1Samuel 14 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jonathan's Victory

1 Now it fell on a day, that Jonathan the son of Saul said to the young man that bore his armour: 'Come and let us go over to the Philistines' garrison, that is on yonder side. But he told not his father.   E UIAI AIUM UIEMR IUNThN BN-ShEUL EL-ANOR NShE KLIU LKA UNOBRA EL-MTsB FLShThIM EShR MOBR ALZ ULEBIU LE AGID   א ויהי היום ויאמר יונתן בן-שאול אל-הנער נשא כליו לכה ונעברה אל-מצב פלשתים אשר מעבר הלז ולאביו לא הגיד
2 Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under the pomegranate-tree which is in Migron; and the people that were with him were about six hundred men,   B UShEUL IUShB BQTsA AGBOA ThChTh ARMUN EShR BMGRUN UAOM EShR OMU KShSh MEUTh EISh   ב ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרמון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש
3 and Ahijah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the priest of IAUA in Shiloh, wearing an ephod. The people knew not that Jonathan was gone.   G UEChIA BN-EChTUB EChI EIKBUD BN-FINChS BN-OLI KAN IAUA BShLU NShE EFUD UAOM LE IDO KI ALK IUNThN   ג ואחיה בן-אחטוב אחי איכבוד בן-פינחס בן-עלי כהן יהוה בשלו נשא אפוד והעם לא ידע כי הלך יונתן
4 Between the passes, by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison, there was a rocky crag on the one side, and a rocky crag on the other side; and the name of the one was Bozez, and the name of the other Seneh.   D UBIN AMOBRUTh EShR BQSh IUNThN LOBR OL-MTsB FLShThIM ShN-ASLO MAOBR MZA UShN-ASLO MAOBR MZA UShM AEChD BUTsTs UShM AEChD SNA   ד ובין המעברות אשר בקש יונתן לעבר על-מצב פלשתים שן-הסלע מהעבר מזה ושן-הסלע מהעבר מזה ושם האחד בוצץ ושם האחד סנה
5 The one crag rose up on the north in front of Michmas, and the other on the south in front of Geba.   A AShN AEChD MTsUQ MTsFUN MUL MKMSh UAEChD MNGB MUL GBO   ה השן האחד מצוק מצפון מול מכמש והאחד מנגב מול גבע
6 Jonathan said to the young man that bore his armour: 'Come and let us go over to the garrison of these uncircumcised; it may be that IAUA will work for us; for there is no restraint to IAUA to save by many or by few.'   U UIEMR IAUNThN EL-ANOR NShE KLIU LKA UNOBRA EL-MTsB AORLIM AELA EULI IOShA IAUA LNU KI EIN LIAUA MOTsUR LAUShIO BRB EU BMOT   ו ויאמר יהונתן אל-הנער נשא כליו לכה ונעברה אל-מצב הערלים האלה אולי יעשה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושיע ברב או במעט
7 His armour-bearer said to him: 'Do all that is in your heart; turn you, behold I am with you according to your heart.'   Z UIEMR LU NShE KLIU OShA KL-EShR BLBBK NTA LK ANNI OMK KLBBK   ז ויאמר לו נשא כליו עשה כל-אשר בלבבך נטה לך הנני עמך כלבבך
8 Then said Jonathan: 'Behold, we will pass over to the men, and we will disclose ourselves to them.   Ch UIEMR IAUNThN ANA ENChNU OBRIM EL-AENShIM UNGLINU ELIAM   ח ויאמר יהונתן הנה אנחנו עברים אל-האנשים ונגלינו אליהם
