Leviticus 9 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Aaron Offers Sacrifices

1 It came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel;   E UIAI BIUM AShMINI QRE MShA LEARN ULBNIU ULZQNI IShREL   א ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל
2 and he said to Aaron: 'Take you a bull-calf for a sin-offering, and a ram for a burnt-offering, without blemish, and offer them before IAUA.   B UIEMR EL-EARN QCh-LK OGL BN-BQR LChTETh UEIL LOLA ThMIMM UAQRB LFNI IAUA   ב ויאמר אל-אהרן קח-לך עגל בן-בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה
3 To the children of Israel you shall speak, saying: Take you a he-goat for a sin-offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt-offering;   G UEL-BNI IShREL ThDBR LEMR QChU ShOIR-OZIM LChTETh UOGL UKBSh BNI-ShNA ThMIMM LOLA   ג ואל-בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר-עזים לחטאת ועגל וכבש בני-שנה תמימם לעלה
4 and an ox and a ram for peace-offerings, to sacrifice before IAUA; and a meal-offering mingled with oil; for to-day IAUA appears to you.'   D UShUR UEIL LShLMIM LZBCh LFNI IAUA UMNChA BLULA BShMN KI AIUM IAUA NREA ELIKM   ד ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם
5 They brought that which Moses commanded before the tent of Holy Days; and all the congregation drew near and stood before IAUA.   A UIQChU ETh EShR TsUA MShA EL-FNI EAL MUOD UIQRBU KL-AODA UIOMDU LFNI IAUA   ה ויקחו את אשר צוה משה אל-פני אהל מועד ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני יהוה
6 Moses said: 'This is the thing which IAUA commanded that you should do; that the glory of IAUA may appear to you.'   U UIEMR MShA ZA ADBR EShR-TsUA IAUA ThOShU UIRE ELIKM KBUD IAUA   ו ויאמר משה זה הדבר אשר-צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה
7 Moses said to Aaron: 'Draw near to the altar, and offer your sin-offering, and your burnt-offering, and make atonement for yourself, and for the people; and present the offering of the people, and make atonement for them; as IAUA commanded.'   Z UIEMR MShA EL-EARN QRB EL-AMZBCh UOShA ETh-ChTEThK UETh-OLThK UKFR BODK UBOD AOM UOShA ETh-QRBN AOM UKFR BODM KEShR TsUA IAUA   ז ויאמר משה אל-אהרן קרב אל-המזבח ועשה את-חטאתך ואת-עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את-קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה
8 So Aaron drew near to the altar, and slew the calf of the sin-offering, which was for himself.   Ch UIQRB EARN EL-AMZBCh UIShChT ETh-OGL AChTETh EShR-LU   ח ויקרב אהרן אל-המזבח וישחט את-עגל החטאת אשר-לו
9 The sons of Aaron presented the blood to him; and he dipped his finger in the blood, and put it on the horns of the altar, and poured out the blood at the base of the altar.   T UIQRBU BNI EARN ETh-ADM ELIU UITBL ETsBOU BDM UIThN OL-QRNUTh AMZBCh UETh-ADM ITsQ EL-ISUD AMZBCh   ט ויקרבו בני אהרן את-הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על-קרנות המזבח ואת-הדם יצק אל-יסוד המזבח
10 But the fat, and the kidneys, and the lobe of the liver of the sin-offering, he made smoke on the altar; as IAUA commanded Moses.   I UETh-AChLB UETh-AKLITh UETh-AIThRTh MN-AKBD MN-AChTETh AQTIR AMZBChA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   י ואת-החלב ואת-הכלית ואת-היתרת מן-הכבד מן-החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את-משה
11 The flesh and the skin were burnt with fire without the camp.   IE UETh-ABShR UETh-AOUR ShRF BESh MChUTs LMChNA   יא ואת-הבשר ואת-העור שרף באש מחוץ למחנה
