1Samuel 15 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Saul's Disobedience

1 Samuel said to Saul: 'IAUA sent me to anoint you to be king over His people, over Israel; now therefore hearken you to the voice of the words of IAUA.   E UIEMR ShMUEL EL-ShEUL EThI ShLCh IAUA LMShChK LMLK OL-OMU OL-IShREL UOThA ShMO LQUL DBRI IAUA   א ויאמר שמואל אל-שאול אתי שלח יהוה למשחך למלך על-עמו על-ישראל ועתה שמע לקול דברי יהוה
2 Thus says IAUA of hosts: I remember that which Amalek did to Israel, how he set himself against him in the way, when he came up out of Egypt.   B KA EMR IAUA TsBEUTh FQDThI ETh EShR-OShA OMLQ LIShREL EShR-ShM LU BDRK BOLThU MMTsRIM   ב כה אמר יהוה צבאות פקדתי את אשר-עשה עמלק לישראל אשר-שם לו בדרך בעלתו ממצרים
3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.'   G OThA LK UAKIThA ETh-OMLQ UAChRMThM ETh-KL-EShR-LU ULE ThChML OLIU UAMThA MEISh OD-EShA MOLL UOD-IUNQ MShUR UOD-ShA MGML UOD-ChMUR   ג עתה לך והכיתה את-עמלק והחרמתם את-כל-אשר-לו ולא תחמל עליו והמתה מאיש עד-אשה מעלל ועד-יונק משור ועד-שה מגמל ועד-חמור
4 Saul summoned the people, and numbered them in Telaim, two hundred thousand footmen, and ten thousand men of Judah.   D UIShMO ShEUL ETh-AOM UIFQDM BTLEIM METhIM ELF RGLI UOShRTh ELFIM ETh-EISh IAUDA   ד וישמע שאול את-העם ויפקדם בטלאים מאתים אלף רגלי ועשרת אלפים את-איש יהודה
5 Saul came to the city of Amalek, and lay in wait in the valley.   A UIBE ShEUL OD-OIR OMLQ UIRB BNChL   ה ויבא שאול עד-עיר עמלק וירב בנחל
6 Saul said to the Kenites: 'Go, depart, get you down from among the Amalekites, unless I destroy you with them; for you showed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt.' So the Kenites departed from among the Amalekites.   U UIEMR ShEUL EL-AQINI LKU SRU RDU MThUK OMLQI FN-ESFK OMU UEThA OShIThA ChSD OM-KL-BNI IShREL BOLUThM MMTsRIM UISR QINI MThUK OMLQ   ו ויאמר שאול אל-הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן-אספך עמו ואתה עשיתה חסד עם-כל-בני ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיני מתוך עמלק
7 Saul smote the Amalekites, from Havilah as you go to Shur, that is in front of Egypt.   Z UIK ShEUL ETh-OMLQ MChUILA BUEK ShUR EShR OL-FNI MTsRIM   ז ויך שאול את-עמלק מחוילה בואך שור אשר על-פני מצרים
8 He took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword.   Ch UIThFSh ETh-EGG MLK-OMLQ ChI UETh-KL-AOM AChRIM LFI-ChRB   ח ויתפש את-אגג מלך-עמלק חי ואת-כל-העם החרים לפי-חרב
9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, even the young of the second birth, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them; but every thing that was of no account and feeble, that they destroyed utterly.   T UIChML ShEUL UAOM OL-EGG UOL-MITB ATsEN UABQR UAMShNIM UOL-AKRIM UOL-KL-ATUB ULE EBU AChRIMM UKL-AMLEKA NMBZA UNMS EThA AChRIMU   ט ויחמל שאול והעם על-אגג ועל-מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל-הכרים ועל-כל-הטוב ולא אבו החרימם וכל-המלאכה נמבזה ונמס אתה החרימו
10 Then came the word of IAUA to Samuel, saying:   I UIAI DBR-IAUA EL-ShMUEL LEMR   י ויהי דבר-יהוה אל-שמואל לאמר
11 'It repents Me that I have set up Saul to be king; for he is turned back from following Me, and has not performed My commandments.' It grieved Samuel; and he cried to IAUA all night.   IE NChMThI KI-AMLKThI ETh-ShEUL LMLK KI-ShB MEChRI UETh-DBRI LE AQIM UIChR LShMUEL UIZOQ EL-IAUA KL-ALILA   יא נחמתי כי-המלכתי את-שאול למלך כי-שב מאחרי ואת-דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל-יהוה כל-הלילה