9 If they say thus to us: Tarry until we come to you; then we will stand still in our place, and will not go up to them.   T EM-KA IEMRU ELINU DMU OD-AGIONU ELIKM UOMDNU ThChThINU ULE NOLA ELIAM   ט אם-כה יאמרו אלינו דמו עד-הגיענו אליכם ועמדנו תחתינו ולא נעלה אליהם
10 But if they say thus: Come up to us; then we will go up; for IAUA has delivered them into our hand; and this shall be the sign to us.'   I UEM-KA IEMRU OLU OLINU UOLINU KI-NThNM IAUA BIDNU UZA-LNU AEUTh   י ואם-כה יאמרו עלו עלינו ועלינו כי-נתנם יהוה בידנו וזה-לנו האות
11 Both of them disclosed themselves to the garrison of the Philistines; and the Philistines said: 'Behold Hebrews coming forth out of the holes where they hid themselves.'   IE UIGLU ShNIAM EL-MTsB FLShThIM UIEMRU FLShThIM ANA OBRIM ITsEIM MN-AChRIM EShR AThChBEU-ShM   יא ויגלו שניהם אל-מצב פלשתים ויאמרו פלשתים הנה עברים יצאים מן-החרים אשר התחבאו-שם
12 The men of the garrison spoke to Jonathan and his armour-bearer, and said: 'Come up to us, and we will show you a thing.' Jonathan said to his armour-bearer: 'Come up after me; for IAUA has delivered them into the hand of Israel.'   IB UIONU ENShI AMTsBA ETh-IUNThN UETh-NShE KLIU UIEMRU OLU ELINU UNUDIOA EThKM DBR UIEMR IUNThN EL-NShE KLIU OLA EChRI KI-NThNM IAUA BID IShREL   יב ויענו אנשי המצבה את-יונתן ואת-נשא כליו ויאמרו עלו אלינו ונודיעה אתכם דבר ויאמר יונתן אל-נשא כליו עלה אחרי כי-נתנם יהוה ביד ישראל
13 Jonathan climbed up on his hands and on his feet, and his armour-bearer after him; and they fell before Jonathan; and his armour-bearer slew them after him.   IG UIOL IUNThN OL-IDIU UOL-RGLIU UNShE KLIU EChRIU UIFLU LFNI IUNThN UNShE KLIU MMUThTh EChRIU   יג ויעל יונתן על-ידיו ועל-רגליו ונשא כליו אחריו ויפלו לפני יונתן ונשא כליו ממותת אחריו
14 That first slaughter, which Jonathan and his armour-bearer made, was about twenty men, within as it were half a furrow's length in an acre of land.   ID UThAI AMKA AREShNA EShR AKA IUNThN UNShE KLIU KOShRIM EISh KBChTsI MONA TsMD ShDA   יד ותהי המכה הראשנה אשר הכה יונתן ונשא כליו כעשרים איש כבחצי מענה צמד שדה
15 There was a trembling in the camp in the field, and among all the people; the garrison, and the spoilers, they also trembled; and the earth quaked; so it grew into a terror from God.   TU UThAI ChRDA BMChNA BShDA UBKL-AOM AMTsB UAMShChITh ChRDU GM-AMA UThRGZ AERTs UThAI LChRDTh ELAIM   טו ותהי חרדה במחנה בשדה ובכל-העם המצב והמשחית חרדו גם-המה ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים
16 The watchmen of Saul in Gibeath-benjamin looked; and, behold, the multitude melted away, and they went hither and thither.   TZ UIREU ATsFIM LShEUL BGBOTh BNIMN UANA AAMUN NMUG UILK UALM   טז ויראו הצפים לשאול בגבעת בנימן והנה ההמון נמוג וילך והלם
17 Then said Saul to the people that were with him: 'Number now, and see who is gone from us.' When they had numbered, behold, Jonathan and his armour-bearer were not there.   IZ UIEMR ShEUL LOM EShR EThU FQDU-NE UREU MI ALK MOMNU UIFQDU UANA EIN IUNThN UNShE KLIU   יז ויאמר שאול לעם אשר אתו פקדו-נא וראו מי הלך מעמנו ויפקדו והנה אין יונתן ונשא כליו
