1Samuel 12 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Samuel Addresses Israel

1 Samuel said to all Israel: 'Behold, I have hearkened to your voice in all that you said to me, and have made a king over you.   E UIEMR ShMUEL EL-KL-IShREL ANA ShMOThI BQLKM LKL EShR-EMRThM LI UEMLIK OLIKM MLK   א ויאמר שמואל אל-כל-ישראל הנה שמעתי בקלכם לכל אשר-אמרתם לי ואמליך עליכם מלך
2 Now, behold, the king walks before you; and I am old and grayheaded; and, behold, my sons are with you; and I have walked before you from my youth to this day.   B UOThA ANA AMLK MThALK LFNIKM UENI ZQNThI UShBThI UBNI ANM EThKM UENI AThALKThI LFNIKM MNORI OD-AIUM AZA   ב ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד-היום הזה
3 Here I am; witness against me before IAUA, and before His anointed: whose ox have I taken? or whose ass have I taken? or whom have I defrauded? or whom have I oppressed? or of whose hand have I taken a ransom to blind mine eyes therewith? and I will restore it you.'   G ANNI ONU BI NGD IAUA UNGD MShIChU ETh-ShUR MI LQChThI UChMUR MI LQChThI UETh-MI OShQThI ETh-MI RTsUThI UMID-MI LQChThI KFR UEOLIM OINI BU UEShIB LKM   ג הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את-שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת-מי עשקתי את-מי רצותי ומיד-מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם
4 They said: 'You have not defrauded us, nor oppressed us, neither have you taken aught of any man's hand.'   D UIEMRU LE OShQThNU ULE RTsUThNU ULE-LQChTh MID-EISh MEUMA   ד ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא-לקחת מיד-איש מאומה
5 He said to them: 'IAUA is witness against you, and His anointed is witness this day, that you have not found aught in my hand.' They said: 'He is witness.'   A UIEMR ELIAM OD IAUA BKM UOD MShIChU AIUM AZA KI LE MTsEThM BIDI MEUMA UIEMR OD   ה ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד
6 Samuel said to the people: 'It is IAUA that made Moses and Aaron, and that brought your fathers up out of the land of Egypt.   U UIEMR ShMUEL EL-AOM IAUA EShR OShA ETh-MShA UETh-EARN UEShR AOLA ETh-EBThIKM MERTs MTsRIM   ו ויאמר שמואל אל-העם יהוה אשר עשה את-משה ואת-אהרן ואשר העלה את-אבתיכם מארץ מצרים
7 Now therefore stand still, that I may plead with you before IAUA concerning all the righteous acts of IAUA, which He did to you and to your fathers.   Z UOThA AThITsBU UEShFTA EThKM LFNI IAUA ETh KL-TsDQUTh IAUA EShR-OShA EThKM UETh-EBUThIKM   ז ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני יהוה את כל-צדקות יהוה אשר-עשה אתכם ואת-אבותיכם
8 When Jacob was come into Egypt, then your fathers cried to IAUA, and IAUA sent Moses and Aaron, who brought forth your fathers out of Egypt, and they were made to dwell in this place.   Ch KEShR-BE IOQB MTsRIM UIZOQU EBUThIKM EL-IAUA UIShLCh IAUA ETh-MShA UETh-EARN UIUTsIEU ETh-EBThIKM MMTsRIM UIShBUM BMQUM AZA   ח כאשר-בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל-יהוה וישלח יהוה את-משה ואת-אהרן ויוציאו את-אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה
9 But they forgot IAUA their God, and He gave them over into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them.   T UIShKChU ETh-IAUA ELAIAM UIMKR EThM BID SISRE ShR-TsBE ChTsUR UBID-FLShThIM UBID MLK MUEB UILChMU BM   ט וישכחו את-יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר-צבא חצור וביד-פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם
10 They cried to IAUA, and said: We have sinned, because we have forsaken IAUA, and have served the Baalim and the Ashtaroth; but now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve You.   I UIZOQU EL-IAUA UIEMR (UIEMRU) ChTENU KI OZBNU ETh-IAUA UNOBD ETh-ABOLIM UETh-AOShThRUTh UOThA ATsILNU MID EIBINU UNOBDK   י ויזעקו אל-יהוה ויאמר (ויאמרו) חטאנו כי עזבנו את-יהוה ונעבד את-הבעלים ואת-העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך
11 IAUA sent Jerubbaal, and Bedan, and Jephthah, and Samuel, and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and you dwelt in safety.   IE UIShLCh IAUA ETh-IRBOL UETh-BDN UETh-IFThCh UETh-ShMUEL UITsL EThKM MID EIBIKM MSBIB UThShBU BTCh   יא וישלח יהוה את-ירבעל ואת-בדן ואת-יפתח ואת-שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח
12 When you saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, you said to me: Nay, but a king shall reign over us; when IAUA your God was your king.   IB UThREU KI-NChSh MLK BNI-OMUN BE OLIKM UThEMRU LI LE KI-MLK IMLK OLINU UIAUA ELAIKM MLKKM   יב ותראו כי-נחש מלך בני-עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי-מלך ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מלככם
