1Chronicles 22 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

David Prepares for Temple Building

1 Then David said: 'This is the house of IAUA God, and this is the altar of burnt-offering for Israel.'   E UIEMR DUID ZA AUE BITh IAUA AELAIM UZA-MZBCh LOLA LIShREL   א ויאמר דויד זה הוא בית יהוה האלהים וזה-מזבח לעלה לישראל
2 David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to cut wrought stones to build the house of God.   B UIEMR DUID LKNUS ETh-AGRIM EShR BERTs IShREL UIOMD ChTsBIM LChTsUB EBNI GZITh LBNUTh BITh AELAIM   ב ויאמר דויד לכנוס את-הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלהים
3 David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the couplings; and brass in abundance without weight;   G UBRZL LRB LMSMRIM LDLThUTh AShORIM ULMChBRUTh AKIN DUID UNChShTh LRB EIN MShQL   ג וברזל לרב למסמרים לדלתות השערים ולמחברות הכין דויד ונחשת לרב אין משקל
4 and cedar-trees without number; for the Zidonians and they of Tyre brought cedar-trees in abundance to David.   D UOTsI ERZIM LEIN MSFR KI ABIEU ATsIDNIM UATsRIM OTsI ERZIM LRB LDUID   ד ועצי ארזים לאין מספר כי הביאו הצידנים והצרים עצי ארזים לרב לדויד
5 David said: 'Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for IAUA must be exceeding magnificent, of fame and of glory throughout all countries; I will therefore make preparation for him.' So David prepared abundantly before his death.   A UIEMR DUID ShLMA BNI NOR URK UABITh LBNUTh LIAUA LAGDIL LMOLA LShM ULThFERTh LKL-AERTsUTh EKINA NE LU UIKN DUID LRB LFNI MUThU   ה ויאמר דויד שלמה בני נער ורך והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל-הארצות אכינה נא לו ויכן דויד לרב לפני מותו
6 Then He called for Solomon his son, and charged him to build a house for IAUA, the God of Israel.   U UIQRE LShLMA BNU UITsUAU LBNUTh BITh LIAUA ELAI IShREL   ו ויקרא לשלמה בנו ויצוהו לבנות בית ליהוה אלהי ישראל
7 David said to Solomon: 'My son, as for me, it was in my heart to build a house to the name of IAUA my God.   Z UIEMR DUID LShLMA BNU (BNI) ENI AIA OM-LBBI LBNUTh BITh LShM IAUA ELAI   ז ויאמר דויד לשלמה בנו (בני) אני היה עם-לבבי לבנות בית לשם יהוה אלהי
8 But the word of IAUA came to me, saying: You have shed blood abundantly, and have made great wars; you shall not build a house to My name, because you have shed much blood on the earth in My sight.   Ch UIAI OLI DBR-IAUA LEMR DM LRB ShFKTh UMLChMUTh GDLUTh OShITh LE-ThBNA BITh LShMI KI DMIM RBIM ShFKTh ERTsA LFNI   ח ויהי עלי דבר-יהוה לאמר דם לרב שפכת ומלחמות גדלות עשית לא-תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני
9 Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about; for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness to Israel in his days.   T ANA-BN NULD LK AUE IAIA EISh MNUChA UANIChUThI LU MKL-EUIBIU MSBIB KI ShLMA IAIA ShMU UShLUM UShQT EThN OL-IShREL BIMIU   ט הנה-בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה והניחותי לו מכל-אויביו מסביב כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על-ישראל בימיו
10 He shall build a house for My name; and he shall be to Me for a son, and I will be to him for a father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.   I AUE-IBNA BITh LShMI UAUE IAIA-LI LBN UENI-LU LEB UAKINUThI KSE MLKUThU OL-IShREL OD-OULM   י הוא-יבנה בית לשמי והוא יהיה-לי לבן ואני-לו לאב והכינותי כסא מלכותו על-ישראל עד-עולם
