Judges 10 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Oppression of Philistines and Ammonites

1 After Abimelech there arose to save Israel Tola the son of Puah, the son of Dodo, a man of Issachar; and he dwelt in Shamir in the hill-country of Ephraim.   E UIQM EChRI EBIMLK LAUShIO ETh-IShREL ThULO BN-FUEA BN-DUDU EISh IShShKR UAUE-IShB BShMIR BAR EFRIM   א ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל תולע בן-פואה בן-דודו איש יששכר והוא-ישב בשמיר בהר אפרים
2 He judged Israel twenty and three years, and died, and was buried in Shamir.   B UIShFT ETh-IShREL OShRIM UShLSh ShNA UIMTh UIQBR BShMIR   ב וישפט את-ישראל עשרים ושלש שנה וימת ויקבר בשמיר
3 After him arose Jair, the Gileadite; and he judged Israel twenty and two years.   G UIQM EChRIU IEIR AGLODI UIShFT ETh-IShREL OShRIM UShThIM ShNA   ג ויקם אחריו יאיר הגלעדי וישפט את-ישראל עשרים ושתים שנה
4 He had thirty sons that rode on thirty ass colts, and they had thirty cities, which are called Havvoth-jair to this day, which are in the land of Gilead.   D UIAI-LU ShLShIM BNIM RKBIM OL-ShLShIM OIRIM UShLShIM OIRIM LAM LAM IQREU ChUTh IEIR OD AIUM AZA EShR BERTs AGLOD   ד ויהי-לו שלשים בנים רכבים על-שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד
5 Jair died, and was buried in Kamon.   A UIMTh IEIR UIQBR BQMUN   ה וימת יאיר ויקבר בקמון
6 The children of Israel again did that which was evil in the sight of IAUA, and served the Baalim, and the Ashtaroth, and the gods of Aram, and the gods of Zidon, and the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the Philistines; and they forsook IAUA, and served Him not.   U UISIFU BNI IShREL LOShUTh ARO BOINI IAUA UIOBDU ETh-ABOLIM UETh-AOShThRUTh UETh-ELAI ERM UETh-ELAI TsIDUN UETh ELAI MUEB UETh ELAI BNI-OMUN UETh ELAI FLShThIM UIOZBU ETh-IAUA ULE OBDUAU   ו ויסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים ואת-העשתרות ואת-אלהי ארם ואת-אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני-עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את-יהוה ולא עבדוהו
7 The anger of IAUA was kindled against Israel, and He gave them over into the hand of the Philistines, and into the hand of the children of Ammon.   Z UIChR-EF IAUA BIShREL UIMKRM BID-FLShThIM UBID BNI OMUN   ז ויחר-אף יהוה בישראל וימכרם ביד-פלשתים וביד בני עמון
8 They oppressed and crushed the children of Israel that year; eighteen years [oppressed they] all the children of Israel that were beyond the Jordan in the land of the Amorites, which is in Gilead.   Ch UIROTsU UIRTsTsU ETh-BNI IShREL BShNA AAIE ShMNA OShRA ShNA ETh-KL-BNI IShREL EShR BOBR AIRDN BERTs AEMRI EShR BGLOD   ח וירעצו וירצצו את-בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה את-כל-בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמרי אשר בגלעד
9 The children of Ammon passed over the Jordan to fight also against Judah, and against Benjamin, and against the house of Ephraim, so that Israel was sore distressed.   T UIOBRU BNI-OMUN ETh-AIRDN LALChM GM-BIAUDA UBBNIMIN UBBITh EFRIM UThTsR LIShREL MED   ט ויעברו בני-עמון את-הירדן להלחם גם-ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאד
10 The children of Israel cried to IAUA, saying: 'We have sinned against You, in that we have forsaken our God, and have served the Baalim.'   I UIZOQU BNI IShREL EL-IAUA LEMR ChTENU LK UKI OZBNU ETh-ELAINU UNOBD ETh-ABOLIM   י ויזעקו בני ישראל אל-יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את-אלהינו ונעבד את-הבעלים
11 IAUA said to the children of Israel: 'Did not I save you from the Egyptians, and from the Amorites, from the children of Ammon, and from the Philistines?   IE UIEMR IAUA EL-BNI IShREL ALE MMTsRIM UMN-AEMRI UMN-BNI OMUN UMN-FLShThIM   יא ויאמר יהוה אל-בני ישראל הלא ממצרים ומן-האמרי ומן-בני עמון ומן-פלשתים
12 The Zidonians also, and the Amalekites, and the Maonites, did oppress you; and you cried to Me, and I saved you out of their hand.   IB UTsIDUNIM UOMLQ UMOUN LChTsU EThKM UThTsOQU ELI UEUShIOA EThKM MIDM   יב וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם
13 Yet you have forsaken Me, and served other gods; wherefore I will save you no more.   IG UEThM OZBThM EUThI UThOBDU ELAIM EChRIM LKN LE-EUSIF LAUShIO EThKM   יג ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהים אחרים לכן לא-אוסיף להושיע אתכם
14 Go and cry to the gods which you have chosen; let them save you in the time of your distress.'   ID LKU UZOQU EL-AELAIM EShR BChRThM BM AMA IUShIOU LKM BOTh TsRThKM   יד לכו וזעקו אל-האלהים אשר בחרתם בם המה יושיעו לכם בעת צרתכם
15 The children of Israel said to IAUA: 'We have sinned; do You to us whatsoever seems good to You; only deliver us, we pray You, this day.'   TU UIEMRU BNI-IShREL EL-IAUA ChTENU OShA-EThA LNU KKL-ATUB BOINIK EK ATsILNU NE AIUM AZA   טו ויאמרו בני-ישראל אל-יהוה חטאנו עשה-אתה לנו ככל-הטוב בעיניך אך הצילנו נא היום הזה
16 They put away the strange gods from among them, and served IAUA; and His soul was grieved for the misery of Israel.   TZ UISIRU ETh-ELAI ANKR MQRBM UIOBDU ETh-IAUA UThQTsR NFShU BOML IShREL   טז ויסירו את-אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את-יהוה ותקצר נפשו בעמל ישראל
17 Then the children of Ammon were gathered together, and encamped in Gilead. The children of Israel assembled themselves together, and encamped in Mizpah.   IZ UITsOQU BNI OMUN UIChNU BGLOD UIESFU BNI IShREL UIChNU BMTsFA   יז ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה
18 The people, the princes of Gilead, said one to another: 'What man is he that will begin to fight against the children of Ammon? he shall be head over all the inhabitants of Gilead.'   ICh UIEMRU AOM ShRI GLOD EISh EL-ROAU MI AEISh EShR IChL LALChM BBNI OMUN IAIA LRESh LKL IShBI GLOD   יח ויאמרו העם שרי גלעד איש אל-רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני עמון יהיה לראש לכל ישבי גלעד

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18