Judges 1 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jerusalem Is Captured

1 It came to pass after the death of Joshua, that the children of Israel asked IAUA, saying: 'Who shall go up for us first against the Canaanites, to fight against them?'   E UIAI EChRI MUTh IAUShO UIShELU BNI IShREL BIAUA LEMR MI IOLA-LNU EL-AKNONI BThChLA LALChM BU   א ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחלה להלחם בו
2 IAUA said: 'Judah shall go up; behold, I have delivered the land into his hand.'   B UIEMR IAUA IAUDA IOLA ANA NThThI ETh-AERTs BIDU   ב ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את-הארץ בידו
3 Judah said to Simeon his brother: 'Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites; and I likewise will go with you into your lot.' So Simeon went with him.   G UIEMR IAUDA LShMOUN EChIU OLA EThI BGRLI UNLChMA BKNONI UALKThI GM-ENI EThK BGURLK UILK EThU ShMOUN   ג ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגרלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם-אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון
4 Judah went up; and IAUA delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand; and they smote of them in Bezek ten thousand men.   D UIOL IAUDA UIThN IAUA ETh-AKNONI UAFRZI BIDM UIKUM BBZQ OShRTh ELFIM EISh   ד ויעל יהודה ויתן יהוה את-הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש
5 They found Adoni-bezek in Bezek; and they fought against him, and they smote the Canaanites and the Perizzites.   A UIMTsEU ETh-EDNI BZQ BBZQ UILChMU BU UIKU ETh-AKNONI UETh-AFRZI   ה וימצאו את-אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את-הכנעני ואת-הפרזי
6 But Adoni-bezek fled; and they pursued after him, and caught him, and cut off his thumbs and his great toes.   U UINS EDNI BZQ UIRDFU EChRIU UIEChZU EUThU UIQTsTsU ETh-BANUTh IDIU URGLIU   ו וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אותו ויקצצו את-בהנות ידיו ורגליו
7 Adoni-bezek said: 'Threescore and ten kings, having their thumbs and their great toes cut off, gathered food under my table; as I have done, so God has requited me.' They brought him to Jerusalem, and he died there.   Z UIEMR EDNI-BZQ ShBOIM MLKIM BANUTh IDIAM URGLIAM MQTsTsIM AIU MLQTIM ThChTh ShLChNI KEShR OShIThI KN ShLM-LI ELAIM UIBIEAU IRUShLM UIMTh ShM   ז ויאמר אדני-בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם-לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם
8 The children of Judah fought against Jerusalem, and took it, and smote it with the edge of the sword, and set the city on fire.   Ch UILChMU BNI-IAUDA BIRUShLM UILKDU EUThA UIKUA LFI-ChRB UETh-AOIR ShLChU BESh   ח וילחמו בני-יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי-חרב ואת-העיר שלחו באש
9 Afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites that dwelt in the hill-country, and in the South, and in the Lowland.   T UEChR IRDU BNI IAUDA LALChM BKNONI IUShB AAR UANGB UAShFLA   ט ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה
10 Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron--now the name of Hebron beforetime was Kiriath-arba--and they smote Sheshai, and Ahiman, and Talmai.   I UILK IAUDA EL-AKNONI AIUShB BChBRUN UShM-ChBRUN LFNIM QRITh ERBO UIKU ETh-ShShI UETh-EChIMN UETh-ThLMI   י וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי
11 From there he went against the inhabitants of Debir--now the name of Debir beforetime was Kiriath-sepher.   IE UILK MShM EL-IUShBI DBIR UShM-DBIR LFNIM QRITh-SFR   יא וילך משם אל-יושבי דביר ושם-דביר לפנים קרית-ספר
12 Caleb said: 'He that smites Kiriath-sepher, and takes it, to him will I give Achsah my daughter to wife.'   IB UIEMR KLB EShR-IKA ETh-QRITh-SFR ULKDA UNThThI LU ETh-OKSA BThI LEShA   יב ויאמר כלב אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה ונתתי לו את-עכסה בתי לאשה
