Ezekiel 34 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Prophecy against the Shepherds of Israel

1 The word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy, and say to them, even to the shepherds: Thus says the Lord IAUA: Woe to the shepherds of Israel that have fed themselves! should not the shepherds feed the sheep?   B BN-EDM ANBE OL-RUOI IShREL ANBE UEMRTh ELIAM LROIM KA EMR EDNI IAUA AUI ROI-IShREL EShR AIU ROIM EUThM ALUE ATsEN IROU AROIM   ב בן-אדם הנבא על-רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה אמר אדני יהוה הוי רעי-ישראל אשר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים
3 You did eat the fat, and you clothed you with the wool, you killed the fatlings; but you fed not the sheep.   G ETh-AChLB ThEKLU UETh-ATsMR ThLBShU ABRIEA ThZBChU ATsEN LE ThROU   ג את-החלב תאכלו ואת-הצמר תלבשו הבריאה תזבחו הצאן לא תרעו
4 The weak have you not strengthened, neither have you healed that which was sick, neither have you bound up that which was broken, neither have you brought back that which was driven away, neither have you sought that which was lost; but with force have you ruled over them and with rigour.   D ETh-ANChLUTh LE ChZQThM UETh-AChULA LE-RFEThM ULNShBRTh LE ChBShThM UETh-ANDChTh LE AShBThM UETh-AEBDTh LE BQShThM UBChZQA RDIThM EThM UBFRK   ד את-הנחלות לא חזקתם ואת-החולה לא-רפאתם ולנשברת לא חבשתם ואת-הנדחת לא השבתם ואת-האבדת לא בקשתם ובחזקה רדיתם אתם ובפרך
5 So were they scattered, because there was no shepherd; and they became food to all the beasts of the field, and were scattered.   A UThFUTsINA MBLI ROA UThAIINA LEKLA LKL-ChITh AShDA UThFUTsINA   ה ותפוצינה מבלי רעה ותהיינה לאכלה לכל-חית השדה ותפוצינה
6 My sheep wandered through all the mountains, and on every high hill, yes, on all the face of the earth were My sheep scattered, and there was none that did search or seek.   U IShGU TsENI BKL-AARIM UOL KL-GBOA RMA UOL KL-FNI AERTs NFTsU TsENI UEIN DURSh UEIN MBQSh   ו ישגו צאני בכל-ההרים ועל כל-גבעה רמה ועל כל-פני הארץ נפצו צאני ואין דורש ואין מבקש
7 Therefore, you shepherds, hear the word of IAUA:   Z LKN ROIM ShMOU ETh-DBR IAUA   ז לכן רעים שמעו את-דבר יהוה
8 As I live, says the Lord IAUA, surely forasmuch as My sheep became a prey, and My sheep became food to all the beasts of the field, because there was no shepherd, neither did My shepherds search for My sheep, but the shepherds fed themselves, and fed not My sheep;   Ch ChI-ENI NEM EDNI IAUA EM-LE ION AIUTh-TsENI LBZ UThAIINA TsENI LEKLA LKL-ChITh AShDA MEIN ROA ULE-DRShU ROI ETh-TsENI UIROU AROIM EUThM UETh-TsENI LE ROU   ח חי-אני נאם אדני יהוה אם-לא יען היות-צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל-חית השדה מאין רעה ולא-דרשו רעי את-צאני וירעו הרעים אותם ואת-צאני לא רעו
9 therefore, you shepherds, hear the word of IAUA:   T LKN AROIM ShMOU DBR-IAUA   ט לכן הרעים שמעו דבר-יהוה
10 Thus says the Lord IAUA: Behold, I am against the shepherds; and I will require My sheep at their hand, and cause them to cease from feeding the sheep; neither shall the shepherds feed themselves any more; and I will deliver My sheep from their mouth, that they may not be food for them.   I KA-EMR EDNI IAUA ANNI EL-AROIM UDRShThI ETh-TsENI MIDM UAShBThIM MROUTh TsEN ULE-IROU OUD AROIM EUThM UATsLThI TsENI MFIAM ULE-ThAIIN LAM LEKLA   י כה-אמר אדני יהוה הנני אל-הרעים ודרשתי את-צאני מידם והשבתים מרעות צאן ולא-ירעו עוד הרעים אותם והצלתי צאני מפיהם ולא-תהיין להם לאכלה
