Ezekiel 41 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

The Inner Temple

1 He brought me to the temple, and measured the posts, six cubits broad on the one side, and six cubits broad on the other side, which was the breadth of the tent.   E UIBIENI EL-AAIKL UIMD ETh-AEILIM ShSh-EMUTh RChB MFU UShSh-EMUTh-RChB MFU RChB AEAL   א ויביאני אל-ההיכל וימד את-האילים שש-אמות רחב מפו ושש-אמות-רחב מפו רחב האהל
2 The breadth of the entrance was ten cubits; and the sides of the entrance were five cubits on the one side, and five cubits on the other side; and he measured the length thereof, forty cubits, and the breadth, twenty cubits.   B URChB AFThCh OShR EMUTh UKThFUTh AFThCh ChMSh EMUTh MFU UChMSh EMUTh MFU UIMD ERKU ERBOIM EMA URChB OShRIM EMA   ב ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה
3 Then went he inward, and measured each post of the entrance, two cubits; and the entrance, six cubits; and the breadth of the entrance, seven cubits.   G UBE LFNIMA UIMD EIL-AFThCh ShThIM EMUTh UAFThCh ShSh EMUTh URChB AFThCh ShBO EMUTh   ג ובא לפנימה וימד איל-הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות
4 He measured the length thereof, twenty cubits, and the breadth, twenty cubits, before the temple; and he said to me: 'This is the most holy place.'   D UIMD ETh-ERKU OShRIM EMA URChB OShRIM EMA EL-FNI AAIKL UIEMR ELI ZA QDSh AQDShIM   ד וימד את-ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל-פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים
5 Then he measured the wall of the house, six cubits; and the breadth of every side-chamber, four cubits, round about the house on every side.   A UIMD QIR-ABITh ShSh EMUTh URChB ATsLO ERBO EMUTh SBIB SBIB LBITh SBIB   ה וימד קיר-הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית סביב
6 The side-chambers were one over another, three and thirty times; and there were cornices in the wall which belonged to the house for the side-chambers round about, that they might have hold therein, and not have hold in the wall of the house.   U UATsLOUTh TsLO EL-TsLO ShLUSh UShLShIM FOMIM UBEUTh BQIR EShR-LBITh LTsLOUTh SBIB SBIB LAIUTh EChUZIM ULE-IAIU EChUZIM BQIR ABITh   ו והצלעות צלע אל-צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר-לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים ולא-יהיו אחוזים בקיר הבית
7 The side-chambers were broader as they wound about higher and higher; for the winding about of the house went higher and higher round about the house; therefore the breadth of the house continued upward; and so one went up from the lowest row to the highest by the middle.   Z URChBA UNSBA LMOLA LMOLA LTsLOUTh KI MUSB-ABITh LMOLA LMOLA SBIB SBIB LBITh OL-KN RChB-LBITh LMOLA UKN AThChThUNA IOLA OL-AOLIUNA LThIKUNA   ז ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב-הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית על-כן רחב-לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על-העליונה לתיכונה
8 I saw also that the house had a raised basement round about; the foundations of the side-chambers were a full reed of six cubits to the joining.   Ch UREIThI LBITh GBA SBIB SBIB MISDUTh (MUSDUTh) ATsLOUTh MLU AQNA ShSh EMUTh ETsILA   ח וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות (מוסדות) הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה
9 The breadth of the outer wall which belonged to the side-chambers was five cubits; and so that which was left by the structure of the side-chambers that belonged to the house.   T RChB AQIR EShR-LTsLO EL-AChUTs ChMSh EMUTh UEShR MNCh BITh TsLOUTh EShR LBITh   ט רחב הקיר אשר-לצלע אל-החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית
10 Between the chambers was a breadth of twenty cubits round about the house on every side.   I UBIN ALShKUTh RChB OShRIM EMA SBIB LBITh SBIB SBIB   י ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב
11 The doors of the side-chambers were toward the place that was left, one door toward the north, and another door toward the south; and the breadth of the place that was left was five cubits round about.   IE UFThCh ATsLO LMNCh FThCh EChD DRK ATsFUN UFThCh EChD LDRUM URChB MQUM AMNCh ChMSh EMUTh SBIB SBIB   יא ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב
12 The building that was before the separate place at the side toward the west was seventy cubits broad; and the wall of the building was five cubits thick round about, and the length thereof ninety cubits.   IB UABNIN EShR EL-FNI AGZRA FETh DRK-AIM RChB ShBOIM EMA UQIR ABNIN ChMSh-EMUTh RChB SBIB SBIB UERKU ThShOIM EMA   יב והבנין אשר אל-פני הגזרה פאת דרך-הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש-אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה
