Judges 14 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Samson's Marriage

1 Samson went down to Timnah, and saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines.   E UIRD ShMShUN ThMNThA UIRE EShA BThMNThA MBNUTh FLShThIM   א וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים
2 He came up, and told his father and his mother, and said: 'I have seen a woman in Timnah of the daughters of the Philistines; now therefore get her for me to wife.'   B UIOL UIGD LEBIU ULEMU UIEMR EShA REIThI BThMNThA MBNUTh FLShThIM UOThA QChU-EUThA LI LEShA   ב ויעל ויגד לאביו ולאמו ויאמר אשה ראיתי בתמנתה מבנות פלשתים ועתה קחו-אותה לי לאשה
3 Then his father and his mother said to him: 'Is there never a woman among the daughters of your brethren, or among all my people, that you go to take a wife of the uncircumcised Philistines?' Samson said to his father: 'Get her for me; for she pleases me well.'   G UIEMR LU EBIU UEMU AEIN BBNUTh EChIK UBKL-OMI EShA KI-EThA AULK LQChTh EShA MFLShThIM AORLIM UIEMR ShMShUN EL-EBIU EUThA QCh-LI KI-AIE IShRA BOINI   ג ויאמר לו אביו ואמו האין בבנות אחיך ובכל-עמי אשה כי-אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים ויאמר שמשון אל-אביו אותה קח-לי כי-היא ישרה בעיני
4 But his father and his mother knew not that it was of IAUA; for he sought an occasion against the Philistines. Now at that time the Philistines had rule over Israel.   D UEBIU UEMU LE IDOU KI MIAUA AIE KI-ThENA AUE-MBQSh MFLShThIM UBOTh AAIE FLShThIM MShLIM BIShREL   ד ואביו ואמו לא ידעו כי מיהוה היא כי-תאנה הוא-מבקש מפלשתים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל
5 Then went Samson down, and his father and his mother, to Timnah, and came to the vineyards of Timnah; and, behold, a young lion roared against him.   A UIRD ShMShUN UEBIU UEMU ThMNThA UIBEU OD-KRMI ThMNThA UANA KFIR ERIUTh ShEG LQREThU   ה וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה ויבאו עד-כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שאג לקראתו
6 The spirit of IAUA came mightily on him, and he rent him as one would have rent a kid, and he had nothing in his hand; but he told not his father or his mother what he had done.   U UThTsLCh OLIU RUCh IAUA UIShSOAU KShSO AGDI UMEUMA EIN BIDU ULE AGID LEBIU ULEMU ETh EShR OShA   ו ותצלח עליו רוח יהוה וישסעהו כשסע הגדי ומאומה אין בידו ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה
7 He went down, and talked with the woman; and she pleased Samson well.   Z UIRD UIDBR LEShA UThIShR BOINI ShMShUN   ז וירד וידבר לאשה ותישר בעיני שמשון
8 After a while he returned to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion; and, behold, there was a swarm of bees in the body of the lion, and honey.   Ch UIShB MIMIM LQChThA UISR LREUTh ETh MFLTh AERIA UANA ODTh DBURIM BGUITh AERIA UDBSh   ח וישב מימים לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה והנה עדת דבורים בגוית האריה ודבש
9 He scraped it out into his hands, and went on, eating as he went, and he came to his father and mother, and gave to them, and they did eat; but he told them not that he had scraped the honey out of the body of the lion.   T UIRDAU EL-KFIU UILK ALUK UEKL UILK EL-EBIU UEL-EMU UIThN LAM UIEKLU ULE-AGID LAM KI MGUITh AERIA RDA ADBSh   ט וירדהו אל-כפיו וילך הלוך ואכל וילך אל-אביו ואל-אמו ויתן להם ויאכלו ולא-הגיד להם כי מגוית האריה רדה הדבש
10 His father went down to the woman; and Samson made there a feast; for so used the young men to do.   I UIRD EBIAU EL-AEShA UIOSh ShM ShMShUN MShThA KI KN IOShU ABChURIM   י וירד אביהו אל-האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן יעשו הבחורים
11 It came to pass, when they saw him, that they brought thirty companions to be with him.   IE UIAI KREUThM EUThU UIQChU ShLShIM MROIM UIAIU EThU   יא ויהי כראותם אותו ויקחו שלשים מרעים ויהיו אתו
