Ezekiel 24 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Parable of the Boiling Pot

1 The word of IAUA came to me in the ninth year, in the tenth month, in the tenth day of the month, saying:   E UIAI DBR-IAUA ELI BShNA AThShIOITh BChDSh AOShIRI BOShUR LChDSh LEMR   א ויהי דבר-יהוה אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר
2 'Son of man, write you the name of the day, even of this selfsame day; this selfsame day the king of Babylon has invested Jerusalem.   B BN-EDM KThUB- (KThB-) LK ETh-ShM AIUM ETh-OTsM AIUM AZA SMK MLK-BBL EL-IRUShLM BOTsM AIUM AZA   ב בן-אדם כתוב- (כתב-) לך את-שם היום את-עצם היום הזה סמך מלך-בבל אל-ירושלם בעצם היום הזה
3 Utter a parable concerning the rebellious house, and say to them: Thus says my Lord IAUA, Set on the pot, set it on, and also pour water into it;   G UMShL EL-BITh-AMRI MShL UEMRTh ELIAM KA EMR EDNI IAUA ShFTh ASIR ShFTh UGM-ITsQ BU MIM   ג ומשל אל-בית-המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה שפת הסיר שפת וגם-יצק בו מים
4 Gather into it the pieces belonging to it, even every good piece, the thigh, and the shoulder; fill it with the choice bones.   D ESF NThChIA ELIA KL-NThCh TUB IRK UKThF MBChR OTsMIM MLE   ד אסף נתחיה אליה כל-נתח טוב ירך וכתף מבחר עצמים מלא
5 Take the choice of the flock, and pile also the bones under it; make it boil well, that the bones thereof may also be seethed in the middle of it.   A MBChR ATsEN LQUCh UGM DUR AOTsMIM ThChThIA RThCh RThChIA GM-BShLU OTsMIA BThUKA   ה מבחר הצאן לקוח וגם דור העצמים תחתיה רתח רתחיה גם-בשלו עצמיה בתוכה
6 Wherefore thus says my Lord IAUA, Woe to the bloody city, to the pot whose filth is therein, and whose filth is not gone out of it! bring it out piece by piece; no lot is fallen on it.   U LKN KA-EMR EDNI IAUA EUI OIR ADMIM SIR EShR ChLEThA BA UChLEThA LE ITsEA MMNA LNThChIA LNThChIA AUTsIEA LE-NFL OLIA GURL   ו לכן כה-אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים סיר אשר חלאתה בה וחלאתה לא יצאה ממנה לנתחיה לנתחיה הוציאה לא-נפל עליה גורל
7 For her blood is in the middle of her; she set it on the bare rock; she poured it not on the ground, to cover it with dust;   Z KI DMA BThUKA AIA OL-TsChICh SLO ShMThAU LE ShFKThAU OL-AERTs LKSUTh OLIU OFR   ז כי דמה בתוכה היה על-צחיח סלע שמתהו לא שפכתהו על-הארץ לכסות עליו עפר
8 that it might cause fury to come up, that vengeance might be taken, I have set her blood on the bare rock, that it should not be covered.   Ch LAOLUTh ChMA LNQM NQM NThThI ETh-DMA OL-TsChICh SLO LBLThI AKSUTh   ח להעלות חמה לנקם נקם נתתי את-דמה על-צחיח סלע לבלתי הכסות
9 Therefore thus says my Lord IAUA, Woe to the bloody city! I also will make the pile great,   T LKN KA EMR EDNI IAUA EUI OIR ADMIM GM-ENI EGDIL AMDURA   ט לכן כה אמר אדני יהוה אוי עיר הדמים גם-אני אגדיל המדורה
10 heaping on the wood, kindling the fire, that the flesh may be consumed; and preparing the mixture, that the bones also may be burned;   I ARBA AOTsIM ADLQ AESh AThM ABShR UARQCh AMRQChA UAOTsMUTh IChRU   י הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו
11 then will I set it empty on the coals thereof, that it may be hot, and the bottom thereof may burn, and that the impurity of it may be molten in it, that the filth of it may be consumed.   IE UAOMIDA OL-GChLIA RQA LMON ThChM UChRA NChShThA UNThKA BThUKA TMEThA ThThM ChLEThA   יא והעמידה על-גחליה רקה למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה
12 It has wearied itself with toil; yet its great filth goes not forth out of it, yes, its noisome filth.   IB ThENIM ALETh ULE-ThTsE MMNA RBTh ChLEThA BESh ChLEThA   יב תאנים הלאת ולא-תצא ממנה רבת חלאתה באש חלאתה
13 Because of your filthy lewdness, because I have purged you and you were not purged, you shall not be purged from your filthiness any more, till I have satisfied My fury on you.   IG BTMEThK ZMA ION TARThIK ULE TARTh MTMEThK LE ThTARI-OUD OD-ANIChI ETh-ChMThI BK   יג בטמאתך זמה יען טהרתיך ולא טהרת מטמאתך לא תטהרי-עוד עד-הניחי את-חמתי בך
