1Samuel 11 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Saul Defeats the Ammonites

1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabesh-gilead; and all the men of Jabesh said to Nahash: 'Make a covenant with us, and we will serve you.'   E UIOL NChSh AOMUNI UIChN OL-IBISh GLOD UIEMRU KL-ENShI IBISh EL-NChSh KRTh-LNU BRITh UNOBDK   א ויעל נחש העמוני ויחן על-יביש גלעד ויאמרו כל-אנשי יביש אל-נחש כרת-לנו ברית ונעבדך
2 Nahash the Ammonite said to them: 'On this condition will I make it with you, that all your right eyes be put out; and I will lay it for a reproach on all Israel.'   B UIEMR ELIAM NChSh AOMUNI BZETh EKRTh LKM BNQUR LKM KL-OIN IMIN UShMThIA ChRFA OL-KL-IShREL   ב ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל-עין ימין ושמתיה חרפה על-כל-ישראל
3 The elders of Jabesh said to him: 'Give us seven days' respite, that we may send messengers to all the borders of Israel; and then, if there be none to deliver us, we will come out to you.'   G UIEMRU ELIU ZQNI IBISh ARF LNU ShBOTh IMIM UNShLChA MLEKIM BKL GBUL IShREL UEM-EIN MUShIO EThNU UITsENU ELIK   ג ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם-אין מושיע אתנו ויצאנו אליך
4 Then came the messengers to Gibeath-shaul, and spoke these words in the ears of the people; and all the people lifted up their voice, and wept.   D UIBEU AMLEKIM GBOTh ShEUL UIDBRU ADBRIM BEZNI AOM UIShEU KL-AOM ETh-QULM UIBKU   ד ויבאו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם וישאו כל-העם את-קולם ויבכו
5 And, behold, Saul came following the oxen out of the field; and Saul said: 'What ails the people that they weep?' They told him the words of the men of Jabesh.   A UANA ShEUL BE EChRI ABQR MN-AShDA UIEMR ShEUL MA-LOM KI IBKU UISFRU-LU ETh-DBRI ENShI IBISh   ה והנה שאול בא אחרי הבקר מן-השדה ויאמר שאול מה-לעם כי יבכו ויספרו-לו את-דברי אנשי יביש
6 The spirit of God came mightily on Saul when he heard those words, and his anger was kindled greatly.   U UThTsLCh RUCh-ELAIM OL-ShEUL BShMOU (KShMOU) ETh-ADBRIM AELA UIChR EFU MED   ו ותצלח רוח-אלהים על-שאול בשמעו (כשמעו) את-הדברים האלה ויחר אפו מאד
7 He took a yoke of oxen, and cut them in pieces, and sent them throughout all the borders of Israel by the hand of messengers, saying: 'Whosoever comes not forth after Saul and after Samuel, so shall it be done to his oxen.' The dread of IAUA fell on the people, and they came out as one man.   Z UIQCh TsMD BQR UINThChAU UIShLCh BKL-GBUL IShREL BID AMLEKIM LEMR EShR EINNU ITsE EChRI ShEUL UEChR ShMUEL KA IOShA LBQRU UIFL FChD-IAUA OL-AOM UITsEU KEISh EChD   ז ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל-גבול ישראל ביד המלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד-יהוה על-העם ויצאו כאיש אחד
8 He numbered them in Bezek; and the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand.   Ch UIFQDM BBZQ UIAIU BNI-IShREL ShLSh MEUTh ELF UEISh IAUDA ShLShIM ELF   ח ויפקדם בבזק ויהיו בני-ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף
9 They said to the messengers that came: 'Thus shall you say to the men of Jabesh-gilead: To-morrow, by the time the sun is hot, you shall have deliverance.' The messengers came and told the men of Jabesh; and they were glad.   T UIEMRU LMLEKIM ABEIM KA ThEMRUN LEISh IBISh GLOD MChR ThAIA-LKM ThShUOA BChM (KChM) AShMSh UIBEU AMLEKIM UIGIDU LENShI IBISh UIShMChU   ט ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה-לכם תשועה בחם (כחם) השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו
10 The men of Jabesh said: 'To-morrow we will come out to you, and you shall do with us all that seems good to you.'   I UIEMRU ENShI IBISh MChR NTsE ELIKM UOShIThM LNU KKL-ATUB BOINIKM   י ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל-הטוב בעיניכם
11 It was so on the morrow, that Saul put the people in three companies; and they came into the middle of the camp in the morning watch, and smote the Ammonites until the heat of the day; and it came to pass, that they that remained were scattered, so that two of them were not left together.   IE UIAI MMChRTh UIShM ShEUL ETh-AOM ShLShA REShIM UIBEU BThUK-AMChNA BEShMRTh ABQR UIKU ETh-OMUN OD-ChM AIUM UIAI ANShERIM UIFTsU ULE NShERU-BM ShNIM IChD   יא ויהי ממחרת וישם שאול את-העם שלשה ראשים ויבאו בתוך-המחנה באשמרת הבקר ויכו את-עמון עד-חם היום ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו-בם שנים יחד
12 The people said to Samuel: 'Who is he that said: Shall Saul reign over us? bring the men, that we may put them to death.'   IB UIEMR AOM EL-ShMUEL MI AEMR ShEUL IMLK OLINU ThNU AENShIM UNMIThM   יב ויאמר העם אל-שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם
13 Saul said: 'There shall not a man be put to death this day; for to-day IAUA has wrought deliverance in Israel.'   IG UIEMR ShEUL LE-IUMTh EISh BIUM AZA KI AIUM OShA-IAUA ThShUOA BIShREL   יג ויאמר שאול לא-יומת איש ביום הזה כי היום עשה-יהוה תשועה בישראל
14 Then said Samuel to the people: 'Come and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.'   ID UIEMR ShMUEL EL-AOM LKU UNLKA AGLGL UNChDSh ShM AMLUKA   יד ויאמר שמואל אל-העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה
15 All the people went to Gilgal; and there they made Saul king before IAUA in Gilgal; and there they sacrificed sacrifices of peace-offerings before IAUA; and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly.   TU UILKU KL-AOM AGLGL UIMLKU ShM ETh-ShEUL LFNI IAUA BGLGL UIZBChU-ShM ZBChIM ShLMIM LFNI IAUA UIShMCh ShM ShEUL UKL-ENShI IShREL OD-MED   טו וילכו כל-העם הגלגל וימלכו שם את-שאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו-שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח שם שאול וכל-אנשי ישראל עד-מאד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18