Ezekiel 31 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pharaoh Warned of Assyria's Fate

1 It came to pass in the eleventh year, in the third month, in the first day of the month, that the word of IAUA came to me, saying:   E UIAI BEChTh OShRA ShNA BShLIShI BEChD LChDSh AIA DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי באחת עשרה שנה בשלישי באחד לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, say to Pharaoh king of Egypt, and to his multitude: whom are you like in your greatness?   B BN-EDM EMR EL-FROA MLK-MTsRIM UEL-AMUNU EL-MI DMITh BGDLK   ב בן-אדם אמר אל-פרעה מלך-מצרים ואל-המונו אל-מי דמית בגדלך
3 Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches, and with a shadowing shroud, and of a high stature; and its top was among the thick boughs.   G ANA EShUR ERZ BLBNUN IFA ONF UChRSh MTsL UGBA QUMA UBIN OBThIM AIThA TsMRThU   ג הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה ובין עבתים היתה צמרתו
4 The waters nourished it, the deep made it to grow; her rivers ran round about her plantation, and she sent out her conduits to all the trees of the field.   D MIM GDLUAU ThAUM RMMThAU ETh-NARThIA ALK SBIBUTh MTOA UETh-ThOLThIA ShLChA EL KL-OTsI AShDA   ד מים גדלוהו תהום רממתהו את-נהרתיה הלך סביבות מטעה ואת-תעלתיה שלחה אל כל-עצי השדה
5 Therefore its stature was exalted above all the trees of the field; and its boughs were multiplied, and its branches became long, because of the multitude of waters, when it shot them forth.   A OL-KN GBAE QMThU MKL OTsI AShDA UThRBINA SROFThIU UThERKNA FERThU MMIM RBIM BShLChU   ה על-כן גבהא קמתו מכל עצי השדה ותרבינה סרעפתיו ותארכנה פארתו ממים רבים בשלחו
6 All the flying creatures of heaven made their nests in its boughs, and all the beasts of the field did bring forth their young under its branches, and under its shadow dwelt all great nations.   U BSOFThIU QNNU KL-OUF AShMIM UThChTh FERThIU ILDU KL ChITh AShDA UBTsLU IShBU KL GUIM RBIM   ו בסעפתיו קננו כל-עוף השמים ותחת פארתיו ילדו כל חית השדה ובצלו ישבו כל גוים רבים
7 Thus was it fair in its greatness, in the length of its branches; for its root was by many waters.   Z UIIF BGDLU BERK DLIUThIU KI-AIA ShRShU EL-MIM RBIM   ז וייף בגדלו בארך דליותיו כי-היה שרשו אל-מים רבים
8 The cedars in the garden of God could not hide it; the cypress-trees were not like its boughs, and the plane-trees were not as its branches; nor was any tree in the garden of God like to it in its beauty.   Ch ERZIM LE-OMMAU BGN-ELAIM BRUShIM LE DMU EL-SOFThIU UORMNIM LE-AIU KFREThIU KL-OTs BGN-ELAIM LE-DMA ELIU BIFIU   ח ארזים לא-עממהו בגן-אלהים ברושים לא דמו אל-סעפתיו וערמנים לא-היו כפראתיו כל-עץ בגן-אלהים לא-דמה אליו ביפיו
9 I made it fair by the multitude of its branches; so that all the trees of Eden, that were in the garden of God, envied it.   T IFA OShIThIU BRB DLIUThIU UIQNEAU KL-OTsI-ODN EShR BGN AELAIM   ט יפה עשיתיו ברב דליותיו ויקנאהו כל-עצי-עדן אשר בגן האלהים
10 Therefore thus says the Lord IAUA: Because you are exalted in stature, and he has set his top among the thick boughs, and his heart is lifted up in his height;   I LKN KA EMR EDNI IAUA ION EShR GBATh BQUMA UIThN TsMRThU EL-BIN OBUThIM URM LBBU BGBAU   י לכן כה אמר אדני יהוה יען אשר גבהת בקומה ויתן צמרתו אל-בין עבותים ורם לבבו בגבהו
11 I do even deliver him into the hand of the mighty one of the nations; he shall surely deal with him; I do drive him out according to his wickedness.   IE UEThNAU BID EIL GUIM OShU IOShA LU KRShOU GRShThAU   יא ואתנהו ביד איל גוים עשו יעשה לו כרשעו גרשתהו
