Leviticus 23 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Laws of Religious Gatherings

1 IAUA said to Moses,   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 'Speak to the children of Israel, and tell them about the Holy Days of IAUA, which you will proclaim to be holy gatherings. These are My Holy Days.   B DBR EL-BNI IShREL UEMRTh ELAM MUODI IAUA EShR-ThQREU EThM MQREI QDSh ELA AM MUODI   ב דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר-תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי
3 'You will work six days but the seventh day is a Sabbath of rest, a holy gathering, you will do no work on that day. It is the Sabbath of IAUA wherever you live.   G ShShTh IMIM ThOShA MLEKA UBIUM AShBIOI ShBTh ShBThUN MQRE-QDSh KL-MLEKA LE ThOShU ShBTh AUE LIAUA BKL MUShBThIKM   ג ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא-קדש כל-מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם
4 'These are the Holy Days of IAUA, holy gatherings, which you will proclaim at their appointed times.   D ELA MUODI IAUA MQREI QDSh EShR-ThQREU EThM BMUODM   ד אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר-תקראו אתם במועדם
5 'In the first month, on the fourteenth day of the month at dusk, is IAUA's passover.   A BChDSh AREShUN BERBOA OShR LChDSh BIN AORBIM FSCh LIAUA   ה בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה
6 'On the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread to IAUA; seven days you shall eat unleavened bread.   U UBChMShA OShR IUM LChDSh AZA ChG AMTsUTh LIAUA ShBOTh IMIM MTsUTh ThEKLU   ו ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו
7 In the first day you shall have a holy gathering; you shall do no manner of servile work.   Z BIUM AREShUN MQRE-QDSh IAIA LKM KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   ז ביום הראשון מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו
8 You shall bring an offering made by fire to IAUA seven days; in the seventh day is a holy gathering; you shall do no manner of servile work.   Ch UAQRBThM EShA LIAUA ShBOTh IMIM BIUM AShBIOI MQRE-QDSh KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   ח והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו
9 IAUA spoke to Moses and said.   T UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   ט וידבר יהוה אל-משה לאמר
10 Speak to the children of Israel and say to them. When you are come into the land which I give to you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring the sheaf of the first-fruits of your harvest to the priest.   I DBR EL-BNI IShREL UEMRTh ELAM KI-ThBEU EL-AERTs EShR ENI NThN LKM UQTsRThM ETh-QTsIRA UABEThM ETh-OMR REShITh QTsIRKM EL-AKAN   י דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם כי-תבאו אל-הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את-קצירה והבאתם את-עמר ראשית קצירכם אל-הכהן
11 He shall wave the sheaf before IAUA, to be accepted for you; on the morrow after the Sabbath the priest shall wave it.   IE UANIF ETh-AOMR LFNI IAUA LRTsNKM MMChRTh AShBTh INIFNU AKAN   יא והניף את-העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן
12 In the day when you wave the sheaf, you shall offer a he-lamb without blemish of the first year for a burnt-offering to IAUA.   IB UOShIThM BIUM ANIFKM ETh-AOMR KBSh ThMIM BN-ShNThU LOLA LIAUA   יב ועשיתם ביום הניפכם את-העמר כבש תמים בן-שנתו לעלה ליהוה
13 The meal-offering thereof shall be two tenth parts of an ephah of fine flour mingled with oil, an offering made by fire to IAUA for a sweet savor; and the drink-offering thereof shall be of wine, the fourth part of a hin.   IG UMNChThU ShNI OShRNIM SLTh BLULA BShMN EShA LIAUA RICh NIChCh UNSKA IIN RBIOTh AAIN   יג ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין
14 You shall eat neither bread, nor parched corn, nor fresh ears, until this selfsame day, until you have brought the offering of your God; it is a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.   ID ULChM UQLI UKRML LE ThEKLU OD-OTsM AIUM AZA OD ABIEKM ETh-QRBN ELAIKM ChQTh OULM LDRThIKM BKL MShBThIKM   יד ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד-עצם היום הזה עד הביאכם את-קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם
15 You shall count to you from the morrow after the day of rest, from the day that you brought the sheaf of the waving; seven weeks shall there be complete;   TU USFRThM LKM MMChRTh AShBTh MIUM ABIEKM ETh-OMR AThNUFA ShBO ShBThUTh ThMIMTh ThAIINA   טו וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את-עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה
16 even to the morrow after the seventh week shall you number fifty days; and you shall present a new meal-offering to IAUA.   TZ OD MMChRTh AShBTh AShBIOTh ThSFRU ChMShIM IUM UAQRBThM MNChA ChDShA LIAUA   טז עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה
17 You shall bring out of your dwellings two wave-loaves of two tenth parts of an ephah; they shall be of fine flour, they shall be baked with leaven, for first-fruits to IAUA.   IZ MMUShBThIKM ThBIEU LChM ThNUFA ShThIM ShNI OShRNIM SLTh ThAIINA ChMTs ThEFINA BKURIM LIAUA   יז ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה
18 You shall present with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams; they shall be a burnt-offering to IAUA, with their meal-offering, and their drink-offerings, even an offering made by fire, of a sweet savor to IAUA.   ICh UAQRBThM OL-ALChM ShBOTh KBShIM ThMIMM BNI ShNA UFR BN-BQR EChD UEILM ShNIM IAIU OLA LIAUA UMNChThM UNSKIAM EShA RICh-NIChCh LIAUA   יח והקרבתם על-הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן-בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח-ניחח ליהוה
19 You shall offer one he-goat for a sin-offering, and two he-lambs of the first year for a sacrifice of peace-offerings.   IT UOShIThM ShOIR-OZIM EChD LChTETh UShNI KBShIM BNI ShNA LZBCh ShLMIM   יט ועשיתם שעיר-עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים
20 The priest shall wave them with the bread of the first-fruits for a wave-offering before IAUA, with the two lambs; they shall be holy to IAUA for the priest.   K UANIF AKAN EThM OL LChM ABKRIM ThNUFA LFNI IAUA OL-ShNI KBShIM QDSh IAIU LIAUA LKAN   כ והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על-שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן
21 You shall make proclamation on the selfsame day; there shall be a holy gathering to you; you shall do no manner of servile work; it is a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.   KE UQREThM BOTsM AIUM AZA MQRE-QDSh IAIA LKM KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU ChQTh OULM BKL-MUShBThIKM LDRThIKM   כא וקראתם בעצם היום הזה מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל-מושבתיכם לדרתיכם
22 When you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corner of your field, neither shall you gather the gleaning of your harvest; you shall leave them for the poor, and for the stranger: I am IAUA your God.   KB UBQTsRKM ETh-QTsIR ERTsKM LE-ThKLA FETh ShDK BQTsRK ULQT QTsIRK LE ThLQT LONI ULGR ThOZB EThM ENI IAUA ELAIKM   כב ובקצרכם את-קציר ארצכם לא-תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
23 IAUA spoke to Moses and said.   KG UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   כג וידבר יהוה אל-משה לאמר
24 Speak to the children of Israel and say. In the seventh month, on the first day of the month, shall be a solemn rest to you, a memorial proclaimed with the blast of horns, a holy gathering.   KD DBR EL-BNI IShREL LEMR BChDSh AShBIOI BEChD LChDSh IAIA LKM ShBThUN ZKRUN ThRUOA MQRE-QDSh   כד דבר אל-בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא-קדש
25 You shall do no manner of servile work. You shall bring an offering made by fire to IAUA.   KA KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU UAQRBThM EShA LIAUA   כה כל-מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה
26 IAUA spoke to Moses and said.   KU UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   כו וידבר יהוה אל-משה לאמר
27 On the tenth day of the seventh month is the Day of Atonement. You shall have a holy gathering. You shall afflict your souls. You shall bring an offering made by fire to IAUA.   KZ EK BOShUR LChDSh AShBIOI AZA IUM AKFRIM AUE MQRE-QDSh IAIA LKM UONIThM ETh-NFShThIKM UAQRBThM EShA LIAUA   כז אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא-קדש יהיה לכם ועניתם את-נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה
28 You shall do no manner of work in that day. It is a Day of Atonement, to make atonement for you before IAUA your God.   KCh UKL-MLEKA LE ThOShU BOTsM AIUM AZA KI IUM KFRIM AUE LKFR OLIKM LFNI IAUA ELAIKM   כח וכל-מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם
29 Whoever will not be afflicted in that same day, he shall be cut off from his people.   KT KI KL-ANFSh EShR LE-ThONA BOTsM AIUM AZA UNKRThA MOMIA   כט כי כל-הנפש אשר לא-תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה
30 Whoever does any manner of work in that same day, that soul will I destroy from among his people.   L UKL-ANFSh EShR ThOShA KL-MLEKA BOTsM AIUM AZA UAEBDThI ETh-ANFSh AAUE MQRB OMA   ל וכל-הנפש אשר תעשה כל-מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את-הנפש ההוא מקרב עמה
