Ezekiel 44 - IChZQEL - יחזקאל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Gate for the Prince

1 Then he brought me back the way of the outer gate of the sanctuary, which looks toward the east; and it was shut.   E UIShB EThI DRK ShOR AMQDSh AChITsUN AFNA QDIM UAUE SGUR   א וישב אתי דרך שער המקדש החיצון הפנה קדים והוא סגור
2 IAUA said to me: 'This gate shall be shut, it shall not be opened, neither shall any man enter in by it, for IAUA, the God of Israel, has entered in by it; therefore it shall be shut.   B UIEMR ELI IAUA AShOR AZA SGUR IAIA LE IFThCh UEISh LE-IBE BU KI IAUA ELAI-IShREL BE BU UAIA SGUR   ב ויאמר אלי יהוה השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא-יבא בו כי יהוה אלהי-ישראל בא בו והיה סגור
3 As for the prince, being a prince, he shall sit therein to eat bread before IAUA; he shall enter by the way of the porch of the gate, and shall go out by the way of the same.'   G ETh-ANShIE NShIE AUE IShB-BU LEKUL- (LEKL-) LChM LFNI IAUA MDRK EULM AShOR IBUE UMDRKU ITsE   ג את-הנשיא נשיא הוא ישב-בו לאכול- (לאכל-) לחם לפני יהוה מדרך אולם השער יבוא ומדרכו יצא
4 Then he brought me the way of the north gate before the house; and I looked, and, behold, the glory of IAUA filled the house of IAUA; and I fell on my face.   D UIBIENI DRK-ShOR ATsFUN EL-FNI ABITh UERE UANA MLE KBUD-IAUA ETh-BITh IAUA UEFL EL-FNI   ד ויביאני דרך-שער הצפון אל-פני הבית וארא והנה מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה ואפל אל-פני
5 IAUA said to me: 'Son of man, mark well, and behold with your eyes, and hear with your ears all that I say to you concerning all the ordinances of the house of IAUA, and all the laws thereof; and mark well the entering in of the house, with every going forth of the sanctuary.   A UIEMR ELI IAUA BN-EDM ShIM LBK UREA BOINIK UBEZNIK ShMO ETh KL-EShR ENI MDBR EThK LKL-ChQUTh BITh-IAUA ULKL-ThURThU UShMTh LBK LMBUE ABITh BKL MUTsEI AMQDSh   ה ויאמר אלי יהוה בן-אדם שים לבך וראה בעיניך ובאזניך שמע את כל-אשר אני מדבר אתך לכל-חקות בית-יהוה ולכל-תורתו ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש
6 You shall say to the rebellious, even to the house of Israel: Thus says the Lord IAUA: O you house of Israel, let it suffice you of all your abominations,   U UEMRTh EL-MRI EL-BITh IShREL KA EMR EDNI IAUA RB-LKM MKL-ThUOBUThIKM BITh IShREL   ו ואמרת אל-מרי אל-בית ישראל כה אמר אדני יהוה רב-לכם מכל-תועבותיכם בית ישראל
7 in that you have brought in aliens, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, to be in My sanctuary, to profane it, even My house, when you offer My bread, the fat and the blood, and they have broken My covenant, to add to all your abominations.   Z BABIEKM BNI-NKR ORLI-LB UORLI BShR LAIUTh BMQDShI LChLLU ETh-BIThI BAQRIBKM ETh-LChMI ChLB UDM UIFRU ETh-BRIThI EL KL-ThUOBUThIKM   ז בהביאכם בני-נכר ערלי-לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את-ביתי בהקריבכם את-לחמי חלב ודם ויפרו את-בריתי אל כל-תועבותיכם
8 You have not kept the charge of My holy things; but you have set keepers of My charge in My sanctuary to please yourselves.   Ch ULE ShMRThM MShMRTh QDShI UThShIMUN LShMRI MShMRThI BMQDShI LKM   ח ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי לכם
9 Thus says the Lord IAUA: No alien, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, shall enter into My sanctuary, even any alien that is among the children of Israel.   T KA-EMR EDNI IAUA KL-BN-NKR ORL LB UORL BShR LE IBUE EL-MQDShI LKL-BN-NKR EShR BThUK BNI IShREL   ט כה-אמר אדני יהוה כל-בן-נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל-מקדשי לכל-בן-נכר אשר בתוך בני ישראל
10 But the Levites, that went far from Me, when Israel went astray, that went astray from Me after their idols, they shall bear their iniquity;   I KI EM-ALUIM EShR RChQU MOLI BThOUTh IShREL EShR ThOU MOLI EChRI GLULIAM UNShEU OUNM   י כי אם-הלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם
