Genesis 46 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jacob Moves to Egypt

1 Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices to the God of his father Isaac.   E UISO IShREL UKL-EShR-LU UIBE BERA ShBO UIZBCh ZBChIM LELAI EBIU ITsChQ   א ויסע ישראל וכל-אשר-לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
2 God spoke to Israel in the visions of the night, and said: 'Jacob, Jacob.' He said: 'Here am I.'   B UIEMR ELAIM LIShREL BMRETh ALILA UIEMR IOQB IOQB UIEMR ANNI   ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
3 He said: 'I am God, the God of your father; fear not to go down into Egypt; for I will there make of you a great nation.   G UIEMR ENKI AEL ELAI EBIK EL-ThIRE MRDA MTsRIMA KI-LGUI GDUL EShIMK ShM   ג ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל-תירא מרדה מצרימה כי-לגוי גדול אשימך שם
4 I will go down with you into Egypt; and I will also surely bring you up again; and Joseph shall put his hand on your eyes.'   D ENKI ERD OMK MTsRIMA UENKI EOLK GM-OLA UIUSF IShITh IDU OL-OINIK   ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם-עלה ויוסף ישית ידו על-עיניך
5 Jacob rose up from Beer-sheba; and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.   A UIQM IOQB MBER ShBO UIShEU BNI-IShREL ETh-IOQB EBIAM UETh-TFM UETh-NShIAM BOGLUTh EShR-ShLCh FROA LShETh EThU   ה ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני-ישראל את-יעקב אביהם ואת-טפם ואת-נשיהם בעגלות אשר-שלח פרעה לשאת אתו
6 They took their cattle, and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob, and all his seed with him;   U UIQChU ETh-MQNIAM UETh-RKUShM EShR RKShU BERTs KNON UIBEU MTsRIMA IOQB UKL-ZROU EThU   ו ויקחו את-מקניהם ואת-רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל-זרעו אתו
7 his sons, and his sons' sons with him, his daughters, and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt.   Z BNIU UBNI BNIU EThU BNThIU UBNUTh BNIU UKL-ZROU ABIE EThU MTsRIMA   ז בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל-זרעו הביא אתו מצרימה
8 These are the names of the children of Israel, who came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's first-born.   Ch UELA ShMUTh BNI-IShREL ABEIM MTsRIMA IOQB UBNIU BKR IOQB REUBN   ח ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן
9 The sons of Reuben: Hanoch, and Pallu, and Hezron, and Carmi.   T UBNI REUBN ChNUK UFLUE UChTsRN UKRMI   ט ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי
10 The sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanitish woman.   I UBNI ShMOUN IMUEL UIMIN UEAD UIKIN UTsChR UShEUL BN-AKNONITh   י ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית
11 The sons of Levi: Gershon, Kohath, and Merari.   IE UBNI LUI GRShUN QATh UMRRI   יא ובני לוי גרשון קהת ומררי
12 The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah, and Perez, and Zerah; but Er and Onan died in the land of Canaan. The sons of Perez were Hezron and Hamul.   IB UBNI IAUDA OR UEUNN UShLA UFRTs UZRCh UIMTh OR UEUNN BERTs KNON UIAIU BNI-FRTs ChTsRN UChMUL   יב ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני-פרץ חצרן וחמול
13 The sons of Issachar: Tola, and Puvah, and Iob, and Shimron.   IG UBNI IShShKR ThULO UFUA UIUB UShMRN   יג ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן
14 The sons of Zebulun: Sered, and Elon, and Jahleel.   ID UBNI ZBLUN SRD UELUN UIChLEL   יד ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל
15 These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan-aram, with his daughter Dinah; all the souls of his sons and his daughters were thirty and three.   TU ELA BNI LEA EShR ILDA LIOQB BFDN ERM UETh DINA BThU KL-NFSh BNIU UBNUThIU ShLShIM UShLSh   טו אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל-נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש
16 The sons of Gad: Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.   TZ UBNI GD TsFIUN UChGI ShUNI UETsBN ORI UERUDI UERELI   טז ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי
17 The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.   IZ UBNI EShR IMNA UIShUA UIShUI UBRIOA UShRCh EChThM UBNI BRIOA ChBR UMLKIEL   יז ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל
18 These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bore to Jacob, even sixteen souls.   ICh ELA BNI ZLFA EShR-NThN LBN LLEA BThU UThLD ETh-ELA LIOQB ShSh OShRA NFSh   יח אלה בני זלפה אשר-נתן לבן ללאה בתו ותלד את-אלה ליעקב שש עשרה נפש