11 For thus says the Lord IAUA: Behold, here am I, and I will search for My sheep, and seek them out.   IE KI KA EMR EDNI IAUA ANNI-ENI UDRShThI ETh-TsENI UBQRThIM   יא כי כה אמר אדני יהוה הנני-אני ודרשתי את-צאני ובקרתים
12 As a shepherd seeks out his flock in the day that he is among his sheep that are separated, so will I seek out My sheep; and I will deliver them out of all places whither they have been scattered in the day of clouds and thick darkness.   IB KBQRTh ROA ODRU BIUM-AIUThU BThUK-TsENU NFRShUTh KN EBQR ETh-TsENI UATsLThI EThAM MKL-AMQUMTh EShR NFTsU ShM BIUM ONN UORFL   יב כבקרת רעה עדרו ביום-היותו בתוך-צאנו נפרשות כן אבקר את-צאני והצלתי אתהם מכל-המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל
13 I will bring them out from the peoples, and gather them from the countries, and will bring them into their own land; and I will feed them on the mountains of Israel, by the streams, and in all the habitable places of the country.   IG UAUTsEThIM MN-AOMIM UQBTsThIM MN-AERTsUTh UABIEUThIM EL-EDMThM UROIThIM EL-ARI IShREL BEFIQIM UBKL MUShBI AERTs   יג והוצאתים מן-העמים וקבצתים מן-הארצות והביאותים אל-אדמתם ורעיתים אל-הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ
14 I will feed them in a good pasture, and on the high mountains of Israel shall their fold be; there shall they lie down in a good fold, and in a fat pasture shall they feed on the mountains of Israel.   ID BMROA-TUB EROA EThM UBARI MRUM-IShREL IAIA NUAM ShM ThRBTsNA BNUA TUB UMROA ShMN ThROINA EL-ARI IShREL   יד במרעה-טוב ארעה אתם ובהרי מרום-ישראל יהיה נוהם שם תרבצנה בנוה טוב ומרעה שמן תרעינה אל-הרי ישראל
15 I will feed My sheep, and I will cause them to lie down, says the Lord IAUA.   TU ENI EROA TsENI UENI ERBITsM NEM EDNI IAUA   טו אני ארעה צאני ואני ארביצם נאם אדני יהוה
16 I will seek that which was lost, and will bring back that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick; and the fat and the strong I will destroy, I will feed them in justice.   TZ ETh-AEBDTh EBQSh UETh-ANDChTh EShIB ULNShBRTh EChBSh UETh-AChULA EChZQ UETh-AShMNA UETh-AChZQA EShMID ERONA BMShFT   טז את-האבדת אבקש ואת-הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת-החולה אחזק ואת-השמנה ואת-החזקה אשמיד ארענה במשפט
17 As for you, O My flock, thus says the Lord IAUA: Behold, I judge between cattle and cattle, even the rams and the he-goats.   IZ UEThNA TsENI KA EMR EDNI IAUA ANNI ShFT BIN-ShA LShA LEILIM ULOThUDIM   יז ואתנה צאני כה אמר אדני יהוה הנני שפט בין-שה לשה לאילים ולעתודים
18 Seems it a small thing to you to have fed on the good pasture, but you must tread down with your feet the residue of your pasture? and to have drunk of the settled waters, but you must foul the residue with your feet?   ICh AMOT MKM AMROA ATUB ThROU UIThR MROIKM ThRMSU BRGLIKM UMShQO-MIM ThShThU UETh ANUThRIM BRGLIKM ThRFShUN   יח המעט מכם המרעה הטוב תרעו ויתר מרעיכם תרמסו ברגליכם ומשקע-מים תשתו ואת הנותרים ברגליכם תרפשון
19 As for My sheep, they eat that which you have trodden with your feet, and they drink that which you have fouled with your feet.   IT UTsENI MRMS RGLIKM ThROINA UMRFSh RGLIKM ThShThINA   יט וצאני מרמס רגליכם תרעינה ומרפש רגליכם תשתינה
20 Therefore thus says the Lord IAUA to them: Behold, I, even I, will judge between the fat cattle and the lean cattle.   K LKN KA EMR EDNI IAUA ELIAM ANNI-ENI UShFTThI BIN-ShA BRIA UBIN ShA RZA   כ לכן כה אמר אדני יהוה אליהם הנני-אני ושפטתי בין-שה בריה ובין שה רזה