11 and they shall be ministers in My sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering in the house: they shall slay the burnt-offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister to them.   IE UAIU BMQDShI MShRThIM FQDUTh EL-ShORI ABITh UMShRThIM ETh-ABITh AMA IShChTU ETh-AOULA UETh-AZBCh LOM UAMA IOMDU LFNIAM LShRThM   יא והיו במקדשי משרתים פקדות אל-שערי הבית ומשרתים את-הבית המה ישחטו את-העולה ואת-הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם
12 Because they ministered to them before their idols, and became a stumblingblock of iniquity to the house of Israel; therefore have I lifted up My hand against them, says the Lord IAUA, and they shall bear their iniquity.   IB ION EShR IShRThU EUThM LFNI GLULIAM UAIU LBITh-IShREL LMKShUL OUN OL-KN NShEThI IDI OLIAM NEM EDNI IAUA UNShEU OUNM   יב יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם והיו לבית-ישראל למכשול עון על-כן נשאתי ידי עליהם נאם אדני יהוה ונשאו עונם
13 They shall not come near to Me, to minister to Me in the priest's office, nor to come near to any of My holy things, to the things that are most holy; but they shall bear their shame, and their abominations which they have committed.   IG ULE-IGShU ELI LKAN LI ULGShTh OL-KL-QDShI EL-QDShI AQDShIM UNShEU KLMThM UThUOBUThM EShR OShU   יג ולא-יגשו אלי לכהן לי ולגשת על-כל-קדשי אל-קדשי הקדשים ונשאו כלמתם ותועבותם אשר עשו
14 I will make them keepers of the charge of the house, for all the service thereof, and for all that shall be done therein.   ID UNThThI EUThM ShMRI MShMRTh ABITh LKL OBDThU ULKL EShR IOShA BU   יד ונתתי אותם שמרי משמרת הבית לכל עבדתו ולכל אשר יעשה בו
15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of My sanctuary when the children of Israel went astray from Me, they shall come near to Me to minister to Me; and they shall stand before Me to offer to Me the fat and the blood, says the Lord IAUA;   TU UAKANIM ALUIM BNI TsDUQ EShR ShMRU ETh-MShMRTh MQDShI BThOUTh BNI-IShREL MOLI AMA IQRBU ELI LShRThNI UOMDU LFNI LAQRIB LI ChLB UDM NEM EDNI IAUA   טו והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את-משמרת מקדשי בתעות בני-ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני יהוה
16 they shall enter into My sanctuary, and they shall come near to My table, to minister to Me, and they shall keep My charge.   TZ AMA IBEU EL-MQDShI UAMA IQRBU EL-ShLChNI LShRThNI UShMRU ETh-MShMRThI   טז המה יבאו אל-מקדשי והמה יקרבו אל-שלחני לשרתני ושמרו את-משמרתי
17 It shall be that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come on them, while they minister in the gates of the inner court, and within.   IZ UAIA BBUEM EL-ShORI AChTsR AFNIMITh BGDI FShThIM ILBShU ULE-IOLA OLIAM TsMR BShRThM BShORI AChTsR AFNIMITh UBIThA   יז והיה בבואם אל-שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא-יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה
18 They shall have linen tires on their heads, and shall have linen breeches on their loins; they shall not gird themselves with any thing that causes sweat.   ICh FERI FShThIM IAIU OL-REShM UMKNSI FShThIM IAIU OL-MThNIAM LE IChGRU BIZO   יח פארי פשתים יהיו על-ראשם ומכנסי פשתים יהיו על-מתניהם לא יחגרו ביזע
19 When they go forth into the outer court, even into the outer court to the people, they shall put off their garments wherein they minister, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments, that they sanctify not the people with their garments.   IT UBTsEThM EL-AChTsR AChITsUNA EL-AChTsR AChITsUNA EL-AOM IFShTU ETh-BGDIAM EShR-AMA MShRThM BM UANIChU EUThM BLShKTh AQDSh ULBShU BGDIM EChRIM ULE-IQDShU ETh-AOM BBGDIAM   יט ובצאתם אל-החצר החיצונה אל-החצר החיצונה אל-העם יפשטו את-בגדיהם אשר-המה משרתם בם והניחו אותם בלשכת הקדש ולבשו בגדים אחרים ולא-יקדשו את-העם בבגדיהם
