1Samuel 13 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

War with the Philistines

1 Saul was ---- years old when he began to reign; and two years he reigned over Israel.   E BN-ShNA ShEUL BMLKU UShThI ShNIM MLK OL-IShREL   א בן-שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על-ישראל
2 Saul chose him three thousand men of Israel; whereof two thousand were with Saul in Michmas and in the mount of Beth-el, and a thousand were with Jonathan in Gibeath-benjamin; and the rest of the people he sent every man to his tent.   B UIBChR-LU ShEUL ShLShTh ELFIM MIShREL UIAIU OM-ShEUL ELFIM BMKMSh UBAR BITh-EL UELF AIU OM-IUNThN BGBOTh BNIMIN UIThR AOM ShLCh EISh LEALIU   ב ויבחר-לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם-שאול אלפים במכמש ובהר בית-אל ואלף היו עם-יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו
3 Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. Saul blew the horn throughout all the land, saying: 'Let the Hebrews hear.'   G UIK IUNThN ETh NTsIB FLShThIM EShR BGBO UIShMOU FLShThIM UShEUL ThQO BShUFR BKL-AERTs LEMR IShMOU AOBRIM   ג ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל-הארץ לאמר ישמעו העברים
4 All Israel heard say that Saul had smitten the garrison of the Philistines, and that Israel also had made himself odious with the Philistines. The people were gathered together after Saul to Gilgal.   D UKL-IShREL ShMOU LEMR AKA ShEUL ETh-NTsIB FLShThIM UGM-NBESh IShREL BFLShThIM UITsOQU AOM EChRI ShEUL AGLGL   ד וכל-ישראל שמעו לאמר הכה שאול את-נציב פלשתים וגם-נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל
5 The Philistines assembled themselves together to fight with Israel, thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand which is on the sea-shore in multitude; and they came up, and pitched in Michmas, eastward of Beth-aven.   A UFLShThIM NESFU LALChM OM-IShREL ShLShIM ELF RKB UShShTh ELFIM FRShIM UOM KChUL EShR OL-ShFTh-AIM LRB UIOLU UIChNU BMKMSh QDMTh BITh EUN   ה ופלשתים נאספו להלחם עם-ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על-שפת-הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און
6 When the men of Israel saw that they were in a strait--for the people were distressed--then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in holds, and in pits.   U UEISh IShREL REU KI TsR-LU KI NGSh AOM UIThChBEU AOM BMORUTh UBChUChIM UBSLOIM UBTsRChIM UBBRUTh   ו ואיש ישראל ראו כי צר-לו כי נגש העם ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים ובצרחים ובברות
7 Now some of the Hebrews had gone over the Jordan to the land of Gad and Gilead; but as for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling.   Z UOBRIM OBRU ETh-AIRDN ERTs GD UGLOD UShEUL OUDNU BGLGL UKL-AOM ChRDU EChRIU   ז ועברים עברו את-הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל-העם חרדו אחריו
8 He tarried seven days, according to the set time that Samuel had appointed; but Samuel came not to Gilgal; and the people were scattered from him.   Ch UIIChL (UIUChL) ShBOTh IMIM LMUOD EShR ShMUEL ULE-BE ShMUEL AGLGL UIFTs AOM MOLIU   ח וייחל (ויוחל) שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא-בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו
9 Saul said: 'Bring hither to me the burnt-offering and the peace-offerings.' He offered the burnt-offering.   T UIEMR ShEUL AGShU ELI AOLA UAShLMIM UIOL AOLA   ט ויאמר שאול הגשו אלי העלה והשלמים ויעל העלה
10 It came to pass that, as soon as he had made an end of offering the burnt-offering, behold, Samuel came; and Saul went out to meet him, that he might salute him.   I UIAI KKLThU LAOLUTh AOLA UANA ShMUEL BE UITsE ShEUL LQREThU LBRKU   י ויהי ככלתו להעלות העלה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו
11 Samuel said: 'What have you done?' Saul said: 'Because I saw that the people were scattered from me, and that you came not within the days appointed, and that the Philistines assembled themselves together against Michmas;   IE UIEMR ShMUEL MA OShITh UIEMR ShEUL KI-REIThI KI-NFTs AOM MOLI UEThA LE-BETh LMUOD AIMIM UFLShThIM NESFIM MKMSh   יא ויאמר שמואל מה עשית ויאמר שאול כי-ראיתי כי-נפץ העם מעלי ואתה לא-באת למועד הימים ופלשתים נאספים מכמש
