Judges 2 - ShUFTIM - שופטים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Israel Rebuked

1 The angel of IAUA came up from Gilgal to Bochim. He said: '... I made you to go up out of Egypt, and have brought you to the land which I swore to your fathers; and I said: I will never break My covenant with you;   E UIOL MLEK-IAUA MN-AGLGL EL-ABKIM UIEMR EOLA EThKM MMTsRIM UEBIE EThKM EL-AERTs EShR NShBOThI LEBThIKM UEMR LE-EFR BRIThI EThKM LOULM   א ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל אל-הבכים ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל-הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא-אפר בריתי אתכם לעולם
2 and you shall make no covenant with the inhabitants of this land; you shall break down their altars; but you have not hearkened to My voice; what is this you have done?   B UEThM LE-ThKRThU BRITh LIUShBI AERTs AZETh MZBChUThIAM ThThTsUN ULE-ShMOThM BQULI MA-ZETh OShIThM   ב ואתם לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון ולא-שמעתם בקולי מה-זאת עשיתם
3 Wherefore I also said: I will not drive them out from before you; but they shall be to you as snares, and their gods shall be a trap to you.'   G UGM EMRThI LE-EGRSh EUThM MFNIKM UAIU LKM LTsDIM UELAIAM IAIU LKM LMUQSh   ג וגם אמרתי לא-אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש
4 It came to pass, when the angel of IAUA spoke these words to all the children of Israel, that the people lifted up their voice, and wept.   D UIAI KDBR MLEK IAUA ETh-ADBRIM AELA EL-KL-BNI IShREL UIShEU AOM ETh-QULM UIBKU   ד ויהי כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה אל-כל-בני ישראל וישאו העם את-קולם ויבכו
5 They called the name of that place Bochim; and they sacrificed there to IAUA.   A UIQREU ShM-AMQUM AAUE BKIM UIZBChU-ShM LIAUA   ה ויקראו שם-המקום ההוא בכים ויזבחו-שם ליהוה
6 Now when Joshua had sent the people away, the children of Israel went every man to his inheritance to possess the land.   U UIShLCh IAUShO ETh-AOM UILKU BNI-IShREL EISh LNChLThU LRShTh ETh-AERTs   ו וישלח יהושע את-העם וילכו בני-ישראל איש לנחלתו לרשת את-הארץ
7 The people served IAUA all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great work of IAUA, that He had wrought for Israel.   Z UIOBDU AOM ETh-IAUA KL IMI IAUShO UKL IMI AZQNIM EShR AERIKU IMIM EChRI IAUShUO EShR REU ETh KL-MOShA IAUA AGDUL EShR OShA LIShREL   ז ויעבדו העם את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול אשר עשה לישראל
8 Joshua the son of Nun, the servant of IAUA, died, being a hundred and ten years old.   Ch UIMTh IAUShO BN-NUN OBD IAUA BN-MEA UOShR ShNIM   ח וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים
9 They buried him in the border of his inheritance in Timnath-heres, in the hill-country of Ephraim, on the north of the mountain of Gaash.   T UIQBRU EUThU BGBUL NChLThU BThMNTh-ChRS BAR EFRIM MTsFUN LAR-GOSh   ט ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת-חרס בהר אפרים מצפון להר-געש
10 Also all that generation were gathered to their fathers; and there arose another generation after them, that knew not IAUA, nor yet the work which He had wrought for Israel.   I UGM KL-ADUR AAUE NESFU EL-EBUThIU UIQM DUR EChR EChRIAM EShR LE-IDOU ETh-IAUA UGM ETh-AMOShA EShR OShA LIShREL   י וגם כל-הדור ההוא נאספו אל-אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא-ידעו את-יהוה וגם את-המעשה אשר עשה לישראל
11 The children of Israel did that which was evil in the sight of IAUA, and served the Baalim.   IE UIOShU BNI-IShREL ETh-ARO BOINI IAUA UIOBDU ETh-ABOLIM   יא ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים
12 They forsook IAUA, the God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the gods of the peoples that were round about them, and worshipped them; and they provoked IAUA.   IB UIOZBU ETh-IAUA ELAI EBUThM AMUTsIE EUThM MERTs MTsRIM UILKU EChRI ELAIM EChRIM MELAI AOMIM EShR SBIBUThIAM UIShThChUU LAM UIKOSU ETh-IAUA   יב ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את-יהוה
