Ezekiel 25 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Judgment on Gentile Nations: Ammon

1 The word of IAUA came to me, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
2 'Son of man, set your face toward the children of Ammon, and prophesy against them;   B BN-EDM ShIM FNIK EL-BNI OMUN UANBE OLIAM   ב בן-אדם שים פניך אל-בני עמון והנבא עליהם
3 and say to the children of Ammon: Hear the word of my Lord IAUA, Thus says my Lord IAUA, Because you said: Aha! against My sanctuary, when it was profaned, and against the land of Israel, when it was made desolate, and against the house of Judah, when they went into captivity;   G UEMRTh LBNI OMUN ShMOU DBR-EDNI IAUA KA-EMR EDNI IAUA ION EMRK AECh EL-MQDShI KI-NChL UEL-EDMTh IShREL KI NShMA UEL-BITh IAUDA KI ALKU BGULA   ג ואמרת לבני עמון שמעו דבר-אדני יהוה כה-אמר אדני יהוה יען אמרך האח אל-מקדשי כי-נחל ואל-אדמת ישראל כי נשמה ואל-בית יהודה כי הלכו בגולה
4 therefore, behold, I will deliver you to the children of the east for a possession, and they shall set their encampments in you, and make their dwellings in you; they shall eat your fruit, and they shall drink your milk.   D LKN ANNI NThNK LBNI-QDM LMURShA UIShBU TIRUThIAM BK UNThNU BK MShKNIAM AMA IEKLU FRIK UAMA IShThU ChLBK   ד לכן הנני נתנך לבני-קדם למורשה וישבו טירותיהם בך ונתנו בך משכניהם המה יאכלו פריך והמה ישתו חלבך
5 I will make Rabbah a pasture for camels, and the children of Ammon a couching-place for flocks; and you shall know that I am IAUA.   A UNThThI ETh-RBA LNUA GMLIM UETh-BNI OMUN LMRBTs-TsEN UIDOThM KI-ENI IAUA   ה ונתתי את-רבה לנוה גמלים ואת-בני עמון למרבץ-צאן וידעתם כי-אני יהוה
6 For thus says my Lord IAUA, Because you have clapped your hands, and stamped with the feet, and rejoiced with all the disdain of your soul against the land of Israel;   U KI KA EMR EDNI IAUA ION MChEK ID URQOK BRGL UThShMCh BKL-ShETK BNFSh EL-EDMTh IShREL   ו כי כה אמר אדני יהוה יען מחאך יד ורקעך ברגל ותשמח בכל-שאטך בנפש אל-אדמת ישראל
7 therefore, behold, I stretch out My hand on you, and will deliver you for a spoil to the nations; and I will cut you off from the peoples, and I will cause you to perish out of the countries; I will destroy you, and you shall know that I am IAUA.   Z LKN ANNI NTIThI ETh-IDI OLIK UNThThIK LBG (LBZ) LGUIM UAKRThIK MN-AOMIM UAEBDThIK MN-AERTsUTh EShMIDK UIDOTh KI-ENI IAUA   ז לכן הנני נטיתי את-ידי עליך ונתתיך לבג (לבז) לגוים והכרתיך מן-העמים והאבדתיך מן-הארצות אשמידך וידעת כי-אני יהוה
8 Thus says my Lord IAUA, Because that Moab and Seir do say: Behold, the house of Judah is like to all the nations,   Ch KA EMR EDNI IAUA ION EMR MUEB UShOIR ANA KKL-AGUIM BITh IAUDA   ח כה אמר אדני יהוה יען אמר מואב ושעיר הנה ככל-הגוים בית יהודה
9 therefore, behold, I will open the flank of Moab on the side of the cities, on the side of his cities which are on his frontiers, the beauteous country of Beth-jeshimoth, Baal-meon, and Kiriathaim,   T LKN ANNI FThCh ETh-KThF MUEB MAORIM MORIU MQTsAU TsBI ERTs BITh AIShIMTh BOL MOUN UQRIThMA (UQRIThIMA)   ט לכן הנני פתח את-כתף מואב מהערים מעריו מקצהו צבי ארץ בית הישימת בעל מעון וקריתמה (וקריתימה)
10 together with the children of Ammon, to the children of the east, and I will give them for a possession, that the children of Ammon may not be remembered among the nations;   I LBNI-QDM OL-BNI OMUN UNThThIA LMURShA LMON LE-ThZKR BNI-OMUN BGUIM   י לבני-קדם על-בני עמון ונתתיה למורשה למען לא-תזכר בני-עמון בגוים
11 and I will execute judgments on Moab; and they shall know that I am IAUA.   IE UBMUEB EOShA ShFTIM UIDOU KI-ENI IAUA   יא ובמואב אעשה שפטים וידעו כי-אני יהוה
12 Thus says my Lord IAUA, Because that Edom has dealt against the house of Judah by taking vengeance, and has greatly offended, and revenged himself on them;   IB KA EMR EDNI IAUA ION OShUTh EDUM BNQM NQM LBITh IAUDA UIEShMU EShUM UNQMU BAM   יב כה אמר אדני יהוה יען עשות אדום בנקם נקם לבית יהודה ויאשמו אשום ונקמו בהם
13 therefore thus says my Lord IAUA, I will stretch out My hand on Edom, and will cut off man and beast from it; and I will make it desolate from Teman, even to Dedan shall they fall by the sword.   IG LKN KA EMR EDNI IAUA UNTThI IDI OL-EDUM UAKRThI MMNA EDM UBAMA UNThThIA ChRBA MThIMN UDDNA BChRB IFLU   יג לכן כה אמר אדני יהוה ונטתי ידי על-אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה מתימן ודדנה בחרב יפלו
14 I will lay My vengeance on Edom by the hand of My people Israel; and they shall do in Edom according to Mine anger and according to My fury; and they shall know my vengeance, says my Lord IAUA.   ID UNThThI ETh-NQMThI BEDUM BID OMI IShREL UOShU BEDUM KEFI UKChMThI UIDOU ETh-NQMThI NEM EDNI IAUA   יד ונתתי את-נקמתי באדום ביד עמי ישראל ועשו באדום כאפי וכחמתי וידעו את-נקמתי נאם אדני יהוה
15 Thus says my Lord IAUA, Because the Philistines have dealt by revenge, and have taken vengeance with disdain of soul to destroy, for the old hatred;   TU KA EMR EDNI IAUA ION OShUTh FLShThIM BNQMA UINQMU NQM BShET BNFSh LMShChITh EIBTh OULM   טו כה אמר אדני יהוה יען עשות פלשתים בנקמה וינקמו נקם בשאט בנפש למשחית איבת עולם
16 therefore thus says my Lord IAUA, Behold, I will stretch out My hand on the Philistines, and I will cut off the Cherethites, and destroy the remnant of the sea-coast.   TZ LKN KA EMR EDNI IAUA ANNI NUTA IDI OL-FLShThIM UAKRThI ETh-KRThIM UAEBDThI ETh-ShERITh ChUF AIM   טז לכן כה אמר אדני יהוה הנני נוטה ידי על-פלשתים והכרתי את-כרתים והאבדתי את-שארית חוף הים
17 I will execute great vengeance on them with furious rebukes; and they shall know that I am IAUA, when I shall lay My vengeance on them.'   IZ UOShIThI BM NQMUTh GDLUTh BThUKChUTh ChMA UIDOU KI-ENI IAUA BThThI ETh-NQMThI BM   יז ועשיתי בם נקמות גדלות בתוכחות חמה וידעו כי-אני יהוה בתתי את-נקמתי בם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18