13 He measured the house, a hundred cubits long; and the separate place, and the building, with the walls thereof, a hundred cubits long;   IG UMDD ETh-ABITh ERK MEA EMA UAGZRA UABNIA UQIRUThIA ERK MEA EMA   יג ומדד את-הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה
14 also the breadth of the face of the house and of the separate place toward the east, a hundred cubits.   ID URChB FNI ABITh UAGZRA LQDIM MEA EMA   יד ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה
15 He measured the length of the building before the separate place which was at the back thereof, and the galleries thereof on the one side and on the other side, a hundred cubits. Now the temple, and the inner place, and the porches of the court,   TU UMDD ERK-ABNIN EL-FNI AGZRA EShR OL-EChRIA UEThUQIAE (UEThIQIAE) MFU UMFU MEA EMA UAAIKL AFNIMI UELMI AChTsR   טו ומדד ארך-הבנין אל-פני הגזרה אשר על-אחריה ואתוקיהא (ואתיקיהא) מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר
16 the jambs, and the narrow windows, and the galleries, that they three had round about, over against the jambs there was a veneering of wood round about, and from the ground up to the windows; and the windows were covered;   TZ ASFIM UAChLUNIM AETMUTh UAEThIQIM SBIB LShLShThM NGD ASF ShChIF OTs SBIB SBIB UAERTs OD-AChLUNUTh UAChLNUTh MKSUTh   טז הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד-החלונות והחלנות מכסות
17 to the space above the door, even to the inner house, and without, and on all the wall round about within and without, by measure.   IZ OL-MOL AFThCh UOD-ABITh AFNIMI ULChUTs UEL-KL-AQIR SBIB SBIB BFNIMI UBChITsUN MDUTh   יז על-מעל הפתח ועד-הבית הפנימי ולחוץ ואל-כל-הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון מדות
18 It was made with cherubim and palm-trees; and a palm-tree was between cherub and cherub, and every cherub had two faces;   ICh UOShUI KRUBIM UThMRIM UThMRA BIN-KRUB LKRUB UShNIM FNIM LKRUB   יח ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין-כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב
19 so that there was the face of a man toward the palm-tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm-tree on the other side; thus was it made through all the house round about.   IT UFNI EDM EL-AThMRA MFU UFNI-KFIR EL-AThMRA MFU OShUI EL-KL-ABITh SBIB SBIB   יט ופני אדם אל-התמרה מפו ופני-כפיר אל-התמרה מפו עשוי אל-כל-הבית סביב סביב
20 From the ground to above the door were cherubim and palm-trees made; and so on the wall of the temple.   K MAERTs OD-MOL AFThCh AKRUBIM UAThMRIM OShUIM UQIR AAIKL   כ מהארץ עד-מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל
21 As for the temple, the jambs were squared; and the face of the sanctuary had an appearance such as is the appearance.   KE AAIKL MZUZTh RBOA UFNI AQDSh AMREA KMREA   כא ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה
22 The altar, three cubits high, and the length thereof two cubits, was of wood, and so the corners thereof; the length thereof, and the walls thereof, were also of wood; and he said to me: 'This is the table that is before IAUA.'   KB AMZBCh OTs ShLUSh EMUTh GBA UERKU ShThIM-EMUTh UMQTsOUThIU LU UERKU UQIRThIU OTs UIDBR ELI ZA AShLChN EShR LFNI IAUA   כב המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים-אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה
23 The temple and the sanctuary had two doors.   KG UShThIM DLThUTh LAIKL ULQDSh   כג ושתים דלתות להיכל ולקדש
24 The doors had two leaves [apiece], two turning leaves; two leaves for the one door, and two leaves for the other.   KD UShThIM DLThUTh LDLThUTh ShThIM MUSBUTh DLThUTh ShThIM LDLTh EChTh UShThI DLThUTh LEChRTh   כד ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת
25 There were made on them, on the doors of the temple, cherubim and palm-trees, like as were made on the walls; and there were thick beams of wood on the face of the porch without.   KA UOShUIA ELIAN EL-DLThUTh AAIKL KRUBIM UThMRIM KEShR OShUIM LQIRUTh UOB OTs EL-FNI AEULM MAChUTs   כה ועשויה אליהן אל-דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל-פני האולם מהחוץ
26 There were narrow windows and palm-trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch; there were also the brackets of the house, and the thick beams.   KU UChLUNIM ETMUTh UThMRIM MFU UMFU EL-KThFUTh AEULM UTsLOUTh ABITh UAOBIM   כו וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל-כתפות האולם וצלעות הבית והעבים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18