1Samuel 24 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

David Spares Saul's Life

1 It came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying: 'Behold, David is in the wilderness of En-gedi.'   E UIAI KEShR ShB ShEUL MEChRI FLShThIM UIGDU LU LEMR ANA DUD BMDBR OIN GDI   א ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי
2 Then Saul took three thousand chosen men out of all Israel, and went to seek David and his men on the rocks of the wild goats.   B UIQCh ShEUL ShLShTh ELFIM EISh BChUR MKL-IShREL UILK LBQSh ETh-DUD UENShIU OL-FNI TsURI AIOLIM   ב ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל-ישראל וילך לבקש את-דוד ואנשיו על-פני צורי היעלים
3 He came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet. Now David and his men were sitting in the innermost parts of the cave.   G UIBE EL-GDRUTh ATsEN OL-ADRK UShM MORA UIBE ShEUL LASK ETh-RGLIU UDUD UENShIU BIRKThI AMORA IShBIM   ג ויבא אל-גדרות הצאן על-הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את-רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים
4 The men of David said to him: 'Behold the day in which IAUA has said to you: Behold, I will deliver your enemy into your hand, and you shall do to him as it shall seem good to you.' Then David arose, and cut off the skirt of Saul's robe privily.   D UIEMRU ENShI DUD ELIU ANA AIUM EShR-EMR IAUA ELIK ANA ENKI NThN ETh-EIBIK (EIBK) BIDK UOShITh LU KEShR ITB BOINIK UIQM DUD UIKRTh ETh-KNF-AMOIL EShR-LShEUL BLT   ד ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר-אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את-איביך (איבך) בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את-כנף-המעיל אשר-לשאול בלט
5 It came to pass afterward, that David's heart smote him, because he had cut off Saul's skirt.   A UIAI EChRI-KN UIK LB-DUD EThU OL EShR KRTh ETh-KNF EShR LShEUL   ה ויהי אחרי-כן ויך לב-דוד אתו על אשר כרת את-כנף אשר לשאול
6 He said to his men: 'IAUA forbid it me, that I should do this thing to my lord, IAUA's anointed, to put forth my hand against him, seeing he is IAUA's anointed.'   U UIEMR LENShIU ChLILA LI MIAUA EM-EOShA ETh-ADBR AZA LEDNI LMShICh IAUA LShLCh IDI BU KI-MShICh IAUA AUE   ו ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם-אעשה את-הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי-משיח יהוה הוא
7 So David checked his men with these words, and suffered them not to rise against Saul. Saul rose up out of the cave, and went on his way.   Z UIShSO DUD ETh-ENShIU BDBRIM ULE NThNM LQUM EL-ShEUL UShEUL QM MAMORA UILK BDRK   ז וישסע דוד את-אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל-שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך
8 David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying: 'My lord the king.' When Saul looked behind him, David bowed with his face to the earth, and prostrated himself.   Ch UIQM DUD EChRI-KN UITsE MN AMORA (MAMORA) UIQRE EChRI-ShEUL LEMR EDNI AMLK UIBT ShEUL EChRIU UIQD DUD EFIM ERTsA UIShThChU   ח ויקם דוד אחרי-כן ויצא מן המערה (מהמערה) ויקרא אחרי-שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו
9 David said to Saul: 'Wherefore listen you to men's words, saying: Behold, David seeks your hurt?   T UIEMR DUD LShEUL LMA ThShMO ETh-DBRI EDM LEMR ANA DUD MBQSh ROThK   ט ויאמר דוד לשאול למה תשמע את-דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך
10 Behold, this day your eyes have seen how that IAUA had delivered you to-day into my hand in the cave; and some bade me kill you; but mine eye spared you; and I said: I will not put forth my hand against my lord; for he is IAUA's anointed.   I ANA AIUM AZA REU OINIK ETh EShR-NThNK IAUA AIUM BIDI BMORA UEMR LARGK UThChS OLIK UEMR LE-EShLCh IDI BEDNI KI-MShICh IAUA AUE   י הנה היום הזה ראו עיניך את אשר-נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא-אשלח ידי באדני כי-משיח יהוה הוא
