Leviticus 8 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

The Consecration of Aaron and His Sons

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 'Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and the bullock of the sin-offering, and the two rams, and the basket of unleavened bread;   B QCh ETh-EARN UETh-BNIU EThU UETh ABGDIM UETh ShMN AMShChA UETh FR AChTETh UETh ShNI AEILIM UETh SL AMTsUTh   ב קח את-אהרן ואת-בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות
3 and assemble you all the congregation at the door of the tent of Holy Days.'   G UETh KL-AODA AQAL EL-FThCh EAL MUOD   ג ואת כל-העדה הקהל אל-פתח אהל מועד
4 Moses did as IAUA commanded him; and the congregation was assembled at the door of the tent of Holy Days.   D UIOSh MShA KEShR TsUA IAUA EThU UThQAL AODA EL-FThCh EAL MUOD   ד ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל-פתח אהל מועד
5 Moses said to the congregation: 'This is the thing which IAUA has commanded to be done.'   A UIEMR MShA EL-AODA ZA ADBR EShR-TsUA IAUA LOShUTh   ה ויאמר משה אל-העדה זה הדבר אשר-צוה יהוה לעשות
6 Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.   U UIQRB MShA ETh-EARN UETh-BNIU UIRChTs EThM BMIM   ו ויקרב משה את-אהרן ואת-בניו וירחץ אתם במים
7 He put on him the tunic, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod on him, and he girded him with the skillfully woven band of the ephod, and bound it to him therewith.   Z UIThN OLIU ETh-AKThNTh UIChGR EThU BEBNT UILBSh EThU ETh-AMOIL UIThN OLIU ETh-AEFD UIChGR EThU BChShB AEFD UIEFD LU BU   ז ויתן עליו את-הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את-המעיל ויתן עליו את-האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו
8 He placed the breastplate on him; and in the breastplate he put the Urim and the Thummim.   Ch UIShM OLIU ETh-AChShN UIThN EL-AChShN ETh-AEURIM UETh-AThMIM   ח וישם עליו את-החשן ויתן אל-החשן את-האורים ואת-התמים
9 He set the miter on his head; and on the miter, in front, did he set the golden plate, the holy crown; as IAUA commanded Moses.   T UIShM ETh-AMTsNFTh OL-REShU UIShM OL-AMTsNFTh EL-MUL FNIU ETh TsITs AZAB NZR AQDSh KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   ט וישם את-המצנפת על-ראשו וישם על-המצנפת אל-מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את-משה
10 Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.   I UIQCh MShA ETh-ShMN AMShChA UIMShCh ETh-AMShKN UETh-KL-EShR-BU UIQDSh EThM   י ויקח משה את-שמן המשחה וימשח את-המשכן ואת-כל-אשר-בו ויקדש אתם
11 He sprinkled thereof on the altar seven times, and anointed the altar and all its vessels, and the laver and its base, to sanctify them.   IE UIZ MMNU OL-AMZBCh ShBO FOMIM UIMShCh ETh-AMZBCh UETh-KL-KLIU UETh-AKIR UETh-KNU LQDShM   יא ויז ממנו על-המזבח שבע פעמים וימשח את-המזבח ואת-כל-כליו ואת-הכיר ואת-כנו לקדשם
12 He poured of the anointing oil on Aaron's head, and anointed him, to sanctify him.   IB UITsQ MShMN AMShChA OL RESh EARN UIMShCh EThU LQDShU   יב ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו
13 Moses brought Aaron's sons, and clothed them with tunics, and girded them with girdles, and bound head-tires on them; as IAUA commanded Moses.   IG UIQRB MShA ETh-BNI EARN UILBShM KThNTh UIChGR EThM EBNT UIChBSh LAM MGBOUTh KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   יג ויקרב משה את-בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את-משה
14 The bullock of the sin-offering was brought; and Aaron and his sons laid their hands on the head of the bullock of the sin-offering.   ID UIGSh ETh FR AChTETh UISMK EARN UBNIU ETh-IDIAM OL-RESh FR AChTETh   יד ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש פר החטאת
