1Chronicles 2 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Genealogy: Twelve Sons of Jacob (Israel)

1 These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun;   E ELA BNI IShREL REUBN ShMOUN LUI UIAUDA IShShKR UZBLUN   א אלה בני ישראל ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון
2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.   B DN IUSF UBNIMN NFThLI GD UEShR   ב דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר
3 The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born to him of Bath-shua the Canaanitess. Er, Judah's first-born, was wicked in the sight of IAUA; and He slew him.   G BNI IAUDA OR UEUNN UShLA ShLUShA NULD LU MBTh-ShUO AKNONITh UIAI OR BKUR IAUDA RO BOINI IAUA UIMIThAU   ג בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת-שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו
4 Tamar his daughter-in-law bore him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.   D UThMR KLThU ILDA LU ETh-FRTs UETh-ZRCh KL-BNI IAUDA ChMShA   ד ותמר כלתו ילדה לו את-פרץ ואת-זרח כל-בני יהודה חמשה
5 The sons of Perez: Hezron, and Hamul.   A BNI-FRTs ChTsRUN UChMUL   ה בני-פרץ חצרון וחמול
6 The sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.   U UBNI ZRCh ZMRI UEIThN UAIMN UKLKL UDRO KLM ChMShA   ו ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה
7 The sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass concerning the devoted thing.   Z UBNI KRMI OKR OUKR IShREL EShR MOL BChRM   ז ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם
8 The sons of Ethan: Azariah.   Ch UBNI EIThN OZRIA   ח ובני איתן עזריה
9 The sons also of Hezron, that were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.   T UBNI ChTsRUN EShR NULD-LU ETh-IRChMEL UETh-RM UETh-KLUBI   ט ובני חצרון אשר נולד-לו את-ירחמאל ואת-רם ואת-כלובי
10 Ram begot Amminadab; and Amminadab begot Nahshon, prince of the children of Judah;   I URM AULID ETh-OMINDB UOMINDB AULID ETh-NChShUN NShIE BNI IAUDA   י ורם הוליד את-עמינדב ועמינדב הוליד את-נחשון נשיא בני יהודה
11 and Nahshon begot Salma, and Salma begot Boaz;   IE UNChShUN AULID ETh-ShLME UShLME AULID ETh-BOZ   יא ונחשון הוליד את-שלמא ושלמא הוליד את-בעז
12 and Boaz begot Obed, and Obed begot Jesse;   IB UBOZ AULID ETh-OUBD UOUBD AULID ETh-IShI   יב ובעז הוליד את-עובד ועובד הוליד את-ישי
13 and Jesse begot his first-born Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third;   IG UEIShI AULID ETh-BKRU ETh-ELIEB UEBINDB AShNI UShMOE AShLShI   יג ואישי הוליד את-בכרו את-אליאב ואבינדב השני ושמעא השלשי
14 Nethanel the fourth, Raddai the fifth;   ID NThNEL ARBIOI RDI AChMIShI   יד נתנאל הרביעי רדי החמישי
15 Ozem the sixth, David the seventh.   TU ETsM AShShI DUID AShBOI   טו אצם הששי דויד השבעי
16 Their sisters were Zeruiah and Abigail. The sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.   TZ UEChIThIAM TsRUIA UEBIGIL UBNI TsRUIA EBShI UIUEB UOShAEL ShLShA   טז ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשהאל שלשה
17 Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.   IZ UEBIGIL ILDA ETh-OMShE UEBI OMShE IThR AIShMOELI   יז ואביגיל ילדה את-עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי
18 Caleb the son of Hezron begot children of Azubah his wife--and of Jerioth--and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.   ICh UKLB BN-ChTsRUN AULID ETh-OZUBA EShA UETh-IRIOUTh UELA BNIA IShR UShUBB UERDUN   יח וכלב בן-חצרון הוליד את-עזובה אשה ואת-יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון
19 Azubah died, and Caleb took to him Ephrath, who bore him Hur.   IT UThMTh OZUBA UIQCh-LU KLB ETh-EFRTh UThLD LU ETh-ChUR   יט ותמת עזובה ויקח-לו כלב את-אפרת ותלד לו את-חור
20 Hur begot Uri, and Uri begot Bezalel.   K UChUR AULID ETh-EURI UEURI AULID ETh-BTsLEL   כ וחור הוליד את-אורי ואורי הוליד את-בצלאל