18 Saul said to Ahijah: 'Bring hither the ark of God.' For the ark of God was there at that time with the children of Israel.   ICh UIEMR ShEUL LEChIA AGIShA ERUN AELAIM KI-AIA ERUN AELAIM BIUM AAUE UBNI IShREL   יח ויאמר שאול לאחיה הגישה ארון האלהים כי-היה ארון האלהים ביום ההוא ובני ישראל
19 It came to pass, while Saul talked to the priest, that the tumult that was in the camp of the Philistines went on and increased; and Saul said to the priest: 'Withdraw your hand.'   IT UIAI OD DBR ShEUL EL-AKAN UAAMUN EShR BMChNA FLShThIM UILK ALUK URB UIEMR ShEUL EL-AKAN ESF IDK   יט ויהי עד דבר שאול אל-הכהן וההמון אשר במחנה פלשתים וילך הלוך ורב ויאמר שאול אל-הכהן אסף ידך
20 Saul and all the people that were with him were gathered together, and came to the battle; and, behold, every man's sword was against his fellow, and there was a very great discomfiture.   K UIZOQ ShEUL UKL-AOM EShR EThU UIBEU OD-AMLChMA UANA AIThA ChRB EISh BROAU MAUMA GDULA MED   כ ויזעק שאול וכל-העם אשר אתו ויבאו עד-המלחמה והנה היתה חרב איש ברעהו מהומה גדולה מאד
21 Now the Hebrews that were with the Philistines as beforetime, and that went up with them into the camp round about; even they also turned to be with the Israelites that were with Saul and Jonathan.   KE UAOBRIM AIU LFLShThIM KEThMUL ShLShUM EShR OLU OMM BMChNA SBIB UGM-AMA LAIUTh OM-IShREL EShR OM-ShEUL UIUNThN   כא והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב וגם-המה להיות עם-ישראל אשר עם-שאול ויונתן
22 Likewise all the men of Israel that had hid themselves in the hill-country of Ephraim, when they heard that the Philistines fled, even they also followed hard after them in the battle.   KB UKL EISh IShREL AMThChBEIM BAR-EFRIM ShMOU KI-NSU FLShThIM UIDBQU GM-AMA EChRIAM BMLChMA   כב וכל איש ישראל המתחבאים בהר-אפרים שמעו כי-נסו פלשתים וידבקו גם-המה אחריהם במלחמה
23 So IAUA saved Israel that day; and the battle passed on as far as Beth-aven.   KG UIUShO IAUA BIUM AAUE ETh-IShREL UAMLChMA OBRA ETh-BITh EUN   כג ויושע יהוה ביום ההוא את-ישראל והמלחמה עברה את-בית און
24 The men of Israel were distressed that day; but Saul adjured the people, saying: 'Cursed be the man that eats any food until it be evening, and I be avenged on mine enemies.' So none of the people tasted food.   KD UEISh-IShREL NGSh BIUM AAUE UIEL ShEUL ETh-AOM LEMR ERUR AEISh EShR-IEKL LChM OD-AORB UNQMThI MEIBI ULE-TOM KL-AOM LChM   כד ואיש-ישראל נגש ביום ההוא ויאל שאול את-העם לאמר ארור האיש אשר-יאכל לחם עד-הערב ונקמתי מאיבי ולא-טעם כל-העם לחם
25 All the people came into the forest; and there was honey on the ground.   KA UKL-AERTs BEU BIOR UIAI DBSh OL-FNI AShDA   כה וכל-הארץ באו ביער ויהי דבש על-פני השדה
26 When the people were come to the forest, behold a flow of honey; but no man put his hand to his mouth; for the people feared the oath.   KU UIBE AOM EL-AIOR UANA ALK DBSh UEIN-MShIG IDU EL-FIU KI-IRE AOM ETh-AShBOA   כו ויבא העם אל-היער והנה הלך דבש ואין-משיג ידו אל-פיו כי-ירא העם את-השבעה