20 Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long; they shall only poll their heads.   K UREShM LE IGLChU UFRO LE IShLChU KSUM IKSMU ETh-REShIAM   כ וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את-ראשיהם
21 Neither shall any priest drink wine, when they enter into the inner court.   KE UIIN LE-IShThU KL-KAN BBUEM EL-AChTsR AFNIMITh   כא ויין לא-ישתו כל-כהן בבואם אל-החצר הפנימית
22 Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away; but they shall take virgins of the seed of the house of Israel, or a widow that is the widow of a priest.   KB UELMNA UGRUShA LE-IQChU LAM LNShIM KI EM-BThULTh MZRO BITh IShREL UAELMNA EShR ThAIA ELMNA MKAN IQChU   כב ואלמנה וגרושה לא-יקחו להם לנשים כי אם-בתולת מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו
23 They shall teach My people the difference between the holy and the common, and cause them to discern between the unclean and the clean.   KG UETh-OMI IURU BIN QDSh LChL UBIN-TME LTAUR IUDOM   כג ואת-עמי יורו בין קדש לחל ובין-טמא לטהור יודעם
24 In a controversy they shall stand to judge; according to Mine ordinances shall they judge it; and they shall keep My laws and My statutes in all My appointed seasons, and they shall hallow My sabbaths.   KD UOL-RIB AMA IOMDU LShFT (LMShFT) BMShFTI UShFTAU (IShFTAU) UETh-ThURThI UETh-ChQThI BKL-MUODI IShMRU UETh-ShBThUThI IQDShU   כד ועל-ריב המה יעמדו לשפט (למשפט) במשפטי ושפטהו (ישפטהו) ואת-תורתי ואת-חקתי בכל-מועדי ישמרו ואת-שבתותי יקדשו
25 They shall come near no dead person to defile themselves; but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that has had no husband, they may defile themselves.   KA UEL-MTh EDM LE IBUE LTMEA KI EM-LEB ULEM ULBN ULBTh LECh ULEChUTh EShR-LE-AIThA LEISh ITMEU   כה ואל-מת אדם לא יבוא לטמאה כי אם-לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר-לא-היתה לאיש יטמאו
26 After he is cleansed, they shall reckon to him seven days.   KU UEChRI TARThU ShBOTh IMIM ISFRU-LU   כו ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו-לו
27 In the day that he goes into the sanctuary, into the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin-offering, says the Lord IAUA.   KZ UBIUM BEU EL-AQDSh EL-AChTsR AFNIMITh LShRTh BQDSh IQRIB ChTEThU NEM EDNI IAUA   כז וביום באו אל-הקדש אל-החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו נאם אדני יהוה
28 It shall be to them for an inheritance: I am their inheritance; and you shall give them no possession in Israel: I am their possession.   KCh UAIThA LAM LNChLA ENI NChLThM UEChZA LE-ThThNU LAM BIShREL ENI EChZThM   כח והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחזה לא-תתנו להם בישראל אני אחזתם
29 The meal-offering, and the sin-offering, and the guilt-offering, they, even they, shall eat; and every devoted thing in Israel shall be theirs.   KT AMNChA UAChTETh UAEShM AMA IEKLUM UKL-ChRM BIShREL LAM IAIA   כט המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל-חרם בישראל להם יהיה
30 The first of all the first-fruits of every thing, and every heave-offering of every thing, of all your offerings, shall be for the priests; you shall also give to the priest the first of your dough, to cause a blessing to rest on your house.   L UREShITh KL-BKURI KL UKL-ThRUMTh KL MKL ThRUMUThIKM LKANIM IAIA UREShITh ORSUThIKM ThThNU LKAN LANICh BRKA EL-BIThK   ל וראשית כל-בכורי כל וכל-תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל-ביתך
31 The priests shall not eat of any thing that dies of itself, or is torn, whether it be flying creature or beast.   LE KL-NBLA UTRFA MN-AOUF UMN-ABAMA LE IEKLU AKANIM   לא כל-נבלה וטרפה מן-העוף ומן-הבהמה לא יאכלו הכהנים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18