12 Samuel rose early to meet Saul in the morning; and it was told Samuel, saying: 'Saul came to Carmel, and, behold, he is setting him up a monument, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal.'   IB UIShKM ShMUEL LQRETh ShEUL BBQR UIGD LShMUEL LEMR BE-ShEUL AKRMLA UANA MTsIB LU ID UISB UIOBR UIRD AGLGL   יב וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויגד לשמואל לאמר בא-שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ויסב ויעבר וירד הגלגל
13 Samuel came to Saul; and Saul said to him: 'Blessed be you of IAUA; I have performed the commandment of IAUA.'   IG UIBE ShMUEL EL-ShEUL UIEMR LU ShEUL BRUK EThA LIAUA AQIMThI ETh-DBR IAUA   יג ויבא שמואל אל-שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה ליהוה הקימתי את-דבר יהוה
14 Samuel said: 'What means then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear?'   ID UIEMR ShMUEL UMA QUL-ATsEN AZA BEZNI UQUL ABQR EShR ENKI ShMO   יד ויאמר שמואל ומה קול-הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שמע
15 Saul said: 'They have brought them from the Amalekites; for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice to IAUA your God; and the rest we have utterly destroyed.'   TU UIEMR ShEUL MOMLQI ABIEUM EShR ChML AOM OL-MITB ATsEN UABQR LMON ZBCh LIAUA ELAIK UETh-AIUThR AChRMNU   טו ויאמר שאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על-מיטב הצאן והבקר למען זבח ליהוה אלהיך ואת-היותר החרמנו
16 Then Samuel said to Saul: 'Stay, and I will tell you what IAUA has said to me this night.' He said to him: 'Say on.'   TZ UIEMR ShMUEL EL-ShEUL ARF UEGIDA LK ETh EShR DBR IAUA ELI ALILA UIEMRU (UIEMR) LU DBR   טז ויאמר שמואל אל-שאול הרף ואגידה לך את אשר דבר יהוה אלי הלילה ויאמרו (ויאמר) לו דבר
17 Samuel said: 'Though you be little in your own sight, are you not head of the tribes of Israel? IAUA anointed you king over Israel;   IZ UIEMR ShMUEL ALUE EM-QTN EThA BOINIK RESh ShBTI IShREL EThA UIMShChK IAUA LMLK OL-IShREL   יז ויאמר שמואל הלוא אם-קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך יהוה למלך על-ישראל
18 and IAUA sent you on a journey, and said: Go and utterly destroy the sinners the Amalekites, and fight against them until they be consumed.   ICh UIShLChK IAUA BDRK UIEMR LK UAChRMThA ETh-AChTEIM ETh-OMLQ UNLChMTh BU OD KLUThM EThM   יח וישלחך יהוה בדרך ויאמר לך והחרמתה את-החטאים את-עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם
19 Wherefore then didst you not hearken to the voice of IAUA, but didst fly on the spoil, and didst that which was evil in the sight of IAUA?'   IT ULMA LE-ShMOTh BQUL IAUA UThOT EL-AShLL UThOSh ARO BOINI IAUA   יט ולמה לא-שמעת בקול יהוה ותעט אל-השלל ותעש הרע בעיני יהוה
20 Saul said to Samuel: 'Yes, I have hearkened to the voice of IAUA, and have gone the way which IAUA sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.   K UIEMR ShEUL EL-ShMUEL EShR ShMOThI BQUL IAUA UELK BDRK EShR-ShLChNI IAUA UEBIE ETh-EGG MLK OMLQ UETh-OMLQ AChRMThI   כ ויאמר שאול אל-שמואל אשר שמעתי בקול יהוה ואלך בדרך אשר-שלחני יהוה ואביא את-אגג מלך עמלק ואת-עמלק החרמתי
21 But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the devoted things, to sacrifice to IAUA your God in Gilgal.'   KE UIQCh AOM MAShLL TsEN UBQR REShITh AChRM LZBCh LIAUA ELAIK BGLGL   כא ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל
22 Samuel said: 'Has IAUA as great delight in burnt-offerings and sacrifices, as in hearkening to the voice of IAUA? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.   KB UIEMR ShMUEL AChFTs LIAUA BOLUTh UZBChIM KShMO BQUL IAUA ANA ShMO MZBCh TUB LAQShIB MChLB EILIM   כב ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים
23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as idolatry and teraphim. Because you have rejected the word of IAUA, He has also rejected you from being king.'   KG KI ChTETh-QSM MRI UEUN UThRFIM AFTsR ION MESTh ETh-DBR IAUA UIMESK MMLK   כג כי חטאת-קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את-דבר יהוה וימאסך ממלך