13 They forsook IAUA, and served Baal and the Ashtaroth.   IG UIOZBU ETh-IAUA UIOBDU LBOL ULOShThRUTh   יג ויעזבו את-יהוה ויעבדו לבעל ולעשתרות
14 The anger of IAUA was kindled against Israel, and He delivered them into the hands of spoilers that spoiled them, and He gave them over into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies.   ID UIChR-EF IAUA BIShREL UIThNM BID-ShSIM UIShSU EUThM UIMKRM BID EUIBIAM MSBIB ULE-IKLU OUD LOMD LFNI EUIBIAM   יד ויחר-אף יהוה בישראל ויתנם ביד-שסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא-יכלו עוד לעמד לפני אויביהם
15 Whithersoever they went out, the hand of IAUA was against them for evil, as IAUA had spoken, and as IAUA had sworn to them; and they were sore distressed.   TU BKL EShR ITsEU ID-IAUA AIThA-BM LROA KEShR DBR IAUA UKEShR NShBO IAUA LAM UITsR LAM MED   טו בכל אשר יצאו יד-יהוה היתה-בם לרעה כאשר דבר יהוה וכאשר נשבע יהוה להם ויצר להם מאד
16 IAUA raised up judges, who saved them out of the hand of those that spoiled them.   TZ UIQM IAUA ShFTIM UIUShIOUM MID ShSIAM   טז ויקם יהוה שפטים ויושיעום מיד שסיהם
17 Yet they hearkened not to their judges, for they went astray after other gods, and worshipped them; they turned aside quickly out of the way wherein their fathers walked, obeying the commandments of IAUA; they did not so.   IZ UGM EL-ShFTIAM LE ShMOU KI ZNU EChRI ELAIM EChRIM UIShThChUU LAM SRU MAR MN-ADRK EShR ALKU EBUThM LShMO MTsUTh-IAUA LE-OShU KN   יז וגם אל-שפטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות-יהוה לא-עשו כן
18 When IAUA raised them up judges, then IAUA was with the judge, and saved them out of the hand of their enemies all the days of the judge; for it repented IAUA because of their groaning by reason of them that oppressed them and crushed them.   ICh UKI-AQIM IAUA LAM ShFTIM UAIA IAUA OM-AShFT UAUShIOM MID EIBIAM KL IMI AShUFT KI-INChM IAUA MNEQThM MFNI LChTsIAM UDChQIAM   יח וכי-הקים יהוה להם שפטים והיה יהוה עם-השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי-ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם
19 But it came to pass, when the judge was dead, that they turned back, and dealt more corruptly than their fathers, in following other gods to serve them, and to worship them; they left nothing undone of their practices, nor of their stubborn way.   IT UAIA BMUTh AShUFT IShBU UAShChIThU MEBUThM LLKTh EChRI ELAIM EChRIM LOBDM ULAShThChUTh LAM LE AFILU MMOLLIAM UMDRKM AQShA   יט והיה במות השופט ישבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה
20 The anger of IAUA was kindled against Israel; and He said: 'Because this nation have transgressed My covenant which I commanded their fathers, and have not hearkened to My voice;   K UIChR-EF IAUA BIShREL UIEMR ION EShR OBRU AGUI AZA ETh-BRIThI EShR TsUIThI ETh-EBUThM ULE ShMOU LQULI   כ ויחר-אף יהוה בישראל ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את-בריתי אשר צויתי את-אבותם ולא שמעו לקולי
21 I also will not henceforth drive out any from before them of the nations that Joshua left when he died;   KE GM-ENI LE EUSIF LAURISh EISh MFNIAM MN-AGUIM EShR-OZB IAUShO UIMTh   כא גם-אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן-הגוים אשר-עזב יהושע וימת
22 that by them I may prove Israel, whether they will keep the way of IAUA to walk therein, as their fathers did keep it, or not.'   KB LMON NSUTh BM ETh-IShREL AShMRIM AM ETh-DRK IAUA LLKTh BM KEShR ShMRU EBUThM EM-LE   כב למען נסות בם את-ישראל השמרים הם את-דרך יהוה ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם-לא
23 So IAUA left those nations, without driving them out hastily; neither delivered He them into the hand of Joshua.   KG UINCh IAUA ETh-AGUIM AELA LBLThI AURIShM MAR ULE NThNM BID-IAUShO   כג וינח יהוה את-הגוים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד-יהושע

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18