27 But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath; and he put forth the end of the rod that was in his hand, and dipped it in the honeycomb, and put his hand to his mouth; and his eyes brightened.   KZ UIUNThN LE-ShMO BAShBIO EBIU ETh-AOM UIShLCh ETh-QTsA AMTA EShR BIDU UITBL EUThA BIORTh ADBSh UIShB IDU EL-FIU UThRENA (UThERNA) OINIU   כז ויונתן לא-שמע בהשביע אביו את-העם וישלח את-קצה המטה אשר בידו ויטבל אותה ביערת הדבש וישב ידו אל-פיו ותראנה (ותארנה) עיניו
28 Then answered one of the people, and said: 'Your father straitly charged the people with an oath, saying: Cursed be the man that eats food this day; and the people are faint.'   KCh UION EISh MAOM UIEMR AShBO AShBIO EBIK ETh-AOM LEMR ERUR AEISh EShR-IEKL LChM AIUM UIOF AOM   כח ויען איש מהעם ויאמר השבע השביע אביך את-העם לאמר ארור האיש אשר-יאכל לחם היום ויעף העם
29 Then said Jonathan: 'My father has troubled the land; see, I pray you, how mine eyes are brightened, because I tasted a little of this honey.   KT UIEMR IUNThN OKR EBI ETh-AERTs REU-NE KI-ERU OINI KI TOMThI MOT DBSh AZA   כט ויאמר יונתן עכר אבי את-הארץ ראו-נא כי-ארו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה
30 How much more, if haply the people had eaten freely to-day of the spoil of their enemies which they found? had there not been then a much greater slaughter among the Philistines?'   L EF KI LUE EKL EKL AIUM AOM MShLL EIBIU EShR MTsE KI OThA LE-RBThA MKA BFLShThIM   ל אף כי לוא אכל אכל היום העם משלל איביו אשר מצא כי עתה לא-רבתה מכה בפלשתים
31 They smote of the Philistines that day from Michmas to Aijalon; and the people were very faint.   LE UIKU BIUM AAUE BFLShThIM MMKMSh EILNA UIOF AOM MED   לא ויכו ביום ההוא בפלשתים ממכמש אילנה ויעף העם מאד
32 The people flew on the spoil, and took sheep, and oxen, and calves, and slew them on the ground; and the people did eat them with the blood.   LB UIOSh (UIOT) AOM EL-ShLL (AShLL) UIQChU TsEN UBQR UBNI BQR UIShChTU-ERTsA UIEKL AOM OL-ADM   לב ויעש (ויעט) העם אל-שלל (השלל) ויקחו צאן ובקר ובני בקר וישחטו-ארצה ויאכל העם על-הדם
33 Then they told Saul, saying: 'Behold, the people sin against IAUA, in that they eat with the blood.' He said: 'You have dealt treacherously; roll a great stone to me this day.'   LG UIGIDU LShEUL LEMR ANA AOM ChTEIM LIAUA LEKL OL-ADM UIEMR BGDThM GLU-ELI AIUM EBN GDULA   לג ויגידו לשאול לאמר הנה העם חטאים ליהוה לאכל על-הדם ויאמר בגדתם גלו-אלי היום אבן גדולה
34 Saul said: 'Disperse yourselves among the people, and say to them: Bring me hither every man his ox, and every man his sheep, and slay them here, and eat; and sin not against IAUA in eating with the blood.' All the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.   LD UIEMR ShEUL FTsU BOM UEMRThM LAM AGIShU ELI EISh ShURU UEISh ShIAU UShChTThM BZA UEKLThM ULE-ThChTEU LIAUA LEKL EL-ADM UIGShU KL-AOM EISh ShURU BIDU ALILA UIShChTU-ShM   לד ויאמר שאול פצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם בזה ואכלתם ולא-תחטאו ליהוה לאכל אל-הדם ויגשו כל-העם איש שורו בידו הלילה וישחטו-שם
