Genesis 34 - BREShITh - בראשית


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

The Treachery of Jacob's Sons

1 Dinah the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the daughters of the land.   E UThTsE DINA BTh-LEA EShR ILDA LIOQB LREUTh BBNUTh AERTs   א ותצא דינה בת-לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ
2 Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her; and he took her, and lay with her, and humbled her.   B UIRE EThA ShKM BN-ChMUR AChUI NShIE AERTs UIQCh EThA UIShKB EThA UIONA   ב וירא אתה שכם בן-חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
3 His soul did cleave to Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spoke comfortingly to the damsel.   G UThDBQ NFShU BDINA BTh-IOQB UIEAB ETh-ANOR UIDBR OL-LB ANOR   ג ותדבק נפשו בדינה בת-יעקב ויאהב את-הנער וידבר על-לב הנער
4 Shechem spoke to his father Hamor, saying: 'Get me this damsel to wife.'   D UIEMR ShKM EL-ChMUR EBIU LEMR QCh-LI ETh-AILDA AZETh LEShA   ד ויאמר שכם אל-חמור אביו לאמר קח-לי את-הילדה הזאת לאשה
5 Now Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter; and his sons were with his cattle in the field; and Jacob held his peace until they came.   A UIOQB ShMO KI TME ETh-DINA BThU UBNIU AIU ETh-MQNAU BShDA UAChRSh IOQB OD-BEM   ה ויעקב שמע כי טמא את-דינה בתו ובניו היו את-מקנהו בשדה והחרש יעקב עד-באם
6 Hamor the father of Shechem went out to Jacob to speak with him.   U UITsE ChMUR EBI-ShKM EL-IOQB LDBR EThU   ו ויצא חמור אבי-שכם אל-יעקב לדבר אתו
7 The sons of Jacob came in from the field when they heard it; and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought a vile deed in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.   Z UBNI IOQB BEU MN-AShDA KShMOM UIThOTsBU AENShIM UIChR LAM MED KI-NBLA OShA BIShREL LShKB ETh-BTh-IOQB UKN LE IOShA   ז ובני יעקב באו מן-השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי-נבלה עשה בישראל לשכב את-בת-יעקב וכן לא יעשה
8 Hamor spoke with them, saying 'The soul of my son Shechem longs for your daughter. I pray you give her to him to wife.   Ch UIDBR ChMUR EThM LEMR ShKM BNI ChShQA NFShU BBThKM ThNU NE EThA LU LEShA   ח וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה
9 Make you marriages with us; give your daughters to us, and take our daughters to you.   T UAThChThNU EThNU BNThIKM ThThNU-LNU UETh-BNThINU ThQChU LKM   ט והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו-לנו ואת-בנתינו תקחו לכם
10 You shall dwell with us; and the land shall be before you; dwell and trade you therein, and get you possessions therein.'   I UEThNU ThShBU UAERTs ThAIA LFNIKM ShBU USChRUA UAEChZU BA   י ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה
11 Shechem said to her father and to her brethren: 'Let me find favor in your eyes, and what you shall say to me I will give.   IE UIEMR ShKM EL-EBIA UEL-EChIA EMTsE-ChN BOINIKM UEShR ThEMRU ELI EThN   יא ויאמר שכם אל-אביה ואל-אחיה אמצא-חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן
12 Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as you shall say to me; but give me the damsel to wife.'   IB ARBU OLI MED MAR UMThN UEThNA KEShR ThEMRU ELI UThNU-LI ETh-ANOR LEShA   יב הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו-לי את-הנער לאשה
13 The sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with guile, and spoke, because he had defiled Dinah their sister,   IG UIONU BNI-IOQB ETh-ShKM UETh-ChMUR EBIU BMRMA UIDBRU EShR TME ETh DINA EChThM   יג ויענו בני-יעקב את-שכם ואת-חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם
14 and said to them: 'We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach to us.   ID UIEMRU ELIAM LE NUKL LOShUTh ADBR AZA LThTh ETh-EChThNU LEISh EShR-LU ORLA KI-ChRFA AUE LNU   יד ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את-אחתנו לאיש אשר-לו ערלה כי-חרפה הוא לנו
15 Only on this condition will we consent to you: if you will be as we are, that every male of you be circumcised;   TU EK-BZETh NEUTh LKM EM ThAIU KMNU LAML LKM KL-ZKR   טו אך-בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל-זכר
16 then will we give our daughters to you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.   TZ UNThNU ETh-BNThINU LKM UETh-BNThIKM NQCh-LNU UIShBNU EThKM UAIINU LOM EChD   טז ונתנו את-בנתינו לכם ואת-בנתיכם נקח-לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד
17 But if you will not hearken to us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.'   IZ UEM-LE ThShMOU ELINU LAMUL ULQChNU ETh-BThNU UALKNU   יז ואם-לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את-בתנו והלכנו
18 Their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.   ICh UIITBU DBRIAM BOINI ChMUR UBOINI ShKM BN-ChMUR   יח וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן-חמור
19 The young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter. He was honored above all the house of his father.   IT ULE-EChR ANOR LOShUTh ADBR KI ChFTs BBTh-IOQB UAUE NKBD MKL BITh EBIU   יט ולא-אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת-יעקב והוא נכבד מכל בית אביו
20 Hamor and Shechem his son came to the gate of their city, and spoke with the men of their city, saying:   K UIBE ChMUR UShKM BNU EL-ShOR OIRM UIDBRU EL-ENShI OIRM LEMR   כ ויבא חמור ושכם בנו אל-שער עירם וידברו אל-אנשי עירם לאמר
21 'These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for, behold, the land is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.   KE AENShIM AELA ShLMIM AM EThNU UIShBU BERTs UISChRU EThA UAERTs ANA RChBTh-IDIM LFNIAM ETh-BNThM NQCh-LNU LNShIM UETh-BNThINU NThN LAM   כא האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת-ידים לפניהם את-בנתם נקח-לנו לנשים ואת-בנתינו נתן להם
22 Only on this condition will the men consent to us to dwell with us, to become one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.   KB EK-BZETh IEThU LNU AENShIM LShBTh EThNU LAIUTh LOM EChD BAMUL LNU KL-ZKR KEShR AM NMLIM   כב אך-בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל-זכר כאשר הם נמלים
23 Shall not their cattle and their substance and all their beasts be ours? only let us consent to them, and they will dwell with us.'   KG MQNAM UQNINM UKL-BAMThM ALUE LNU AM EK NEUThA LAM UIShBU EThNU   כג מקנהם וקנינם וכל-בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו
24 To Hamor and to Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.   KD UIShMOU EL-ChMUR UEL-ShKM BNU KL-ITsEI ShOR OIRU UIMLU KL-ZKR KL-ITsEI ShOR OIRU   כד וישמעו אל-חמור ואל-שכם בנו כל-יצאי שער עירו וימלו כל-זכר כל-יצאי שער עירו
25 It came to pass on the third day, when they were in pain, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came on the city unawares, and slew all the males.   KA UIAI BIUM AShLIShI BAIUThM KEBIM UIQChU ShNI-BNI-IOQB ShMOUN ULUI EChI DINA EISh ChRBU UIBEU OL-AOIR BTCh UIARGU KL-ZKR   כה ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני-בני-יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על-העיר בטח ויהרגו כל-זכר
26 They slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went forth.   KU UETh-ChMUR UETh-ShKM BNU ARGU LFI-ChRB UIQChU ETh-DINA MBITh ShKM UITsEU   כו ואת-חמור ואת-שכם בנו הרגו לפי-חרב ויקחו את-דינה מבית שכם ויצאו
27 The sons of Jacob came on the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.   KZ BNI IOQB BEU OL-AChLLIM UIBZU AOIR EShR TMEU EChUThM   כז בני יעקב באו על-החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם
28 They took their flocks and their herds and their asses, and that which was in the city and that which was in the field;   KCh ETh-TsENM UETh-BQRM UETh-ChMRIAM UETh EShR-BOIR UETh-EShR BShDA LQChU   כח את-צאנם ואת-בקרם ואת-חמריהם ואת אשר-בעיר ואת-אשר בשדה לקחו
29 and all their wealth, and all their little ones and their wives, took they captive and spoiled, even all that was in the house.   KT UETh-KL-ChILM UETh-KL-TFM UETh-NShIAM ShBU UIBZU UETh KL-EShR BBITh   כט ואת-כל-חילם ואת-כל-טפם ואת-נשיהם שבו ויבזו ואת כל-אשר בבית
30 Jacob said to Simeon and Levi: 'You have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, even to the Canaanites and the Perizzites; and, I being few in number, they will gather themselves together against me and smite me; and I shall be destroyed, I and my house.'   L UIEMR IOQB EL-ShMOUN UEL-LUI OKRThM EThI LABEIShNI BIShB AERTs BKNONI UBFRZI UENI MThI MSFR UNESFU OLI UAKUNI UNShMDThI ENI UBIThI   ל ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי
31 They said: 'Should one deal with our sister as with a harlot?'   LE UIEMRU AKZUNA IOShA ETh-EChUThNU   לא ויאמרו הכזונה יעשה את-אחותנו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18