11 Moreover, my father, see, yes, see the skirt of your robe in my hand; for in that I cut off the skirt of your robe, and killed you not, know you and see that there is neither evil nor transgression in my hand, and I have not sinned against you, though you lay wait for my soul to take it.   IE UEBI REA GM REA ETh-KNF MOILK BIDI KI BKRThI ETh-KNF MOILK ULE ARGThIK DO UREA KI EIN BIDI ROA UFShO ULE-ChTEThI LK UEThA TsDA ETh-NFShI LQChThA   יא ואבי ראה גם ראה את-כנף מעילך בידי כי בכרתי את-כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא-חטאתי לך ואתה צדה את-נפשי לקחתה
12 IAUA judge between me and you, and IAUA avenge me of you; but my hand shall not be on you.   IB IShFT IAUA BINI UBINK UNQMNI IAUA MMK UIDI LE ThAIA-BK   יב ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה-בך
13 As says the proverb of the ancients: Out of the wicked comes forth wickedness; but my hand shall not be on you.   IG KEShR IEMR MShL AQDMNI MRShOIM ITsE RShO UIDI LE ThAIA-BK   יג כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה-בך
14 After whom is the king of Israel come out? after whom dost you pursue? after a dead dog, after a flea.   ID EChRI MI ITsE MLK IShREL EChRI MI EThA RDF EChRI KLB MTh EChRI FROSh EChD   יד אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד
15 IAUA therefore be judge, and give sentence between me and you, and see, and plead my cause, and deliver me out of your hand.'   TU UAIA IAUA LDIN UShFT BINI UBINK UIRE UIRB ETh-RIBI UIShFTNI MIDK   טו והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את-ריבי וישפטני מידך
16 It came to pass, when David had made an end of speaking these words to Saul, that Saul said: 'Is this your voice, my son David?' Saul lifted up his voice, and wept.   TZ UIAI KKLUTh DUD LDBR ETh-ADBRIM AELA EL-ShEUL UIEMR ShEUL AQLK ZA BNI DUD UIShE ShEUL QLU UIBK   טז ויהי ככלות דוד לדבר את-הדברים האלה אל-שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך
17 He said to David: 'You are more righteous than I; for you have rendered to me good, whereas I have rendered to you evil.   IZ UIEMR EL-DUD TsDIQ EThA MMNI KI EThA GMLThNI ATUBA UENI GMLThIK AROA   יז ויאמר אל-דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה
18 You have declared this day how that you have dealt well with me; forasmuch as when IAUA had delivered me up into your hand, you didst not kill me.   ICh UETh (UEThA) AGDTh AIUM ETh EShR-OShIThA EThI TUBA ETh EShR SGRNI IAUA BIDK ULE ARGThNI   יח ואת (ואתה) הגדת היום את אשר-עשיתה אתי טובה את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני
19 For if a man find his enemy, will he let him go well away? wherefore IAUA reward you good for that which you have done to me this day.   IT UKI-IMTsE EISh ETh-EIBU UShLChU BDRK TUBA UIAUA IShLMK TUBA ThChTh AIUM AZA EShR OShIThA LI   יט וכי-ימצא איש את-איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי
20 Now, behold, I know that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand.   K UOThA ANA IDOThI KI MLK ThMLUK UQMA BIDK MMLKTh IShREL   כ ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל
21 Swear now therefore to me by IAUA, that you will not cut off my seed after me, and that you will not destroy my name out of my father's house.'   KE UOThA AShBOA LI BIAUA EM-ThKRITh ETh-ZROI EChRI UEM-ThShMID ETh-ShMI MBITh EBI   כא ועתה השבעה לי ביהוה אם-תכרית את-זרעי אחרי ואם-תשמיד את-שמי מבית אבי
22 David swore to Saul. Saul went home; but David and his men got them up to the stronghold.   KB UIShBO DUD LShEUL UILK ShEUL EL-BIThU UDUD UENShIU OLU OL-AMTsUDA   כב וישבע דוד לשאול וילך שאול אל-ביתו ודוד ואנשיו עלו על-המצודה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18