35 Saul built an altar to IAUA; the same was the first altar that he built to IAUA.   LA UIBN ShEUL MZBCh LIAUA EThU AChL LBNUTh MZBCh LIAUA   לה ויבן שאול מזבח ליהוה אתו החל לבנות מזבח ליהוה
36 Saul said: 'Let us go down after the Philistines by night, and spoil them until the morning light, and let us not leave a man of them.' They said: 'Do whatsoever seems good to you.' Then said the priest: 'Let us draw near hither to God.'   LU UIEMR ShEUL NRDA EChRI FLShThIM LILA UNBZA BAM OD-EUR ABQR ULE-NShER BAM EISh UIEMRU KL-ATUB BOINIK OShA UIEMR AKAN NQRBA ALM EL-AELAIM   לו ויאמר שאול נרדה אחרי פלשתים לילה ונבזה בהם עד-אור הבקר ולא-נשאר בהם איש ויאמרו כל-הטוב בעיניך עשה ויאמר הכהן נקרבה הלם אל-האלהים
37 Saul asked counsel of God: 'Shall I go down after the Philistines? will You deliver them into the hand of Israel?' But He answered him not that day.   LZ UIShEL ShEUL BELAIM AERD EChRI FLShThIM AThThNM BID IShREL ULE ONAU BIUM AAUE   לז וישאל שאול באלהים הארד אחרי פלשתים התתנם ביד ישראל ולא ענהו ביום ההוא
38 Saul said: 'Draw nigh hither, all you chiefs of the people; and know and see wherein this sin has been this day.   LCh UIEMR ShEUL GShU ALM KL FNUTh AOM UDOU UREU BMA AIThA AChTETh AZETh AIUM   לח ויאמר שאול גשו הלם כל פנות העם ודעו וראו במה היתה החטאת הזאת היום
39 For, as IAUA lives, who saves Israel, though it be in Jonathan my son, he shall surely die.' But there was not a man among all the people that answered him.   LT KI ChI-IAUA AMUShIO ETh-IShREL KI EM-IShNU BIUNThN BNI KI MUTh IMUTh UEIN ONAU MKL-AOM   לט כי חי-יהוה המושיע את-ישראל כי אם-ישנו ביונתן בני כי מות ימות ואין ענהו מכל-העם
40 Then said he to all Israel: 'Be you on one side, and I and Jonathan my son will be on the other side.' The people said to Saul: 'Do what seems good to you.'   M UIEMR EL-KL-IShREL EThM ThAIU LOBR EChD UENI UIUNThN BNI NAIA LOBR EChD UIEMRU AOM EL-ShEUL ATUB BOINIK OShA   מ ויאמר אל-כל-ישראל אתם תהיו לעבר אחד ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד ויאמרו העם אל-שאול הטוב בעיניך עשה
41 Therefore Saul said to IAUA, the God of Israel: 'Declare the right.' Jonathan and Saul were taken by lot; but the people escaped.   ME UIEMR ShEUL EL-IAUA ELAI IShREL ABA ThMIM UILKD IUNThN UShEUL UAOM ITsEU   מא ויאמר שאול אל-יהוה אלהי ישראל הבה תמים וילכד יונתן ושאול והעם יצאו
42 Saul said: 'Cast lots between me and Jonathan my son.' Jonathan was taken.   MB UIEMR ShEUL AFILU BINI UBIN IUNThN BNI UILKD IUNThN   מב ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן
43 Then Saul said to Jonathan: 'Tell me what you have done.' Jonathan told him, and said: 'I did certainly taste a little honey with the end of the rod that was in my hand; here am I: I will die.'   MG UIEMR ShEUL EL-IUNThN AGIDA LI MA OShIThA UIGD-LU IUNThN UIEMR TOM TOMThI BQTsA AMTA EShR-BIDI MOT DBSh ANNI EMUTh   מג ויאמר שאול אל-יונתן הגידה לי מה עשיתה ויגד-לו יונתן ויאמר טעם טעמתי בקצה המטה אשר-בידי מעט דבש הנני אמות
