1Chronicles 21 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Census Brings Pestilence

1 Satan stood up against Israel, and moved David to number Israel.   E UIOMD ShTN OL-IShREL UISTh ETh-DUID LMNUTh ETh-IShREL   א ויעמד שטן על-ישראל ויסת את-דויד למנות את-ישראל
2 David said to Joab and to the princes of the people: 'Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring me word, that I may know the sum of them.'   B UIEMR DUID EL-IUEB UEL-ShRI AOM LKU SFRU ETh-IShREL MBER ShBO UOD-DN UABIEU ELI UEDOA ETh-MSFRM   ב ויאמר דויד אל-יואב ואל-שרי העם לכו ספרו את-ישראל מבאר שבע ועד-דן והביאו אלי ואדעה את-מספרם
3 Joab said: 'IAUA make His people a hundred times so many more as they are; but, my lord the king, are they not all my lord's servants? why does my lord require this thing? why will he be a cause of guilt to Israel?'   G UIEMR IUEB IUSF IAUA OL-OMU KAM MEA FOMIM ALE EDNI AMLK KLM LEDNI LOBDIM LMA IBQSh ZETh EDNI LMA IAIA LEShMA LIShREL   ג ויאמר יואב יוסף יהוה על-עמו כהם מאה פעמים הלא אדני המלך כלם לאדני לעבדים למה יבקש זאת אדני למה יהיה לאשמה לישראל
4 Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed and went throughout all Israel, and came to Jerusalem.   D UDBR-AMLK ChZQ OL-IUEB UITsE IUEB UIThALK BKL-IShREL UIBE IRUShLM   ד ודבר-המלך חזק על-יואב ויצא יואב ויתהלך בכל-ישראל ויבא ירושלם
5 Joab gave up the sum of the numbering of the people to David. All they of Israel were a thousand thousand and a hundred thousand men that drew sword; and Judah was four hundred three-score and ten thousand men that drew sword.   A UIThN IUEB ETh-MSFR MFQD-AOM EL-DUID UIAI KL-IShREL ELF ELFIM UMEA ELF EISh ShLF ChRB UIAUDA ERBO MEUTh UShBOIM ELF EISh ShLF ChRB   ה ויתן יואב את-מספר מפקד-העם אל-דויד ויהי כל-ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש שלף חרב ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שלף חרב
6 But Levi and Benjamin he did not number among them; for the king's word was abominable to Joab.   U ULUI UBNIMN LE FQD BThUKM KI-NThOB DBR-AMLK ETh-IUEB   ו ולוי ובנימן לא פקד בתוכם כי-נתעב דבר-המלך את-יואב
7 God was displeased with this thing; therefore He smote Israel.   Z UIRO BOINI AELAIM OL-ADBR AZA UIK ETh-IShREL   ז וירע בעיני האלהים על-הדבר הזה ויך את-ישראל
8 David said to God: 'I have sinned greatly, in that I have done this thing; but now, put away, I beseech You, the iniquity of Your servant; for I have done very foolishly.'   Ch UIEMR DUID EL-AELAIM ChTEThI MED EShR OShIThI ETh-ADBR AZA UOThA AOBR-NE ETh-OUUN OBDK KI NSKLThI MED   ח ויאמר דויד אל-האלהים חטאתי מאד אשר עשיתי את-הדבר הזה ועתה העבר-נא את-עוון עבדך כי נסכלתי מאד
9 IAUA spoke to Gad, David's seer, saying:   T UIDBR IAUA EL-GD ChZA DUID LEMR   ט וידבר יהוה אל-גד חזה דויד לאמר
10 'Go and speak to David, saying: Thus says IAUA: I offer you three things; choose you one of them, that I may do it to you.'   I LK UDBRTh EL-DUID LEMR KA EMR IAUA ShLUSh ENI NTA OLIK BChR-LK EChTh MANA UEOShA-LK   י לך ודברת אל-דויד לאמר כה אמר יהוה שלוש אני נטה עליך בחר-לך אחת מהנה ואעשה-לך
11 So Gad came to David, and said to him: 'Thus says IAUA: Take which you will:   IE UIBE GD EL-DUID UIEMR LU KA-EMR IAUA QBL-LK   יא ויבא גד אל-דויד ויאמר לו כה-אמר יהוה קבל-לך