13 Now therefore behold the king whom you have chosen, and whom you have asked for; and, behold, IAUA has set a king over you.   IG UOThA ANA AMLK EShR BChRThM EShR ShELThM UANA NThN IAUA OLIKM MLK   יג ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך
14 If you will fear IAUA, and serve Him, and hearken to His voice, and not rebel against the commandment of IAUA, and both you and also the king that reigns over you be followers of IAUA your God--;   ID EM-ThIREU ETh-IAUA UOBDThM EThU UShMOThM BQULU ULE ThMRU ETh-FI IAUA UAIThM GM-EThM UGM-AMLK EShR MLK OLIKM EChR IAUA ELAIKM   יד אם-תיראו את-יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו את-פי יהוה והיתם גם-אתם וגם-המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם
15 but if you will not hearken to the voice of IAUA, but rebel against the commandment of IAUA, then shall the hand of IAUA be against you, and against your fathers.   TU UEM-LE ThShMOU BQUL IAUA UMRIThM ETh-FI IAUA UAIThA ID-IAUA BKM UBEBThIKM   טו ואם-לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את-פי יהוה והיתה יד-יהוה בכם ובאבתיכם
16 Now therefore stand still and see this great thing, which IAUA will do before your eyes.   TZ GM-OThA AThITsBU UREU ETh-ADBR AGDUL AZA EShR IAUA OShA LOINIKM   טז גם-עתה התיצבו וראו את-הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם
17 Is it not wheat harvest to-day? I will call to IAUA, that He may send thunder and rain; and you shall know and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of IAUA, in asking you a king.'   IZ ALUE QTsIR-ChTIM AIUM EQRE EL-IAUA UIThN QLUTh UMTR UDOU UREU KI-ROThKM RBA EShR OShIThM BOINI IAUA LShEUL LKM MLK   יז הלוא קציר-חטים היום אקרא אל-יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי-רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך
18 So Samuel called to IAUA; and IAUA sent thunder and rain that day; and all the people greatly feared IAUA and Samuel.   ICh UIQRE ShMUEL EL-IAUA UIThN IAUA QLTh UMTR BIUM AAUE UIIRE KL-AOM MED ETh-IAUA UETh-ShMUEL   יח ויקרא שמואל אל-יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל-העם מאד את-יהוה ואת-שמואל
19 All the people said to Samuel: 'Pray for your servants to IAUA your God, that we die not; for we have added to all our sins this evil, to ask us a king.'   IT UIEMRU KL-AOM EL-ShMUEL AThFLL BOD-OBDIK EL-IAUA ELAIK UEL-NMUTh KI-ISFNU OL-KL-ChTEThINU ROA LShEL LNU MLK   יט ויאמרו כל-העם אל-שמואל התפלל בעד-עבדיך אל-יהוה אלהיך ואל-נמות כי-יספנו על-כל-חטאתינו רעה לשאל לנו מלך
20 Samuel said to the people: 'Fear not; you have indeed done all this evil; yet turn not aside from following IAUA, but serve IAUA with all your heart;   K UIEMR ShMUEL EL-AOM EL-ThIREU EThM OShIThM ETh KL-AROA AZETh EK EL-ThSURU MEChRI IAUA UOBDThM ETh-IAUA BKL-LBBKM   כ ויאמר שמואל אל-העם אל-תיראו אתם עשיתם את כל-הרעה הזאת אך אל-תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את-יהוה בכל-לבבכם
21 and turn you not aside; for then should you go after vain things which cannot profit nor deliver, for they are vain.   KE ULE ThSURU KI EChRI AThAU EShR LE-IUOILU ULE ITsILU KI-ThAU AMA   כא ולא תסורו כי אחרי התהו אשר לא-יועילו ולא יצילו כי-תהו המה
22 For IAUA will not forsake His people for His great name's sake; because it has pleased IAUA to make you a people to Himself.   KB KI LE-ITSh IAUA ETh-OMU BOBUR ShMU AGDUL KI AUEIL IAUA LOShUTh EThKM LU LOM   כב כי לא-יטש יהוה את-עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם
23 Moreover as for me, far be it from me that I should sin against IAUA in ceasing to pray for you; but I will instruct you in the good and the right way.   KG GM ENKI ChLILA LI MChTE LIAUA MChDL LAThFLL BODKM UAURIThI EThKM BDRK ATUBA UAIShRA   כג גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה
24 Only fear IAUA, and serve Him in truth with all your heart; for consider how great things He has done for you.   KD EK IREU ETh-IAUA UOBDThM EThU BEMTh BKL-LBBKM KI REU ETh EShR-AGDL OMKM   כד אך יראו את-יהוה ועבדתם אתו באמת בכל-לבבכם כי ראו את אשר-הגדל עמכם
25 But if you shall still do wickedly, you shall be swept away, both you and your king.'   KA UEM-ARO ThROU GM-EThM GM-MLKKM ThSFU   כה ואם-הרע תרעו גם-אתם גם-מלככם תספו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18