have seen all the evil that I have brought on Jerusalem, and on all the cities of Judah; and, behold, this day they are a desolation, and no man dwells therein;   B KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL EThM REIThM ETh KL-AROA EShR ABEThI OL-IRUShLM UOL KL-ORI IAUDA UANM ChRBA AIUM AZA UEIN BAM IUShB   ב כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אתם ראיתם את כל-הרעה אשר הבאתי על-ירושלם ועל כל-ערי יהודה והנם חרבה היום הזה ואין בהם יושב
3 because of their wickedness which they have committed to provoke Me, in that they went to offer, and to serve other gods, whom they knew not, neither they, nor you, nor your fathers.   G MFNI ROThM EShR OShU LAKOSNI LLKTh LQTR LOBD LELAIM EChRIM EShR LE IDOUM AMA EThM UEBThIKM   ג מפני רעתם אשר עשו להכעסני ללכת לקטר לעבד לאלהים אחרים אשר לא ידעום המה אתם ואבתיכם
4 Howbeit I sent to you all My servants the prophets, sending them betimes and often, saying: Oh, do not this abominable thing that I hate.   D UEShLCh ELIKM ETh-KL-OBDI ANBIEIM AShKIM UShLCh LEMR EL-NE ThOShU ETh DBR-AThOBA AZETh EShR ShNEThI   ד ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנביאים השכים ושלח לאמר אל-נא תעשו את דבר-התעבה הזאת אשר שנאתי
5 But they hearkened not, nor inclined their ear to turn from their wickedness, to forbear offering to other gods.   A ULE ShMOU ULE-ATU ETh-EZNM LShUB MROThM LBLThI QTR LELAIM EChRIM   ה ולא שמעו ולא-הטו את-אזנם לשוב מרעתם לבלתי קטר לאלהים אחרים
6 Wherefore My fury and Mine anger was poured forth, and was kindled in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem; and they are wasted and desolate, as at this day.   U UThThK ChMThI UEFI UThBOR BORI IAUDA UBChTsUTh IRUShLM UThAIINA LChRBA LShMMA KIUM AZA   ו ותתך חמתי ואפי ותבער בערי יהודה ובחצות ירושלם ותהיינה לחרבה לשממה כיום הזה
7 Therefore now thus says IAUA, the God of hosts, the God of Israel: Wherefore commit you this great evil against your own souls, to cut off from you man and woman, infant and suckling, out of the middle of Judah, to leave you none remaining;   Z UOThA KA-EMR IAUA ELAI TsBEUTh ELAI IShREL LMA EThM OShIM ROA GDULA EL-NFShThKM LAKRITh LKM EISh-UEShA OULL UIUNQ MThUK IAUDA LBLThI AUThIR LKM ShERITh   ז ועתה כה-אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישראל למה אתם עשים רעה גדולה אל-נפשתכם להכרית לכם איש-ואשה עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי הותיר לכם שארית
8 in that you provoke Me with the works of your hands, offering to other gods in the land of Egypt, whither you are gone to sojourn; that you may be cut off, and that you may be a curse and a reproach among all the nations of the earth?   Ch LAKOSNI BMOShI IDIKM LQTR LELAIM EChRIM BERTs MTsRIM EShR-EThM BEIM LGUR ShM LMON AKRITh LKM ULMON AIUThKM LQLLA ULChRFA BKL GUI AERTs   ח להכעסני במעשי ידיכם לקטר לאלהים אחרים בארץ מצרים אשר-אתם באים לגור שם למען הכרית לכם ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל גוי הארץ
9 Have you forgotten the wicked deeds of your fathers, and the wicked deeds of the kings of Judah, and the wicked deeds of their wives, and your own wicked deeds, and the wicked deeds of your wives, which they committed in the land of Judah, and in the streets of Jerusalem?   T AShKChThM ETh-ROUTh EBUThIKM UETh-ROUTh MLKI IAUDA UETh ROUTh NShIU UETh ROThKM UETh ROTh NShIKM EShR OShU BERTs IAUDA UBChTsUTh IRUShLM   ט השכחתם את-רעות אבותיכם ואת-רעות מלכי יהודה ואת רעות נשיו ואת רעתכם ואת רעת נשיכם אשר עשו בארץ יהודה ובחצות ירושלם