13 Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it; and he gave him Achsah his daughter to wife.   IG UILKDA OThNIEL BN-QNZ EChI KLB AQTN MMNU UIThN-LU ETh-OKSA BThU LEShA   יג וילכדה עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן-לו את-עכסה בתו לאשה
14 It came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of her father a field; and she alighted from off her ass; and Caleb said to her: 'What would you?'   ID UIAI BBUEA UThSIThAU LShEL METh-EBIA AShDA UThTsNCh MOL AChMUR UIEMR-LA KLB MA-LK   יד ויהי בבואה ותסיתהו לשאל מאת-אביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר-לה כלב מה-לך
15 She said to him: 'Give me a blessing; for that you have set me in the Southland, give me therefore springs of water.' Caleb gave her the Upper Springs and the Nether Springs.   TU UThEMR LU ABA-LI BRKA KI ERTs ANGB NThThNI UNThThA LI GLTh MIM UIThN-LA KLB ETh GLTh OLITh UETh GLTh ThChThITh   טו ותאמר לו הבה-לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן-לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית
16 The children of the Kenite, Moses' father-in-law, went up out of the city of palm-trees with the children of Judah into the wilderness of Judah, which is in the south of Arad; and they went and dwelt with the people.   TZ UBNI QINI ChThN MShA OLU MOIR AThMRIM ETh-BNI IAUDA MDBR IAUDA EShR BNGB ORD UILK UIShB ETh-AOM   טז ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את-בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את-העם
17 Judah went with Simeon his brother, and they smote the Canaanites that inhabited Zephath, and utterly destroyed it. The name of the city was called Hormah.   IZ UILK IAUDA ETh-ShMOUN EChIU UIKU ETh-AKNONI IUShB TsFTh UIChRIMU EUThA UIQRE ETh-ShM-AOIR ChRMA   יז וילך יהודה את-שמעון אחיו ויכו את-הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את-שם-העיר חרמה
18 Also Judah took Gaza with the border thereof, and Ashkelon with the border thereof, and Ekron with the border thereof.   ICh UILKD IAUDA ETh-OZA UETh-GBULA UETh-EShQLUN UETh-GBULA UETh-OQRUN UETh-GBULA   יח וילכד יהודה את-עזה ואת-גבולה ואת-אשקלון ואת-גבולה ואת-עקרון ואת-גבולה
19 IAUA was with Judah; and he drove out the inhabitants of the hill-country; for he could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron.   IT UIAI IAUA ETh-IAUDA UIRSh ETh-AAR KI LE LAURISh ETh-IShBI AOMQ KI-RKB BRZL LAM   יט ויהי יהוה את-יהודה וירש את-ההר כי לא להוריש את-ישבי העמק כי-רכב ברזל להם
20 They gave Hebron to Caleb, as Moses had spoken; and he drove out there the three sons of Anak.   K UIThNU LKLB ETh-ChBRUN KEShR DBR MShA UIURSh MShM ETh-ShLShA BNI AONQ   כ ויתנו לכלב את-חברון כאשר דבר משה ויורש משם את-שלשה בני הענק
21 The children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem; but the Jebusites dwelt with the children of Benjamin in Jerusalem, to this day.   KE UETh-AIBUSI IShB IRUShLM LE AURIShU BNI BNIMN UIShB AIBUSI ETh-BNI BNIMN BIRUShLM OD AIUM AZA   כא ואת-היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את-בני בנימן בירושלם עד היום הזה
22 The house of Joseph, they also went up against Beth-el; and IAUA was with them.   KB UIOLU BITh-IUSF GM-AM BITh-EL UIAUA OMM   כב ויעלו בית-יוסף גם-הם בית-אל ויהוה עמם
23 The house of Joseph sent to spy out Beth-el--now the name of the city beforetime was Luz.   KG UIThIRU BITh-IUSF BBITh-EL UShM-AOIR LFNIM LUZ   כג ויתירו בית-יוסף בבית-אל ושם-העיר לפנים לוז
24 The watchers saw a man come forth out of the city, and they said to him: 'Show us, we pray you, the entrance into the city, and we will deal kindly with you.'   KD UIREU AShMRIM EISh IUTsE MN-AOIR UIEMRU LU ARENU NE ETh-MBUE AOIR UOShINU OMK ChSD   כד ויראו השמרים איש יוצא מן-העיר ויאמרו לו הראנו נא את-מבוא העיר ועשינו עמך חסד
25 He showed them the entrance into the city, and they smote the city with the edge of the sword; but they let the man go and all his family.   KA UIREM ETh-MBUE AOIR UIKU ETh-AOIR LFI-ChRB UETh-AEISh UETh-KL-MShFChThU ShLChU   כה ויראם את-מבוא העיר ויכו את-העיר לפי-חרב ואת-האיש ואת-כל-משפחתו שלחו