21 Afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead; whom he took to wife when he was threescore years old; and she bore him Segub.   KE UEChR BE ChTsRUN EL-BTh-MKIR EBI GLOD UAUE LQChA UAUE BN-ShShIM ShNA UThLD LU ETh-ShGUB   כא ואחר בא חצרון אל-בת-מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן-ששים שנה ותלד לו את-שגוב
22 Segub begot Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.   KB UShGUB AULID ETh-IEIR UIAI-LU OShRIM UShLUSh ORIM BERTs AGLOD   כב ושגוב הוליד את-יאיר ויהי-לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד
23 Geshur and Aram took Havvoth-jair from them, with Kenath, and the villages thereof, even threescore cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.   KG UIQCh GShUR-UERM ETh-ChUTh IEIR METhM ETh-QNTh UETh-BNThIA ShShIM OIR KL-ELA BNI MKIR EBI-GLOD   כג ויקח גשור-וארם את-חות יאיר מאתם את-קנת ואת-בנתיה ששים עיר כל-אלה בני מכיר אבי-גלעד
24 After that Hezron was dead in Caleb-ephrath, then Abiah Hezron's wife bore him Ashhur the father of Tekoa.   KD UEChR MUTh-ChTsRUN BKLB EFRThA UEShTh ChTsRUN EBIA UThLD LU ETh-EShChUR EBI ThQUO   כד ואחר מות-חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את-אשחור אבי תקוע
25 The sons of Jerahmeel the first-born of Hezron were Ram the first-born, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.   KA UIAIU BNI-IRChMEL BKUR ChTsRUN ABKUR RM UBUNA UERN UETsM EChIA   כה ויהיו בני-ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה
26 Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.   KU UThAI EShA EChRTh LIRChMEL UShMA OTRA AIE EM EUNM   כו ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם
27 The sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.   KZ UIAIU BNI-RM BKUR IRChMEL MOTs UIMIN UOQR   כז ויהיו בני-רם בכור ירחמאל מעץ וימין ועקר
28 The sons of Onam were Shammai, and Jada; and the sons of Shammai: Nadab, and Abishur.   KCh UIAIU BNI-EUNM ShMI UIDO UBNI ShMI NDB UEBIShUR   כח ויהיו בני-אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור
29 The name of the wife of Abishur was Abihail; and she bore him Ahban, and Molid.   KT UShM EShTh EBIShUR EBIAIL UThLD LU ETh-EChBN UETh-MULID   כט ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את-אחבן ואת-מוליד
30 The sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.   L UBNI NDB SLD UEFIM UIMTh SLD LE BNIM   ל ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים
31 The sons of Appaim: Ishi. The sons of Ishi: Sheshan. The sons of Sheshan: Ahlai.   LE UBNI EFIM IShOI UBNI IShOI ShShN UBNI ShShN EChLI   לא ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי
32 The sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan: and Jether died without children.   LB UBNI IDO EChI ShMI IThR UIUNThN UIMTh IThR LE BNIM   לב ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים
33 The sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.   LG UBNI IUNThN FLTh UZZE ELA AIU BNI IRChMEL   לג ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל
34 Now Sheshan had no sons, but daughters. Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.   LD ULE-AIA LShShN BNIM KI EM-BNUTh ULShShN OBD MTsRI UShMU IRChO   לד ולא-היה לששן בנים כי אם-בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע
35 So Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bore him Attai.   LA UIThN ShShN ETh-BThU LIRChO OBDU LEShA UThLD LU ETh-OThI   לה ויתן ששן את-בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את-עתי
36 Attai begot Nathan, and Nathan begot Zabad;   LU UOThI ALID ETh-NThN UNThN AULID ETh-ZBD   לו ועתי הליד את-נתן ונתן הוליד את-זבד
37 and Zabad begot Ephlal, and Ephlal begot Obed;   LZ UZBD AULID ETh-EFLL UEFLL AULID ETh-OUBD   לז וזבד הוליד את-אפלל ואפלל הוליד את-עובד