24 Saul said to Samuel: 'I have sinned; for I have transgressed the commandment of IAUA, and your words; because I feared the people, and hearkened to their voice.   KD UIEMR ShEUL EL-ShMUEL ChTEThI KI-OBRThI ETh-FI-IAUA UETh-DBRIK KI IREThI ETh-AOM UEShMO BQULM   כד ויאמר שאול אל-שמואל חטאתי כי-עברתי את-פי-יהוה ואת-דבריך כי יראתי את-העם ואשמע בקולם
25 Now therefore, I pray you, pardon my sin, and return with me, that I may worship IAUA.'   KA UOThA ShE NE ETh-ChTEThI UShUB OMI UEShThChUA LIAUA   כה ועתה שא נא את-חטאתי ושוב עמי ואשתחוה ליהוה
26 Samuel said to Saul: 'I will not return with you; for you have rejected the word of IAUA, and IAUA has rejected you from being king over Israel.'   KU UIEMR ShMUEL EL-ShEUL LE EShUB OMK KI MESThA ETh-DBR IAUA UIMESK IAUA MAIUTh MLK OL-IShREL   כו ויאמר שמואל אל-שאול לא אשוב עמך כי מאסתה את-דבר יהוה וימאסך יהוה מהיות מלך על-ישראל
27 As Samuel turned about to go away, he laid hold on the skirt of his robe, and it rent.   KZ UISB ShMUEL LLKTh UIChZQ BKNF-MOILU UIQRO   כז ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף-מעילו ויקרע
28 Samuel said to him: 'IAUA has rent the kingdom of Israel from you this day, and has given it to a neighbor of your, that is better than you.   KCh UIEMR ELIU ShMUEL QRO IAUA ETh-MMLKUTh IShREL MOLIK AIUM UNThNA LROK ATUB MMK   כח ויאמר אליו שמואל קרע יהוה את-ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך
29 Also the Glory of Israel will not lie nor repent; for He is not a man, that He should repent.'   KT UGM NTsCh IShREL LE IShQR ULE INChM KI LE EDM AUE LANChM   כט וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם
30 Then he said: 'I have sinned; yet honour me now, I pray you, before the elders of my people, and before Israel, and return with me, that I may worship IAUA your God.'   L UIEMR ChTEThI OThA KBDNI NE NGD ZQNI-OMI UNGD IShREL UShUB OMI UAShThChUIThI LIAUA ELAIK   ל ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני-עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי ליהוה אלהיך
31 So Samuel returned after Saul; and Saul worshipped IAUA.   LE UIShB ShMUEL EChRI ShEUL UIShThChU ShEUL LIAUA   לא וישב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול ליהוה
32 Then said Samuel: 'Bring you hither to me Agag the king of the Amalekites.' Agag came to him in chains. Agag said: 'Surely the bitterness of death is at hand.'   LB UIEMR ShMUEL AGIShU ELI ETh-EGG MLK OMLQ UILK ELIU EGG MODNTh UIEMR EGG EKN SR MR-AMUTh   לב ויאמר שמואל הגישו אלי את-אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר אגג אכן סר מר-המות
33 Samuel said: As your sword has made women childless, so shall your mother be childless among women. Samuel hewed Agag in pieces before IAUA in Gilgal.   LG UIEMR ShMUEL KEShR ShKLA NShIM ChRBK KN-ThShKL MNShIM EMK UIShSF ShMUEL ETh-EGG LFNI IAUA BGLGL   לג ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן-תשכל מנשים אמך וישסף שמואל את-אגג לפני יהוה בגלגל
34 Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeath-shaul.   LD UILK ShMUEL ARMThA UShEUL OLA EL-BIThU GBOTh ShEUL   לד וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל-ביתו גבעת שאול
35 Samuel never beheld Saul again until the day of his death; for Samuel mourned for Saul; and IAUA repented that He had made Saul king over Israel.   LA ULE-ISF ShMUEL LREUTh ETh-ShEUL OD-IUM MUThU KI-AThEBL ShMUEL EL-ShEUL UIAUA NChM KI-AMLIK ETh-ShEUL OL-IShREL   לה ולא-יסף שמואל לראות את-שאול עד-יום מותו כי-התאבל שמואל אל-שאול ויהוה נחם כי-המליך את-שאול על-ישראל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18