Leviticus 19 - UIQRE - ויקרא


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Idolatry Forbidden

1 IAUA spoke to Moses, saying:   E UIDBR IAUA EL-MShA LEMR   א וידבר יהוה אל-משה לאמר
2 Speak to all the congregation of the children of Israel, and say to them: You shall be holy; for I IAUA your God am holy.   B DBR EL-KL-ODTh BNI-IShREL UEMRTh ELAM QDShIM ThAIU KI QDUSh ENI IAUA ELAIKM   ב דבר אל-כל-עדת בני-ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם
3 You shall fear every man his mother, and his father, and you shall keep My sabbaths: I am IAUA your God.   G EISh EMU UEBIU ThIREU UETh-ShBThThI ThShMRU ENI IAUA ELAIKM   ג איש אמו ואביו תיראו ואת-שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם
4 Turn you not to the idols, nor make to yourselves molten gods: I am IAUA your God.   D EL-ThFNU EL-AELILM UELAI MSKA LE ThOShU LKM ENI IAUA ELAIKM   ד אל-תפנו אל-האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם
5 When you offer a sacrifice of peace-offerings to IAUA, you shall offer it that you may be accepted.   A UKI ThZBChU ZBCh ShLMIM LIAUA LRTsNKM ThZBChAU   ה וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו
6 It shall be eaten the same day you offer it, and on the morrow; and if aught remain until the third day, it shall be burnt with fire.   U BIUM ZBChKM IEKL UMMChRTh UANUThR OD-IUM AShLIShI BESh IShRF   ו ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד-יום השלישי באש ישרף
7 If it be eaten at all on the third day, it is a vile thing; it shall not be accepted.   Z UEM AEKL IEKL BIUM AShLIShI FGUL AUE LE IRTsA   ז ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה
8 But every one that eats it shall bear his iniquity, because he has profaned the holy thing of IAUA; and that soul shall be cut off from his people.   Ch UEKLIU OUNU IShE KI-ETh-QDSh IAUA ChLL UNKRThA ANFSh AAUE MOMIA   ח ואכליו עונו ישא כי-את-קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
9 When you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corner of your field, neither shall you gather the gleaning of your harvest.   T UBQTsRKM ETh-QTsIR ERTsKM LE ThKLA FETh ShDK LQTsR ULQT QTsIRK LE ThLQT   ט ובקצרכם את-קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט
10 You shall not glean your vineyard, neither shall you gather the fallen fruit of your vineyard; you shall leave them for the poor and for the stranger: I am IAUA your God.   I UKRMK LE ThOULL UFRT KRMK LE ThLQT LONI ULGR ThOZB EThM ENI IAUA ELAIKM   י וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
11 You shall not steal; neither shall you deal falsely, nor lie one to another.   IE LE ThGNBU ULE-ThKChShU ULE-ThShQRU EISh BOMIThU   יא לא תגנבו ולא-תכחשו ולא-תשקרו איש בעמיתו
12 You shall not swear by My name falsely, so that you profane the name of your God: I am IAUA.   IB ULE-ThShBOU BShMI LShQR UChLLTh ETh-ShM ELAIK ENI IAUA   יב ולא-תשבעו בשמי לשקר וחללת את-שם אלהיך אני יהוה
13 You shall not oppress your neighbor, nor rob him; the wages of a hired servant shall not abide with you all night until the morning.   IG LE-ThOShQ ETh-ROK ULE ThGZL LE-ThLIN FOLTh ShKIR EThK OD-BQR   יג לא-תעשק את-רעך ולא תגזל לא-תלין פעלת שכיר אתך עד-בקר
14 You shall not curse the deaf, nor put a stumbling-block before the blind, but you shall fear your God: I am IAUA.   ID LE-ThQLL ChRSh ULFNI OUR LE ThThN MKShL UIRETh MELAIK ENI IAUA   יד לא-תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה
15 You shall do no unrighteousness in judgment; you shall not respect the person of the poor, nor favor the person of the mighty; but in righteousness shall you judge your neighbor.   TU LE-ThOShU OUL BMShFT LE-ThShE FNI-DL ULE ThADR FNI GDUL BTsDQ ThShFT OMIThK   טו לא-תעשו עול במשפט לא-תשא פני-דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך
16 You shall not go up and down as a talebearer among your people; neither shall you stand idly by the blood of your neighbor: I am IAUA.   TZ LE-ThLK RKIL BOMIK LE ThOMD OL-DM ROK ENI IAUA   טז לא-תלך רכיל בעמיך לא תעמד על-דם רעך אני יהוה
17 You shall not hate your brother in your heart; you shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him.   IZ LE-ThShNE ETh-EChIK BLBBK AUKCh ThUKICh ETh-OMIThK ULE-ThShE OLIU ChTE   יז לא-תשנא את-אחיך בלבבך הוכח תוכיח את-עמיתך ולא-תשא עליו חטא
18 You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself: I am IAUA.   ICh LE-ThQM ULE-ThTR ETh-BNI OMK UEABTh LROK KMUK ENI IAUA   יח לא-תקם ולא-תטר את-בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה
19 You shall keep My statutes. You shall not let your cattle gender with a diverse kind; you shall not sow your field with two kinds of seed; neither shall there come on you a garment of two kinds of stuff mingled together.   IT ETh-ChQThI ThShMRU BAMThK LE-ThRBIO KLEIM ShDK LE-ThZRO KLEIM UBGD KLEIM ShOTNZ LE IOLA OLIK   יט את-חקתי תשמרו בהמתך לא-תרביע כלאים שדך לא-תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך
20 Whosoever lays carnally with a woman, that is a bondmaid, designated for a man, and not at all redeemed, nor was freedom given her; there shall be inquisition; they shall not be put to death, because she was not free.   K UEISh KI-IShKB ETh-EShA ShKBTh-ZRO UAUE ShFChA NChRFTh LEISh UAFDA LE NFDThA EU ChFShA LE NThN-LA BQRTh ThAIA LE IUMThU KI-LE ChFShA   כ ואיש כי-ישכב את-אשה שכבת-זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן-לה בקרת תהיה לא יומתו כי-לא חפשה
21 He shall bring his forfeit to IAUA, to the door of the tent of Holy Days, even a ram for a guilt-offering.   KE UABIE ETh-EShMU LIAUA EL-FThCh EAL MUOD EIL EShM   כא והביא את-אשמו ליהוה אל-פתח אהל מועד איל אשם
22 The priest shall make atonement for him with the ram of the guilt-offering before IAUA for his sin which he has sinned; and he shall be forgiven for his sin which he has sinned.   KB UKFR OLIU AKAN BEIL AEShM LFNI IAUA OL-ChTEThU EShR ChTE UNSLCh LU MChTEThU EShR ChTE   כב וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על-חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא
23 When you shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then you shall count the fruit thereof as forbidden; three years shall it be as forbidden to you; it shall not be eaten.   KG UKI-ThBEU EL-AERTs UNTOThM KL-OTs MEKL UORLThM ORLThU ETh-FRIU ShLSh ShNIM IAIA LKM ORLIM LE IEKL   כג וכי-תבאו אל-הארץ ונטעתם כל-עץ מאכל וערלתם ערלתו את-פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל
24 In the fourth year all the fruit thereof shall be holy, for giving praise to IAUA.   KD UBShNA ARBIOTh IAIA KL-FRIU QDSh ALULIM LIAUA   כד ובשנה הרביעת יהיה כל-פריו קדש הלולים ליהוה
25 But in the fifth year may you eat of the fruit thereof, that it may yield to you more richly the increase thereof: I am IAUA your God.   KA UBShNA AChMIShTh ThEKLU ETh-FRIU LAUSIF LKM ThBUEThU ENI IAUA ELAIKM   כה ובשנה החמישת תאכלו את-פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם
26 You shall not eat with the blood; neither shall you practise divination nor soothsaying.   KU LE ThEKLU OL-ADM LE ThNChShU ULE ThOUNNU   כו לא תאכלו על-הדם לא תנחשו ולא תעוננו
27 You shall not round the corners of your heads, neither shall you mar the corners of your beard.   KZ LE ThQFU FETh REShKM ULE ThShChITh ETh FETh ZQNK   כז לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך
28 You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor imprint any marks on you: I am IAUA.   KCh UShRT LNFSh LE ThThNU BBShRKM UKThBTh QOQO LE ThThNU BKM ENI IAUA   כח ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה
29 Profane not your daughter, to make her a harlot, unless the land fall into harlotry, and the land become full of lewdness.   KT EL-ThChLL ETh-BThK LAZNUThA ULE-ThZNA AERTs UMLEA AERTs ZMA   כט אל-תחלל את-בתך להזנותה ולא-תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה
30 You shall keep My sabbaths, and reverence My sanctuary: I am IAUA.   L ETh-ShBThThI ThShMRU UMQDShI ThIREU ENI IAUA   ל את-שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
31 Turn you not to the ghosts, nor to familiar spirits; seek them not out, to be defiled by them: I am IAUA your God.   LE EL-ThFNU EL-AEBTh UEL-AIDONIM EL-ThBQShU LTMEA BAM ENI IAUA ELAIKM   לא אל-תפנו אל-האבת ואל-הידענים אל-תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם
32 You shall rise up before the hoary head, and honor the face of the old man, and you shall fear your God: I am IAUA.   LB MFNI ShIBA ThQUM UADRTh FNI ZQN UIRETh MELAIK ENI IAUA   לב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה
33 If a stranger sojourn with you in your land, you shall not do him wrong.   LG UKI-IGUR EThK GR BERTsKM LE ThUNU EThU   לג וכי-יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו
34 The stranger that sojourns with you shall be to you as the home-born among you, and you shall love him as yourself; for you were strangers in the land of Egypt: I am IAUA your God.   LD KEZRCh MKM IAIA LKM AGR AGR EThKM UEABTh LU KMUK KI-GRIM AIIThM BERTs MTsRIM ENI IAUA ELAIKM   לד כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי-גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
35 You shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure.   LA LE-ThOShU OUL BMShFT BMDA BMShQL UBMShURA   לה לא-תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה
36 Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall you have: I am IAUA your God, who brought you out of the land of Egypt.   LU MEZNI TsDQ EBNI-TsDQ EIFTh TsDQ UAIN TsDQ IAIA LKM ENI IAUA ELAIKM EShR-AUTsEThI EThKM MERTs MTsRIM   לו מאזני צדק אבני-צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר-הוצאתי אתכם מארץ מצרים
37 You shall observe all My statutes, and all Mine ordinances, and do them: I am IAUA.   LZ UShMRThM ETh-KL-ChQThI UETh-KL-MShFTI UOShIThM EThM ENI IAUA   לז ושמרתם את-כל-חקתי ואת-כל-משפטי ועשיתם אתם אני יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18