10 They are not humbled even to this day, neither have they feared, nor walked in My law, nor in My statutes, that I set before you and before your fathers.   I LE DKEU OD AIUM AZA ULE IREU ULE-ALKU BThURThI UBChQThI EShR-NThThI LFNIKM ULFNI EBUThIKM   י לא דכאו עד היום הזה ולא יראו ולא-הלכו בתורתי ובחקתי אשר-נתתי לפניכם ולפני אבותיכם
11 Therefore thus says IAUA of hosts, the God of Israel: Behold, I will set My face against you for evil, even to cut off all Judah.   IE LKN KA-EMR IAUA TsBEUTh ELAI IShREL ANNI ShM FNI BKM LROA ULAKRITh ETh-KL-IAUDA   יא לכן כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני שם פני בכם לרעה ולהכרית את-כל-יהודה
12 I will take the remnant of Judah, that have set their faces to go into the land of Egypt to sojourn there, and they shall all be consumed; in the land of Egypt shall they fall; they shall be consumed by the sword and by the famine; they shall die, from the least even to the greatest, by the sword and by the famine; and they shall be an execration, and an astonishment, and a curse, and a reproach.   IB ULQChThI ETh-ShERITh IAUDA EShR-ShMU FNIAM LBUE ERTs-MTsRIM LGUR ShM UThMU KL BERTs MTsRIM IFLU BChRB BROB IThMU MQTN UOD-GDUL BChRB UBROB IMThU UAIU LELA LShMA ULQLLA ULChRFA   יב ולקחתי את-שארית יהודה אשר-שמו פניהם לבוא ארץ-מצרים לגור שם ותמו כל בארץ מצרים יפלו בחרב ברעב יתמו מקטן ועד-גדול בחרב וברעב ימתו והיו לאלה לשמה ולקללה ולחרפה
13 For I will punish them that dwell in the land of Egypt, as I have punished Jerusalem, by the sword, by the famine, and by the pestilence;   IG UFQDThI OL AIUShBIM BERTs MTsRIM KEShR FQDThI OL-IRUShLM BChRB BROB UBDBR   יג ופקדתי על היושבים בארץ מצרים כאשר פקדתי על-ירושלם בחרב ברעב ובדבר
14 so that none of the remnant of Judah, that are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or remain, that they should return into the land of Judah, to which they have a desire to return to dwell there; for none shall return save such as shall escape.'   ID ULE IAIA FLIT UShRID LShERITh IAUDA ABEIM LGUR-ShM BERTs MTsRIM ULShUB ERTs IAUDA EShR-AMA MNShEIM ETh-NFShM LShUB LShBTh ShM KI LE-IShUBU KI EM-FLTIM   יד ולא יהיה פליט ושריד לשארית יהודה הבאים לגור-שם בארץ מצרים ולשוב ארץ יהודה אשר-המה מנשאים את-נפשם לשוב לשבת שם כי לא-ישובו כי אם-פלטים
15 Then all the men who knew that their wives offered to other gods, and all the women that stood by, a great assembly, even all the people that dwelt in the land of Egypt, in Pathros, answered Jeremiah, saying:   TU UIONU ETh-IRMIAU KL-AENShIM AIDOIM KI-MQTRUTh NShIAM LELAIM EChRIM UKL-ANShIM AOMDUTh QAL GDUL UKL-AOM AIShBIM BERTs-MTsRIM BFThRUS LEMR   טו ויענו את-ירמיהו כל-האנשים הידעים כי-מקטרות נשיהם לאלהים אחרים וכל-הנשים העמדות קהל גדול וכל-העם הישבים בארץ-מצרים בפתרוס לאמר
16 'As for the word that you have spoken to us in the name of IAUA, we will not hearken to you.   TZ ADBR EShR-DBRTh ELINU BShM IAUA EINNU ShMOIM ELIK   טז הדבר אשר-דברת אלינו בשם יהוה איננו שמעים אליך