12 either three years of famine; or three months to be swept away before your foes, while the sword of your enemies overtakes you; or else three days the sword of IAUA, even pestilence in the land, and the angel of IAUA destroying throughout all the borders of Israel. Now therefore consider what answer I shall return to Him that sent me.'   IB EM-ShLUSh ShNIM ROB UEM-ShLShA ChDShIM NSFA MFNI-TsRIK UChRB EUIBIK LMShGTh UEM-ShLShTh IMIM ChRB IAUA UDBR BERTs UMLEK IAUA MShChITh BKL-GBUL IShREL UOThA REA MA-EShIB ETh-ShLChI DBR   יב אם-שלוש שנים רעב ואם-שלשה חדשים נספה מפני-צריך וחרב אויביך למשגת ואם-שלשת ימים חרב יהוה ודבר בארץ ומלאך יהוה משחית בכל-גבול ישראל ועתה ראה מה-אשיב את-שלחי דבר
13 David said to Gad: 'I am in a great strait; let me fall now into the hand of IAUA, for very great are His mercies; and let me not fall into the hand of man.'   IG UIEMR DUID EL-GD TsR-LI MED EFLA-NE BID-IAUA KI-RBIM RChMIU MED UBID-EDM EL-EFL   יג ויאמר דויד אל-גד צר-לי מאד אפלה-נא ביד-יהוה כי-רבים רחמיו מאד וביד-אדם אל-אפל
14 So IAUA sent a pestilence on Israel; and there fell of Israel seventy thousand men.   ID UIThN IAUA DBR BIShREL UIFL MIShREL ShBOIM ELF EISh   יד ויתן יהוה דבר בישראל ויפל מישראל שבעים אלף איש
15 God sent an angel to Jerusalem to destroy it; and as he was about to destroy, IAUA beheld, and He repented Him of the evil, and said to the destroying angel: 'It is enough; now stay your hand.' The angel of IAUA was standing by the threshing-floor of Ornan the Jebusite.   TU UIShLCh AELAIM MLEK LIRUShLM LAShChIThA UKAShChITh REA IAUA UINChM OL-AROA UIEMR LMLEK AMShChITh RB OThA ARF IDK UMLEK IAUA OMD OM-GRN ERNN AIBUSI   טו וישלח האלהים מלאך לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על-הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם-גרן ארנן היבוסי
16 David lifted up his eyes, and saw the angel of IAUA standing between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell on their faces.   TZ UIShE DUID ETh-OINIU UIRE ETh-MLEK IAUA OMD BIN AERTs UBIN AShMIM UChRBU ShLUFA BIDU NTUIA OL-IRUShLM UIFL DUID UAZQNIM MKSIM BShQIM OL-FNIAM   טז וישא דויד את-עיניו וירא את-מלאך יהוה עמד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו נטויה על-ירושלם ויפל דויד והזקנים מכסים בשקים על-פניהם
17 David said to God: 'Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done very wickedly; but these sheep, what have they done? let Your hand, I pray You, O IAUA my God, be against me, and against my father's house; but not against Your people, that they should be plagued.'   IZ UIEMR DUID EL-AELAIM ALE ENI EMRThI LMNUTh BOM UENI-AUE EShR-ChTEThI UARO AROUThI UELA ATsEN MA OShU IAUA ELAI ThAI NE IDK BI UBBITh EBI UBOMK LE LMGFA   יז ויאמר דויד אל-האלהים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני-הוא אשר-חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מה עשו יהוה אלהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה
18 Then the angel of IAUA commanded Gad to say to David, that David should go up, and rear an altar to IAUA in the threshing-floor of Ornan the Jebusite.   ICh UMLEK IAUA EMR EL-GD LEMR LDUID KI IOLA DUID LAQIM MZBCh LIAUA BGRN ERNN AIBSI   יח ומלאך יהוה אמר אל-גד לאמר לדויד כי יעלה דויד להקים מזבח ליהוה בגרן ארנן היבסי
19 David went up at the saying of Gad, which he spoke in the name of IAUA.   IT UIOL DUID BDBR-GD EShR DBR BShM IAUA   יט ויעל דויד בדבר-גד אשר דבר בשם יהוה
