1Chronicles 10 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Defeat and Death of Saul and His Sons

1 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.   E UFLShThIM NLChMU BIShREL UINS EISh-IShREL MFNI FLShThIM UIFLU ChLLIM BAR GLBO   א ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש-ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע
2 The Philistines followed hard after Saul and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchi-shua, the sons of Saul.   B UIDBQU FLShThIM EChRI ShEUL UEChRI BNIU UIKU FLShThIM ETh-IUNThN UETh-EBINDB UETh-MLKIShUO BNI ShEUL   ב וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע בני שאול
3 The battle went sore against Saul, and the archers overtook him; and he was in anguish by reason of the archers.   G UThKBD AMLChMA OL-ShEUL UIMTsEAU AMURIM BQShTh UIChL MN-AIURIM   ג ותכבד המלחמה על-שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן-היורים
4 Then said Saul to his armour-bearer: 'Draw your sword, and thrust me through therewith; unless these uncircumcised come and make a mock of me.' But his armour-bearer would not; for he was sore afraid. Therefore Saul took his sword, and fell on it.   D UIEMR ShEUL EL-NShE KLIU ShLF ChRBK UDQRNI BA FN-IBEU AORLIM AELA UAThOLLU-BI ULE EBA NShE KLIU KI IRE MED UIQCh ShEUL ETh-AChRB UIFL OLIA   ד ויאמר שאול אל-נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבאו הערלים האלה והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה
5 When his armour-bearer saw that Saul was dead, he likewise fell on his sword, and died.   A UIRE NShE-KLIU KI MTh ShEUL UIFL GM-AUE OL-AChRB UIMTh   ה וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-החרב וימת
6 So Saul died, and his three sons; and all his house died together.   U UIMTh ShEUL UShLShTh BNIU UKL-BIThU IChDU MThU   ו וימת שאול ושלשת בניו וכל-ביתו יחדו מתו
7 When all the men of Israel that were in the valley saw that [Israel] fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook their cities, and fled; and the Philistines came and dwelt in them.   Z UIREU KL-EISh IShREL EShR-BOMQ KI NSU UKI-MThU ShEUL UBNIU UIOZBU ORIAM UINSU UIBEU FLShThIM UIShBU BAM   ז ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק כי נסו וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם
8 It came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his sons fallen in mount Gilboa.   Ch UIAI MMChRTh UIBEU FLShThIM LFShT ETh-AChLLIM UIMTsEU ETh-ShEUL UETh-BNIU NFLIM BAR GLBO   ח ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-בניו נפלים בהר גלבע
9 They stripped him, and took his head, and his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to carry the tidings to their idols, and to the people.   T UIFShITAU UIShEU ETh-REShU UETh-KLIU UIShLChU BERTs-FLShThIM SBIB LBShR ETh-OTsBIAM UETh-AOM   ט ויפשיטהו וישאו את-ראשו ואת-כליו וישלחו בארץ-פלשתים סביב לבשר את-עצביהם ואת-העם
10 They put his armour in the house of their gods, and fastened his head in the house of Dagon.   I UIShIMU ETh-KLIU BITh ELAIAM UETh-GLGLThU ThQOU BITh DGUN   י וישימו את-כליו בית אלהיהם ואת-גלגלתו תקעו בית דגון
11 When all Jabesh-gilead heard all that the Philistines had done to Saul,   IE UIShMOU KL IBISh GLOD ETh KL-EShR-OShU FLShThIM LShEUL   יא וישמעו כל יביש גלעד את כל-אשר-עשו פלשתים לשאול
12 all the valiant men arose, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the terebinth in Jabesh, and fasted seven days.   IB UIQUMU KL-EISh ChIL UIShEU ETh-GUFTh ShEUL UETh GUFTh BNIU UIBIEUM IBIShA UIQBRU ETh-OTsMUThIAM ThChTh AELA BIBSh UITsUMU ShBOTh IMIM   יב ויקומו כל-איש חיל וישאו את-גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים
13 So Saul died for his transgression which he committed against IAUA, because of the word of IAUA, which he kept not; and also for that he asked counsel of a ghost, to inquire thereby,   IG UIMTh ShEUL BMOLU EShR MOL BIAUA OL-DBR IAUA EShR LE-ShMR UGM-LShEUL BEUB LDRUSh   יג וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על-דבר יהוה אשר לא-שמר וגם-לשאול באוב לדרוש
14 and inquired not of IAUA; therefore He slew him, and turned the kingdom to David the son of Jesse.   ID ULE-DRSh BIAUA UIMIThAU UISB ETh-AMLUKA LDUID BN-IShI   יד ולא-דרש ביהוה וימיתהו ויסב את-המלוכה לדויד בן-ישי

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18