17 But we will certainly perform every word that is gone forth out of our mouth, to offer to the queen of heaven, and to pour out drink-offerings to her, as we have done, we and our fathers, our kings and our princes, in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem; for then had we plenty of food, and were well, and saw no evil.   IZ KI OShA NOShA ETh-KL-ADBR EShR-ITsE MFINU LQTR LMLKTh AShMIM UASIK-LA NSKIM KEShR OShINU ENChNU UEBThINU MLKINU UShRINU BORI IAUDA UBChTsUTh IRUShLM UNShBO-LChM UNAIA TUBIM UROA LE REINU   יז כי עשה נעשה את-כל-הדבר אשר-יצא מפינו לקטר למלכת השמים והסיך-לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחצות ירושלם ונשבע-לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו
18 But since we let off to offer to the queen of heaven, and to pour out drink-offerings to her, we have wanted all things, and have been consumed by the sword and by the famine.   ICh UMN-EZ ChDLNU LQTR LMLKTh AShMIM UASK-LA NSKIM ChSRNU KL UBChRB UBROB ThMNU   יח ומן-אז חדלנו לקטר למלכת השמים והסך-לה נסכים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו
19 Is it we that offer to the queen of heaven, and pour out drink-offerings to her? did we make her cakes in her image, and pour out drink-offerings to her, without our husbands?'   IT UKI-ENChNU MQTRIM LMLKTh AShMIM ULASK LA NSKIM AMBLODI ENShINU OShINU LA KUNIM LAOTsBA UASK LA NSKIM   יט וכי-אנחנו מקטרים למלכת השמים ולהסך לה נסכים המבלעדי אנשינו עשינו לה כונים להעצבה והסך לה נסכים
20 Then Jeremiah said to all the people, to the men, and to the women, even to all the people that had given him that answer, saying:   K UIEMR IRMIAU EL-KL-AOM OL-AGBRIM UOL-ANShIM UOL-KL-AOM AONIM EThU DBR LEMR   כ ויאמר ירמיהו אל-כל-העם על-הגברים ועל-הנשים ועל-כל-העם הענים אתו דבר לאמר
21 'The offering that you offered in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem, you and your fathers, your kings and your princes, and the people of the land, did not IAUA remember them, and came it not into His mind?   KE ALUE ETh-AQTR EShR QTRThM BORI IAUDA UBChTsUTh IRUShLM EThM UEBUThIKM MLKIKM UShRIKM UOM AERTs EThM ZKR IAUA UThOLA OL-LBU   כא הלוא את-הקטר אשר קטרתם בערי יהודה ובחצות ירושלם אתם ואבותיכם מלכיכם ושריכם ועם הארץ אתם זכר יהוה ותעלה על-לבו
22 So that IAUA could no longer bear, because of the evil of your doings, and because of the abominations which you have committed; therefore is your land become a desolation, and an astonishment, and a curse, without an inhabitant, as at this day.   KB ULE-IUKL IAUA OUD LShETh MFNI RO MOLLIKM MFNI AThUOBTh EShR OShIThM UThAI ERTsKM LChRBA ULShMA ULQLLA MEIN IUShB KAIUM AZA   כב ולא-יוכל יהוה עוד לשאת מפני רע מעלליכם מפני התועבת אשר עשיתם ותהי ארצכם לחרבה ולשמה ולקללה מאין יושב כהיום הזה
23 Because you have offered, and because you have sinned against IAUA, and have not hearkened to the voice of IAUA, nor walked in His law, nor in His statutes, nor in His testimonies; therefore this evil is happened to you, as at this day.'   KG MFNI EShR QTRThM UEShR ChTEThM LIAUA ULE ShMOThM BQUL IAUA UBThRThU UBChQThIU UBODUThIU LE ALKThM OL-KN QRETh EThKM AROA AZETh KIUM AZA   כג מפני אשר קטרתם ואשר חטאתם ליהוה ולא שמעתם בקול יהוה ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על-כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה
24 Moreover Jeremiah said to all the people, and to all the women: 'Hear the word of IAUA, all Judah that are in the land of Egypt:   KD UIEMR IRMIAU EL-KL-AOM UEL KL-ANShIM ShMOU DBR-IAUA KL-IAUDA EShR BERTs MTsRIM   כד ויאמר ירמיהו אל-כל-העם ואל כל-הנשים שמעו דבר-יהוה כל-יהודה אשר בארץ מצרים