19 The sons of Rachel Jacob's wife: Joseph and Benjamin.   IT BNI RChL EShTh IOQB IUSF UBNIMN   יט בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן
20 To Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, whom Asenath the daughter of Poti-phera priest of On bore to him.   K UIULD LIUSF BERTs MTsRIM EShR ILDA-LU ESNTh BTh-FUTI FRO KAN EN ETh-MNShA UETh-EFRIM   כ ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה-לו אסנת בת-פוטי פרע כהן אן את-מנשה ואת-אפרים
21 The sons of Benjamin: Bela, and Becher, and Ashbel, Gera, and Naaman, Ehi, and Rosh, Muppim, and Huppim, and Ard.   KE UBNI BNIMN BLO UBKR UEShBL GRE UNOMN EChI URESh MFIM UChFIM UERD   כא ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד
22 These are the sons of Rachel, who were born to Jacob; all the souls were fourteen.   KB ELA BNI RChL EShR ILD LIOQB KL-NFSh ERBOA OShR   כב אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל-נפש ארבעה עשר
23 The sons of Dan: Hushim.   KG UBNI-DN ChShIM   כג ובני-דן חשים
24 The sons of Naphtali: Jahzeel, and Guni, and Jezer, and Shillem.   KD UBNI NFThLI IChTsEL UGUNI UITsR UShLM   כד ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם
25 These are the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter, and these she bore to Jacob; all the souls were seven.   KA ELA BNI BLAA EShR-NThN LBN LRChL BThU UThLD ETh-ELA LIOQB KL-NFSh ShBOA   כה אלה בני בלהה אשר-נתן לבן לרחל בתו ותלד את-אלה ליעקב כל-נפש שבעה
26 All the souls belonging to Jacob that came into Egypt, that came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six.   KU KL-ANFSh ABEA LIOQB MTsRIMA ITsEI IRKU MLBD NShI BNI-IOQB KL-NFSh ShShIM UShSh   כו כל-הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני-יעקב כל-נפש ששים ושש
27 The sons of Joseph, who were born to him in Egypt, were two souls; all the souls of the house of Jacob, that came into Egypt, were threescore and ten.   KZ UBNI IUSF EShR-ILD-LU BMTsRIM NFSh ShNIM KL-ANFSh LBITh-IOQB ABEA MTsRIMA ShBOIM   כז ובני יוסף אשר-ילד-לו במצרים נפש שנים כל-הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה שבעים
28 He sent Judah before him to Joseph, to show the way before him to Goshen; and they came into the land of Goshen.   KCh UETh-IAUDA ShLCh LFNIU EL-IUSF LAURTh LFNIU GShNA UIBEU ERTsA GShN   כח ואת-יהודה שלח לפניו אל-יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן
29 Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen; and he presented himself to him, and fell on his neck, and wept on his neck a good while.   KT UIESR IUSF MRKBThU UIOL LQRETh-IShREL EBIU GShNA UIRE ELIU UIFL OL-TsUERIU UIBK OL-TsUERIU OUD   כט ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת-ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על-צואריו ויבך על-צואריו עוד
30 Israel said to Joseph: 'Now let me die, since I have seen your face, that you are yet alive.'   L UIEMR IShREL EL-IUSF EMUThA AFOM EChRI REUThI ETh-FNIK KI OUDK ChI   ל ויאמר ישראל אל-יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את-פניך כי עודך חי
31 Joseph said to his brethren, and to his father's house: 'I will go up, and tell Pharaoh, and will say to him: My brethren, and my father's house, who were in the land of Canaan, are come to me;   LE UIEMR IUSF EL-EChIU UEL-BITh EBIU EOLA UEGIDA LFROA UEMRA ELIU EChI UBITh-EBI EShR BERTs-KNON BEU ELI   לא ויאמר יוסף אל-אחיו ואל-בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית-אבי אשר בארץ-כנען באו אלי
32 and the men are shepherds, for they have been keepers of cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.   LB UAENShIM ROI TsEN KI-ENShI MQNA AIU UTsENM UBQRM UKL-EShR LAM ABIEU   לב והאנשים רעי צאן כי-אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל-אשר להם הביאו
33 It shall come to pass, when Pharaoh shall call you, and shall say: What is your occupation?   LG UAIA KI-IQRE LKM FROA UEMR MA-MOShIKM   לג והיה כי-יקרא לכם פרעה ואמר מה-מעשיכם
34 that you shall say: Your servants have been keepers of cattle from our youth even until now, both we, and our fathers; that you may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination to the Egyptians.'   LD UEMRThM ENShI MQNA AIU OBDIK MNOURINU UOD-OThA GM-ENChNU GM-EBThINU BOBUR ThShBU BERTs GShN KI-ThUOBTh MTsRIM KL-ROA TsEN   לד ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד-עתה גם-אנחנו גם-אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי-תועבת מצרים כל-רעה צאן

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18