15 When it was slain, Moses took the blood, and put it on the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured out the remaining blood at the base of the altar, and sanctified it, to make atonement for it.   TU UIShChT UIQCh MShA ETh-ADM UIThN OL-QRNUTh AMZBCh SBIB BETsBOU UIChTE ETh-AMZBCh UETh-ADM ITsQ EL-ISUD AMZBCh UIQDShAU LKFR OLIU   טו וישחט ויקח משה את-הדם ויתן על-קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את-המזבח ואת-הדם יצק אל-יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
16 He took all the fat that was on the inwards, and the lobe of the liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses made it smoke on the altar.   TZ UIQCh ETh-KL-AChLB EShR OL-AQRB UETh IThRTh AKBD UETh-ShThI AKLITh UETh-ChLBAN UIQTR MShA AMZBChA   טז ויקח את-כל-החלב אשר על-הקרב ואת יתרת הכבד ואת-שתי הכלית ואת-חלבהן ויקטר משה המזבחה
17 But the bullock, and its skin, and its flesh, and its dung, were burnt with fire without the camp; as IAUA commanded Moses.   IZ UETh-AFR UETh-ORU UETh-BShRU UETh-FRShU ShRF BESh MChUTs LMChNA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   יז ואת-הפר ואת-ערו ואת-בשרו ואת-פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את-משה
18 The ram of the burnt-offering was presented; and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram.   ICh UIQRB ETh EIL AOLA UISMKU EARN UBNIU ETh-IDIAM OL-RESh AEIL   יח ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש האיל
19 When it was killed, Moses dashed the blood against the altar round about.   IT UIShChT UIZRQ MShA ETh-ADM OL-AMZBCh SBIB   יט וישחט ויזרק משה את-הדם על-המזבח סביב
20 When the ram was cut into its pieces, Moses made the head, and the pieces, and the suet smoke.   K UETh-AEIL NThCh LNThChIU UIQTR MShA ETh-ARESh UETh-ANThChIM UETh-AFDR   כ ואת-האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את-הראש ואת-הנתחים ואת-הפדר
21 When the inwards and the legs were washed with water, Moses made the whole ram smoke on the altar; it was a burnt-offering for a sweet savor; it was an offering made by fire to IAUA; as IAUA commanded Moses.   KE UETh-AQRB UETh-AKROIM RChTs BMIM UIQTR MShA ETh-KL-AEIL AMZBChA OLA AUE LRICh-NIChCh EShA AUE LIAUA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כא ואת-הקרב ואת-הכרעים רחץ במים ויקטר משה את-כל-האיל המזבחה עלה הוא לריח-ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את-משה
22 The other ram was presented, the ram of consecration, and Aaron and his sons laid their hands on the head of the ram.   KB UIQRB ETh-AEIL AShNI EIL AMLEIM UISMKU EARN UBNIU ETh-IDIAM OL-RESh AEIL   כב ויקרב את-האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש האיל
23 When it was slain, Moses took of the blood thereof, and put it on the tip of Aaron's right ear, and on the thumb of his right hand, and on the great toe of his right foot.   KG UIShChT UIQCh MShA MDMU UIThN OL-ThNUK EZN-EARN AIMNITh UOL-BAN IDU AIMNITh UOL-BAN RGLU AIMNITh   כג וישחט ויקח משה מדמו ויתן על-תנוך אזן-אהרן הימנית ועל-בהן ידו הימנית ועל-בהן רגלו הימנית
24 Aaron's sons were brought, and Moses put of the blood on the tip of their right ear, and on the thumb of their right hand, and on the great toe of their right foot; and Moses dashed the blood against the altar round about.   KD UIQRB ETh-BNI EARN UIThN MShA MN-ADM OL-ThNUK EZNM AIMNITh UOL-BAN IDM AIMNITh UOL-BAN RGLM AIMNITh UIZRQ MShA ETh-ADM OL-AMZBCh SBIB   כד ויקרב את-בני אהרן ויתן משה מן-הדם על-תנוך אזנם הימנית ועל-בהן ידם הימנית ועל-בהן רגלם הימנית ויזרק משה את-הדם על-המזבח סביב
25 He took the fat, and the fat tail, and all the fat that was on the inwards, and the lobe of the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right thigh.   KA UIQCh ETh-AChLB UETh-AELIA UETh-KL-AChLB EShR OL-AQRB UETh IThRTh AKBD UETh-ShThI AKLITh UETh-ChLBAN UETh ShUQ AIMIN   כה ויקח את-החלב ואת-האליה ואת-כל-החלב אשר על-הקרב ואת יתרת הכבד ואת-שתי הכלית ואת-חלבהן ואת שוק הימין