21 Because you thrust with side and with shoulder, and push all the weak with your horns, till you have scattered them abroad;   KE ION BTsD UBKThF ThADFU UBQRNIKM ThNGChU KL-ANChLUTh OD EShR AFITsUThM EUThNA EL-AChUTsA   כא יען בצד ובכתף תהדפו ובקרניכם תנגחו כל-הנחלות עד אשר הפיצותם אותנה אל-החוצה
22 therefore will I save My flock, and they shall no more be a prey; and I will judge between cattle and cattle.   KB UAUShOThI LTsENI ULE-ThAIINA OUD LBZ UShFTThI BIN ShA LShA   כב והושעתי לצאני ולא-תהיינה עוד לבז ושפטתי בין שה לשה
23 I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even My servant David; he shall feed them, and he shall be their shepherd.   KG UAQMThI OLIAM ROA EChD UROA EThAN ETh OBDI DUID AUE IROA EThM UAUE-IAIA LAN LROA   כג והקמתי עליהם רעה אחד ורעה אתהן את עבדי דויד הוא ירעה אתם והוא-יהיה להן לרעה
24 I IAUA will be their God, and My servant David prince among them; I IAUA have spoken.   KD UENI IAUA EAIA LAM LELAIM UOBDI DUD NShIE BThUKM ENI IAUA DBRThI   כד ואני יהוה אהיה להם לאלהים ועבדי דוד נשיא בתוכם אני יהוה דברתי
25 I will make with them a covenant of peace, and will cause evil beasts to cease out of the land; and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods.   KA UKRThI LAM BRITh ShLUM UAShBThI ChIA-ROA MN-AERTs UIShBU BMDBR LBTCh UIShNU BIORIM   כה וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה-רעה מן-הארץ וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים
26 I will make them and the places round about My hill a blessing; and I will cause the shower to come down in its season; there shall be showers of blessing.   KU UNThThI EUThM USBIBUTh GBOThI BRKA UAURDThI AGShM BOThU GShMI BRKA IAIU   כו ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו
27 The tree of the field shall yield its fruit, and the earth shall yield her produce, and they shall be safe in their land; and they shall know that I am IAUA, when I have broken the bars of their yoke, and have delivered them out of the hand of those that made bondmen of them.   KZ UNThN OTs AShDA ETh-FRIU UAERTs ThThN IBULA UAIU OL-EDMThM LBTCh UIDOU KI-ENI IAUA BShBRI ETh-MTUTh OLM UATsLThIM MID AOBDIM BAM   כז ונתן עץ השדה את-פריו והארץ תתן יבולה והיו על-אדמתם לבטח וידעו כי-אני יהוה בשברי את-מטות עלם והצלתים מיד העבדים בהם
28 They shall no more be a prey to the nations, neither shall the beast of the earth devour them; but they shall dwell safely, and none shall make them afraid.   KCh ULE-IAIU OUD BZ LGUIM UChITh AERTs LE ThEKLM UIShBU LBTCh UEIN MChRID   כח ולא-יהיו עוד בז לגוים וחית הארץ לא תאכלם וישבו לבטח ואין מחריד
29 I will raise up to them a plantation for renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the nations any more.   KT UAQMThI LAM MTO LShM ULE-IAIU OUD ESFI ROB BERTs ULE-IShEU OUD KLMTh AGUIM   כט והקמתי להם מטע לשם ולא-יהיו עוד אספי רעב בארץ ולא-ישאו עוד כלמת הגוים
30 They shall know that I IAUA their God am with them, and that they, the house of Israel, are My people, says the Lord IAUA.   L UIDOU KI ENI IAUA ELAIAM EThM UAMA OMI BITh IShREL NEM EDNI IAUA   ל וידעו כי אני יהוה אלהיהם אתם והמה עמי בית ישראל נאם אדני יהוה
31 You My sheep, the sheep of My pasture, are men, and I am your God, says the Lord IAUA.'   LE UEThN TsENI TsEN MROIThI EDM EThM ENI ELAIKM NEM EDNI IAUA   לא ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם אני אלהיכם נאם אדני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18