Ezekiel 43 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Vision of the Glory of God Filling the Temple

1 Afterward he brought me to the gate, even the gate that looks toward the east;   E UIULKNI EL-AShOR ShOR EShR FNA DRK AQDIM   א ויולכני אל-השער שער אשר פנה דרך הקדים
2 and, behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east; and His voice was like the sound of many waters; and the earth did shine with His glory.   B UANA KBUD ELAI IShREL BE MDRK AQDIM UQULU KQUL MIM RBIM UAERTs AEIRA MKBDU   ב והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו
3 The appearance of the vision which I saw was like the vision that I saw when I came to destroy the city; and the visions were like the vision that I saw by the river Chebar; and I fell on my face.   G UKMREA AMREA EShR REIThI KMREA EShR-REIThI BBEI LShChTh ETh-AOIR UMREUTh KMREA EShR REIThI EL-NAR-KBR UEFL EL-FNI   ג וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר-ראיתי בבאי לשחת את-העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל-נהר-כבר ואפל אל-פני
4 The glory of IAUA came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east.   D UKBUD IAUA BE EL-ABITh DRK ShOR EShR FNIU DRK AQDIM   ד וכבוד יהוה בא אל-הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים
5 A spirit took me up, and brought me into the inner court; and, behold, the glory of IAUA filled the house.   A UThShENI RUCh UThBENI EL-AChTsR AFNIMI UANA MLE KBUD-IAUA ABITh   ה ותשאני רוח ותבאני אל-החצר הפנימי והנה מלא כבוד-יהוה הבית
6 I heard one speaking to me out of the house; and a man stood by me.   U UEShMO MDBR ELI MABITh UEISh AIA OMD ETsLI   ו ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי
7 He said to me: 'Son of man, this is the place of My throne, and the place of the soles of My feet, where I will dwell in the middle of the children of Israel for ever; and the house of Israel shall no more defile My holy name, neither they, nor their kings, by their harlotry, and by the carcasses of their kings in their high places;   Z UIEMR ELI BN-EDM ETh-MQUM KSEI UETh-MQUM KFUTh RGLI EShR EShKN-ShM BThUK BNI-IShREL LOULM ULE ITMEU OUD BITh-IShREL ShM QDShI AMA UMLKIAM BZNUThM UBFGRI MLKIAM BMUThM   ז ויאמר אלי בן-אדם את-מקום כסאי ואת-מקום כפות רגלי אשר אשכן-שם בתוך בני-ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית-ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם
8 in their setting of their threshold by My threshold, and their door-post beside My door-post, and there was but the wall between Me and them; and they have defiled My holy name by their abominations which they have committed; wherefore I have consumed them in Mine anger.   Ch BThThM SFM ETh-SFI UMZUZThM ETsL MZUZThI UAQIR BINI UBINIAM UTMEU ETh-ShM QDShI BThUOBUThM EShR OShU UEKL EThM BEFI   ח בתתם ספם את-ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את-שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי
9 Now let them put away their harlotry, and the carcasses of their kings, far from Me, and I will dwell in the middle of them for ever.   T OThA IRChQU ETh-ZNUThM UFGRI MLKIAM MMNI UShKNThI BThUKM LOULM   ט עתה ירחקו את-זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם
10 You, son of man, show the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities; and let them measure accurately.   I EThA BN-EDM AGD ETh-BITh-IShREL ETh-ABITh UIKLMU MOUNUThIAM UMDDU ETh-ThKNITh   י אתה בן-אדם הגד את-בית-ישראל את-הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את-תכנית
11 If they be ashamed of all that they have done, make known to them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof, and write it in their sight; that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them.   IE UEM-NKLMU MKL EShR-OShU TsURTh ABITh UThKUNThU UMUTsEIU UMUBEIU UKL-TsURThU UETh KL-ChQThIU UKL-TsURThU UKL-ThURThU AUDO EUThM UKThB LOINIAM UIShMRU ETh-KL-TsURThU UETh-KL-ChQThIU UOShU EUThM   יא ואם-נכלמו מכל אשר-עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל-צורתו ואת כל-חקתיו וכל-צורתו וכל-תורתו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את-כל-צורתו ואת-כל-חקתיו ועשו אותם
12 This is the law of the house: on the top of the mountain the whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house.   IB ZETh ThURTh ABITh OL-RESh AAR KL-GBLU SBIB SBIB QDSh QDShIM ANA-ZETh ThURTh ABITh   יב זאת תורת הבית על-ראש ההר כל-גבלו סביב סביב קדש קדשים הנה-זאת תורת הבית
13 These are the measures of the altar by cubits--the cubit is a cubit and a handbreadth: the bottom shall be a cubit, and the breadth a cubit, and the border thereof by the edge thereof round about a span; and this shall be the base of the altar.   IG UELA MDUTh AMZBCh BEMUTh EMA EMA UTFCh UChIQ AEMA UEMA-RChB UGBULA EL-ShFThA SBIB ZRTh AEChD UZA GB AMZBCh   יג ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה-רחב וגבולה אל-שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח
14 From the bottom on the ground to the lower settle shall be two cubits, and the breadth one cubit; and from the lesser settle to the greater settle shall be four cubits, and the breadth a cubit.   ID UMChIQ AERTs OD-AOZRA AThChThUNA ShThIM EMUTh URChB EMA EChTh UMAOZRA AQTNA OD-AOZRA AGDULA ERBO EMUTh URChB AEMA   יד ומחיק הארץ עד-העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד-העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה
15 The hearth shall be four cubits; and from the hearth and upward there shall be four horns.   TU UAAREL ERBO EMUTh UMAEREIL ULMOLA AQRNUTh ERBO   טו וההראל ארבע אמות ומהאראיל ולמעלה הקרנות ארבע
16 The hearth shall be twelve cubits long by twelve broad, square in the four sides thereof.   TZ UAEREIL ShThIM OShRA ERK BShThIM OShRA RChB RBUO EL ERBOTh RBOIU   טז והאראיל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע אל ארבעת רבעיו
17 The settle shall be fourteen cubits long by fourteen broad in the four sides thereof; and the border about it shall be half a cubit; and the bottom thereof shall be a cubit about; and the steps thereof shall look toward the east.'   IZ UAOZRA ERBO OShRA ERK BERBO OShRA RChB EL ERBOTh RBOIA UAGBUL SBIB EUThA ChTsI AEMA UAChIQ-LA EMA SBIB UMOLThAU FNUTh QDIM   יז והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק-לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים
18 He said to me: 'Son of man, thus says the Lord IAUA: These are the ordinances of the altar in the day when they shall make it, to offer burnt-offerings thereon, and to dash blood against it.   ICh UIEMR ELI BN-EDM KA EMR EDNI IAUA ELA ChQUTh AMZBCh BIUM AOShUThU LAOLUTh OLIU OULA ULZRQ OLIU DM   יח ויאמר אלי בן-אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם
19 You shall give to the priests the Levites that are of the seed of Zadok, who are near to Me, to minister to Me, says the Lord IAUA, a young bullock for a sin-offering.   IT UNThThA EL-AKANIM ALUIM EShR AM MZRO TsDUQ AQRBIM ELI NEM EDNI IAUA LShRThNI FR BN-BQR LChTETh   יט ונתתה אל-הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשרתני פר בן-בקר לחטאת
20 You shall take of the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and on the border round about; thus shall you purify it and make atonement for it.   K ULQChTh MDMU UNThThA OL-ERBO QRNThIU UEL-ERBO FNUTh AOZRA UEL-AGBUL SBIB UChTETh EUThU UKFRThAU   כ ולקחת מדמו ונתתה על-ארבע קרנתיו ואל-ארבע פנות העזרה ואל-הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו
21 You shall also take the bullock of the sin-offering, and it shall be burnt in the appointed place of the house, without the sanctuary.   KE ULQChTh ETh AFR AChTETh UShRFU BMFQD ABITh MChUTs LMQDSh   כא ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש
22 On the second day you shall offer a he-goat without blemish for a sin-offering; and they shall purify the altar, as they did purify it with the bullock.   KB UBIUM AShNI ThQRIB ShOIR-OZIM ThMIM LChTETh UChTEU ETh-AMZBCh KEShR ChTEU BFR   כב וביום השני תקריב שעיר-עזים תמים לחטאת וחטאו את-המזבח כאשר חטאו בפר
23 When you have made an end of purifying it, you shall offer a young bullock without blemish, and a ram out of the flock without blemish.   KG BKLUThK MChTE ThQRIB FR BN-BQR ThMIM UEIL MN-ATsEN ThMIM   כג בכלותך מחטא תקריב פר בן-בקר תמים ואיל מן-הצאן תמים
24 You shall present them before IAUA, and the priests shall cast salt on them, and they shall offer them up for a burnt-offering to IAUA.   KD UAQRBThM LFNI IAUA UAShLIKU AKANIM OLIAM MLCh UAOLU EUThM OLA LIAUA   כד והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה
25 Seven days shall you prepare every day a goat for a sin-offering; they shall also prepare a young bullock, and a ram out of the flock, without blemish.   KA ShBOTh IMIM ThOShA ShOIR-ChTETh LIUM UFR BN-BQR UEIL MN-ATsEN ThMIMIM IOShU   כה שבעת ימים תעשה שעיר-חטאת ליום ופר בן-בקר ואיל מן-הצאן תמימים יעשו
26 Seven days shall they make atonement for the altar and cleanse it; so shall they consecrate it.   KU ShBOTh IMIM IKFRU ETh-AMZBCh UTARU EThU UMLEU IDU   כו שבעת ימים יכפרו את-המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו
27 When they have accomplished the days, it shall be that on the eighth day, and forward, the priests shall make your burnt-offerings on the altar, and your peace-offerings; and I will accept you, says the Lord IAUA.'   KZ UIKLU ETh-AIMIM UAIA BIUM AShMINI UALEA IOShU AKANIM OL-AMZBCh ETh-OULUThIKM UETh-ShLMIKM URTsEThI EThKM NEM EDNI IAUA   כז ויכלו את-הימים והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על-המזבח את-עולותיכם ואת-שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18