1Samuel 5 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Capture of the Ark Provokes God

1 Now the Philistines had taken the ark of God, and they brought it from Eben-ezer to Ashdod.   E UFLShThIM LQChU ETh ERUN AELAIM UIBEAU MEBN AOZR EShDUDA   א ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשדודה
2 The Philistines took the ark of God, and brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon.   B UIQChU FLShThIM ETh-ERUN AELAIM UIBEU EThU BITh DGUN UITsIGU EThU ETsL DGUN   ב ויקחו פלשתים את-ארון האלהים ויבאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון
3 When they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen on his face to the ground before the ark of IAUA. They took Dagon, and set him in his place again.   G UIShKMU EShDUDIM MMChRTh UANA DGUN NFL LFNIU ERTsA LFNI ERUN IAUA UIQChU ETh-DGUN UIShBU EThU LMQUMU   ג וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את-דגון וישבו אתו למקומו
4 When they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen on his face to the ground before the ark of IAUA; and the head of Dagon and both the palms of his hands lay cut off on the threshold; only the trunk of Dagon was left to him.   D UIShKMU BBQR MMChRTh UANA DGUN NFL LFNIU ERTsA LFNI ERUN IAUA URESh DGUN UShThI KFUTh IDIU KRThUTh EL-AMFThN RQ DGUN NShER OLIU   ד וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל-המפתן רק דגון נשאר עליו
5 Therefore neither the priests of Dagon, nor any that come into Dagon's house, tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day.   A OL-KN LE-IDRKU KANI DGUN UKL-ABEIM BITh-DGUN OL-MFThN DGUN BEShDUD OD AIUM AZA   ה על-כן לא-ידרכו כהני דגון וכל-הבאים בית-דגון על-מפתן דגון באשדוד עד היום הזה
6 But the hand of IAUA was heavy on them of Ashdod, and He destroyed them, and smote them with emerods, even Ashdod and the borders thereof.   U UThKBD ID-IAUA EL-AEShDUDIM UIShMM UIK EThM BOFLIM (BTChRIM) ETh-EShDUD UETh-GBULIA   ו ותכבד יד-יהוה אל-האשדודים וישמם ויך אתם בעפלים (בטחרים) את-אשדוד ואת-גבוליה
7 When the men of Ashdod saw that it was so, they said: 'The ark of the God of Israel shall not abide with us; for His hand is sore on us, and on Dagon our god.'   Z UIREU ENShI-EShDUD KI-KN UEMRU LE-IShB ERUN ELAI IShREL OMNU KI-QShThA IDU OLINU UOL DGUN ELAINU   ז ויראו אנשי-אשדוד כי-כן ואמרו לא-ישב ארון אלהי ישראל עמנו כי-קשתה ידו עלינו ועל דגון אלהינו
8 They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines to them, and said: 'What shall we do with the ark of the God of Israel?' They answered: 'Let the ark of the God of Israel be carried about to Gath.' They carried the ark of the God of Israel about thither.   Ch UIShLChU UIESFU ETh-KL-SRNI FLShThIM ELIAM UIEMRU MA-NOShA LERUN ELAI IShREL UIEMRU GTh ISB ERUN ELAI IShREL UISBU ETh-ERUN ELAI IShREL   ח וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים אליהם ויאמרו מה-נעשה לארון אלהי ישראל ויאמרו גת יסב ארון אלהי ישראל ויסבו את-ארון אלהי ישראל
9 It was so, that, after they had carried it about, the hand of IAUA was against the city with a very great discomfiture; and He smote the men of the city, both small and great, and emerods broke out on them.   T UIAI EChRI ASBU EThU UThAI ID-IAUA BOIR MAUMA GDULA MED UIK ETh-ENShI AOIR MQTN UOD-GDUL UIShThRU LAM OFLIM (TChRIM)   ט ויהי אחרי הסבו אתו ותהי יד-יהוה בעיר מהומה גדולה מאד ויך את-אנשי העיר מקטן ועד-גדול וישתרו להם עפלים (טחרים)
10 So they sent the ark of God to Ekron. It came to pass, as the ark of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying: 'They have brought about the ark of the God of Israel to us, to slay us and our people.'   I UIShLChU ETh-ERUN AELAIM OQRUN UIAI KBUE ERUN AELAIM OQRUN UIZOQU AOQRNIM LEMR ASBU ELI ETh-ERUN ELAI IShREL LAMIThNI UETh-OMI   י וישלחו את-ארון האלהים עקרון ויהי כבוא ארון האלהים עקרון ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את-ארון אלהי ישראל להמיתני ואת-עמי
11 They sent therefore and gathered together all the lords of the Philistines, and they said: 'Send away the ark of the God of Israel, and let it go back to its own place, that it slay us not, and our people'; for there was a deadly discomfiture throughout all the city; the hand of God was very heavy there.   IE UIShLChU UIESFU ETh-KL-SRNI FLShThIM UIEMRU ShLChU ETh-ERUN ELAI IShREL UIShB LMQUMU ULE-IMITh EThI UETh-OMI KI-AIThA MAUMTh-MUTh BKL-AOIR KBDA MED ID AELAIM ShM   יא וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים ויאמרו שלחו את-ארון אלהי ישראל וישב למקומו ולא-ימית אתי ואת-עמי כי-היתה מהומת-מות בכל-העיר כבדה מאד יד האלהים שם
12 The men that died not were smitten with the emerods; and the cry of the city went up to heaven.   IB UAENShIM EShR LE-MThU AKU BOFLIM (BTChRIM) UThOL ShUOTh AOIR AShMIM   יב והאנשים אשר לא-מתו הכו בעפלים (בטחרים) ותעל שועת העיר השמים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18