12 He slew the burnt-offering; and Aaron's sons delivered to him the blood, and he dashed it against the altar round about.   IB UIShChT ETh-AOLA UIMTsEU BNI EARN ELIU ETh-ADM UIZRQAU OL-AMZBCh SBIB   יב וישחט את-העלה וימצאו בני אהרן אליו את-הדם ויזרקהו על-המזבח סביב
13 They delivered the burnt-offering to him, piece by piece, and the head; and he made them smoke on the altar.   IG UETh-AOLA AMTsIEU ELIU LNThChIA UETh-ARESh UIQTR OL-AMZBCh   יג ואת-העלה המציאו אליו לנתחיה ואת-הראש ויקטר על-המזבח
14 He washed the inwards and the legs, and made them smoke on the burnt-offering on the altar.   ID UIRChTs ETh-AQRB UETh-AKROIM UIQTR OL-AOLA AMZBChA   יד וירחץ את-הקרב ואת-הכרעים ויקטר על-העלה המזבחה
15 The people's offering was presented; and he took the goat of the sin-offering which was for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.   TU UIQRB ETh QRBN AOM UIQCh ETh-ShOIR AChTETh EShR LOM UIShChTAU UIChTEAU KREShUN   טו ויקרב את קרבן העם ויקח את-שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון
16 The burnt-offering was presented; and he offered it according to the ordinance.   TZ UIQRB ETh-AOLA UIOShA KMShFT   טז ויקרב את-העלה ויעשה כמשפט
17 The meal-offering was presented; and he filled his hand therefrom, and made it smoke on the altar, besides the burnt-offering of the morning.   IZ UIQRB ETh-AMNChA UIMLE KFU MMNA UIQTR OL-AMZBCh MLBD OLTh ABQR   יז ויקרב את-המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על-המזבח מלבד עלת הבקר
18 He slew also the ox and the ram, the sacrifice of peace-offerings, which was for the people; and Aaron's sons delivered to him the blood, and he dashed it against the altar round about,   ICh UIShChT ETh-AShUR UETh-AEIL ZBCh AShLMIM EShR LOM UIMTsEU BNI EARN ETh-ADM ELIU UIZRQAU OL-AMZBCh SBIB   יח וישחט את-השור ואת-האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את-הדם אליו ויזרקהו על-המזבח סביב
19 and the fat of the ox, and of the ram, the fat tail, and that which covers the inwards, and the kidneys, and the lobe of the liver.   IT UETh-AChLBIM MN-AShUR UMN-AEIL AELIA UAMKSA UAKLITh UIThRTh AKBD   יט ואת-החלבים מן-השור ומן-האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד
20 They put the fat on the breasts, and he made the fat smoke on the altar.   K UIShIMU ETh-AChLBIM OL-AChZUTh UIQTR AChLBIM AMZBChA   כ וישימו את-החלבים על-החזות ויקטר החלבים המזבחה
21 The breasts and the right thigh Aaron waved for a wave-offering before IAUA; as Moses commanded.   KE UETh AChZUTh UETh ShUQ AIMIN ANIF EARN ThNUFA LFNI IAUA KEShR TsUA MShA   כא ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה
22 Aaron lifted up his hands toward the people, and blessed them; and he came down from offering the sin-offering, and the burnt-offering, and the peace-offerings.   KB UIShE EARN ETh-IDU EL-AOM UIBRKM UIRD MOShTh AChTETh UAOLA UAShLMIM   כב וישא אהרן את-ידו אל-העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים
23 Moses and Aaron went into the tent of Holy Days, and came out, and blessed the people; and the glory of IAUA appeared to all the people.   KG UIBE MShA UEARN EL-EAL MUOD UITsEU UIBRKU ETh-AOM UIRE KBUD-IAUA EL-KL-AOM   כג ויבא משה ואהרן אל-אהל מועד ויצאו ויברכו את-העם וירא כבוד-יהוה אל-כל-העם
24 There came forth fire from before IAUA, and consumed on the altar the burnt-offering and the fat; and when all the people saw it, they shouted, and fell on their faces.   KD UThTsE ESh MLFNI IAUA UThEKL OL-AMZBCh ETh-AOLA UETh-AChLBIM UIRE KL-AOM UIRNU UIFLU OL-FNIAM   כד ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על-המזבח את-העלה ואת-החלבים וירא כל-העם וירנו ויפלו על-פניהם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18