Leviticus 16 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Law of Atonement

1 IAUA spoke to Moses, after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before IAUA, and died;   E UIDBR IAUA EL-MShA EChRI MUTh ShNI BNI EARN BQRBThM LFNI-IAUA UIMThU   א וידבר יהוה אל-משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני-יהוה וימתו
2 and IAUA said to Moses: 'Speak to Aaron your brother, that he come not at all times into the holy place within the veil, before the ark-cover which is on the ark; that he die not; for I appear in the cloud on the ark-cover.   B UIEMR IAUA EL-MShA DBR EL-EARN EChIK UEL-IBE BKL-OTh EL-AQDSh MBITh LFRKTh EL-FNI AKFRTh EShR OL-AERN ULE IMUTh KI BONN EREA OL-AKFRTh   ב ויאמר יהוה אל-משה דבר אל-אהרן אחיך ואל-יבא בכל-עת אל-הקדש מבית לפרכת אל-פני הכפרת אשר על-הארן ולא ימות כי בענן אראה על-הכפרת
3 Herewith shall Aaron come into the holy place: with a young bullock for a sin-offering, and a ram for a burnt-offering.   G BZETh IBE EARN EL-AQDSh BFR BN-BQR LChTETh UEIL LOLA   ג בזאת יבא אהרן אל-הקדש בפר בן-בקר לחטאת ואיל לעלה
4 He shall put on the holy linen tunic, and he shall have the linen breeches on his flesh, and shall be girded with the linen girdle, and with the linen miter shall he be attired; they are the holy garments; and he shall bathe his flesh in water, and put them on.   D KThNTh-BD QDSh ILBSh UMKNSI-BD IAIU OL-BShRU UBEBNT BD IChGR UBMTsNFTh BD ITsNF BGDI-QDSh AM URChTs BMIM ETh-BShRU ULBShM   ד כתנת-בד קדש ילבש ומכנסי-בד יהיו על-בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי-קדש הם ורחץ במים את-בשרו ולבשם
5 He shall take of the congregation of the children of Israel two he-goats for a sin-offering, and one ram for a burnt-offering.   A UMETh ODTh BNI IShREL IQCh ShNI-ShOIRI OZIM LChTETh UEIL EChD LOLA   ה ומאת עדת בני ישראל יקח שני-שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה
6 Aaron shall present the bullock of the sin-offering, which is for himself, and make atonement for himself, and for his house.   U UAQRIB EARN ETh-FR AChTETh EShR-LU UKFR BODU UBOD BIThU   ו והקריב אהרן את-פר החטאת אשר-לו וכפר בעדו ובעד ביתו
7 He shall take the two goats, and set them before IAUA at the door of the tent of Holy Days.   Z ULQCh ETh-ShNI AShOIRM UAOMID EThM LFNI IAUA FThCh EAL MUOD   ז ולקח את-שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד
8 Aaron shall cast lots on the two goats: one lot for IAUA, and the other lot for Azazel.   Ch UNThN EARN OL-ShNI AShOIRM GRLUTh GURL EChD LIAUA UGURL EChD LOZEZL   ח ונתן אהרן על-שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל
9 Aaron shall present the goat on which the lot fell for IAUA, and offer him for a sin-offering.   T UAQRIB EARN ETh-AShOIR EShR OLA OLIU AGURL LIAUA UOShAU ChTETh   ט והקריב אהרן את-השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת
10 But the goat, on which the lot fell for Azazel, shall be set alive before IAUA, to make atonement over him, to send him away for Azazel into the wilderness.   I UAShOIR EShR OLA OLIU AGURL LOZEZL IOMD-ChI LFNI IAUA LKFR OLIU LShLCh EThU LOZEZL AMDBRA   י והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד-חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה
11 Aaron shall present the bullock of the sin-offering, which is for himself, and shall make atonement for himself, and for his house, and shall kill the bullock of the sin-offering which is for himself.   IE UAQRIB EARN ETh-FR AChTETh EShR-LU UKFR BODU UBOD BIThU UShChT ETh-FR AChTETh EShR-LU   יא והקריב אהרן את-פר החטאת אשר-לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את-פר החטאת אשר-לו
12 He shall take a censer full of coals of fire from off the altar before IAUA, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the veil.   IB ULQCh MLE-AMChThA GChLI-ESh MOL AMZBCh MLFNI IAUA UMLE ChFNIU QTRTh SMIM DQA UABIE MBITh LFRKTh   יב ולקח מלא-המחתה גחלי-אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת
13 He shall put the incense on the fire before IAUA, that the cloud of the incense may cover the ark-cover that is on the testimony, that he die not.   IG UNThN ETh-AQTRTh OL-AESh LFNI IAUA UKSA ONN AQTRTh ETh-AKFRTh EShR OL-AODUTh ULE IMUTh   יג ונתן את-הקטרת על-האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את-הכפרת אשר על-העדות ולא ימות
14 He shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger on the ark-cover on the east; and before the ark-cover shall he sprinkle of the blood with his finger seven times.   ID ULQCh MDM AFR UAZA BETsBOU OL-FNI AKFRTh QDMA ULFNI AKFRTh IZA ShBO-FOMIM MN-ADM BETsBOU   יד ולקח מדם הפר והזה באצבעו על-פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע-פעמים מן-הדם באצבעו
15 Then shall he kill the goat of the sin-offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with his blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it on the ark-cover, and before the ark-cover.   TU UShChT ETh-ShOIR AChTETh EShR LOM UABIE ETh-DMU EL-MBITh LFRKTh UOShA ETh-DMU KEShR OShA LDM AFR UAZA EThU OL-AKFRTh ULFNI AKFRTh   טו ושחט את-שעיר החטאת אשר לעם והביא את-דמו אל-מבית לפרכת ועשה את-דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על-הכפרת ולפני הכפרת
16 He shall make atonement for the holy place, because of the uncleannesses of the children of Israel, and because of their transgressions, even all their sins; and so shall he do for the tent of Holy Days, that dwells with them in the middle of their uncleannesses.   TZ UKFR OL-AQDSh MTMETh BNI IShREL UMFShOIAM LKL-ChTEThM UKN IOShA LEAL MUOD AShKN EThM BThUK TMEThM   טז וכפר על-הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל-חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם
17 There shall be no man in the tent of Holy Days when he goes in to make atonement in the holy place, until he come out, and have made atonement for himself, and for his household, and for all the assembly of Israel.   IZ UKL-EDM LE-IAIA BEAL MUOD BBEU LKFR BQDSh OD-TsEThU UKFR BODU UBOD BIThU UBOD KL-QAL IShREL   יז וכל-אדם לא-יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד-צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל-קהל ישראל
18 He shall go out to the altar that is before IAUA, and make atonement for it; and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it on the horns of the altar round about.   ICh UITsE EL-AMZBCh EShR LFNI-IAUA UKFR OLIU ULQCh MDM AFR UMDM AShOIR UNThN OL-QRNUTh AMZBCh SBIB   יח ויצא אל-המזבח אשר לפני-יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על-קרנות המזבח סביב
19 He shall sprinkle of the blood on it with his finger seven times, and cleanse it, and hallow it from the uncleannesses of the children of Israel.   IT UAZA OLIU MN-ADM BETsBOU ShBO FOMIM UTARU UQDShU MTMETh BNI IShREL   יט והזה עליו מן-הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל
20 When he has made an end of atoning for the holy place, and the tent of Holy Days, and the altar, he shall present the live goat.   K UKLA MKFR ETh-AQDSh UETh-EAL MUOD UETh-AMZBCh UAQRIB ETh-AShOIR AChI   כ וכלה מכפר את-הקדש ואת-אהל מועד ואת-המזבח והקריב את-השעיר החי
21 Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, even all their sins; and he shall put them on the head of the goat, and shall send him away by the hand of an appointed man into the wilderness.   KE USMK EARN ETh-ShThI IDU OL RESh AShOIR AChI UAThUDA OLIU ETh-KL-OUNTh BNI IShREL UETh-KL-FShOIAM LKL-ChTEThM UNThN EThM OL-RESh AShOIR UShLCh BID-EISh OThI AMDBRA   כא וסמך אהרן את-שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את-כל-עונת בני ישראל ואת-כל-פשעיהם לכל-חטאתם ונתן אתם על-ראש השעיר ושלח ביד-איש עתי המדברה
22 The goat shall bear on him all their iniquities to a land which is cut off; and he shall let go the goat in the wilderness.   KB UNShE AShOIR OLIU ETh-KL-OUNThM EL-ERTs GZRA UShLCh ETh-AShOIR BMDBR   כב ונשא השעיר עליו את-כל-עונתם אל-ארץ גזרה ושלח את-השעיר במדבר
