Genesis 22 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

The Offering of Isaac

1 It came to pass after these things, that God did prove Abraham, and said to him: 'Abraham'; and he said: 'Here am I.'   E UIAI EChR ADBRIM AELA UAELAIM NSA ETh-EBRAM UIEMR ELIU EBRAM UIEMR ANNI   א ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את-אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני
2 He said: 'Take now your son, your only son, whom you love, even Isaac, and get you into the land of Moriah; and offer him there for a burnt-offering on one of the mountains which I will tell you of.'   B UIEMR QCh-NE ETh-BNK ETh-IChIDK EShR-EABTh ETh-ITsChQ ULK-LK EL-ERTs AMRIA UAOLAU ShM LOLA OL EChD AARIM EShR EMR ELIK   ב ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת את-יצחק ולך-לך אל-ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך
3 Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son; and he cleaved the wood for the burnt-offering, and rose up, and went to the place of which God had told him.   G UIShKM EBRAM BBQR UIChBSh ETh-ChMRU UIQCh ETh-ShNI NORIU EThU UETh ITsChQ BNU UIBQO OTsI OLA UIQM UILK EL-AMQUM EShR-EMR-LU AELAIM   ג וישכם אברהם בבקר ויחבש את-חמרו ויקח את-שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל-המקום אשר-אמר-לו האלהים
4 On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.   D BIUM AShLIShI UIShE EBRAM ETh-OINIU UIRE ETh-AMQUM MRChQ   ד ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו וירא את-המקום מרחק
5 Abraham said to his young men: 'Abide you here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.'   A UIEMR EBRAM EL-NORIU ShBU-LKM FA OM-AChMUR UENI UANOR NLKA OD-KA UNShThChUA UNShUBA ELIKM   ה ויאמר אברהם אל-נעריו שבו-לכם פה עם-החמור ואני והנער נלכה עד-כה ונשתחוה ונשובה אליכם
6 Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it on Isaac his son; and he took in his hand the fire and the knife; and they went both of them together.   U UIQCh EBRAM ETh-OTsI AOLA UIShM OL-ITsChQ BNU UIQCh BIDU ETh-AESh UETh-AMEKLTh UILKU ShNIAM IChDU   ו ויקח אברהם את-עצי העלה וישם על-יצחק בנו ויקח בידו את-האש ואת-המאכלת וילכו שניהם יחדו
7 Isaac spoke to Abraham his father, and said: 'My father.' He said: 'Here am I, my son.' He said: 'Behold the fire and the wood; but where is the lamb for a burnt-offering?'   Z UIEMR ITsChQ EL-EBRAM EBIU UIEMR EBI UIEMR ANNI BNI UIEMR ANA AESh UAOTsIM UEIA AShA LOLA   ז ויאמר יצחק אל-אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה
8 Abraham said: 'God will provide Himself the lamb for a burnt-offering, my son.' So they went both of them together.   Ch UIEMR EBRAM ELAIM IREA-LU AShA LOLA BNI UILKU ShNIAM IChDU   ח ויאמר אברהם אלהים יראה-לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו
9 They came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, on the wood.   T UIBEU EL-AMQUM EShR EMR-LU AELAIM UIBN ShM EBRAM ETh-AMZBCh UIORK ETh-AOTsIM UIOQD ETh-ITsChQ BNU UIShM EThU OL-AMZBCh MMOL LOTsIM   ט ויבאו אל-המקום אשר אמר-לו האלהים ויבן שם אברהם את-המזבח ויערך את-העצים ויעקד את-יצחק בנו וישם אתו על-המזבח ממעל לעצים
10 Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son.   I UIShLCh EBRAM ETh-IDU UIQCh ETh-AMEKLTh LShChT ETh-BNU   י וישלח אברהם את-ידו ויקח את-המאכלת לשחט את-בנו
11 The angel of IAUA called to him out of heaven, and said: 'Abraham, Abraham.' He said: 'Here am I.'   IE UIQRE ELIU MLEK IAUA MN-AShMIM UIEMR EBRAM EBRAM UIEMR ANNI   יא ויקרא אליו מלאך יהוה מן-השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני
12 He said: 'Lay not your hand on the lad, neither do you any thing to him; for now I know that you are a God-fearing man, seeing you have not withheld your son, your only son, from Me.'   IB UIEMR EL-ThShLCh IDK EL-ANOR UEL-ThOSh LU MEUMA KI OThA IDOThI KI-IRE ELAIM EThA ULE ChShKTh ETh-BNK ETh-IChIDK MMNI   יב ויאמר אל-תשלח ידך אל-הנער ואל-תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי-ירא אלהים אתה ולא חשכת את-בנך את-יחידך ממני
13 Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him a ram caught in the thicket by his horns. Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt-offering in the stead of his son.   IG UIShE EBRAM ETh-OINIU UIRE UANA-EIL EChR NEChZ BSBK BQRNIU UILK EBRAM UIQCh ETh-AEIL UIOLAU LOLA ThChTh BNU   יג וישא אברהם את-עיניו וירא והנה-איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את-האיל ויעלהו לעלה תחת בנו
14 Abraham called the name of that place IAUA-irea; as it is said to this day: 'In the mount where IAUA is seen.'   ID UIQRE EBRAM ShM-AMQUM AAUE IAUA IREA EShR IEMR AIUM BAR IAUA IREA   יד ויקרא אברהם שם-המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה
15 The angel of IAUA called to Abraham a second time out of heaven,   TU UIQRE MLEK IAUA EL-EBRAM ShNITh MN-AShMIM   טו ויקרא מלאך יהוה אל-אברהם שנית מן-השמים
16 and said: 'By Myself have I sworn, says IAUA, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son,   TZ UIEMR BI NShBOThI NEM-IAUA KI ION EShR OShITh ETh-ADBR AZA ULE ChShKTh ETh-BNK ETh-IChIDK   טז ויאמר בי נשבעתי נאם-יהוה כי יען אשר עשית את-הדבר הזה ולא חשכת את-בנך את-יחידך
17 that in blessing I will bless you, and in increasing I will increase your seed as the stars of the heaven, and as the sand which is on the seashore; and your seed shall possess the gate of his enemies;   IZ KI-BRK EBRKK UARBA ERBA ETh-ZROK KKUKBI AShMIM UKChUL EShR OL-ShFTh AIM UIRSh ZROK ETh ShOR EIBIU   יז כי-ברך אברכך והרבה ארבה את-זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על-שפת הים וירש זרעך את שער איביו
18 and in your seed shall all the nations of the earth be blessed; because you have hearkened to My voice.'   ICh UAThBRKU BZROK KL GUII AERTs OQB EShR ShMOTh BQLI   יח והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי
19 So Abraham returned to his young men, and they rose up and went together to Beer-sheba; and Abraham dwelt at Beer-sheba.   IT UIShB EBRAM EL-NORIU UIQMU UILKU IChDU EL-BER ShBO UIShB EBRAM BBER ShBO   יט וישב אברהם אל-נעריו ויקמו וילכו יחדו אל-באר שבע וישב אברהם בבאר שבע
20 It came to pass after these things, that it was told Abraham, saying: 'Behold, Milcah, she also has borne children to your brother Nahor:   K UIAI EChRI ADBRIM AELA UIGD LEBRAM LEMR ANA ILDA MLKA GM-AUE BNIM LNChUR EChIK   כ ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם-הוא בנים לנחור אחיך
21 Uz his first-born, and Buz his brother, and Kemuel the father of Aram;   KE ETh-OUTs BKRU UETh-BUZ EChIU UETh-QMUEL EBI ERM   כא את-עוץ בכרו ואת-בוז אחיו ואת-קמואל אבי ארם
22 and Chesed, and Hazo, and Pildash, and Jidlaph, and Bethuel.'   KB UETh-KShD UETh-ChZU UETh-FLDSh UETh-IDLF UETh BThUEL   כב ואת-כשד ואת-חזו ואת-פלדש ואת-ידלף ואת בתואל
23 Bethuel begot Rebekah; these eight did Milcah bear to Nahor, Abraham's brother.   KG UBThUEL ILD ETh-RBQA ShMNA ELA ILDA MLKA LNChUR EChI EBRAM   כג ובתואל ילד את-רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם
24 His concubine, whose name was Reumah, she also bore Tebah, and Gaham, and Tahash, and Maacah.   KD UFILGShU UShMA REUMA UThLD GM-AUE ETh-TBCh UETh-GChM UETh-ThChSh UETh-MOKA   כד ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם-הוא את-טבח ואת-גחם ואת-תחש ואת-מעכה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18