26 Out of the basket of unleavened bread, that was before IAUA, he took one unleavened cake, and one cake of oiled bread, and one wafer, and placed them on the fat, and on the right thigh.   KU UMSL AMTsUTh EShR LFNI IAUA LQCh ChLTh MTsA EChTh UChLTh LChM ShMN EChTh URQIQ EChD UIShM OL-AChLBIM UOL ShUQ AIMIN   כו ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על-החלבים ועל שוק הימין
27 He put the whole on the hands of Aaron, and on the hands of his sons, and waved them for a wave-offering before IAUA.   KZ UIThN ETh-AKL OL KFI EARN UOL KFI BNIU UINF EThM ThNUFA LFNI IAUA   כז ויתן את-הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
28 Moses took them from off their hands, and made them smoke on the altar on the burnt-offering; they were a consecration-offering for a sweet savor; it was an offering made by fire to IAUA.   KCh UIQCh MShA EThM MOL KFIAM UIQTR AMZBChA OL-AOLA MLEIM AM LRICh NIChCh EShA AUE LIAUA   כח ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על-העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה
29 Moses took the breast, and waved it for a wave-offering before IAUA; it was Moses' portion of the ram of consecration; as IAUA commanded Moses.   KT UIQCh MShA ETh-AChZA UINIFAU ThNUFA LFNI IAUA MEIL AMLEIM LMShA AIA LMNA KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   כט ויקח משה את-החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את-משה
30 Moses took of the anointing oil, and of the blood which was on the altar, and sprinkled it on Aaron, and on his garments, and on his sons, and on his sons' garments with him, and sanctified Aaron, and his garments, and his sons, and his sons' garments with him.   L UIQCh MShA MShMN AMShChA UMN-ADM EShR OL-AMZBCh UIZ OL-EARN OL-BGDIU UOL-BNIU UOL-BGDI BNIU EThU UIQDSh ETh-EARN ETh-BGDIU UETh-BNIU UETh-BGDI BNIU EThU   ל ויקח משה משמן המשחה ומן-הדם אשר על-המזבח ויז על-אהרן על-בגדיו ועל-בניו ועל-בגדי בניו אתו ויקדש את-אהרן את-בגדיו ואת-בניו ואת-בגדי בניו אתו
31 Moses said to Aaron and to his sons: 'Boil the flesh at the door of the tent of Holy Days; and there eat it and the bread that is in the basket of consecration, as I commanded, saying: Aaron and his sons shall eat it.   LE UIEMR MShA EL-EARN UEL-BNIU BShLU ETh-ABShR FThCh EAL MUOD UShM ThEKLU EThU UETh-ALChM EShR BSL AMLEIM KEShR TsUIThI LEMR EARN UBNIU IEKLAU   לא ויאמר משה אל-אהרן ואל-בניו בשלו את-הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת-הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו
32 That which remains of the flesh and of the bread shall you burn with fire.   LB UANUThR BBShR UBLChM BESh ThShRFU   לב והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו
33 You shall not go out from the door of the tent of Holy Days seven days, until the days of your consecration be fulfilled; for He shall consecrate you seven days.   LG UMFThCh EAL MUOD LE ThTsEU ShBOTh IMIM OD IUM MLETh IMI MLEIKM KI ShBOTh IMIM IMLE ETh-IDKM   לג ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את-ידכם
34 As has been done this day, so IAUA has commanded to do, to make atonement for you.   LD KEShR OShA BIUM AZA TsUA IAUA LOShTh LKFR OLIKM   לד כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם
35 At the door of the tent of Holy Days shall you abide day and night seven days, and keep the charge of IAUA, that you die not; for so I am commanded.   LA UFThCh EAL MUOD ThShBU IUMM ULILA ShBOTh IMIM UShMRThM ETh-MShMRTh IAUA ULE ThMUThU KI-KN TsUIThI   לה ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את-משמרת יהוה ולא תמותו כי-כן צויתי
36 Aaron and his sons did all the things which IAUA commanded by the hand of Moses.   LU UIOSh EARN UBNIU ETh KL-ADBRIM EShR-TsUA IAUA BID-MShA   לו ויעש אהרן ובניו את כל-הדברים אשר-צוה יהוה ביד-משה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18