Genesis 37 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Joseph's Dream

1 Jacob dwelt in the land of his father's wanderings, in the land of Canaan.   E UIShB IOQB BERTs MGURI EBIU BERTs KNON   א וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
2 These are the generations of Jacob. Joseph, being seventeen years old, was feeding the flock with his brethren, being still a lad even with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives; and Joseph brought evil report of them to their father.   B ELA ThLDUTh IOQB IUSF BN-ShBO-OShRA ShNA AIA ROA ETh-EChIU BTsEN UAUE NOR ETh-BNI BLAA UETh-BNI ZLFA NShI EBIU UIBE IUSF ETh-DBThM ROA EL-EBIAM   ב אלה תלדות יעקב יוסף בן-שבע-עשרה שנה היה רעה את-אחיו בצאן והוא נער את-בני בלהה ואת-בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את-דבתם רעה אל-אביהם
3 Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age; and he made him a coat of many colors.   G UIShREL EAB ETh-IUSF MKL-BNIU KI-BN-ZQNIM AUE LU UOShA LU KThNTh FSIM   ג וישראל אהב את-יוסף מכל-בניו כי-בן-זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים
4 When his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably to him.   D UIREU EChIU KI-EThU EAB EBIAM MKL-EChIU UIShNEU EThU ULE IKLU DBRU LShLM   ד ויראו אחיו כי-אתו אהב אביהם מכל-אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם
5 Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren; and they hated him yet the more.   A UIChLM IUSF ChLUM UIGD LEChIU UIUSFU OUD ShNE EThU   ה ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו
6 He said to them: 'Hear, I pray you, this dream which I have dreamed:   U UIEMR ELIAM ShMOU-NE AChLUM AZA EShR ChLMThI   ו ויאמר אליהם שמעו-נא החלום הזה אשר חלמתי
7 for, behold, we were binding sheaves in the field, and, lo, my sheaf arose, and also stood upright; and, behold, your sheaves came round about, and bowed down to my sheaf.'   Z UANA ENChNU MELMIM ELMIM BThUK AShDA UANA QMA ELMThI UGM-NTsBA UANA ThSBINA ELMThIKM UThShThChUIN LELMThI   ז והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם-נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי
8 His brethren said to him: 'Shall you indeed reign over us? or shall you indeed have dominion over us?' They hated him yet the more for his dreams, and for his words.   Ch UIEMRU LU EChIU AMLK ThMLK OLINU EM-MShUL ThMShL BNU UIUSFU OUD ShNE EThU OL-ChLMThIU UOL-DBRIU   ח ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם-משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על-חלמתיו ועל-דבריו
9 He dreamed yet another dream, and told it to his brethren, and said: 'Behold, I have dreamed yet a dream: and, behold, the sun and the moon and eleven stars bowed down to me.'   T UIChLM OUD ChLUM EChR UISFR EThU LEChIU UIEMR ANA ChLMThI ChLUM OUD UANA AShMSh UAIRCh UEChD OShR KUKBIM MShThChUIM LI   ט ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי
10 He told it to his father, and to his brethren; and his father rebuked him, and said to him: 'What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brethren indeed come to bow down to you to the earth?'   I UISFR EL-EBIU UEL-EChIU UIGOR-BU EBIU UIEMR LU MA AChLUM AZA EShR ChLMTh ABUE NBUE ENI UEMK UEChIK LAShThChUTh LK ERTsA   י ויספר אל-אביו ואל-אחיו ויגער-בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה
11 His brethren envied him; but his father kept the saying in mind.   IE UIQNEU-BU EChIU UEBIU ShMR ETh-ADBR   יא ויקנאו-בו אחיו ואביו שמר את-הדבר