12 Strangers, the terrible of the nations, do cut him off, and cast him down; on the mountains and in all the valleys his branches are fallen, and his boughs lie broken in all the channels of the land; and all the peoples of the earth do go down from his shadow, and do leave him.   IB UIKRThAU ZRIM ORITsI GUIM UITShAU EL-AARIM UBKL-GEIUTh NFLU DLIUThIU UThShBRNA FREThIU BKL EFIQI AERTs UIRDU MTsLU KL-OMI AERTs UITShAU   יב ויכרתהו זרים עריצי גוים ויטשהו אל-ההרים ובכל-גאיות נפלו דליותיו ותשברנה פראתיו בכל אפיקי הארץ וירדו מצלו כל-עמי הארץ ויטשהו
13 On his carcass all the flying creatures of the heaven do dwell, and on his branches are all the beasts of the field;   IG OL-MFLThU IShKNU KL-OUF AShMIM UEL-FREThIU AIU KL ChITh AShDA   יג על-מפלתו ישכנו כל-עוף השמים ואל-פראתיו היו כל חית השדה
14 to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves in their stature, neither set their top among the thick boughs, nor that their mighty ones stand up in their height, even all that drink water; for they are all delivered to death, to the nether parts of the earth, in the middle of the children of men, with them that go down to the pit.   ID LMON EShR LE-IGBAU BQUMThM KL-OTsI-MIM ULE-IThNU ETh-TsMRThM EL-BIN OBThIM ULE-IOMDU ELIAM BGBAM KL-ShThI MIM KI-KLM NThNU LMUTh EL-ERTs ThChThITh BThUK BNI EDM EL-IURDI BUR   יד למען אשר לא-יגבהו בקומתם כל-עצי-מים ולא-יתנו את-צמרתם אל-בין עבתים ולא-יעמדו אליהם בגבהם כל-שתי מים כי-כלם נתנו למות אל-ארץ תחתית בתוך בני אדם אל-יורדי בור
15 Thus says the Lord IAUA: In the day when he went down to the nether-world I caused the deep to mourn and cover itself for him, and I restrained the rivers thereof, and the great waters were stayed; and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.   TU KA-EMR EDNI IAUA BIUM RDThU ShEULA AEBLThI KSThI OLIU ETh-ThAUM UEMNO NARUThIA UIKLEU MIM RBIM UEQDR OLIU LBNUN UKL-OTsI AShDA OLIU OLFA   טו כה-אמר אדני יהוה ביום רדתו שאולה האבלתי כסתי עליו את-תהום ואמנע נהרותיה ויכלאו מים רבים ואקדר עליו לבנון וכל-עצי השדה עליו עלפה
16 I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to the nether-world with them that descend into the pit; and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, were comforted in the nether parts of the earth.   TZ MQUL MFLThU AROShThI GUIM BAURDI EThU ShEULA ETh-IURDI BUR UINChMU BERTs ThChThITh KL-OTsI-ODN MBChR UTUB-LBNUN KL-ShThI MIM   טז מקול מפלתו הרעשתי גוים בהורדי אתו שאולה את-יורדי בור וינחמו בארץ תחתית כל-עצי-עדן מבחר וטוב-לבנון כל-שתי מים
17 They also went down into the nether-world with him to them that are slain by the sword; yes, they that were in his arm, that dwelt under his shadow in the middle of the nations.   IZ GM-AM EThU IRDU ShEULA EL-ChLLI-ChRB UZROU IShBU BTsLU BThUK GUIM   יז גם-הם אתו ירדו שאולה אל-חללי-חרב וזרעו ישבו בצלו בתוך גוים
18 To whom are you thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? yet shall you be brought down with the trees of Eden to the nether parts of the earth; you shall lie in the middle of the uncircumcised, with them that are slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, says the Lord IAUA.'   ICh EL-MI DMITh KKA BKBUD UBGDL BOTsI-ODN UAURDTh ETh-OTsI-ODN EL-ERTs ThChThITh BThUK ORLIM ThShKB ETh-ChLLI-ChRB AUE FROA UKL-AMUNA NEM EDNI IAUA   יח אל-מי דמית ככה בכבוד ובגדל בעצי-עדן והורדת את-עצי-עדן אל-ארץ תחתית בתוך ערלים תשכב את-חללי-חרב הוא פרעה וכל-המונה נאם אדני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18