1Samuel 31 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Saul and His Sons Slain

1 Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.   E UFLShThIM NLChMIM BIShREL UINSU ENShI IShREL MFNI FLShThIM UIFLU ChLLIM BAR AGLBO   א ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע
2 The Philistines followed hard on Saul and on his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, the sons of Saul.   B UIDBQU FLShThIM ETh-ShEUL UETh-BNIU UIKU FLShThIM ETh-IAUNThN UETh-EBINDB UETh-MLKIShUO BNI ShEUL   ב וידבקו פלשתים את-שאול ואת-בניו ויכו פלשתים את-יהונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע בני שאול
3 The battle went sore against Saul, and the archers overtook him; and he was in great anguish by reason of the archers.   G UThKBD AMLChMA EL-ShEUL UIMTsEAU AMURIM ENShIM BQShTh UIChL MED MAMURIM   ג ותכבד המלחמה אל-שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים
4 Then said Saul to his armour-bearer: 'Draw your sword, and thrust me through therewith; unless these uncircumcised come and thrust me through, and make a mock of me.' But his armour-bearer would not; for he was sore afraid. Therefore Saul took his sword, and fell on it.   D UIEMR ShEUL LNShE KLIU ShLF ChRBK UDQRNI BA FN-IBUEU AORLIM AELA UDQRNI UAThOLLU-BI ULE EBA NShE KLIU KI IRE MED UIQCh ShEUL ETh-AChRB UIFL OLIA   ד ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה
5 When his armour-bearer saw that Saul was dead, he likewise fell on his sword, and died with him.   A UIRE NShE-KLIU KI MTh ShEUL UIFL GM-AUE OL-ChRBU UIMTh OMU   ה וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-חרבו וימת עמו
6 So Saul died, and his three sons, and his armour-bearer, and all his men, that same day together.   U UIMTh ShEUL UShLShTh BNIU UNShE KLIU GM KL-ENShIU BIUM AAUE IChDU   ו וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל-אנשיו ביום ההוא יחדו
7 When the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were beyond the Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities, and fled; and the Philistines came and dwelt in them.   Z UIREU ENShI-IShREL EShR-BOBR AOMQ UEShR BOBR AIRDN KI-NSU ENShI IShREL UKI-MThU ShEUL UBNIU UIOZBU ETh-AORIM UINSU UIBEU FLShThIM UIShBU BAN   ז ויראו אנשי-ישראל אשר-בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי-נסו אנשי ישראל וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו את-הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן
8 It came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his three sons fallen in mount Gilboa.   Ch UIAI MMChRTh UIBEU FLShThIM LFShT ETh-AChLLIM UIMTsEU ETh-ShEUL UETh-ShLShTh BNIU NFLIM BAR AGLBO   ח ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-שלשת בניו נפלים בהר הגלבע
9 They cut off his head, and stripped off his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to carry the tidings to the house of their idols, and to the people.   T UIKRThU ETh-REShU UIFShTU ETh-KLIU UIShLChU BERTs-FLShThIM SBIB LBShR BITh OTsBIAM UETh-AOM   ט ויכרתו את-ראשו ויפשטו את-כליו וישלחו בארץ-פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת-העם
10 They put his armour in the house of the Ashtaroth; and they fastened his body to the wall of Beth-shan.   I UIShIMU ETh-KLIU BITh OShThRUTh UETh-GUIThU ThQOU BChUMTh BITh ShN   י וישימו את-כליו בית עשתרות ואת-גויתו תקעו בחומת בית שן
11 When the inhabitants of Jabesh-gilead heard concerning him that which the Philistines had done to Saul,   IE UIShMOU ELIU IShBI IBISh GLOD ETh EShR-OShU FLShThIM LShEUL   יא וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר-עשו פלשתים לשאול
12 all the valiant men arose, and went all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Beth-shan; and they came to Jabesh, and burnt them there.   IB UIQUMU KL-EISh ChIL UILKU KL-ALILA UIQChU ETh-GUITh ShEUL UETh GUITh BNIU MChUMTh BITh ShN UIBEU IBShA UIShRFU EThM ShM   יב ויקומו כל-איש חיל וילכו כל-הלילה ויקחו את-גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם
13 They took their bones, and buried them under the tamarisk-tree in Jabesh, and fasted seven days.   IG UIQChU ETh-OTsMThIAM UIQBRU ThChTh-AEShL BIBShA UITsMU ShBOTh IMIM   יג ויקחו את-עצמתיהם ויקברו תחת-האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18