20 Ornan turned back, and saw the angel; and his four sons that were with him hid themselves. Now Ornan was threshing wheat.   K UIShB ERNN UIRE ETh-AMLEK UERBOTh BNIU OMU MThChBEIM UERNN DSh ChTIM   כ וישב ארנן וירא את-המלאך וארבעת בניו עמו מתחבאים וארנן דש חטים
21 As David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshing-floor, and bowed down to David with his face to the ground.   KE UIBE DUID OD-ERNN UIBT ERNN UIRE ETh-DUID UITsE MN-AGRN UIShThChU LDUID EFIM ERTsA   כא ויבא דויד עד-ארנן ויבט ארנן וירא את-דויד ויצא מן-הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה
22 Then David said to Ornan: 'Give me the place of this threshing-floor, that I may build thereon an altar to IAUA; for the full price shall you give it me; that the plague may be stayed from the people.'   KB UIEMR DUID EL-ERNN ThNA-LI MQUM AGRN UEBNA-BU MZBCh LIAUA BKSF MLE ThNAU LI UThOTsR AMGFA MOL AOM   כב ויאמר דויד אל-ארנן תנה-לי מקום הגרן ואבנה-בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם
23 Ornan said to David: 'Take it to you, and let my lord the king do that which is good in his eyes; lo, I give you the oxen for burnt-offerings, and the threshing-instruments for wood, and the wheat for the meal-offering; I give it all'   KG UIEMR ERNN EL-DUID QCh-LK UIOSh EDNI AMLK ATUB BOINIU REA NThThI ABQR LOLUTh UAMURGIM LOTsIM UAChTIM LMNChA AKL NThThI   כג ויאמר ארנן אל-דויד קח-לך ויעש אדני המלך הטוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחטים למנחה הכל נתתי
24 King David said to Ornan: 'Nay, but I will verily buy it for the full price; for I will not take that which is your for IAUA, nor offer a burnt-offering without cost.'   KD UIEMR AMLK DUID LERNN LE KI-QNA EQNA BKSF MLE KI LE-EShE EShR-LK LIAUA UAOLUTh OULA ChNM   כד ויאמר המלך דויד לארנן לא כי-קנה אקנה בכסף מלא כי לא-אשא אשר-לך ליהוה והעלות עולה חנם
25 So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.   KA UIThN DUID LERNN BMQUM ShQLI ZAB MShQL ShSh MEUTh   כה ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות
26 David built there an altar to IAUA, and offered burnt-offerings and peace-offerings, and called on IAUA; and He answered him from heaven by fire on the altar of burnt-offering.   KU UIBN ShM DUID MZBCh LIAUA UIOL OLUTh UShLMIM UIQRE EL-IAUA UIONAU BESh MN-AShMIM OL MZBCh AOLA   כו ויבן שם דויד מזבח ליהוה ויעל עלות ושלמים ויקרא אל-יהוה ויענהו באש מן-השמים על מזבח העלה
27 IAUA commanded the angel; and he put up his sword back into the sheath thereof.   KZ UIEMR IAUA LMLEK UIShB ChRBU EL-NDNA   כז ויאמר יהוה למלאך וישב חרבו אל-נדנה
28 At that time, when David saw that IAUA had answered him in the threshing-floor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.   KCh BOTh AAIE BREUTh DUID KI-ONAU IAUA BGRN ERNN AIBUSI UIZBCh ShM   כח בעת ההיא בראות דויד כי-ענהו יהוה בגרן ארנן היבוסי ויזבח שם
29 For the tabernacle of IAUA, which Moses made in the wilderness, and the altar of burnt-offering, were at that time in the high place at Gibeon.   KT UMShKN IAUA EShR-OShA MShA BMDBR UMZBCh AOULA BOTh AAIE BBMA BGBOUN   כט ומשכן יהוה אשר-עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון
30 But David could not go before it to inquire of God; for he was terrified because of the sword of the angel of IAUA.   L ULE-IKL DUID LLKTh LFNIU LDRSh ELAIM KI NBOTh MFNI ChRB MLEK IAUA   ל ולא-יכל דויד ללכת לפניו לדרש אלהים כי נבעת מפני חרב מלאך יהוה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18