12 His brethren went to feed their father's flock in Shechem.   IB UILKU EChIU LROUTh ETh-TsEN EBIAM BShKM   יב וילכו אחיו לרעות את-צאן אביהם בשכם
13 Israel said to Joseph: 'Do not your brethren feed the flock in Shechem? come, and I will send you to them.' He said to him: 'Here am I.'   IG UIEMR IShREL EL-IUSF ALUE EChIK ROIM BShKM LKA UEShLChK ELIAM UIEMR LU ANNI   יג ויאמר ישראל אל-יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני
14 He said to him: 'Go now, see whether it is well with your brethren, and well with the flock; and bring me back word.' So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem.   ID UIEMR LU LK-NE REA ETh-ShLUM EChIK UETh-ShLUM ATsEN UAShBNI DBR UIShLChAU MOMQ ChBRUN UIBE ShKMA   יד ויאמר לו לך-נא ראה את-שלום אחיך ואת-שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה
15 A certain man found him, and, behold, he was wandering in the field. The man asked him, saying: 'What seek you?'   TU UIMTsEAU EISh UANA ThOA BShDA UIShELAU AEISh LEMR MA-ThBQSh   טו וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה-תבקש
16 He said: 'I seek my brethren. Tell me, I pray you, where they are feeding the flock.'   TZ UIEMR ETh-EChI ENKI MBQSh AGIDA-NE LI EIFA AM ROIM   טז ויאמר את-אחי אנכי מבקש הגידה-נא לי איפה הם רעים
17 The man said: 'They are departed hence; for I heard them say: Let us go to Dothan.' Joseph went after his brethren, and found them in Dothan.   IZ UIEMR AEISh NSOU MZA KI ShMOThI EMRIM NLKA DThINA UILK IUSF EChR EChIU UIMTsEM BDThN   יז ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן
18 They saw him afar off, and before he came near to them, they conspired against him to slay him.   ICh UIREU EThU MRChQ UBTRM IQRB ELIAM UIThNKLU EThU LAMIThU   יח ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו
19 They said one to another: 'Behold, this dreamer comes.   IT UIEMRU EISh EL-EChIU ANA BOL AChLMUTh ALZA BE   יט ויאמרו איש אל-אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא
20 Come now therefore, and let us slay him, and cast him into one of the pits, and we will say: An evil beast has devoured him; and we shall see what will become of his dreams.'   K UOThA LKU UNARGAU UNShLKAU BEChD ABRUTh UEMRNU ChIA ROA EKLThAU UNREA MA-IAIU ChLMThIU   כ ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה-יהיו חלמתיו
21 Reuben heard it, and delivered him out of their hand; and said: 'Let us not take his life.'   KE UIShMO REUBN UITsLAU MIDM UIEMR LE NKNU NFSh   כא וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש
22 Reuben said to them: 'Shed no blood; cast him into this pit that is in the wilderness, but lay no hand on him'--that he might deliver him out of their hand, to restore him to his father.   KB UIEMR ELAM REUBN EL-ThShFKU-DM AShLIKU EThU EL-ABUR AZA EShR BMDBR UID EL-ThShLChU-BU LMON ATsIL EThU MIDM LAShIBU EL-EBIU   כב ויאמר אלהם ראובן אל-תשפכו-דם השליכו אתו אל-הבור הזה אשר במדבר ויד אל-תשלחו-בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל-אביו
23 It came to pass, when Joseph was come to his brethren, that they stripped Joseph of his coat, the coat of many colors that was on him;   KG UIAI KEShR-BE IUSF EL-EChIU UIFShITU ETh-IUSF ETh-KThNThU ETh-KThNTh AFSIM EShR OLIU   כג ויהי כאשר-בא יוסף אל-אחיו ויפשיטו את-יוסף את-כתנתו את-כתנת הפסים אשר עליו
24 and they took him, and cast him into the pit--and the pit was empty, there was no water in it.   KD UIQChAU UIShLKU EThU ABRA UABUR RQ EIN BU MIM   כד ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים
25 They sat down to eat bread; and they lifted up their eyes and looked, and, behold, a caravan of Ishmaelites came from Gilead, with their camels bearing spice and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt.   KA UIShBU LEKL-LChM UIShEU OINIAM UIREU UANA ERChTh IShMOELIM BEA MGLOD UGMLIAM NShEIM NKETh UTsRI ULT AULKIM LAURID MTsRIMA   כה וישבו לאכל-לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה
26 Judah said to his brethren: 'What profit is it if we slay our brother and conceal his blood?   KU UIEMR IAUDA EL-EChIU MA-BTsO KI NARG ETh-EChINU UKSINU ETh-DMU   כו ויאמר יהודה אל-אחיו מה-בצע כי נהרג את-אחינו וכסינו את-דמו
27 Come, and let us sell him to the Ishmaelites, and let not our hand be on him; for he is our brother, our flesh.' His brethren hearkened to him.   KZ LKU UNMKRNU LIShMOELIM UIDNU EL-ThAI-BU KI-EChINU BShRNU AUE UIShMOU EChIU   כז לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל-תהי-בו כי-אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו
28 There passed by Midianites, merchantmen; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for twenty shekels of silver. They brought Joseph into Egypt.   KCh UIOBRU ENShIM MDINIM SChRIM UIMShKU UIOLU ETh-IUSF MN-ABUR UIMKRU ETh-IUSF LIShMOELIM BOShRIM KSF UIBIEU ETh-IUSF MTsRIMA   כח ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את-יוסף מן-הבור וימכרו את-יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את-יוסף מצרימה
29 Reuben returned to the pit; and, behold, Joseph was not in the pit; and he rent his clothes.   KT UIShB REUBN EL-ABUR UANA EIN-IUSF BBUR UIQRO ETh-BGDIU   כט וישב ראובן אל-הבור והנה אין-יוסף בבור ויקרע את-בגדיו
30 He returned to his brethren, and said: 'The child is not; and as for me, whither shall I go?'   L UIShB EL-EChIU UIEMR AILD EINNU UENI ENA ENI-BE   ל וישב אל-אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני-בא
31 They took Joseph's coat, and killed a he-goat, and dipped the coat in the blood;   LE UIQChU ETh-KThNTh IUSF UIShChTU ShOIR OZIM UITBLU ETh-AKThNTh BDM   לא ויקחו את-כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את-הכתנת בדם
32 and they sent the coat of many colors, and they brought it to their father; and said: 'This have we found. Know now whether it is your son's coat or not.'   LB UIShLChU ETh-KThNTh AFSIM UIBIEU EL-EBIAM UIEMRU ZETh MTsENU AKR-NE AKThNTh BNK AUE EM-LE   לב וישלחו את-כתנת הפסים ויביאו אל-אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר-נא הכתנת בנך הוא אם-לא
33 He knew it, and said: 'It is my son's coat; an evil beast has devoured him; Joseph is without doubt torn in pieces.'   LG UIKIRA UIEMR KThNTh BNI ChIA ROA EKLThAU TRF TRF IUSF   לג ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף
34 Jacob rent his garments, and put sackcloth on his loins, and mourned for his son many days.   LD UIQRO IOQB ShMLThIU UIShM ShQ BMThNIU UIThEBL OL-BNU IMIM RBIM   לד ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על-בנו ימים רבים
35 All his sons and all his daughters rose up to comfort him; but he refused to be comforted; and he said: 'Nay, but I will go down to the grave to my son mourning.' His father wept for him.   LA UIQMU KL-BNIU UKL-BNThIU LNChMU UIMEN LAThNChM UIEMR KI-ERD EL-BNI EBL ShELA UIBK EThU EBIU   לה ויקמו כל-בניו וכל-בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי-ארד אל-בני אבל שאלה ויבך אתו אביו
36 The Midianites sold him into Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard.   LU UAMDNIM MKRU EThU EL-MTsRIM LFUTIFR SRIS FROA ShR ATBChIM   לו והמדנים מכרו אתו אל-מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18