2Chronicles 9 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Visit of the Queen of Sheba

1 When the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to prove Solomon with hard questions at Jerusalem, with a very great train, and camels that bore spices and gold in abundance, and precious stones; and when she was come to Solomon, she spoke with him of all that was in her heart.   E UMLKTh-ShBE ShMOA ETh-ShMO ShLMA UThBUE LNSUTh ETh-ShLMA BChIDUTh BIRUShLM BChIL KBD MED UGMLIM NShEIM BShMIM UZAB LRB UEBN IQRA UThBUE EL-ShLMA UThDBR OMU ETh KL-EShR AIA OM-LBBA   א ומלכת-שבא שמעה את-שמע שלמה ותבוא לנסות את-שלמה בחידות בירושלם בחיל כבד מאד וגמלים נשאים בשמים וזהב לרב ואבן יקרה ותבוא אל-שלמה ותדבר עמו את כל-אשר היה עם-לבבה
2 Solomon told her all her questions; and there was not any thing hid from Solomon which he told her not.   B UIGD-LA ShLMA ETh-KL-DBRIA ULE-NOLM DBR MShLMA EShR LE AGID LA   ב ויגד-לה שלמה את-כל-דבריה ולא-נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה
3 When the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, and the house that he had built,   G UThRE MLKTh-ShBE ETh ChKMTh ShLMA UABITh EShR BNA   ג ותרא מלכת-שבא את חכמת שלמה והבית אשר בנה
4 and the food of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel; his cupbearers also, and their apparel; and his ascent by which he went up into the house of IAUA; there was no more spirit in her.   D UMEKL ShLChNU UMUShB OBDIU UMOMD MShRThIU UMLBUShIAM UMShQIU UMLBUShIAM UOLIThU EShR IOLA BITh IAUA ULE-AIA OUD BA RUCh   ד ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם ועליתו אשר יעלה בית יהוה ולא-היה עוד בה רוח
5 She said to the king: 'It was a true report that I heard in mine own land of your acts, and of your wisdom.   A UThEMR EL-AMLK EMTh ADBR EShR ShMOThI BERTsI OL-DBRIK UOL-ChKMThK   ה ותאמר אל-המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי על-דבריך ועל-חכמתך
6 Howbeit I believed not their words, until I came, and mine eyes had seen it; and, behold, the half of the greatness of your wisdom was not told me; you exceeds the fame that I heard.   U ULE-AEMNThI LDBRIAM OD EShR-BEThI UThREINA OINI UANA LE AGD-LI ChTsI MRBITh ChKMThK ISFTh OL-AShMUOA EShR ShMOThI   ו ולא-האמנתי לדבריהם עד אשר-באתי ותראינה עיני והנה לא הגד-לי חצי מרבית חכמתך יספת על-השמועה אשר שמעתי
7 Happy are your men, and happy are these your servants, that stand continually before you, and hear your wisdom.   Z EShRI ENShIK UEShRI OBDIK ELA AOMDIM LFNIK ThMID UShMOIM ETh-ChKMThK   ז אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה העמדים לפניך תמיד ושמעים את-חכמתך
8 Blessed be IAUA your God, who delighted in you, to set you on His throne, to be king for IAUA your God; because your God loved Israel, to establish them for ever, therefore made He you king over them, to do justice and righteousness.'   Ch IAI IAUA ELAIK BRUK EShR ChFTs BK LThThK OL-KSEU LMLK LIAUA ELAIK BEABTh ELAIK ETh-IShREL LAOMIDU LOULM UIThNK OLIAM LMLK LOShUTh MShFT UTsDQA   ח יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על-כסאו למלך ליהוה אלהיך באהבת אלהיך את-ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה
9 She gave the king a hundred and twenty talents of gold, and spices in great abundance, and precious stones; neither was there any such spice as the queen of Sheba gave to king Solomon.   T UThThN LMLK MEA UOShRIM KKR ZAB UBShMIM LRB MED UEBN IQRA ULE AIA KBShM AAUE EShR-NThNA MLKTh-ShBE LMLK ShLMA   ט ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים לרב מאד ואבן יקרה ולא היה כבשם ההוא אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה
10 The servants also of Huram, and the servants of Solomon that brought gold from Ophir, brought sandal-wood and precious stones.   I UGM-OBDI ChIRM (ChURM) UOBDI ShLMA EShR-ABIEU ZAB MEUFIR ABIEU OTsI ELGUMIM UEBN IQRA   י וגם-עבדי חירם (חורם) ועבדי שלמה אשר-הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה
11 The king made of the sandal-wood paths for the house of IAUA, and for the king's house, and harps and psalteries for the singers; and there were none such seen before in the land of Judah.   IE UIOSh AMLK ETh-OTsI AELGUMIM MSLUTh LBITh-IAUA ULBITh AMLK UKNRUTh UNBLIM LShRIM ULE-NREU KAM LFNIM BERTs IAUDA   יא ויעש המלך את-עצי האלגומים מסלות לבית-יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא-נראו כהם לפנים בארץ יהודה
12 King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatsoever she asked, beside that which she had brought to the king. So she turned, and went to her own land, she and her servants.   IB UAMLK ShLMA NThN LMLKTh-ShBE ETh-KL-ChFTsA EShR ShELA MLBD EShR-ABIEA EL-AMLK UThAFK UThLK LERTsA AIE UOBDIA   יב והמלך שלמה נתן למלכת-שבא את-כל-חפצה אשר שאלה מלבד אשר-הביאה אל-המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה
13 Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred and threescore and six talents of gold;   IG UIAI MShQL AZAB EShR-BE LShLMA BShNA EChTh ShSh MEUTh UShShIM UShSh KKRI ZAB   יג ויהי משקל הזהב אשר-בא לשלמה בשנה אחת שש מאות וששים ושש ככרי זהב
14 beside that which the traffickers and merchants brought; and all the kings of Arabia and the governors of the country brought gold and silver to Solomon.   ID LBD MENShI AThRIM UASChRIM MBIEIM UKL-MLKI ORB UFChUTh AERTs MBIEIM ZAB UKSF LShLMA   יד לבד מאנשי התרים והסחרים מביאים וכל-מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה
15 King Solomon made two hundred targets of beaten gold: six hundred shekels of beaten gold went to one target;   TU UIOSh AMLK ShLMA METhIM TsNA ZAB ShChUT ShSh MEUTh ZAB ShChUT IOLA OL-ATsNA AEChTh   טו ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש מאות זהב שחוט יעלה על-הצנה האחת
16 three hundred shields of beaten gold also: three hundred shekels of gold went to one shield; and the king put them in the house of the forest of Lebanon.   TZ UShLSh-MEUTh MGNIM ZAB ShChUT ShLSh MEUTh ZAB IOLA OL-AMGN AEChTh UIThNM AMLK BBITh IOR ALBNUN   טז ושלש-מאות מגנים זהב שחוט שלש מאות זהב יעלה על-המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון
17 Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold.   IZ UIOSh AMLK KSE-ShN GDUL UITsFAU ZAB TAUR   יז ויעש המלך כסא-שן גדול ויצפהו זהב טהור
18 There were six steps to the throne, with a footstool of gold, which were fastened to the throne, and arms on either side by the place of the seat, and two lions standing beside the arms.   ICh UShSh MOLUTh LKSE UKBSh BZAB LKSE MEChZIM UIDUTh MZA UMZA OL-MQUM AShBTh UShNIM ERIUTh OMDIM ETsL AIDUTh   יח ושש מעלות לכסא וכבש בזהב לכסא מאחזים וידות מזה ומזה על-מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות
19 Twelve lions stood there on the one side and on the other on the six steps; there was not the like made in any kingdom.   IT UShNIM OShR ERIUTh OMDIM ShM OL-ShSh AMOLUTh MZA UMZA LE-NOShA KN LKL-MMLKA   יט ושנים עשר אריות עמדים שם על-שש המעלות מזה ומזה לא-נעשה כן לכל-ממלכה