23 Aaron shall come into the tent of Holy Days, and shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there.   KG UBE EARN EL-EAL MUOD UFShT ETh-BGDI ABD EShR LBSh BBEU EL-AQDSh UANIChM ShM   כג ובא אהרן אל-אהל מועד ופשט את-בגדי הבד אשר לבש בבאו אל-הקדש והניחם שם
24 He shall bathe his flesh in water in a holy place and put on his other vestments, and come forth, and offer his burnt-offering and the burnt-offering of the people, and make atonement for himself and for the people.   KD URChTs ETh-BShRU BMIM BMQUM QDUSh ULBSh ETh-BGDIU UITsE UOShA ETh-OLThU UETh-OLTh AOM UKFR BODU UBOD AOM   כד ורחץ את-בשרו במים במקום קדוש ולבש את-בגדיו ויצא ועשה את-עלתו ואת-עלת העם וכפר בעדו ובעד העם
25 The fat of the sin-offering shall he make smoke on the altar.   KA UETh ChLB AChTETh IQTIR AMZBChA   כה ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה
26 He that lets go the goat for Azazel shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he may come into the camp.   KU UAMShLCh ETh-AShOIR LOZEZL IKBS BGDIU URChTs ETh-BShRU BMIM UEChRI-KN IBUE EL-AMChNA   כו והמשלח את-השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את-בשרו במים ואחרי-כן יבוא אל-המחנה
27 The bullock of the sin-offering, and the goat of the sin-offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall be carried forth without the camp; and they shall burn in the fire their skins, and their flesh, and their dung.   KZ UETh FR AChTETh UETh ShOIR AChTETh EShR AUBE ETh-DMM LKFR BQDSh IUTsIE EL-MChUTs LMChNA UShRFU BESh ETh-ORThM UETh-BShRM UETh-FRShM   כז ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את-דמם לכפר בקדש יוציא אל-מחוץ למחנה ושרפו באש את-ערתם ואת-בשרם ואת-פרשם
28 He that burns them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he may come into the camp.   KCh UAShRF EThM IKBS BGDIU URChTs ETh-BShRU BMIM UEChRI-KN IBUE EL-AMChNA   כח והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את-בשרו במים ואחרי-כן יבוא אל-המחנה
29 It shall be a statute for ever to you: in the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict your souls, and shall do no manner of work, the home-born, or the stranger that sojourns among you.   KT UAIThA LKM LChQTh OULM BChDSh AShBIOI BOShUR LChDSh ThONU ETh-NFShThIKM UKL-MLEKA LE ThOShU AEZRCh UAGR AGR BThUKKM   כט והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את-נפשתיכם וכל-מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם
30 For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you; from all your sins shall you be clean before IAUA.   L KI-BIUM AZA IKFR OLIKM LTAR EThKM MKL ChTEThIKM LFNI IAUA ThTARU   ל כי-ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו
31 It is a Sabbath of solemn rest to you, and you shall afflict your souls; it is a statute for ever.   LE ShBTh ShBThUN AIE LKM UONIThM ETh-NFShThIKM ChQTh OULM   לא שבת שבתון היא לכם ועניתם את-נפשתיכם חקת עולם
32 The priest, who shall be anointed and who shall be consecrated to be priest in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen garments, even the holy garments.   LB UKFR AKAN EShR-IMShCh EThU UEShR IMLE ETh-IDU LKAN ThChTh EBIU ULBSh ETh-BGDI ABD BGDI AQDSh   לב וכפר הכהן אשר-ימשח אתו ואשר ימלא את-ידו לכהן תחת אביו ולבש את-בגדי הבד בגדי הקדש
33 He shall make atonement for the most holy place, and he shall make atonement for the tent of Holy Days and for the altar; and he shall make atonement for the priests and for all the people of the assembly.   LG UKFR ETh-MQDSh AQDSh UETh-EAL MUOD UETh-AMZBCh IKFR UOL AKANIM UOL-KL-OM AQAL IKFR   לג וכפר את-מקדש הקדש ואת-אהל מועד ואת-המזבח יכפר ועל הכהנים ועל-כל-עם הקהל יכפר
34 This shall be an everlasting statute to you, to make atonement for the children of Israel because of all their sins once in the year.' He did as IAUA commanded Moses.   LD UAIThA-ZETh LKM LChQTh OULM LKFR OL-BNI IShREL MKL-ChTEThM EChTh BShNA UIOSh KEShR TsUA IAUA ETh-MShA   לד והיתה-זאת לכם לחקת עולם לכפר על-בני ישראל מכל-חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את-משה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18