Leviticus 10 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

The Sin of Nadab and Abihu

1 Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took each of them his censer, and put fire therein, and laid incense thereon, and offered strange fire before IAUA, which He had not commanded them.   E UIQChU BNI-EARN NDB UEBIAUE EISh MChThThU UIThNU BAN ESh UIShIMU OLIA QTRTh UIQRIBU LFNI IAUA ESh ZRA EShR LE TsUA EThM   א ויקחו בני-אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם
2 There came forth fire from before IAUA, and devoured them, and they died before IAUA.   B UThTsE ESh MLFNI IAUA UThEKL EUThM UIMThU LFNI IAUA   ב ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה
3 Then Moses said to Aaron: 'This is it that IAUA spoke, saying: Through them that are nigh to Me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified.' Aaron held his peace.   G UIEMR MShA EL-EARN AUE EShR-DBR IAUA LEMR BQRBI EQDSh UOL-FNI KL-AOM EKBD UIDM EARN   ג ויאמר משה אל-אהרן הוא אשר-דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל-פני כל-העם אכבד וידם אהרן
4 Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said to them: 'Draw near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp.'   D UIQRE MShA EL-MIShEL UEL ELTsFN BNI OZIEL DD EARN UIEMR ELAM QRBU ShEU ETh-EChIKM METh FNI-AQDSh EL-MChUTs LMChNA   ד ויקרא משה אל-מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את-אחיכם מאת פני-הקדש אל-מחוץ למחנה
5 So they drew near, and carried them in their tunics out of the camp, as Moses had said.   A UIQRBU UIShEM BKThNThM EL-MChUTs LMChNA KEShR DBR MShA   ה ויקרבו וישאם בכתנתם אל-מחוץ למחנה כאשר דבר משה
6 Moses said to Aaron, and to Eleazar and to Ithamar, his sons: 'Let not the hair of your heads go loose, neither rend your clothes, that you die not, and that He be not wroth with all the congregation; but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which IAUA has kindled.   U UIEMR MShA EL-EARN ULELOZR ULEIThMR BNIU REShIKM EL-ThFROU UBGDIKM LE-ThFRMU ULE ThMThU UOL KL-AODA IQTsF UEChIKM KL-BITh IShREL IBKU ETh-AShRFA EShR ShRF IAUA   ו ויאמר משה אל-אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל-תפרעו ובגדיכם לא-תפרמו ולא תמתו ועל כל-העדה יקצף ואחיכם כל-בית ישראל יבכו את-השרפה אשר שרף יהוה
7 You shall not go out from the door of the tent of Holy Days, unless you die; for the anointing oil of IAUA is on you.' They did according to the word of Moses.   Z UMFThCh EAL MUOD LE ThTsEU FN-ThMThU KI-ShMN MShChTh IAUA OLIKM UIOShU KDBR MShA   ז ומפתח אהל מועד לא תצאו פן-תמתו כי-שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה
8 IAUA spoke to Aaron, saying:   Ch UIDBR IAUA EL-EARN LEMR   ח וידבר יהוה אל-אהרן לאמר
9 'Drink no wine nor strong drink, you, nor your sons with you, when you go into the tent of Holy Days, that you die not; it shall be a statute forever throughout your generations.   T IIN UShKR EL-ThShTh EThA UBNIK EThK BBEKM EL-EAL MUOD ULE ThMThU ChQTh OULM LDRThIKM   ט יין ושכר אל-תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל-אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם
10 That you may put difference between the holy and the common, and between the unclean and the clean;   I ULABDIL BIN AQDSh UBIN AChL UBIN ATME UBIN ATAUR   י ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור
11 and that you may teach the children of Israel all the statutes which IAUA has spoken to them by the hand of Moses.'   IE ULAURTh ETh-BNI IShREL ETh KL-AChQIM EShR DBR IAUA ELIAM BID-MShA   יא ולהורת את-בני ישראל את כל-החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד-משה