20 All king Solomon's drinking-vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold; silver was nothing accounted of in the days of Solomon.   K UKL KLI MShQA AMLK ShLMA ZAB UKL KLI BITh-IOR ALBNUN ZAB SGUR EIN KSF NChShB BIMI ShLMA LMEUMA   כ וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית-יער הלבנון זהב סגור אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה
21 For the king had ships that went to Tarshish with the servants of Huram; once every three years came the ships of Tarshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.   KE KI-ENIUTh LMLK ALKUTh ThRShISh OM OBDI ChURM EChTh LShLUSh ShNIM ThBUENA ENIUTh ThRShISh NShEUTh ZAB UKSF ShNABIM UQUFIM UThUKIIM   כא כי-אניות למלך הלכות תרשיש עם עבדי חורם אחת לשלוש שנים תבואנה אניות תרשיש נשאות זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים
22 So king Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and wisdom.   KB UIGDL AMLK ShLMA MKL MLKI AERTs LOShR UChKMA   כב ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר וחכמה
23 All the kings of the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, which God had put in his heart.   KG UKL MLKI AERTs MBQShIM ETh-FNI ShLMA LShMO ETh-ChKMThU EShR-NThN AELAIM BLBU   כג וכל מלכי הארץ מבקשים את-פני שלמה לשמע את-חכמתו אשר-נתן האלהים בלבו
24 They brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and raiment, armour, and spices, horses, and mules, a rate year by year.   KD UAM MBIEIM EISh MNChThU KLI KSF UKLI ZAB UShLMUTh NShQ UBShMIM SUSIM UFRDIM DBR-ShNA BShNA   כד והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר-שנה בשנה
25 Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen, that he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.   KA UIAI LShLMA ERBOTh ELFIM ERIUTh SUSIM UMRKBUTh UShNIM-OShR ELF FRShIM UINIChM BORI ARKB UOM-AMLK BIRUShLM   כה ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים-עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם-המלך בירושלם
26 He ruled over all the kings from the River even to the land of the Philistines, and to the border of Egypt.   KU UIAI MUShL BKL-AMLKIM MN-ANAR UOD-ERTs FLShThIM UOD GBUL MTsRIM   כו ויהי מושל בכל-המלכים מן-הנהר ועד-ארץ פלשתים ועד גבול מצרים
27 The king made silver to be in Jerusalem as stones, and cedars made he to be as the sycamore-trees that are in the Lowland, for abundance.   KZ UIThN AMLK ETh-AKSF BIRUShLM KEBNIM UETh AERZIM NThN KShQMIM EShR-BShFLA LRB   כז ויתן המלך את-הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר-בשפלה לרב
28 They brought horses for Solomon out of Egypt, and out of all lands.   KCh UMUTsIEIM SUSIM MMTsRIM LShLMA UMKL-AERTsUTh   כח ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל-הארצות
29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not written in the words of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Jedo the seer concerning Jeroboam the son of Nebat?   KT UShER DBRI ShLMA AREShNIM UAEChRUNIM ALE-AM KThUBIM OL-DBRI NThN ANBIE UOL-NBUETh EChIA AShILUNI UBChZUTh IODI (IODU) AChZA OL-IRBOM BN-NBT   כט ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים הלא-הם כתובים על-דברי נתן הנביא ועל-נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי (יעדו) החזה על-ירבעם בן-נבט
30 Solomon reigned in Jerusalem over all Israel forty years.   L UIMLK ShLMA BIRUShLM OL-KL-IShREL ERBOIM ShNA   ל וימלך שלמה בירושלם על-כל-ישראל ארבעים שנה
31 Solomon slept with his fathers; they buried him in the city of David his father; and Rehoboam his son reigned in his stead.   LE UIShKB ShLMA OM-EBThIU UIQBRAU BOIR DUID EBIU UIMLK RChBOM BNU ThChThIU   לא וישכב שלמה עם-אבתיו ויקברהו בעיר דויד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18