Judges 15 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Samson Burns Philistine Crops

1 But it came to pass after a while, in the time of wheat harvest, that Samson visited his wife with a kid; and he said: 'I will go in to my wife into the chamber.' But her father would not suffer him to go in.   E UIAI MIMIM BIMI QTsIR-ChTIM UIFQD ShMShUN ETh-EShThU BGDI OZIM UIEMR EBEA EL-EShThI AChDRA ULE-NThNU EBIA LBUE   א ויהי מימים בימי קציר-חטים ויפקד שמשון את-אשתו בגדי עזים ויאמר אבאה אל-אשתי החדרה ולא-נתנו אביה לבוא
2 Her father said: 'I verily thought that you hadst utterly hated her; therefore I gave her to your companion; is not her younger sister fairer than she? take her, I pray you, instead of her.'   B UIEMR EBIA EMR EMRThI KI-ShNE ShNEThA UEThNNA LMROK ALE EChUThA AQTNA TUBA MMNA ThAI-NE LK ThChThIA   ב ויאמר אביה אמר אמרתי כי-שנא שנאתה ואתננה למרעך הלא אחותה הקטנה טובה ממנה תהי-נא לך תחתיה
3 Samson said to them: 'This time shall I be quits with the Philistines, when I do them a mischief.'   G UIEMR LAM ShMShUN NQIThI AFOM MFLShThIM KI-OShA ENI OMM ROA   ג ויאמר להם שמשון נקיתי הפעם מפלשתים כי-עשה אני עמם רעה
4 Samson went and caught three hundred foxes, and took torches, and turned tail to tail, and put a torch in the middle between every two tails.   D UILK ShMShUN UILKD ShLSh-MEUTh ShUOLIM UIQCh LFDIM UIFN ZNB EL-ZNB UIShM LFID EChD BIN-ShNI AZNBUTh BThUK   ד וילך שמשון וילכד שלש-מאות שועלים ויקח לפדים ויפן זנב אל-זנב וישם לפיד אחד בין-שני הזנבות בתוך
5 When he had set the torches on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines, and burnt up both the shocks and the standing corn, and also the oliveyards.   A UIBOR-ESh BLFIDIM UIShLCh BQMUTh FLShThIM UIBOR MGDISh UOD-QMA UOD-KRM ZITh   ה ויבער-אש בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש ועד-קמה ועד-כרם זית
6 Then the Philistines said: 'Who has done this?' They said: 'Samson, the son-in-law of the Timnite, because he has taken his wife, and given her to his companion.' The Philistines came up, and burnt her and her father with fire.   U UIEMRU FLShThIM MI OShA ZETh UIEMRU ShMShUN ChThN AThMNI KI LQCh ETh-EShThU UIThNA LMROAU UIOLU FLShThIM UIShRFU EUThA UETh-EBIA BESh   ו ויאמרו פלשתים מי עשה זאת ויאמרו שמשון חתן התמני כי לקח את-אשתו ויתנה למרעהו ויעלו פלשתים וישרפו אותה ואת-אביה באש
7 Samson said to them: 'If you do after this manner, surely I will be avenged of you, and after that I will cease.'   Z UIEMR LAM ShMShUN EM-ThOShUN KZETh KI EM-NQMThI BKM UEChR EChDL   ז ויאמר להם שמשון אם-תעשון כזאת כי אם-נקמתי בכם ואחר אחדל
8 He smote them hip and thigh with a great slaughter; and he went down and dwelt in the cleft of the rock of Etam.   Ch UIK EUThM ShUQ OL-IRK MKA GDULA UIRD UIShB BSOIF SLO OITM   ח ויך אותם שוק על-ירך מכה גדולה וירד וישב בסעיף סלע עיטם
9 Then the Philistines went up, and pitched in Judah, and spread themselves against Lehi.   T UIOLU FLShThIM UIChNU BIAUDA UINTShU BLChI   ט ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי
10 The men of Judah said: 'Why are you come up against us?' They said: 'To bind Samson are we come up, to do to him as he has done to us.'   I UIEMRU EISh IAUDA LMA OLIThM OLINU UIEMRU LESUR ETh-ShMShUN OLINU LOShUTh LU KEShR OShA LNU   י ויאמרו איש יהודה למה עליתם עלינו ויאמרו לאסור את-שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו
11 Then three thousand men of Judah went down to the cleft of the rock of Etam, and said to Samson: 'Know you not that the Philistines are rulers over us? what then is this that you have done to us?' He said to them: 'As they did to me, so have I done to them.'   IE UIRDU ShLShTh ELFIM EISh MIAUDA EL-SOIF SLO OITM UIEMRU LShMShUN ALE IDOTh KI-MShLIM BNU FLShThIM UMA-ZETh OShITh LNU UIEMR LAM KEShR OShU LI KN OShIThI LAM   יא וירדו שלשת אלפים איש מיהודה אל-סעיף סלע עיטם ויאמרו לשמשון הלא ידעת כי-משלים בנו פלשתים ומה-זאת עשית לנו ויאמר להם כאשר עשו לי כן עשיתי להם
12 They said to him: 'We are come down to bind you, that we may deliver you into the hand of the Philistines.' Samson said to them: 'Swear to me, that you will not fall on me yourselves.'   IB UIEMRU LU LESRK IRDNU LThThK BID-FLShThIM UIEMR LAM ShMShUN AShBOU LI FN-ThFGOUN BI EThM   יב ויאמרו לו לאסרך ירדנו לתתך ביד-פלשתים ויאמר להם שמשון השבעו לי פן-תפגעון בי אתם
13 They spoke to him, saying: 'No; but we will bind you fast, and deliver you into their hand; but surely we will not kill you.' They bound him with two new ropes, and brought him up from the rock.   IG UIEMRU LU LEMR LE KI-ESR NESRK UNThNUK BIDM UAMTh LE NMIThK UIESRAU BShNIM OBThIM ChDShIM UIOLUAU MN-ASLO   יג ויאמרו לו לאמר לא כי-אסר נאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך ויאסרהו בשנים עבתים חדשים ויעלוהו מן-הסלע
14 When he came to Lehi, the Philistines shouted as they met him; and the spirit of IAUA came mightily on him, and the ropes that were on his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands dropped from off his hands.   ID AUE-BE OD-LChI UFLShThIM ARIOU LQREThU UThTsLCh OLIU RUCh IAUA UThAIINA AOBThIM EShR OL-ZRUOUThIU KFShThIM EShR BORU BESh UIMSU ESURIU MOL IDIU   יד הוא-בא עד-לחי ופלשתים הריעו לקראתו ותצלח עליו רוח יהוה ותהיינה העבתים אשר על-זרועותיו כפשתים אשר בערו באש וימסו אסוריו מעל ידיו
15 He found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and smote a thousand men therewith.   TU UIMTsE LChI-ChMUR TRIA UIShLCh IDU UIQChA UIK-BA ELF EISh   טו וימצא לחי-חמור טריה וישלח ידו ויקחה ויך-בה אלף איש
16 Samson said: With the jawbone of an ass, heaps on heaps, with the jawbone of an ass have I smitten a thousand men.   TZ UIEMR ShMShUN BLChI AChMUR ChMUR ChMRThIM BLChI AChMUR AKIThI ELF EISh   טז ויאמר שמשון בלחי החמור חמור חמרתים בלחי החמור הכיתי אלף איש
17 It came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand; and that place was called Ramath-lehi.   IZ UIAI KKLThU LDBR UIShLK ALChI MIDU UIQRE LMQUM AAUE RMTh LChI   יז ויהי ככלתו לדבר וישלך הלחי מידו ויקרא למקום ההוא רמת לחי
18 He was sore athirst, and called on IAUA, and said: 'You have given this great deliverance by the hand of Your servant; and now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised?'   ICh UITsME MED UIQRE EL-IAUA UIEMR EThA NThTh BID-OBDK ETh-AThShUOA AGDLA AZETh UOThA EMUTh BTsME UNFLThI BID AORLIM   יח ויצמא מאד ויקרא אל-יהוה ויאמר אתה נתת ביד-עבדך את-התשועה הגדלה הזאת ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים
19 But God cleaved the hollow place that is in Lehi, and there came water thereout; and when he had drunk, his spirit came back, and he revived; wherefore the name thereof was called En-hakkore, which is in Lehi to this day.   IT UIBQO ELAIM ETh-AMKThSh EShR-BLChI UITsEU MMNU MIM UIShTh UThShB RUChU UIChI OL-KN QRE ShMA OIN AQURE EShR BLChI OD AIUM AZA   יט ויבקע אלהים את-המכתש אשר-בלחי ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי על-כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה
20 He judged Israel in the days of the Philistines twenty years.   K UIShFT ETh-IShREL BIMI FLShThIM OShRIM ShNA   כ וישפט את-ישראל בימי פלשתים עשרים שנה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18