12 Moses spoke to Aaron, and to Eleazar and to Ithamar, his sons that were left: 'Take the meal-offering that remains of the offerings of IAUA made by fire, and eat it without leaven beside the altar; for it is most holy.   IB UIDBR MShA EL-EARN UEL ELOZR UEL-EIThMR BNIU ANUThRIM QChU ETh-AMNChA ANUThRTh MEShI IAUA UEKLUA MTsUTh ETsL AMZBCh KI QDSh QDShIM AUE   יב וידבר משה אל-אהרן ואל אלעזר ואל-איתמר בניו הנותרים קחו את-המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים הוא
13 You shall eat it in a holy place, because it is your due, and your sons' due, of the offerings of IAUA made by fire; for so I am commanded.   IG UEKLThM EThA BMQUM QDUSh KI ChQK UChQ-BNIK AUE MEShI IAUA KI-KN TsUIThI   יג ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק-בניך הוא מאשי יהוה כי-כן צויתי
14 The breast of waving and the thigh of heaving shall you eat in a clean place; you, and your sons, and your daughters with you; for they are given as your due, and your sons' due, out of the sacrifices of the peace-offerings of the children of Israel.   ID UETh ChZA AThNUFA UETh ShUQ AThRUMA ThEKLU BMQUM TAUR EThA UBNIK UBNThIK EThK KI-ChQK UChQ-BNIK NThNU MZBChI ShLMI BNI IShREL   יד ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי-חקך וחק-בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל
15 The thigh of heaving and the breast of waving shall they bring with the offerings of the fat made by fire, to wave it for a wave-offering before IAUA; and it shall be your, and your sons' with you, as a due for ever; as IAUA has commanded.'   TU ShUQ AThRUMA UChZA AThNUFA OL EShI AChLBIM IBIEU LANIF ThNUFA LFNI IAUA UAIA LK ULBNIK EThK LChQ-OULM KEShR TsUA IAUA   טו שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק-עולם כאשר צוה יהוה
16 Moses diligently inquired for the goat of the sin-offering, and, behold, it was burnt; and he was angry with Eleazar and with Ithamar, the sons of Aaron that were left, saying:   TZ UETh ShOIR AChTETh DRSh DRSh MShA UANA ShRF UIQTsF OL-ELOZR UOL-EIThMR BNI EARN ANUThRM LEMR   טז ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על-אלעזר ועל-איתמר בני אהרן הנותרם לאמר
17 'Wherefore have you not eaten the sin-offering in the place of the sanctuary, seeing it is most holy, and He has given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before IAUA?   IZ MDUO LE-EKLThM ETh-AChTETh BMQUM AQDSh KI QDSh QDShIM AUE UEThA NThN LKM LShETh ETh-OUN AODA LKFR OLIAM LFNI IAUA   יז מדוע לא-אכלתם את-החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את-עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה
18 Behold, the blood of it was not brought into the sanctuary within; you should certainly have eaten it in the sanctuary, as I commanded.'   ICh AN LE-AUBE ETh-DMA EL-AQDSh FNIMA EKUL ThEKLU EThA BQDSh KEShR TsUIThI   יח הן לא-הובא את-דמה אל-הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי
19 Aaron spoke to Moses: 'Behold, this day have they offered their sin-offering and their burnt-offering before IAUA, and there have befallen me such things as these; and if I had eaten the sin-offering to-day, would it have been well-pleasing in the sight of IAUA?   IT UIDBR EARN EL-MShA AN AIUM AQRIBU ETh-ChTEThM UETh-OLThM LFNI IAUA UThQRENA EThI KELA UEKLThI ChTETh AIUM AIITB BOINI IAUA   יט וידבר אהרן אל-משה הן היום הקריבו את-חטאתם ואת-עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה
20 When Moses heard that, it was well-pleasing in his sight.   K UIShMO MShA UIITB BOINIU   כ וישמע משה וייטב בעיניו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18