38 and Obed begot Jehu, and Jehu begot Azariah;   LCh UOUBD AULID ETh-IAUE UIAUE ALID ETh-OZRIA   לח ועובד הוליד את-יהוא ויהוא הליד את-עזריה
39 and Azariah begot Helez, and Helez begot Eleasah;   LT UOZRIA ALID ETh-ChLTs UChLTs ALID ETh-ELOShA   לט ועזריה הליד את-חלץ וחלץ הליד את-אלעשה
40 and Eleasah begot Sisamai, and Sisamai begot Shallum;   M UELOShA ALID ETh-SSMI USSMI ALID ETh-ShLUM   מ ואלעשה הליד את-ססמי וססמי הליד את-שלום
41 and Shallum begot Jekamiah, and Jekamiah begot Elishama.   ME UShLUM AULID ETh-IQMIA UIQMIA ALID ETh-ELIShMO   מא ושלום הוליד את-יקמיה ויקמיה הליד את-אלישמע
42 The sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his first-born, who was the father of Ziph, and the sons of Mareshah the father of Hebron.   MB UBNI KLB EChI IRChMEL MIShO BKRU AUE EBI-ZIF UBNI MRShA EBI ChBRUN   מב ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי-זיף ובני מרשה אבי חברון
43 The sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.   MG UBNI ChBRUN QRCh UThFCh URQM UShMO   מג ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע
44 Shema begot Raham, the father of Jorkeam; and Rekem begot Shammai.   MD UShMO AULID ETh-RChM EBI IRQOM URQM AULID ETh-ShMI   מד ושמע הוליד את-רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את-שמי
45 The son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth-zur.   MA UBN-ShMI MOUN UMOUN EBI BITh-TsUR   מה ובן-שמי מעון ומעון אבי בית-צור
46 Ephah, Caleb's concubine, bore Haran, and Moza, and Gazez; and Haran begot Gazez.   MU UOIFA FILGSh KLB ILDA ETh-ChRN UETh-MUTsE UETh-GZZ UChRN ALID ETh-GZZ   מו ועיפה פילגש כלב ילדה את-חרן ואת-מוצא ואת-גזז וחרן הליד את-גזז
47 The sons of Jahdai: Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.   MZ UBNI IADI RGM UIUThM UGIShN UFLT UOIFA UShOF   מז ובני יהדי רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף
48 Maacah, Caleb's concubine, bore Sheber and Tirhanah.   MCh FILGSh KLB MOKA ILD ShBR UETh-ThRChNA   מח פילגש כלב מעכה ילד שבר ואת-תרחנה
49 [the wife of] Shaaph the father of Madmannah bore Sheva the father of Machbenah and the father of Gibea. The daughter of Caleb was Achsah.   MT UThLD ShOF EBI MDMNA ETh-ShUE EBI MKBNA UEBI GBOE UBTh-KLB OKSA   מט ותלד שעף אבי מדמנה את-שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת-כלב עכסה
50 These were the sons of Caleb. The sons of Hur the first-born of Ephrath: Shobal the father of Kiriath-jearim;   N ELA AIU BNI KLB BN-ChUR BKUR EFRThA ShUBL EBI QRITh IORIM   נ אלה היו בני כלב בן-חור בכור אפרתה שובל אבי קרית יערים
51 Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.   NE ShLME EBI BITh-LChM ChRF EBI BITh-GDR   נא שלמא אבי בית-לחם חרף אבי בית-גדר
52 Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, and half of the Menuhoth.   NB UIAIU BNIM LShUBL EBI QRITh IORIM AREA ChTsI AMNChUTh   נב ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות
53 The families of Kiriath-jearim: the Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites, and the Eshtaolites.   NG UMShFChUTh QRITh IORIM AIThRI UAFUThI UAShMThI UAMShROI MELA ITsEU ATsROThI UAEShThELI   נג ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי
54 The sons of Salma: Beth-lehem, and the Netophathites, Atroth-beth-joab, and half of the Manahathites, the Zorites.   ND BNI ShLME BITh LChM UNTUFThI OTRUTh BITh IUEB UChTsI AMNChThI ATsROI   נד בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי
55 The families of scribes that dwelt at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites that came of Hammath, the father of the house of Rechab.   NA UMShFChUTh SFRIM IShBU (IShBI) IOBTs ThROThIM ShMOThIM ShUKThIM AMA AQINIM ABEIM MChMTh EBI BITh-RKB   נה ומשפחות ספרים ישבו (ישבי) יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית-רכב

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18