12 therefore said I: Now will the Philistines come down on me to Gilgal, and I have not entreated the favour of IAUA; I forced myself therefore, and offered the burnt-offering.'   IB UEMR OThA IRDU FLShThIM ELI AGLGL UFNI IAUA LE ChLIThI UEThEFQ UEOLA AOLA   יב ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני יהוה לא חליתי ואתאפק ואעלה העלה
13 Samuel said to Saul: 'You have done foolishly; you have not kept the commandment of IAUA your God, which He commanded you; for now would IAUA have established your kingdom on Israel for ever.   IG UIEMR ShMUEL EL-ShEUL NSKLTh LE ShMRTh ETh-MTsUTh IAUA ELAIK EShR TsUK KI OThA AKIN IAUA ETh-MMLKThK EL-IShREL OD-OULM   יג ויאמר שמואל אל-שאול נסכלת לא שמרת את-מצות יהוה אלהיך אשר צוך כי עתה הכין יהוה את-ממלכתך אל-ישראל עד-עולם
14 But now your kingdom shall not continue; IAUA has sought him a man after His own heart, and IAUA has appointed him to be prince over His people, because you have not kept that which IAUA commanded you.'   ID UOThA MMLKThK LE-ThQUM BQSh IAUA LU EISh KLBBU UITsUAU IAUA LNGID OL-OMU KI LE ShMRTh ETh EShR-TsUK IAUA   יד ועתה ממלכתך לא-תקום בקש יהוה לו איש כלבבו ויצוהו יהוה לנגיד על-עמו כי לא שמרת את אשר-צוך יהוה
15 Samuel arose, and got him up from Gilgal to Gibeath-benjamin. Saul numbered the people that were present with him, about six hundred men.   TU UIQM ShMUEL UIOL MN-AGLGL GBOTh BNIMN UIFQD ShEUL ETh-AOM ANMTsEIM OMU KShSh MEUTh EISh   טו ויקם שמואל ויעל מן-הגלגל גבעת בנימן ויפקד שאול את-העם הנמצאים עמו כשש מאות איש
16 Saul, and Jonathan his son, and the people that were present with them, abode in Gibeath-benjamin; but the Philistines encamped in Michmas.   TZ UShEUL UIUNThN BNU UAOM ANMTsE OMM IShBIM BGBO BNIMN UFLShThIM ChNU BMKMSh   טז ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש
17 The spoilers came out of the camp of the Philistines in three companies: one company turned to the way that leads to Ophrah, to the land of Shual;   IZ UITsE AMShChITh MMChNA FLShThIM ShLShA REShIM ARESh EChD IFNA EL-DRK OFRA EL-ERTs ShUOL   יז ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים הראש אחד יפנה אל-דרך עפרה אל-ארץ שועל
18 and another company turned the way to Beth-horon; and another company turned the way of the border that looks down on the valley of Zeboim toward the wilderness.   ICh UARESh EChD IFNA DRK BITh ChRUN UARESh EChD IFNA DRK AGBUL ANShQF OL-GI ATsBOIM AMDBRA   יח והראש אחד יפנה דרך בית חרון והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על-גי הצבעים המדברה
19 Now there was no smith found throughout all the land of Israel; for the Philistines said: 'Unless the Hebrews make them swords or spears';   IT UChRSh LE IMTsE BKL ERTs IShREL KI-EMR (EMRU) FLShThIM FN IOShU AOBRIM ChRB EU ChNITh   יט וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל כי-אמר (אמרו) פלשתים פן יעשו העברים חרב או חנית
20 but all the Israelites went down to the Philistines, to sharpen every man his plowshare, and his coulter, and his axe, and his mattock.   K UIRDU KL-IShREL AFLShThIM LLTUSh EISh ETh-MChRShThU UETh-EThU UETh-QRDMU UETh MChRShThU   כ וירדו כל-ישראל הפלשתים ללטוש איש את-מחרשתו ואת-אתו ואת-קרדמו ואת מחרשתו
21 The price of the filing was a pim for the mattocks, and for the coulters, and for the forks with three teeth, and for the axes; and to set the goads.   KE UAIThA AFTsIRA FIM LMChRShTh ULEThIM ULShLSh QLShUN ULAQRDMIM ULATsIB ADRBN   כא והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן
22 So it came to pass in the day of battle, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan; but with Saul and with Jonathan his son was there found.   KB UAIA BIUM MLChMTh ULE NMTsE ChRB UChNITh BID KL-AOM EShR ETh-ShEUL UETh-IUNThN UThMTsE LShEUL ULIUNThN BNU   כב והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל-העם אשר את-שאול ואת-יונתן ותמצא לשאול וליונתן בנו
23 The garrison of the Philistines went out to the pass of Michmas.   KG UITsE MTsB FLShThIM EL-MOBR MKMSh   כג ויצא מצב פלשתים אל-מעבר מכמש

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18