11 Now, my son, IAUA be with you; and prosper you, and build the house of IAUA your God, as He has spoken concerning you.   IE OThA BNI IAI IAUA OMK UATsLChTh UBNITh BITh IAUA ELAIK KEShR DBR OLIK   יא עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשר דבר עליך
12 Only IAUA give you discretion and understanding, and give you charge concerning Israel; that so you may keep the law of IAUA your God.   IB EK IThN-LK IAUA ShKL UBINA UITsUK OL-IShREL ULShMUR ETh-ThURTh IAUA ELAIK   יב אך יתן-לך יהוה שכל ובינה ויצוך על-ישראל ולשמור את-תורת יהוה אלהיך
13 Then shall you prosper, if you observe to do the statutes and the ordinances which IAUA charged Moses with concerning Israel; be strong, and of good courage; fear not, neither be dismayed.   IG EZ ThTsLICh EM-ThShMUR LOShUTh ETh-AChQIM UETh-AMShFTIM EShR TsUA IAUA ETh-MShA OL-IShREL ChZQ UEMTs EL-ThIRE UEL-ThChTh   יג אז תצליח אם-תשמור לעשות את-החקים ואת-המשפטים אשר צוה יהוה את-משה על-ישראל חזק ואמץ אל-תירא ואל-תחת
14 Now, behold, in my straits I have prepared for the house of IAUA a hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight, for it is in abundance; timber also and stone have I prepared; and you may add thereto.   ID UANA BONII AKINUThI LBITh-IAUA ZAB KKRIM MEA-ELF UKSF ELF ELFIM KKRIM ULNChShTh ULBRZL EIN MShQL KI LRB AIA UOTsIM UEBNIM AKINUThI UOLIAM ThUSIF   יד והנה בעניי הכינותי לבית-יהוה זהב ככרים מאה-אלף וכסף אלף אלפים ככרים ולנחשת ולברזל אין משקל כי לרב היה ועצים ואבנים הכינותי ועליהם תוסיף
15 Moreover there are workmen with you in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all men that are skilful in any manner of work;   TU UOMK LRB OShI MLEKA ChTsBIM UChRShI EBN UOTs UKL-ChKM BKL-MLEKA   טו ועמך לרב עשי מלאכה חצבים וחרשי אבן ועץ וכל-חכם בכל-מלאכה
16 of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise and be doing, and IAUA be with you.'   TZ LZAB LKSF ULNChShTh ULBRZL EIN MSFR QUM UOShA UIAI IAUA OMK   טז לזהב לכסף ולנחשת ולברזל אין מספר קום ועשה ויהי יהוה עמך
17 David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son:   IZ UITsU DUID LKL-ShRI IShREL LOZR LShLMA BNU   יז ויצו דויד לכל-שרי ישראל לעזר לשלמה בנו
18 'Is not IAUA your God with you? and has He not given you rest on every side? for He has delivered the inhabitants of the land into my hand; and the land is subdued before IAUA, and before His people.   ICh ALE IAUA ELAIKM OMKM UANICh LKM MSBIB KI NThN BIDI ETh IShBI AERTs UNKBShA AERTs LFNI IAUA ULFNI OMU   יח הלא יהוה אלהיכם עמכם והניח לכם מסביב כי נתן בידי את ישבי הארץ ונכבשה הארץ לפני יהוה ולפני עמו
19 Now set your heart and your soul to seek after IAUA your God; arise therefore, and build you the sanctuary of IAUA God, to bring the ark of the covenant of IAUA, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of IAUA.'   IT OThA ThNU LBBKM UNFShKM LDRUSh LIAUA ELAIKM UQUMU UBNU ETh-MQDSh IAUA AELAIM LABIE ETh-ERUN BRITh-IAUA UKLI QDSh AELAIM LBITh ANBNA LShM-IAUA   יט עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש ליהוה אלהיכם וקומו ובנו את-מקדש יהוה האלהים להביא את-ארון ברית-יהוה וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם-יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18