31 You shall do no manner of work. It is a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.   LE KL-MLEKA LE ThOShU ChQTh OULM LDRThIKM BKL MShBThIKM   לא כל-מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם
32 It shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict your souls. Beginning the ninth day of the month at even, from even to even, shall you keep your Sabbath.   LB ShBTh ShBThUN AUE LKM UONIThM ETh-NFShThIKM BThShOA LChDSh BORB MORB OD-ORB ThShBThU ShBThKM   לב שבת שבתון הוא לכם ועניתם את-נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד-ערב תשבתו שבתכם
33 IAUA spoke to Moses and said.   LG UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   לג וידבר יהוה אל-משה לאמר
34 Speak to the children of Israel and say. On the fifteenth day of this seventh month is the feast of tabernacles for seven days to IAUA.   LD DBR EL-BNI IShREL LEMR BChMShA OShR IUM LChDSh AShBIOI AZA ChG ASKUTh ShBOTh IMIM LIAUA   לד דבר אל-בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה
35 On the first day shall be a holy gathering; you shall do no manner of servile work.   LA BIUM AREShUN MQRE-QDSh KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   לה ביום הראשון מקרא-קדש כל-מלאכת עבדה לא תעשו
36 Seven days you shall bring an offering made by fire to IAUA; on the eighth day shall be a holy gathering to you; and you shall bring an offering made by fire to IAUA; it is a day of solemn assembly; you shall do no manner of servile work.   LU ShBOTh IMIM ThQRIBU EShA LIAUA BIUM AShMINI MQRE-QDSh IAIA LKM UAQRBThM EShA LIAUA OTsRTh AUE KL-MLEKTh OBDA LE ThOShU   לו שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא-קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל-מלאכת עבדה לא תעשו
37 These are the appointed times of IAUA, which you shall proclaim to be holy gatherings, to bring an offering made by fire to IAUA, a burnt-offering, and a meal-offering, a sacrifice, and drink-offerings, each on its own day;   LZ ELA MUODI IAUA EShR-ThQREU EThM MQREI QDSh LAQRIB EShA LIAUA OLA UMNChA ZBCh UNSKIM DBR-IUM BIUMU   לז אלה מועדי יהוה אשר-תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר-יום ביומו
38 beside the sabbaths of IAUA, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill-offerings, which you give to IAUA.   LCh MLBD ShBThTh IAUA UMLBD MThNUThIKM UMLBD KL-NDRIKM UMLBD KL-NDBThIKM EShR ThThNU LIAUA   לח מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל-נדריכם ומלבד כל-נדבתיכם אשר תתנו ליהוה
39 Howbeit on the fifteenth day of the seventh month, when you have gathered in the fruits of the land, you shall keep the feast of IAUA seven days; on the first day shall be a solemn rest, and on the eighth day shall be a solemn rest.   LT EK BChMShA OShR IUM LChDSh AShBIOI BESFKM ETh-ThBUETh AERTs ThChGU ETh-ChG-IAUA ShBOTh IMIM BIUM AREShUN ShBThUN UBIUM AShMINI ShBThUN   לט אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את-תבואת הארץ תחגו את-חג-יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון
40 You shall take you on the first day the fruit of goodly trees, branches of palm-trees, and boughs of thick trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before IAUA your God seven days.   M ULQChThM LKM BIUM AREShUN FRI OTs ADR KFTh ThMRIM UONF OTs-OBTh UORBI-NChL UShMChThM LFNI IAUA ELAIKM ShBOTh IMIM   מ ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ-עבת וערבי-נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים
41 You shall keep it a feast to IAUA seven days in the year; it is a statute for ever in your generations; you shall keep it in the seventh month.   ME UChGThM EThU ChG LIAUA ShBOTh IMIM BShNA ChQTh OULM LDRThIKM BChDSh AShBIOI ThChGU EThU   מא וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו
42 You shall dwell in booths seven days; all that are home-born in Israel shall dwell in booths;   MB BSKTh ThShBU ShBOTh IMIM KL-AEZRCh BIShREL IShBU BSKTh   מב בסכת תשבו שבעת ימים כל-האזרח בישראל ישבו בסכת
43 that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am IAUA your God.   MG LMON IDOU DRThIKM KI BSKUTh AUShBThI ETh-BNI IShREL BAUTsIEI EUThM MERTs MTsRIM ENI IAUA ELAIKM   מג למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את-בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
44 Moses declared to the children of Israel the appointed times of IAUA.   MD UIDBR MShA ETh-MODI IAUA EL-BNI IShREL   מד וידבר משה את-מעדי יהוה אל-בני ישראל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18