Ezekiel 13 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

False Prophets Condemned

1 The word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy, and say you to them that prophesy out of their own heart: Hear you the word of IAUA:   B BN-EDM ANBE EL-NBIEI IShREL ANBEIM UEMRTh LNBIEI MLBM ShMOU DBR-IAUA   ב בן-אדם הנבא אל-נביאי ישראל הנבאים ואמרת לנביאי מלבם שמעו דבר-יהוה
3 Thus says my Lord IAUA, Woe to the vile prophets, that follow their own spirit, and things which they have not seen!   G KA EMR EDNI IAUA AUI OL-ANBIEIM ANBLIM EShR ALKIM EChR RUChM ULBLThI REU   ג כה אמר אדני יהוה הוי על-הנביאים הנבלים אשר הלכים אחר רוחם ולבלתי ראו
4 O Israel, your prophets have been like foxes in ruins.   D KShOLIM BChRBUTh NBIEIK IShREL AIU   ד כשעלים בחרבות נביאיך ישראל היו
5 You have not gone up into the breaches, neither made up the hedge for the house of Israel, to stand in the battle in the day of IAUA.   A LE OLIThM BFRTsUTh UThGDRU GDR OL-BITh IShREL LOMD BMLChMA BIUM IAUA   ה לא עליתם בפרצות ותגדרו גדר על-בית ישראל לעמד במלחמה ביום יהוה
6 They have seen vanity and lying divination, that say: IAUA says; and IAUA has not sent them, yet they hope that the word would be confirmed!   U ChZU ShUE UQSM KZB AEMRIM NEM-IAUA UIAUA LE ShLChM UIChLU LQIM DBR   ו חזו שוא וקסם כזב האמרים נאם-יהוה ויהוה לא שלחם ויחלו לקים דבר
7 Have you not seen a vain vision, and have you not spoken a lying divination, whereas you say: IAUA says; albeit I have not spoken?   Z ALUE MChZA-ShUE ChZIThM UMQSM KZB EMRThM UEMRIM NEM-IAUA UENI LE DBRThI   ז הלוא מחזה-שוא חזיתם ומקסם כזב אמרתם ואמרים נאם-יהוה ואני לא דברתי
8 Therefore thus says my Lord IAUA, Because you have spoken vanity, and seen lies, therefore, behold, I am against you, says my Lord IAUA.   Ch LKN KA EMR EDNI IAUA ION DBRKM ShUE UChZIThM KZB LKN ANNI ELIKM NEM EDNI IAUA   ח לכן כה אמר אדני יהוה יען דברכם שוא וחזיתם כזב לכן הנני אליכם נאם אדני יהוה
9 My hand shall be against the prophets that see vanity, and that divine lies; they shall not be in the council of My people, neither shall they be written in the register of the house of Israel, neither shall they enter into the land of Israel; and you shall know that I am the Lord IAUA.   T UAIThA IDI EL-ANBIEIM AChZIM ShUE UAQSMIM KZB BSUD OMI LE-IAIU UBKThB BITh-IShREL LE IKThBU UEL-EDMTh IShREL LE IBEU UIDOThM KI ENI EDNI IAUA   ט והיתה ידי אל-הנביאים החזים שוא והקסמים כזב בסוד עמי לא-יהיו ובכתב בית-ישראל לא יכתבו ואל-אדמת ישראל לא יבאו וידעתם כי אני אדני יהוה
10 Because, even because they have led My people astray, saying: Peace, and there is no peace; and when it builds up a slight wall, behold, they daub it with whited plaster;   I ION UBION ATOU ETh-OMI LEMR ShLUM UEIN ShLUM UAUE BNA ChITs UANM TChIM EThU ThFL   י יען וביען הטעו את-עמי לאמר שלום ואין שלום והוא בנה חיץ והנם טחים אתו תפל
11 say to them that daub it with whited plaster, that it shall fall; there shall be an overflowing shower, and you, O great hailstones, shall fall, and a stormy wind shall break forth,   IE EMR EL-TChI ThFL UIFL AIA GShM ShUTF UEThNA EBNI ELGBISh ThFLNA URUCh SORUTh ThBQO   יא אמר אל-טחי תפל ויפל היה גשם שוטף ואתנה אבני אלגביש תפלנה ורוח סערות תבקע
12 and, lo, when the wall is fallen, shall it not be said to you: Where is the daubing wherewith you have daubed it?   IB UANA NFL AQIR ALUE IEMR ELIKM EIA ATICh EShR TChThM   יב והנה נפל הקיר הלוא יאמר אליכם איה הטיח אשר טחתם
13 Therefore thus says my Lord IAUA, I will even cause a stormy wind to break forth in My fury; and there shall be an overflowing shower in Mine anger, and great hailstones in fury to consume it.   IG LKN KA EMR EDNI IAUA UBQOThI RUCh-SORUTh BChMThI UGShM ShTF BEFI IAIA UEBNI ELGBISh BChMA LKLA   יג לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח-סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה
14 So will I break down the wall that you have daubed with whited plaster, and bring it down to the ground, so that the foundation thereof shall be uncovered; and it shall fall, and you shall be consumed in the middle thereof; and you shall know that I am IAUA.   ID UARSThI ETh-AQIR EShR-TChThM ThFL UAGOThIAU EL-AERTs UNGLA ISDU UNFLA UKLIThM BThUKA UIDOThM KI-ENI IAUA   יד והרסתי את-הקיר אשר-טחתם תפל והגעתיהו אל-הארץ ונגלה יסדו ונפלה וכליתם בתוכה וידעתם כי-אני יהוה
15 Thus will I spend My fury on the wall, and on them that have daubed it with whited plaster; and I will say to you: The wall is no more, neither they that daubed it;   TU UKLIThI ETh-ChMThI BQIR UBTChIM EThU ThFL UEMR LKM EIN AQIR UEIN ATChIM EThU   טו וכליתי את-חמתי בקיר ובטחים אתו תפל ואמר לכם אין הקיר ואין הטחים אתו
16 to wit, the prophets of Israel that prophesy concerning Jerusalem, and that see visions of peace for her, and there is no peace, says my Lord IAUA.   TZ NBIEI IShREL ANBEIM EL-IRUShLM UAChZIM LA ChZUN ShLM UEIN ShLM NEM EDNI IAUA   טז נביאי ישראל הנבאים אל-ירושלם והחזים לה חזון שלם ואין שלם נאם אדני יהוה
17 You, son of man, set your face against the daughters of your people, that prophesy out of their own heart; and prophesy you against them,   IZ UEThA BN-EDM ShIM FNIK EL-BNUTh OMK AMThNBEUTh MLBAN UANBE OLIAN   יז ואתה בן-אדם שים פניך אל-בנות עמך המתנבאות מלבהן והנבא עליהן
18 and say: Thus says my Lord IAUA, Woe to the women that sew cushions on all elbows, and make pads for the head of persons of every stature to hunt souls! Will you hunt the souls of My people, and save souls alive for yourselves?   ICh UEMRTh KA-EMR EDNI IAUA AUI LMThFRUTh KSThUTh OL KL-ETsILI IDI UOShUTh AMSFChUTh OL-RESh KL-QUMA LTsUDD NFShUTh ANFShUTh ThTsUDDNA LOMI UNFShUTh LKNA ThChIINA   יח ואמרת כה-אמר אדני יהוה הוי למתפרות כסתות על כל-אצילי ידי ועשות המספחות על-ראש כל-קומה לצודד נפשות הנפשות תצודדנה לעמי ונפשות לכנה תחיינה
19 You have profaned Me among My people for handfuls of barley and for crumbs of bread, to slay the souls that should not die, and to save the souls alive that should not live, by your lying to My people that hearken to lies.   IT UThChLLNA EThI EL-OMI BShOLI ShORIM UBFThUThI LChM LAMITh NFShUTh EShR LE-ThMUThNA ULChIUTh NFShUTh EShR LE-ThChIINA BKZBKM LOMI ShMOI KZB   יט ותחללנה אתי אל-עמי בשעלי שערים ובפתותי לחם להמית נפשות אשר לא-תמותנה ולחיות נפשות אשר לא-תחיינה בכזבכם לעמי שמעי כזב
20 Wherefore thus says my Lord IAUA, Behold, I am against your cushions, wherewith you hunt the souls as birds, and I will tear them from your arms; and I will let the souls go, even the souls that you hunt as birds.   K LKN KA-EMR EDNI IAUA ANNI EL-KSThUThIKNA EShR EThNA MTsDDUTh ShM ETh-ANFShUTh LFRChUTh UQROThI EThM MOL ZRUOThIKM UShLChThI ETh-ANFShUTh EShR EThM MTsDDUTh ETh-NFShIM LFRChTh   כ לכן כה-אמר אדני יהוה הנני אל-כסתותיכנה אשר אתנה מצדדות שם את-הנפשות לפרחות וקרעתי אתם מעל זרועתיכם ושלחתי את-הנפשות אשר אתם מצדדות את-נפשים לפרחת
21 Your pads also will I tear, and deliver My people out of your hand, and they shall be no more in your hand to be hunted; and you shall know that I am IAUA.   KE UQROThI ETh-MSFChThIKM UATsLThI ETh-OMI MIDKN ULE-IAIU OUD BIDKN LMTsUDA UIDOThN KI-ENI IAUA   כא וקרעתי את-מספחתיכם והצלתי את-עמי מידכן ולא-יהיו עוד בידכן למצודה וידעתן כי-אני יהוה
22 Because with lies you have cowed the heart of the righteous, when I have not grieved him; and strengthened the hands of the wicked, that he should not return from his wicked way, that he be saved alive;   KB ION AKEUTh LB-TsDIQ ShQR UENI LE AKEBThIU ULChZQ IDI RShO LBLThI-ShUB MDRKU ARO LAChIThU   כב יען הכאות לב-צדיק שקר ואני לא הכאבתיו ולחזק ידי רשע לבלתי-שוב מדרכו הרע להחיתו
23 therefore you shall no more see vanity, nor divine divinations; and I will deliver My people out of your hand; and you shall know that I am IAUA.'   KG LKN ShUE LE ThChZINA UQSM LE-ThQSMNA OUD UATsLThI ETh-OMI MIDKN UIDOThN KI-ENI IAUA   כג לכן שוא לא תחזינה וקסם לא-תקסמנה עוד והצלתי את-עמי מידכן וידעתן כי-אני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18