12 Samson said to them: 'Let me now put forth a riddle to you; if you can declare it me within the seven days of the feast, and find it out, then I will give you thirty linen garments and thirty changes of raiment;   IB UIEMR LAM ShMShUN EChUDA-NE LKM ChIDA EM-AGD ThGIDU EUThA LI ShBOTh IMI AMShThA UMTsEThM UNThThI LKM ShLShIM SDINIM UShLShIM ChLFTh BGDIM   יב ויאמר להם שמשון אחודה-נא לכם חידה אם-הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם שלשים סדינים ושלשים חלפת בגדים
13 but if you cannot declare it me, then shall you give me thirty linen garments and thirty changes of raiment.' They said to him: 'Put forth your riddle, that we may hear it.'   IG UEM-LE ThUKLU LAGID LI UNThThM EThM LI ShLShIM SDINIM UShLShIM ChLIFUTh BGDIM UIEMRU LU ChUDA ChIDThK UNShMONA   יג ואם-לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים ויאמרו לו חודה חידתך ונשמענה
14 He said to them: Out of the eater came forth food, and out of the strong came forth sweetness. They could not in three days declare the riddle.   ID UIEMR LAM MAEKL ITsE MEKL UMOZ ITsE MThUQ ULE IKLU LAGID AChIDA ShLShTh IMIM   יד ויאמר להם מהאכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק ולא יכלו להגיד החידה שלשת ימים
15 It came to pass on the seventh day, that they said to Samson's wife: 'Entice your husband, that he may declare to us the riddle, unless we burn you and your father's house with fire; have you called us hither to impoverish us?'   TU UIAI BIUM AShBIOI UIEMRU LEShTh-ShMShUN FThI ETh-EIShK UIGD-LNU ETh-AChIDA FN-NShRF EUThK UETh-BITh EBIK BESh ALIRShNU QREThM LNU ALE   טו ויהי ביום השביעי ויאמרו לאשת-שמשון פתי את-אישך ויגד-לנו את-החידה פן-נשרף אותך ואת-בית אביך באש הלירשנו קראתם לנו הלא
16 Samson's wife wept before him, and said: 'You dost but hate me, and love me not; you have put forth a riddle to the children of my people, and will you not tell it me?' He said to her: 'Behold, I have not told it my father nor my mother, and shall I tell you?'   TZ UThBK EShTh ShMShUN OLIU UThEMR RQ-ShNEThNI ULE EABThNI AChIDA ChDTh LBNI OMI ULI LE AGDThA UIEMR LA ANA LEBI ULEMI LE AGDThI ULK EGID   טז ותבך אשת שמשון עליו ותאמר רק-שנאתני ולא אהבתני החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדתה ויאמר לה הנה לאבי ולאמי לא הגדתי ולך אגיד
17 She wept before him the seven days, while their feast lasted; and it came to pass on the seventh day, that he told her, because she pressed him sore; and she told the riddle to the children of her people.   IZ UThBK OLIU ShBOTh AIMIM EShR-AIA LAM AMShThA UIAI BIUM AShBIOI UIGD-LA KI ATsIQThAU UThGD AChIDA LBNI OMA   יז ותבך עליו שבעת הימים אשר-היה להם המשתה ויהי ביום השביעי ויגד-לה כי הציקתהו ותגד החידה לבני עמה
18 The men of the city said to him on the seventh day before the sun went down: What is sweeter than honey? and what is stronger than a lion? He said to them: If you had not plowed with my heifer, you had not found out my riddle.   ICh UIEMRU LU ENShI AOIR BIUM AShBIOI BTRM IBE AChRSA MA-MThUQ MDBSh UMA OZ MERI UIEMR LAM LULE ChRShThM BOGLThI LE MTsEThM ChIDThI   יח ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבא החרסה מה-מתוק מדבש ומה עז מארי ויאמר להם לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי
19 The spirit of IAUA came mightily on him, and he went down to Ashkelon, and smote thirty men of them, and took their spoil, and gave the changes of raiment to them that declared the riddle. His anger was kindled, and he went up to his father's house.   IT UThTsLCh OLIU RUCh IAUA UIRD EShQLUN UIK MAM ShLShIM EISh UIQCh ETh-ChLITsUThM UIThN AChLIFUTh LMGIDI AChIDA UIChR EFU UIOL BITh EBIAU   יט ותצלח עליו רוח יהוה וירד אשקלון ויך מהם שלשים איש ויקח את-חליצותם ויתן החליפות למגידי החידה ויחר אפו ויעל בית אביהו
20 But Samson's wife was given to his companion, whom he had had for his friend.   K UThAI EShTh ShMShUN LMROAU EShR ROA LU   כ ותהי אשת שמשון למרעהו אשר רעה לו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18