Ezekiel 42 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Chambers of the Temple

1 Then he brought me forth into the outer court, the way toward the north; and he brought me into the chamber that was over against the separate place, and which was over against the building, toward the north,   E UIUTsENI EL-AChTsR AChITsUNA ADRK DRK ATsFUN UIBENI EL-ALShKA EShR NGD AGZRA UEShR-NGD ABNIN EL-ATsFUN   א ויוצאני אל-החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל-הלשכה אשר נגד הגזרה ואשר-נגד הבנין אל-הצפון
2 even to the front of the length of a hundred cubits, with the door on the north, and the breadth of fifty cubits,   B EL-FNI-ERK EMUTh AMEA FThCh ATsFUN UARChB ChMShIM EMUTh   ב אל-פני-ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות
3 over against the twenty cubits which belonged to the inner court, and over against the pavement which belonged to the outer court; with gallery against gallery in three stories.   G NGD AOShRIM EShR LChTsR AFNIMI UNGD RTsFA EShR LChTsR AChITsUNA EThIQ EL-FNI-EThIQ BShLShIM   ג נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל-פני-אתיק בשלשים
4 Before the chambers was a walk of ten cubits breadth inward, a way of one cubit; and their doors were toward the north.   D ULFNI ALShKUTh MALK OShR EMUTh RChB EL-AFNIMITh DRK EMA EChTh UFThChIAM LTsFUN   ד ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל-הפנימית דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון
5 Now the upper chambers were shorter; for the galleries took away from these, more than from the lower and the middlemost, in the building.   A UALShKUTh AOLIUNTh QTsRUTh KI-IUKLU EThIQIM MANA MAThChThNUTh UMAThKUNUTh BNIN   ה והלשכות העליונת קצרות כי-יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכונות בנין
6 For they were in three stories, and they had not pillars as the pillars of the courts; therefore room was taken away from the lowest and the middlemost, in comparison with the ground.   U KI MShLShUTh ANA UEIN LAN OMUDIM KOMUDI AChTsRUTh OL-KN NETsL MAThChThUNUTh UMAThIKNUTh MAERTs   ו כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על-כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ
7 The wall that was without by the side of the chambers, toward the outer court in front of the chambers, the length thereof was fifty cubits.   Z UGDR EShR-LChUTs LOMTh ALShKUTh DRK AChTsR AChTsUNA EL-FNI ALShKUTh ERKU ChMShIM EMA   ז וגדר אשר-לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל-פני הלשכות ארכו חמשים אמה
8 For the length of the chambers that were toward the outer court was fifty cubits; and, lo, before the temple were a hundred cubits.   Ch KI-ERK ALShKUTh EShR LChTsR AChTsUNA ChMShIM EMA UANA OL-FNI AAIKL MEA EMA   ח כי-ארך הלשכות אשר לחצר החצונה חמשים אמה והנה על-פני ההיכל מאה אמה
9 From under these chambers was the entry on the east side, as one goes into them from the outer court.   T UMThChThA LShKUTh (UMThChTh ALShKUTh) AELA AMBUE (AMBIE) MAQDIM BBEU LANA MAChTsR AChTsNA   ט ומתחתה לשכות (ומתחת הלשכות) האלה המבוא (המביא) מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה
10 In the breadth of the wall of the court toward the east, before the separate place, and before the building, there were chambers,   I BRChB GDR AChTsR DRK AQDIM EL-FNI AGZRA UEL-FNI ABNIN LShKUTh   י ברחב גדר החצר דרך הקדים אל-פני הגזרה ואל-פני הבנין לשכות
