Genesis 5 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Descendants of Adam

1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made He him;   E ZA SFR ThULDTh EDM BIUM BRE ELAIM EDM BDMUTh ELAIM OShA EThU   א זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו
2 male and female created He them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.   B ZKR UNQBA BREM UIBRK EThM UIQRE ETh-ShMM EDM BIUM ABREM   ב זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את-שמם אדם ביום הבראם
3 Adam lived a hundred and thirty years, and begot a son in his own likeness, after his image; and called his name Seth.   G UIChI EDM ShLShIM UMETh ShNA UIULD BDMUThU KTsLMU UIQRE ETh-ShMU ShTh   ג ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את-שמו שת
4 The days of Adam after he begot Seth were eight hundred years; and he begot sons and daughters.   D UIAIU IMI-EDM EChRI AULIDU ETh-ShTh ShMNA METh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   ד ויהיו ימי-אדם אחרי הולידו את-שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות
5 All the days that Adam lived were nine hundred and thirty years; and he died.   A UIAIU KL-IMI EDM EShR-ChI ThShO MEUTh ShNA UShLShIM ShNA UIMTh   ה ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת
6 Seth lived a hundred and five years, and begot Enosh.   U UIChI-ShTh ChMSh ShNIM UMETh ShNA UIULD ETh-ENUSh   ו ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את-אנוש
7 Seth lived after he begot Enosh eight hundred and seven years, and begot sons and daughters.   Z UIChI-ShTh EChRI AULIDU ETh-ENUSh ShBO ShNIM UShMNA MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   ז ויחי-שת אחרי הולידו את-אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
8 All the days of Seth were nine hundred and twelve years; and he died.   Ch UIAIU KL-IMI-ShTh ShThIM OShRA ShNA UThShO MEUTh ShNA UIMTh   ח ויהיו כל-ימי-שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת
9 Enosh lived ninety years, and begot Kenan.   T UIChI ENUSh ThShOIM ShNA UIULD ETh-QINN   ט ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את-קינן
10 Enosh lived after he begot Kenan eight hundred and fifteen years, and begot sons and daughters.   I UIChI ENUSh EChRI AULIDU ETh-QINN ChMSh OShRA ShNA UShMNA MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   י ויחי אנוש אחרי הולידו את-קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
11 All the days of Enosh were nine hundred and five years; and he died.   IE UIAIU KL-IMI ENUSh ChMSh ShNIM UThShO MEUTh ShNA UIMTh   יא ויהיו כל-ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת
12 Kenan lived seventy years, and begot Mahalalel.   IB UIChI QINN ShBOIM ShNA UIULD ETh-MALLEL   יב ויחי קינן שבעים שנה ויולד את-מהללאל
13 Kenan lived after he begot Mahalalel eight hundred and forty years, and begot sons and daughters.   IG UIChI QINN EChRI AULIDU ETh-MALLEL ERBOIM ShNA UShMNA MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   יג ויחי קינן אחרי הולידו את-מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
14 All the days of Kenan were nine hundred and ten years; and he died.   ID UIAIU KL-IMI QINN OShR ShNIM UThShO MEUTh ShNA UIMTh   יד ויהיו כל-ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת
15 Mahalalel lived sixty and five years, and begot Jared.   TU UIChI MALLEL ChMSh ShNIM UShShIM ShNA UIULD ETh-IRD   טו ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את-ירד
16 Mahalalel lived after he begot Jared eight hundred and thirty years, and begot sons and daughters.   TZ UIChI MALLEL EChRI AULIDU ETh-IRD ShLShIM ShNA UShMNA MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   טז ויחי מהללאל אחרי הולידו את-ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
17 All the days of Mahalalel were eight hundred ninety and five years; and he died.   IZ UIAIU KL-IMI MALLEL ChMSh UThShOIM ShNA UShMNA MEUTh ShNA UIMTh   יז ויהיו כל-ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת
18 Jared lived a hundred sixty and two years, and begot Enoch.   ICh UIChI-IRD ShThIM UShShIM ShNA UMETh ShNA UIULD ETh-ChNUK   יח ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את-חנוך
19 Jared lived after he begot Enoch eight hundred years, and begot sons and daughters.   IT UIChI-IRD EChRI AULIDU ETh-ChNUK ShMNA MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   יט ויחי-ירד אחרי הולידו את-חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
20 All the days of Jared were nine hundred sixty and two years; and he died.   K UIAIU KL-IMI-IRD ShThIM UShShIM ShNA UThShO MEUTh ShNA UIMTh   כ ויהיו כל-ימי-ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
21 Enoch lived sixty and five years, and begot Methuselah.   KE UIChI ChNUK ChMSh UShShIM ShNA UIULD ETh-MThUShLCh   כא ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את-מתושלח
22 Enoch walked with God after he begot Methuselah three hundred years, and begot sons and daughters.   KB UIThALK ChNUK ETh-AELAIM EChRI AULIDU ETh-MThUShLCh ShLSh MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   כב ויתהלך חנוך את-האלהים אחרי הולידו את-מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
23 All the days of Enoch were three hundred sixty and five years.   KG UIAI KL-IMI ChNUK ChMSh UShShIM ShNA UShLSh MEUTh ShNA   כג ויהי כל-ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה
24 Enoch walked with God, and he was not; for God took him.   KD UIThALK ChNUK ETh-AELAIM UEINNU KI-LQCh EThU ELAIM   כד ויתהלך חנוך את-האלהים ואיננו כי-לקח אתו אלהים
25 Methuselah lived a hundred eighty and seven years, and begot Lamech.   KA UIChI MThUShLCh ShBO UShMNIM ShNA UMETh ShNA UIULD ETh-LMK   כה ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את-למך
26 Methuselah lived after he begot Lamech seven hundred eighty and two years, and begot sons and daughters.   KU UIChI MThUShLCh EChRI AULIDU ETh-LMK ShThIM UShMUNIM ShNA UShBO MEUTh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   כו ויחי מתושלח אחרי הולידו את-למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
27 All the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years; and he died.   KZ UIAIU KL-IMI MThUShLCh ThShO UShShIM ShNA UThShO MEUTh ShNA UIMTh   כז ויהיו כל-ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
28 Lamech lived a hundred eighty and two years, and begot a son.   KCh UIChI-LMK ShThIM UShMNIM ShNA UMETh ShNA UIULD BN   כח ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן
29 He called his name Noah, saying, 'This same shall comfort us in our work and in the toil of our hands, which comes from the ground which IAUA has cursed.'   KT UIQRE ETh-ShMU NCh LEMR ZA INChMNU MMOShNU UMOTsBUN IDINU MN-AEDMA EShR ERRA IAUA   כט ויקרא את-שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן-האדמה אשר אררה יהוה
30 Lamech lived after he begot Noah five hundred ninety and five years, and begot sons and daughters.   L UIChI-LMK EChRI AULIDU ETh-NCh ChMSh UThShOIM ShNA UChMSh METh ShNA UIULD BNIM UBNUTh   ל ויחי-למך אחרי הולידו את-נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות
31 All the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years; and he died.   LE UIAI KL-IMI-LMK ShBO UShBOIM ShNA UShBO MEUTh ShNA UIMTh   לא ויהי כל-ימי-למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת
32 Noah was five hundred years old; and Noah begot Shem, Ham, and Japheth.   LB UIAI-NCh BN-ChMSh MEUTh ShNA UIULD NCh ETh-ShM ETh-ChM UETh-IFTh   לב ויהי-נח בן-חמש מאות שנה ויולד נח את-שם את-חם ואת-יפת

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18