14 I IAUA have spoken it; it shall come to pass, and I will do it; I will not go back, neither will I spare, neither will I repent; according to your ways, and according to your doings, shall they judge you, says my Lord IAUA.'   ID ENI IAUA DBRThI BEA UOShIThI LE-EFRO ULE-EChUS ULE ENChM KDRKIK UKOLILUThIK ShFTUK NEM EDNI IAUA   יד אני יהוה דברתי באה ועשיתי לא-אפרע ולא-אחוס ולא אנחם כדרכיך וכעלילותיך שפטוך נאם אדני יהוה
15 Also the word of IAUA came to me, saying:   TU UIAI DBR-IAUA ELI LEMR   טו ויהי דבר-יהוה אלי לאמר
16 'Son of man, behold, I take away from you the desire of your eyes with a stroke; yet neither shall you make lamentation nor weep, neither shall your tears run down.   TZ BN-EDM ANNI LQCh MMK ETh-MChMD OINIK BMGFA ULE ThSFD ULE ThBKA ULUE ThBUE DMOThK   טז בן-אדם הנני לקח ממך את-מחמד עיניך במגפה ולא תספד ולא תבכה ולוא תבוא דמעתך
17 Sigh in silence; make no mourning for the dead, bind your headtire on you, and put your shoes on your feet, and cover not your upper lip, and eat not the bread of men.'   IZ AENQ DM MThIM EBL LE-ThOShA FERK ChBUSh OLIK UNOLIK ThShIM BRGLIK ULE ThOTA OL-ShFM ULChM ENShIM LE ThEKL   יז האנק דם מתים אבל לא-תעשה פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על-שפם ולחם אנשים לא תאכל
18 So I spoke to the people in the morning, and at even my wife died; and I did in the morning as I was commanded.   ICh UEDBR EL-AOM BBQR UThMTh EShThI BORB UEOSh BBQR KEShR TsUIThI   יח ואדבר אל-העם בבקר ותמת אשתי בערב ואעש בבקר כאשר צויתי
19 The people said to me: 'Will you not tell us what these things are to us, that you do so?'   IT UIEMRU ELI AOM ALE-ThGID LNU MA-ELA LNU KI EThA OShA   יט ויאמרו אלי העם הלא-תגיד לנו מה-אלה לנו כי אתה עשה
20 Then I said to them: 'The word of IAUA came to me, saying:   K UEMR ELIAM DBR-IAUA AIA ELI LEMR   כ ואמר אליהם דבר-יהוה היה אלי לאמר
21 Speak to the house of Israel: Thus says my Lord IAUA, Behold, I will profane My sanctuary, the pride of your power, the desire of your eyes, and the longing of your soul; and your sons and your daughters whom you have left behind shall fall by the sword.   KE EMR LBITh IShREL KA-EMR EDNI IAUA ANNI MChLL ETh-MQDShI GEUN OZKM MChMD OINIKM UMChML NFShKM UBNIKM UBNUThIKM EShR OZBThM BChRB IFLU   כא אמר לבית ישראל כה-אמר אדני יהוה הנני מחלל את-מקדשי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אשר עזבתם בחרב יפלו
22 You shall do as I have done: you shall not cover your upper lips, nor eat the bread of men;   KB UOShIThM KEShR OShIThI OL-ShFM LE ThOTU ULChM ENShIM LE ThEKLU   כב ועשיתם כאשר עשיתי על-שפם לא תעטו ולחם אנשים לא תאכלו
23 and your tires shall be on your heads, and your shoes on your feet; you shall not make lamentation nor weep; but you shall pine away in your iniquities, and moan one toward another.   KG UFERKM OL-REShIKM UNOLIKM BRGLIKM LE ThSFDU ULE ThBKU UNMQThM BOUNThIKM UNAMThM EISh EL-EChIU   כג ופארכם על-ראשיכם ונעליכם ברגליכם לא תספדו ולא תבכו ונמקתם בעונתיכם ונהמתם איש אל-אחיו
24 Thus shall Ezekiel be to you a sign; according to all that he has done shall you do; when this comes, then shall you know that I am the Lord IAUA.   KD UAIA IChZQEL LKM LMUFTh KKL EShR-OShA ThOShU BBUEA UIDOThM KI ENI EDNI IAUA   כד והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר-עשה תעשו בבואה וידעתם כי אני אדני יהוה
25 You, son of man, shall it not be in the day when I take from them their stronghold, the joy of their glory, the desire of their eyes, and the yearning of their soul, their sons and their daughters,   KA UEThA BN-EDM ALUE BIUM QChThI MAM ETh-MOUZM MShUSh ThFERThM ETh-MChMD OINIAM UETh-MShE NFShM BNIAM UBNUThIAM   כה ואתה בן-אדם הלוא ביום קחתי מהם את-מעוזם משוש תפארתם את-מחמד עיניהם ואת-משא נפשם בניהם ובנותיהם
26 that in that day he that escapes shall come to you, to cause you to hear it with your ears?   KU BIUM AAUE IBUE AFLIT ELIK LAShMOUTh EZNIM   כו ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אזנים
27 In that day shall your mouth be opened together with him that is escaped, and you shall speak, and be no more dumb; so shall you be a sign to them; and they shall know that I am IAUA.'   KZ BIUM AAUE IFThCh FIK ETh-AFLIT UThDBR ULE ThELM OUD UAIITh LAM LMUFTh UIDOU KI-ENI IAUA   כז ביום ההוא יפתח פיך את-הפליט ותדבר ולא תאלם עוד והיית להם למופת וידעו כי-אני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18