44 Saul said: 'God do so and more also; you shall surely die, Jonathan.'   MD UIEMR ShEUL KA-IOShA ELAIM UKA IUSF KI-MUTh ThMUTh IUNThN   מד ויאמר שאול כה-יעשה אלהים וכה יוסף כי-מות תמות יונתן
45 The people said to Saul: 'Shall Jonathan die, who has wrought this great salvation in Israel? Far from it; as IAUA lives, there shall not one hair of his head fall to the ground; for he has wrought with God this day.' So the people rescued Jonathan, that he died not.   MA UIEMR AOM EL-ShEUL AIUNThN IMUTh EShR OShA AIShUOA AGDULA AZETh BIShREL ChLILA ChI-IAUA EM-IFL MShORTh REShU ERTsA KI-OM-ELAIM OShA AIUM AZA UIFDU AOM ETh-IUNThN ULE-MTh   מה ויאמר העם אל-שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה חי-יהוה אם-יפל משערת ראשו ארצה כי-עם-אלהים עשה היום הזה ויפדו העם את-יונתן ולא-מת
46 Then Saul went up from following the Philistines; and the Philistines went to their own place.   MU UIOL ShEUL MEChRI FLShThIM UFLShThIM ALKU LMQUMM   מו ויעל שאול מאחרי פלשתים ופלשתים הלכו למקומם
47 So Saul took the kingdom over Israel, and fought against all his enemies on every side, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines; and whithersoever he turned himself, he put them to the worse.   MZ UShEUL LKD AMLUKA OL-IShREL UILChM SBIB BKL-EIBIU BMUEB UBBNI-OMUN UBEDUM UBMLKI TsUBA UBFLShThIM UBKL EShR-IFNA IRShIO   מז ושאול לכד המלוכה על-ישראל וילחם סביב בכל-איביו במואב ובבני-עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלשתים ובכל אשר-יפנה ירשיע
48 He did valiantly, and smote the Amalekites, and delivered Israel out of the hands of them that spoiled them.   MCh UIOSh ChIL UIK ETh-OMLQ UITsL ETh-IShREL MID ShSAU   מח ויעש חיל ויך את-עמלק ויצל את-ישראל מיד שסהו
49 Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishvi, and Malchi-shua; and the names of his two daughters were these: the name of the first-born Merab, and the name of the younger Michal;   MT UIAIU BNI ShEUL IUNThN UIShUI UMLKIShUO UShM ShThI BNThIU ShM ABKIRA MRB UShM AQTNA MIKL   מט ויהיו בני שאול יונתן וישוי ומלכישוע ושם שתי בנתיו שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל
50 and the name of Saul's wife was Ahinoam the daughter of Ahimaaz; and the name of the captain of his host was Abner, the son of Ner, Saul's uncle.   N UShM EShTh ShEUL EChINOM BTh-EChIMOTs UShM ShR-TsBEU EBINR BN-NR DUD ShEUL   נ ושם אשת שאול אחינעם בת-אחימעץ ושם שר-צבאו אבינר בן-נר דוד שאול
51 Kish was the father of Saul, and Ner the father of Abner was the son of Abiel.   NE UQISh EBI-ShEUL UNR EBI-EBNR BN-EBIEL   נא וקיש אבי-שאול ונר אבי-אבנר בן-אביאל
52 There was sore war against the Philistines all the days of Saul; and when Saul saw any mighty man, or any valiant man, he took him to him.   NB UThAI AMLChMA ChZQA OL-FLShThIM KL IMI ShEUL UREA ShEUL KL-EISh GBUR UKL-BN-ChIL UIESFAU ELIU   נב ותהי המלחמה חזקה על-פלשתים כל ימי שאול וראה שאול כל-איש גבור וכל-בן-חיל ויאספהו אליו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18