26 The man went into the land of the Hittites, and built a city, and called the name thereof Luz, which is the name thereof to this day.   KU UILK AEISh ERTs AChThIM UIBN OIR UIQRE ShMA LUZ AUE ShMA OD AIUM AZA   כו וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה
27 Manasseh did not drive out the inhabitants of Beth-shean and its towns, nor of Taanach and its towns, nor the inhabitants of Dor and its towns, nor the inhabitants of Ibleam and its towns, nor the inhabitants of Megiddo and its towns; but the Canaanites were resolved to dwell in that land.   KZ ULE-AURISh MNShA ETh-BITh-ShEN UETh-BNUThIA UETh-ThONK UETh-BNThIA UETh-IUShB (IUShBI) DUR UETh-BNUThIA UETh-IUShBI IBLOM UETh-BNThIA UETh-IUShBI MGDU UETh-BNUThIA UIUEL AKNONI LShBTh BERTs AZETh   כז ולא-הוריש מנשה את-בית-שאן ואת-בנותיה ואת-תענך ואת-בנתיה ואת-יושב (יושבי) דור ואת-בנותיה ואת-יושבי יבלעם ואת-בנתיה ואת-יושבי מגדו ואת-בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת
28 It came to pass, when Israel was waxen strong, that they put the Canaanites to task-work, but did in no wise drive them out.   KCh UIAI KI-ChZQ IShREL UIShM ETh-AKNONI LMS UAURISh LE AURIShU   כח ויהי כי-חזק ישראל וישם את-הכנעני למס והוריש לא הורישו
29 Ephraim drove not out the Canaanites that dwelt in Gezer; but the Canaanites dwelt in Gezer among them.   KT UEFRIM LE AURISh ETh-AKNONI AIUShB BGZR UIShB AKNONI BQRBU BGZR   כט ואפרים לא הוריש את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר
30 Zebulun drove not out the inhabitants of Kitron, nor the inhabitants of Nahalol; but the Canaanites dwelt among them, and became tributary.   L ZBULN LE AURISh ETh-IUShBI QTRUN UETh-IUShBI NALL UIShB AKNONI BQRBU UIAIU LMS   ל זבולן לא הוריש את-יושבי קטרון ואת-יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס
31 Asher drove not out the inhabitants of Acco, nor the inhabitants of Zidon, nor of Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor of Aphik, nor of Rehob;   LE EShR LE AURISh ETh-IShBI OKU UETh-IUShBI TsIDUN UETh-EChLB UETh-EKZIB UETh-ChLBA UETh-EFIQ UETh-RChB   לא אשר לא הוריש את-ישבי עכו ואת-יושבי צידון ואת-אחלב ואת-אכזיב ואת-חלבה ואת-אפיק ואת-רחב
32 but the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land; for they did not drive them out.   LB UIShB AEShRI BQRB AKNONI IShBI AERTs KI LE AURIShU   לב וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו
33 Naphtali drove not out the inhabitants of Beth-shemesh, nor the inhabitants of Beth-anath; but he dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land; nevertheless the inhabitants of Beth-shemesh and of Beth-anath became tributary to them.   LG NFThLI LE-AURISh ETh-IShBI BITh-ShMSh UETh-IShBI BITh-ONTh UIShB BQRB AKNONI IShBI AERTs UIShBI BITh-ShMSh UBITh ONTh AIU LAM LMS   לג נפתלי לא-הוריש את-ישבי בית-שמש ואת-ישבי בית-ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית-שמש ובית ענת היו להם למס
34 The Amorites forced the children of Dan into the hill-country; for they would not suffer them to come down to the valley.   LD UILChTsU AEMRI ETh-BNI-DN AARA KI-LE NThNU LRDTh LOMQ   לד וילחצו האמרי את-בני-דן ההרה כי-לא נתנו לרדת לעמק
35 But the Amorites were resolved to dwell in Harheres, in Aijalon, and in Shaalbim; yet the hand of the house of Joseph prevailed, so that they became tributary.   LA UIUEL AEMRI LShBTh BAR-ChRS BEILUN UBShOLBIM UThKBD ID BITh-IUSF UIAIU LMS   לה ויואל האמרי לשבת בהר-חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית-יוסף ויהיו למס
36 The border of the Amorites was from the ascent of Akrabbim, from Sela, and upward.   LU UGBUL AEMRI MMOLA OQRBIM MASLO UMOLA   לו וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהסלע ומעלה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18