11 with a way before them; like the appearance of the chambers which were toward the north, as long as they, and as broad as they, with all their goings out, and according to their fashions; and as their doors,   IE UDRK LFNIAM KMREA ALShKUTh EShR DRK ATsFUN KERKN KN RChBN UKL MUTsEIAN UKMShFTIAN UKFThChIAN   יא ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן
12 so were also the doors of the chambers that were toward the south, there was a door in the head of the way, even the way directly before the wall, toward the way from the east, as one enters into them.   IB UKFThChI ALShKUTh EShR DRK ADRUM FThCh BRESh DRK DRK BFNI AGDRTh AGINA DRK AQDIM BBUEN   יב וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן
13 Then said he to me: 'The north chambers and the south chambers, which are before the separate place, they are the holy chambers, where the priests that are near to IAUA shall eat the most holy things; there shall they lay the most holy things, and the meal-offering, and the sin-offering, and the guilt-offering; for the place is holy.   IG UIEMR ELI LShKUTh ATsFUN LShKUTh ADRUM EShR EL-FNI AGZRA ANA LShKUTh AQDSh EShR IEKLU-ShM AKANIM EShR-QRUBIM LIAUA QDShI AQDShIM ShM INIChU QDShI AQDShIM UAMNChA UAChTETh UAEShM KI AMQUM QDSh   יג ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל-פני הגזרה הנה לשכות הקדש אשר יאכלו-שם הכהנים אשר-קרובים ליהוה קדשי הקדשים שם יניחו קדשי הקדשים והמנחה והחטאת והאשם כי המקום קדש
14 When the priests enter in, then shall they not go out of the holy place into the outer court, but there they shall lay their garments wherein they minister, for they are holy; and they shall put on other garments, and shall approach to that which pertains to the people.'   ID BBEM AKANIM ULE-ITsEU MAQDSh EL-AChTsR AChITsUNA UShM INIChU BGDIAM EShR-IShRThU BAN KI-QDSh ANA ILBShU (ULBShU) BGDIM EChRIM UQRBU EL-EShR LOM   יד בבאם הכהנים ולא-יצאו מהקדש אל-החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר-ישרתו בהן כי-קדש הנה ילבשו (ולבשו) בגדים אחרים וקרבו אל-אשר לעם
15 Now when he had made an end of measuring the inner house, he brought me forth by the way of the gate whose prospect is toward the east, and measured it round about.   TU UKLA ETh-MDUTh ABITh AFNIMI UAUTsIENI DRK AShOR EShR FNIU DRK AQDIM UMDDU SBIB SBIB   טו וכלה את-מדות הבית הפנימי והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב סביב
16 He measured the east side with the measuring reed, five hundred reeds, with the measuring reed round about.   TZ MDD RUCh AQDIM BQNA AMDA ChMSh-EMUTh (MEUTh) QNIM BQNA AMDA SBIB   טז מדד רוח הקדים בקנה המדה חמש-אמות (מאות) קנים בקנה המדה סביב
17 He measured the north side, five hundred reeds, with the measuring reed round about.   IZ MDD RUCh ATsFUN ChMSh-MEUTh QNIM BQNA AMDA SBIB   יז מדד רוח הצפון חמש-מאות קנים בקנה המדה סביב
18 He measured the south side, five hundred reeds, with the measuring reed.   ICh ETh RUCh ADRUM MDD ChMSh-MEUTh QNIM BQNA AMDA   יח את רוח הדרום מדד חמש-מאות קנים בקנה המדה
19 He turned about to the west side, and measured five hundred reeds with the measuring reed.   IT SBB EL-RUCh AIM MDD ChMSh-MEUTh QNIM BQNA AMDA   יט סבב אל-רוח הים מדד חמש-מאות קנים בקנה המדה
20 He measured it by the four sides; it had a wall round about, the length five hundred, and the breadth five hundred, to make a separation between that which was holy and that which was common.   K LERBO RUChUTh MDDU ChUMA LU SBIB SBIB ERK ChMSh MEUTh URChB ChMSh MEUTh LABDIL BIN AQDSh LChL   כ לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב סביב ארך חמש מאות ורחב חמש מאות להבדיל בין הקדש לחל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18