25 Thus says IAUA of hosts, the God of Israel, saying: You and your wives have both spoken with your mouths, and with your hands have fulfilled it, saying: We will surely perform our vows that we have vowed, to offer to the queen of heaven, and to pour out drink-offerings to her; you shall surely establish your vows, and surely perform your vows.   KA KA-EMR IAUA-TsBEUTh ELAI IShREL LEMR EThM UNShIKM UThDBRNA BFIKM UBIDIKM MLEThM LEMR OShA NOShA ETh-NDRINU EShR NDRNU LQTR LMLKTh AShMIM ULASK LA NSKIM AQIM ThQIMNA ETh-NDRIKM UOShA ThOShINA ETh-NDRIKM   כה כה-אמר יהוה-צבאות אלהי ישראל לאמר אתם ונשיכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מלאתם לאמר עשה נעשה את-נדרינו אשר נדרנו לקטר למלכת השמים ולהסך לה נסכים הקים תקימנה את-נדריכם ועשה תעשינה את-נדריכם
26 Therefore hear you the word of IAUA, all Judah that dwell in the land of Egypt: Behold, I have sworn by My great name, says IAUA, that My name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt saying: As my Lord IAUA lives.   KU LKN ShMOU DBR-IAUA KL-IAUDA AIShBIM BERTs MTsRIM ANNI NShBOThI BShMI AGDUL EMR IAUA EM-IAIA OUD ShMI NQRE BFI KL-EISh IAUDA EMR ChI-EDNI IAUA BKL-ERTs MTsRIM   כו לכן שמעו דבר-יהוה כל-יהודה הישבים בארץ מצרים הנני נשבעתי בשמי הגדול אמר יהוה אם-יהיה עוד שמי נקרא בפי כל-איש יהודה אמר חי-אדני יהוה בכל-ארץ מצרים
27 Behold, I watch over them for evil, and not for good; and all the men of Judah that are in the land of Egypt shall be consumed by the sword and by the famine, until there be an end of them.   KZ ANNI ShQD OLIAM LROA ULE LTUBA UThMU KL-EISh IAUDA EShR BERTs-MTsRIM BChRB UBROB OD-KLUThM   כז הנני שקד עליהם לרעה ולא לטובה ותמו כל-איש יהודה אשר בארץ-מצרים בחרב וברעב עד-כלותם
28 They that escape the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, few in number; and all the remnant of Judah, that are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall know whose word shall stand, Mine, or theirs.   KCh UFLITI ChRB IShBUN MN-ERTs MTsRIM ERTs IAUDA MThI MSFR UIDOU KL-ShERITh IAUDA ABEIM LERTs-MTsRIM LGUR ShM DBR-MI IQUM MMNI UMAM   כח ופליטי חרב ישבון מן-ארץ מצרים ארץ יהודה מתי מספר וידעו כל-שארית יהודה הבאים לארץ-מצרים לגור שם דבר-מי יקום ממני ומהם
29 This shall be the sign to you, says IAUA, that I will punish you in this place, that you may know that My words shall surely stand against you for evil;   KT UZETh-LKM AEUTh NEM-IAUA KI-FQD ENI OLIKM BMQUM AZA LMON ThDOU KI QUM IQUMU DBRI OLIKM LROA   כט וזאת-לכם האות נאם-יהוה כי-פקד אני עליכם במקום הזה למען תדעו כי קום יקומו דברי עליכם לרעה
30 thus says IAUA: Behold, I will give Pharaoh Hophra king of Egypt into the hand of his enemies, and into the hand of them that seek his life; as I gave Zedekiah king of Judah into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, his enemy, and that sought his life.'   L KA EMR IAUA ANNI NThN ETh-FROA ChFRO MLK-MTsRIM BID EIBIU UBID MBQShI NFShU KEShR NThThI ETh-TsDQIAU MLK-IAUDA BID NBUKDRETsR MLK-BBL EIBU UMBQSh NFShU   ל כה אמר יהוה הנני נתן את-פרעה חפרע מלך-מצרים ביד איביו וביד מבקשי נפשו כאשר נתתי את-צדקיהו מלך-יהודה ביד נבוכדראצר מלך-בבל איבו ומבקש נפשו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18